Commit bb64e293 authored by Arnold Marko's avatar Arnold Marko Committed by Transifex

I18n: Update translation sl (100%).

198 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 0b9e478d
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-12 23:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-13 08:55+0000\n"
"Last-Translator: Arnold Marko <arnold.marko@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr "_Prilagoditev povečave"
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:526
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Prilagosdi velikost oknu"
msgstr "Prilagodi velikost oknu"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:530
......@@ -225,11 +225,11 @@ msgstr "_Originalna velikost"
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:532
msgid "Zoom to 100%"
msgstr "Spremeni veliksot na 100%"
msgstr "Spremeni velikost na 100%"
#: ../src/main_window.c:537
msgid "_Rotation"
msgstr "Vrten_je"
msgstr "Ob_račanje"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:543
......@@ -243,15 +243,15 @@ msgstr "Zavrti _Levo"
#: ../src/main_window.c:556
msgid "_Flip"
msgstr ""
msgstr "_Zrcali"
#: ../src/main_window.c:562
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr ""
msgstr "Zrcali vodo_ravno"
#: ../src/main_window.c:568
msgid "Flip _Vertically"
msgstr ""
msgstr "Zrcali na_vpično"
#: ../src/main_window.c:575
msgid "_Go"
......@@ -266,7 +266,7 @@ msgstr "_Naprej"
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:583
msgid "Next image"
msgstr ""
msgstr "Naslednja slika"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:587
......@@ -277,29 +277,29 @@ msgstr "_Nazaj"
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:589
msgid "Previous image"
msgstr ""
msgstr "Prejšnja slika"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:593
msgid "F_irst"
msgstr ""
msgstr "Prva"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:595
msgid "First image"
msgstr ""
msgstr "Prva slika"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:599
msgid "_Last"
msgstr "_Zadnji"
msgstr "Zadnja"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:601
msgid "Last image"
msgstr ""
msgstr "Zadnja slika"
#: ../src/main_window.c:606
msgid "_Help"
......@@ -337,11 +337,11 @@ msgstr "_Velikost"
#: ../src/main_window.c:637
msgid "Thumbnail Bar _Position"
msgstr ""
msgstr "_Položaj vrstice s sličicami"
#: ../src/main_window.c:643
msgid "Thumb_nail Size"
msgstr ""
msgstr "Velikost sličic"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:650
......@@ -351,32 +351,32 @@ msgstr "Zapusti _Celozaslonski način"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:668
msgid "_Show Toolbar"
msgstr ""
msgstr "Prikaži orodno vr_stico"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:676
msgid "Show _Thumbnail Bar"
msgstr ""
msgstr "Prikaži vrs_tico s sličicami"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:684
msgid "Show Status _Bar"
msgstr ""
msgstr "Prikaži statusno vrstico"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:696
msgid "file name"
msgstr ""
msgstr "ime datoteke"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:702
msgid "file type"
msgstr ""
msgstr "vrsta datoteke"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:708
msgid "date"
msgstr ""
msgstr "datum"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:719
......@@ -397,7 +397,7 @@ msgstr "Dno"
#: ../src/main_window.c:748
msgid "Very Small"
msgstr ""
msgstr "Zelo majhno"
#: ../src/main_window.c:754
msgid "Smaller"
......@@ -409,7 +409,7 @@ msgstr "Majhno"
#: ../src/main_window.c:766
msgid "Normal"
msgstr "Normalna"
msgstr "Normalno"
#: ../src/main_window.c:772
msgid "Large"
......@@ -426,11 +426,11 @@ msgstr "Zelo veliko"
#. Create Play/Pause Slideshow actions
#: ../src/main_window.c:941
msgid "_Play"
msgstr "_Zaženi"
msgstr "_Predvajaj"
#: ../src/main_window.c:941
msgid "Play slideshow"
msgstr "Zaženi diaprojekcijo"
msgstr "Predvajaj diaprojekcijo"
#: ../src/main_window.c:942
msgid "_Pause"
......@@ -451,11 +451,11 @@ msgstr "Nedavno uporabljene"
#: ../src/main_window.c:1057 ../src/main_window.c:1673
msgid "Press open to select an image"
msgstr "Klikni odpri za izbiro slike"
msgstr "Za izbiro slike kliknite na odpri"
#: ../src/main_window.c:1522 ../src/main_window.c:1526
msgid "Open With Other _Application..."
msgstr ""
msgstr "Odpri z drugim progr_amom"
#: ../src/main_window.c:1547 ../src/main_window.c:1553
msgid "Empty"
......@@ -463,7 +463,7 @@ msgstr "Prazno"
#: ../src/main_window.c:1683
msgid "Loading..."
msgstr ""
msgstr "Nalagam..."
#: ../src/main_window.c:2275
msgid "Choose 'set wallpaper' method"
......@@ -502,11 +502,11 @@ msgstr "GNOME"
#: ../src/main_window.c:2834
msgid "Developers:"
msgstr ""
msgstr "Razvijalci:"
#: ../src/main_window.c:2844 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
msgid "Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment."
msgstr ""
msgstr "Ristretto je pregledovalnik slik za Xfce namizno okolje."
#: ../src/main_window.c:2852
msgid "translator-credits"
......@@ -542,12 +542,12 @@ msgstr "_Shrani"
#: ../src/main_window.c:3539
msgid "Could not save file"
msgstr ""
msgstr "Datoteke ni bilo mogoče shraniti"
#: ../src/main_window.c:3709
#, c-format
msgid "Are you sure you want to send image '%s' to trash?"
msgstr ""
msgstr "Ste prepričani, da želite prestaviti sliko '%s' v smeti?"
#: ../src/main_window.c:3713
#, c-format
......@@ -556,7 +556,7 @@ msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati sliko '%s' z diska?"
#: ../src/main_window.c:3724
msgid "_Do not ask again for this session"
msgstr ""
msgstr "Tega več ne sprašuj v tej seansi"
#: ../src/main_window.c:3801
#, c-format
......@@ -564,7 +564,7 @@ msgid ""
"An error occurred when deleting image '%s' from disk.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
msgstr "Pri brisanju slike '%s' z diska se je zgodila napaka.\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:3805
#, c-format
......@@ -572,96 +572,96 @@ msgid ""
"An error occurred when sending image '%s' to trash.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
msgstr "Pri pošiljanju slike '%s' z diska se je zgodila napaka.\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:4148
msgid "Edit with"
msgstr ""
msgstr "Uredi z"
#: ../src/main_window.c:4169
#, c-format
msgid "Open %s and other files of type %s with:"
msgstr ""
msgstr "Odpri %s in druge datoteke vrste %s z:"
#: ../src/main_window.c:4175
msgid "Use as _default for this kind of file"
msgstr ""
msgstr "Uporabi kot privzeto za te vrste _datotek"
#: ../src/main_window.c:4265
msgid "Recommended Applications"
msgstr ""
msgstr "Priporočeni programi"
#: ../src/main_window.c:4345
msgid "Other Applications"
msgstr ""
msgstr "Drugi programi"
#: ../src/icon_bar.c:345
msgid "Orientation"
msgstr ""
msgstr "Orientacija"
#: ../src/icon_bar.c:346
msgid "The orientation of the iconbar"
msgstr ""
msgstr "Orientacija vrstice z ikonami"
#: ../src/icon_bar.c:362
msgid "File column"
msgstr ""
msgstr "Stolpec z datotekami"
#: ../src/icon_bar.c:363
msgid "Model column used to retrieve the file from"
msgstr ""
msgstr "Model stolpca, ki se uproablja za pridobivanje datoteke"
#: ../src/icon_bar.c:375
msgid "Icon Bar Model"
msgstr ""
msgstr "Model vrstice z ikonami"
#: ../src/icon_bar.c:376
msgid "Model for the icon bar"
msgstr ""
msgstr "Model za vrstico z ikonami"
#: ../src/icon_bar.c:392
msgid "Active"
msgstr ""
msgstr "Aktiven"
#: ../src/icon_bar.c:393
msgid "Active item index"
msgstr ""
msgstr "Indeks aktivnega predmeta"
#: ../src/icon_bar.c:409 ../src/icon_bar.c:410
msgid "Show Text"
msgstr ""
msgstr "Prikaži besedilo"
#: ../src/icon_bar.c:422
msgid "Scrolled window"
msgstr ""
msgstr "Pomaknjeno okno"
#: ../src/icon_bar.c:423
msgid "Scrolled window icon bar is placed into"
msgstr ""
msgstr "Pomaknjeno okno v katerega je vstavljena vrstica z ikonami"
#: ../src/icon_bar.c:429 ../src/icon_bar.c:430
msgid "Active item fill color"
msgstr ""
msgstr "Barva polnila aktivnega predmeta"
#: ../src/icon_bar.c:436 ../src/icon_bar.c:437
msgid "Active item border color"
msgstr ""
msgstr "Barva roba aktivnega predmeta"
#: ../src/icon_bar.c:443 ../src/icon_bar.c:444
msgid "Active item text color"
msgstr ""
msgstr "Barva teksta aktivnega predmeta"
#: ../src/icon_bar.c:450 ../src/icon_bar.c:451
msgid "Cursor item fill color"
msgstr ""
msgstr "Barva polnila kurzorja"
#: ../src/icon_bar.c:457 ../src/icon_bar.c:458
msgid "Cursor item border color"
msgstr ""
msgstr "Barva roba kurzorja"
#: ../src/icon_bar.c:464 ../src/icon_bar.c:465
msgid "Cursor item text color"
msgstr ""
msgstr "Barva teksta kurzorja"
#: ../src/privacy_dialog.c:152
msgid "Time range to clear:"
......@@ -694,7 +694,7 @@ msgstr "Vse"
#: ../src/privacy_dialog.c:185 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:325
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:241
msgid "_Apply"
msgstr ""
msgstr "Upor_abi"
#: ../src/privacy_dialog.c:475
msgid "Clear private data"
......@@ -714,17 +714,17 @@ msgstr "Zamenjaj barvo ozadja:"
#: ../src/preferences_dialog.c:327
msgid "Quality"
msgstr ""
msgstr "Kakovost"
#: ../src/preferences_dialog.c:331
msgid ""
"With this option enabled, the maximum image-quality will be limited to the "
"screen-size."
msgstr ""
msgstr "Če je ta možnost vklopljena, bo največja kakovost like omejena na velikost zaslona."
#: ../src/preferences_dialog.c:335
msgid "Limit rendering quality"
msgstr ""
msgstr "Omeji kakovost izrisovanja"
#: ../src/preferences_dialog.c:347
msgid "Fullscreen"
......@@ -737,39 +737,39 @@ msgstr "Sličice"
#: ../src/preferences_dialog.c:354
msgid ""
"The thumbnail bar can be automatically hidden when the window is fullscreen."
msgstr ""
msgstr "Vrstico s sličicami je mogoče samodejno skriti, kadar je izbran celozaslonski način."
#: ../src/preferences_dialog.c:358
msgid "Hide thumbnail bar when fullscreen"
msgstr ""
msgstr "Skrij sličice v celozaslonskem načinu"
#: ../src/preferences_dialog.c:366
msgid "Clock"
msgstr ""
msgstr "Ura"
#: ../src/preferences_dialog.c:369
msgid ""
"Show an analog clock that displays the current time when the window is "
"fullscreen"
msgstr ""
msgstr "Prikaži analogno uro, ki prikazuje čas, kadar je izbran celozaslonski način"
#: ../src/preferences_dialog.c:373
msgid "Show Fullscreen Clock"
msgstr ""
msgstr "Prikaži uro v celozaslonskem načinu"
#: ../src/preferences_dialog.c:379
msgid "Mouse cursor"
msgstr ""
msgstr "Kazalec miške"
#: ../src/preferences_dialog.c:382
msgid ""
"The mouse cursor can be automatically hidden after a certain period of inactivity\n"
"when the window is fullscreen."
msgstr ""
msgstr "Miškin kazalec se lahko po določenem času sam skrije,\nkadar je okno v celozaslonskem načinu."
#: ../src/preferences_dialog.c:389
msgid "Period of inactivity (seconds):"
msgstr ""
msgstr "Čas neaktivnosti (v sekundah):"
#: ../src/preferences_dialog.c:408
msgid "Slideshow"
......@@ -791,11 +791,11 @@ msgstr "Nadzor"
#: ../src/preferences_dialog.c:433
msgid "Scroll wheel"
msgstr ""
msgstr "Drsni kolešček"
#: ../src/preferences_dialog.c:436
msgid "Invert zoom direction"
msgstr "Obrni smer povečave"
msgstr "Zamenjaj smer povečave"
#: ../src/preferences_dialog.c:447
msgid "Behaviour"
......@@ -807,7 +807,7 @@ msgstr "Zagon"
#: ../src/preferences_dialog.c:453
msgid "Maximize window on startup when opening an image"
msgstr ""
msgstr "Povečaj okno ob zagonu, ko se slika odpre."
#: ../src/preferences_dialog.c:459
msgid "Wrap around images"
......@@ -819,7 +819,7 @@ msgstr "Namizje"
#: ../src/preferences_dialog.c:580
msgid "Image Viewer Preferences"
msgstr ""
msgstr "Nastavitve pregledovalnika slik"
#: ../src/properties_dialog.c:173
msgid "<b>Name:</b>"
......@@ -873,7 +873,7 @@ msgid ""
"\n"
"Install <b>Tumbler</b> or another <i>thumbnailing daemon</i>\n"
"to resolve this issue."
msgstr ""
msgstr "Storitev za prikaz sličic ni dosegljiva,\nzato sličic ni mogoče ustvariti.\n\nNamestite <b>Tumbler</b> ali drug <i>pritajeni program za sličice</i>,\nda bi odpravili to težavo."
#: ../src/thumbnailer.c:448
msgid "Do _not show this message again"
......@@ -885,7 +885,7 @@ msgstr "Slog:"
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:313
msgid "Apply to all workspaces"
msgstr ""
msgstr "Uporabi na vseh delovnih površinah"
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:320 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:236
msgid "Set as wallpaper"
......@@ -917,11 +917,11 @@ msgstr "Povečano"
#: ../ristretto.desktop.in.h:1
msgid "Ristretto Image Viewer"
msgstr ""
msgstr "Ristretto pregledovalnik slik"
#: ../ristretto.desktop.in.h:2
msgid "Look at your images easily"
msgstr ""
msgstr "Enostavno pregledovanje slik"
#: ../ristretto.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -929,4 +929,4 @@ msgid ""
"scroll through images, run a slideshow of images, open images with other "
"applications like an image-editor or configure an image as the desktop "
"wallpaper."
msgstr ""
msgstr "Ristretto pregledovalnik slik je program za pregledovanje in prikazovanje slik, prikaz diaprojekcije slik, odpiranje slik z izbrano aplikacijom kot npr. urejevalnikom slik ali določanje ozadja namizja."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment