Commit 45ec2aaa authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation nb (100%).

198 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent ab2ed512
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-14 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-08 13:35+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-12 07:14+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -52,517 +52,517 @@ msgstr "%s: %s\n\nPrøv %s --hjelp for å se full liste\nover tilgjengelige komm
msgid "Image Viewer"
msgstr "Bildefremviser"
#: ../src/main_window.c:396
#: ../src/main_window.c:401
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:402
#: ../src/main_window.c:407
msgid "_Open..."
msgstr "_Åpne …"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:404
#: ../src/main_window.c:409
msgid "Open an image"
msgstr "Åpne bilde"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:408
#: ../src/main_window.c:413
msgid "_Save copy..."
msgstr "_Lagre kopi …"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:410
#: ../src/main_window.c:415
msgid "Save a copy of the image"
msgstr "Lagre en kopi av bildet"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:414
#: ../src/main_window.c:419
msgid "_Properties..."
msgstr "_Egenskaper …"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:416
#: ../src/main_window.c:421
msgid "Show file properties"
msgstr "Vis egenskaper for filer"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:420 ../src/main_window.c:439
#: ../src/main_window.c:425 ../src/main_window.c:444
msgid "_Edit"
msgstr "_Rediger"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:422
#: ../src/main_window.c:427
msgid "Edit this image"
msgstr "Rediger dette bildet"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:426 ../src/preferences_dialog.c:246
#: ../src/main_window.c:431 ../src/preferences_dialog.c:258
#: ../src/properties_dialog.c:138
msgid "_Close"
msgstr "L_ukk"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:428
#: ../src/main_window.c:433
msgid "Close this image"
msgstr "Lukk dette bildet"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:432
#: ../src/main_window.c:437
msgid "_Quit"
msgstr "_Avslutt"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:434
#: ../src/main_window.c:439
msgid "Quit Ristretto"
msgstr "Avslutt Ristretto"
#: ../src/main_window.c:445
#: ../src/main_window.c:450
msgid "_Open with"
msgstr "_Åpne med"
#: ../src/main_window.c:451
#: ../src/main_window.c:456
msgid "_Sort by"
msgstr "_Sorter etter"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:457
#: ../src/main_window.c:462
msgid "_Delete"
msgstr "S_lett"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:459
#: ../src/main_window.c:464
msgid "Delete this image from disk"
msgstr "Slett dette bildet fra disk"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:463
#: ../src/main_window.c:468
msgid "_Clear private data..."
msgstr "_Tøm privat data …"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:469
#: ../src/main_window.c:474
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Innstillinger …"
#: ../src/main_window.c:476
#: ../src/main_window.c:481
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:482
#: ../src/main_window.c:487
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:484
#: ../src/main_window.c:489
msgid "Switch to fullscreen"
msgstr "Bytt til fullskjerm"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:488
#: ../src/main_window.c:493
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "_Avslutt fullskjerm"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:490
#: ../src/main_window.c:495
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Avslutt fullskjerm"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:494
#: ../src/main_window.c:499
msgid "Set as _Wallpaper..."
msgstr "Bruk som _bakgrunnsbilde …"
#: ../src/main_window.c:501
#: ../src/main_window.c:506
msgid "_Zoom"
msgstr "_Forstørrelse"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:507
#: ../src/main_window.c:512
msgid "Zoom _In"
msgstr "_Forstørr"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:509
#: ../src/main_window.c:514
msgid "Zoom in"
msgstr "Forstørr opp"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:513
#: ../src/main_window.c:518
msgid "Zoom _Out"
msgstr "_Forminske"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:515
#: ../src/main_window.c:520
msgid "Zoom out"
msgstr "Krymp ned"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:519
#: ../src/main_window.c:524
msgid "Zoom _Fit"
msgstr "Til_pass"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:521
#: ../src/main_window.c:526
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Tilpass til vindu"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:525
#: ../src/main_window.c:530
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Vanlig størrelse"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:527
#: ../src/main_window.c:532
msgid "Zoom to 100%"
msgstr "Tilpass til 100% av original"
#: ../src/main_window.c:532
#: ../src/main_window.c:537
msgid "_Rotation"
msgstr "_Roter"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:538
#: ../src/main_window.c:543
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Roter _høyre"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:544
#: ../src/main_window.c:549
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Roter _venstre"
#: ../src/main_window.c:551
#: ../src/main_window.c:556
msgid "_Flip"
msgstr "_Vend"
#: ../src/main_window.c:557
#: ../src/main_window.c:562
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "Vend _vannrett"
#: ../src/main_window.c:563
#: ../src/main_window.c:568
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "Vend _loddrett"
#: ../src/main_window.c:570
#: ../src/main_window.c:575
msgid "_Go"
msgstr "_Gå"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:576
#: ../src/main_window.c:581
msgid "_Forward"
msgstr "_Neste"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:578
#: ../src/main_window.c:583
msgid "Next image"
msgstr "Neste bilde"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:582
#: ../src/main_window.c:587
msgid "_Back"
msgstr "_Forrige"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:584
#: ../src/main_window.c:589
msgid "Previous image"
msgstr "Forrige bilde"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:588
#: ../src/main_window.c:593
msgid "F_irst"
msgstr "F_ørst"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:590
#: ../src/main_window.c:595
msgid "First image"
msgstr "Første bilde"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:594
#: ../src/main_window.c:599
msgid "_Last"
msgstr "_Siste"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:596
#: ../src/main_window.c:601
msgid "Last image"
msgstr "Siste bilde"
#: ../src/main_window.c:601
#: ../src/main_window.c:606
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:607
#: ../src/main_window.c:612
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:609
#: ../src/main_window.c:614
msgid "Display ristretto user manual"
msgstr "Vis Ristrettos brukermanual"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:613
#: ../src/main_window.c:618
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:615
#: ../src/main_window.c:620
msgid "Display information about ristretto"
msgstr "Vis informasjon om Ristretto"
#: ../src/main_window.c:620
#: ../src/main_window.c:625
msgid "_Position"
msgstr "_Posisjon"
#: ../src/main_window.c:626
#: ../src/main_window.c:631
msgid "_Size"
msgstr "_Størrelse"
#: ../src/main_window.c:632
#: ../src/main_window.c:637
msgid "Thumbnail Bar _Position"
msgstr "Verktøylinjens _posisjon"
#: ../src/main_window.c:638
#: ../src/main_window.c:643
msgid "Thumb_nail Size"
msgstr "Størrelse for miniatyrbilder"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:645
#: ../src/main_window.c:650
msgid "Leave _Fullscreen"
msgstr "Avslutt _fullskjerm"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:663
#: ../src/main_window.c:668
msgid "_Show Toolbar"
msgstr "_Vis verktøylinje"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:671
#: ../src/main_window.c:676
msgid "Show _Thumbnail Bar"
msgstr "Vis _miniatyrbildelinje"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:679
#: ../src/main_window.c:684
msgid "Show Status _Bar"
msgstr "Vis status_linje"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:691
#: ../src/main_window.c:696
msgid "file name"
msgstr "filnavn"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:697
#: ../src/main_window.c:702
msgid "file type"
msgstr "filtype"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:703
#: ../src/main_window.c:708
msgid "date"
msgstr "dato"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:714
#: ../src/main_window.c:719
msgid "Left"
msgstr "Venstre"
#: ../src/main_window.c:720
#: ../src/main_window.c:725
msgid "Right"
msgstr "Høyre"
#: ../src/main_window.c:726
#: ../src/main_window.c:731
msgid "Top"
msgstr "Topp"
#: ../src/main_window.c:732
#: ../src/main_window.c:737
msgid "Bottom"
msgstr "Bunn"
#: ../src/main_window.c:743
#: ../src/main_window.c:748
msgid "Very Small"
msgstr "Veldig liten"
#: ../src/main_window.c:749
#: ../src/main_window.c:754
msgid "Smaller"
msgstr "Mindre"
#: ../src/main_window.c:755
#: ../src/main_window.c:760
msgid "Small"
msgstr "Liten"
#: ../src/main_window.c:761
#: ../src/main_window.c:766
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: ../src/main_window.c:767
#: ../src/main_window.c:772
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: ../src/main_window.c:773
#: ../src/main_window.c:778
msgid "Larger"
msgstr "Større"
#: ../src/main_window.c:779
#: ../src/main_window.c:784
msgid "Very Large"
msgstr "Veldig stor"
#. Create Play/Pause Slideshow actions
#: ../src/main_window.c:936
#: ../src/main_window.c:941
msgid "_Play"
msgstr "_Start"
#: ../src/main_window.c:936
#: ../src/main_window.c:941
msgid "Play slideshow"
msgstr "Start lysbildefremvisning"
#: ../src/main_window.c:937
#: ../src/main_window.c:942
msgid "_Pause"
msgstr "_Pause"
#: ../src/main_window.c:937
#: ../src/main_window.c:942
msgid "Pause slideshow"
msgstr "Pause lysbildefremvisning"
#. Create Recently used items Action
#: ../src/main_window.c:940
#: ../src/main_window.c:945
msgid "_Recently used"
msgstr "Nylig _brukt"
#: ../src/main_window.c:940
#: ../src/main_window.c:945
msgid "Recently used"
msgstr "Nylig brukt"
#: ../src/main_window.c:1052 ../src/main_window.c:1668
#: ../src/main_window.c:1057 ../src/main_window.c:1673
msgid "Press open to select an image"
msgstr "Trykk åpne for å velge et bilde"
#: ../src/main_window.c:1517 ../src/main_window.c:1521
#: ../src/main_window.c:1522 ../src/main_window.c:1526
msgid "Open With Other _Application..."
msgstr "Åpne med annet _program …"
#: ../src/main_window.c:1542 ../src/main_window.c:1548
#: ../src/main_window.c:1547 ../src/main_window.c:1553
msgid "Empty"
msgstr "Tom"
#: ../src/main_window.c:1678
#: ../src/main_window.c:1683
msgid "Loading..."
msgstr "Laster …"
#: ../src/main_window.c:2270
#: ../src/main_window.c:2275
msgid "Choose 'set wallpaper' method"
msgstr "Velg metode for valg av bakgrunnsbilde"
#: ../src/main_window.c:2274 ../src/main_window.c:3215
#: ../src/main_window.c:3449 ../src/main_window.c:4093
#: ../src/main_window.c:2279 ../src/main_window.c:3275
#: ../src/main_window.c:3509 ../src/main_window.c:4153
#: ../src/privacy_dialog.c:182 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:322
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:238
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#: ../src/main_window.c:2277 ../src/main_window.c:4096
#: ../src/main_window.c:2282 ../src/main_window.c:4156
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:328 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:244
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/main_window.c:2287 ../src/preferences_dialog.c:441
#: ../src/main_window.c:2292 ../src/preferences_dialog.c:475
msgid ""
"Configure which system is currently managing your desktop.\n"
"This setting determines the method <i>Ristretto</i> will use\n"
"to configure the desktop wallpaper."
msgstr "Sett opp hvilket system som skal håndtere ditt skrivebord.\nDenne innstillingen bestemmer hvilken metode <i>Risetto</i> skal bruke\ntil oppsett av bakgrunnsbilde på skrivebordet."
#: ../src/main_window.c:2313 ../src/preferences_dialog.c:453
#: ../src/main_window.c:2318 ../src/preferences_dialog.c:487
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../src/main_window.c:2317 ../src/preferences_dialog.c:457
#: ../src/main_window.c:2322 ../src/preferences_dialog.c:491
msgid "Xfce"
msgstr "Xfce"
#: ../src/main_window.c:2321 ../src/preferences_dialog.c:461
#: ../src/main_window.c:2326 ../src/preferences_dialog.c:495
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../src/main_window.c:2774
#: ../src/main_window.c:2834
msgid "Developers:"
msgstr "Utviklere:"
#: ../src/main_window.c:2784 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
#: ../src/main_window.c:2844 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
msgid "Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment."
msgstr "Ristretto er en bildefremviser for Xfce-skrivebordsmiljøet"
#: ../src/main_window.c:2792
#: ../src/main_window.c:2852
msgid "translator-credits"
msgstr "haarek - Harald <https://www.transifex.com/accounts/profile/haarek/>\nkingu - Allan Nordhøy <https://www.transifex.com/accounts/profile/kingu/>\npapparonny - Ronny K. M. Olufsen <https://www.transifex.com/accounts/profile/papparonny/>\nTerje Uriansrud <terje@uriansrud.net>"
#: ../src/main_window.c:3212
#: ../src/main_window.c:3272
msgid "Open image"
msgstr "Åpne bilde"
#: ../src/main_window.c:3216
#: ../src/main_window.c:3276
msgid "_Open"
msgstr "_Åpne"
#: ../src/main_window.c:3233
#: ../src/main_window.c:3293
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: ../src/main_window.c:3238
#: ../src/main_window.c:3298
msgid ".jp(e)g"
msgstr ".jp(e)g"
#: ../src/main_window.c:3265 ../src/main_window.c:3407
#: ../src/main_window.c:3325 ../src/main_window.c:3467
msgid "Could not open file"
msgstr "Klarte ikke åpne fil"
#: ../src/main_window.c:3446
#: ../src/main_window.c:3506
msgid "Save copy"
msgstr "Lagre kopi"
#: ../src/main_window.c:3450
#: ../src/main_window.c:3510
msgid "_Save"
msgstr "_Lagre"
#: ../src/main_window.c:3479
#: ../src/main_window.c:3539
msgid "Could not save file"
msgstr "Kunne ikke lagre fil"
#: ../src/main_window.c:3649
#: ../src/main_window.c:3709
#, c-format
msgid "Are you sure you want to send image '%s' to trash?"
msgstr "Er du sikker på at du vil kaste «%s» i papirkurven?"
#: ../src/main_window.c:3653
#: ../src/main_window.c:3713
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete image '%s' from disk?"
msgstr "Er du sikker på at du vil slette bildet «%s» fra disken?"
#: ../src/main_window.c:3664
#: ../src/main_window.c:3724
msgid "_Do not ask again for this session"
msgstr "_Ikke spør igjen for denne økta"
#: ../src/main_window.c:3741
#: ../src/main_window.c:3801
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when deleting image '%s' from disk.\n"
......@@ -570,7 +570,7 @@ msgid ""
"%s"
msgstr "Feil under sletting av bilde «%s» fra disk.\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:3745
#: ../src/main_window.c:3805
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when sending image '%s' to trash.\n"
......@@ -578,24 +578,24 @@ msgid ""
"%s"
msgstr "Feil under kasting av bilde «%s» i papirkurven.\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:4088
#: ../src/main_window.c:4148
msgid "Edit with"
msgstr "Rediger med"
#: ../src/main_window.c:4109
#: ../src/main_window.c:4169
#, c-format
msgid "Open %s and other files of type %s with:"
msgstr "Åpne %s og andre filer av typen %s med:"
#: ../src/main_window.c:4115
#: ../src/main_window.c:4175
msgid "Use as _default for this kind of file"
msgstr "Bruk som _forvalg for denne typen fil"
#: ../src/main_window.c:4205
#: ../src/main_window.c:4265
msgid "Recommended Applications"
msgstr "Anbefalte program"
#: ../src/main_window.c:4285
#: ../src/main_window.c:4345
msgid "Other Applications"
msgstr "Andre program"
......@@ -704,110 +704,124 @@ msgstr "_Legg til"
msgid "Clear private data"
msgstr "Tøm privat data"
#: ../src/preferences_dialog.c:276
#: ../src/preferences_dialog.c:289
msgid "Display"