Commit 41c3bf56 authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation nb (100%).

195 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent afeb187c
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-13 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-24 07:48+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-14 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-08 13:35+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Start lysbildefremvisning"
msgid "Show settings dialog"
msgstr "Vis dialogvindu for innstillinger"
#: ../src/main.c:108
#: ../src/main.c:103
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
......@@ -52,517 +52,517 @@ msgstr "%s: %s\n\nPrøv %s --hjelp for å se full liste\nover tilgjengelige komm
msgid "Image Viewer"
msgstr "Bildefremviser"
#: ../src/main_window.c:371
#: ../src/main_window.c:396
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:377
#: ../src/main_window.c:402
msgid "_Open..."
msgstr "_Åpne …"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:379
#: ../src/main_window.c:404
msgid "Open an image"
msgstr "Åpne bilde"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:383
#: ../src/main_window.c:408
msgid "_Save copy..."
msgstr "_Lagre kopi …"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:385
#: ../src/main_window.c:410
msgid "Save a copy of the image"
msgstr "Lagre en kopi av bildet"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:389
#: ../src/main_window.c:414
msgid "_Properties..."
msgstr "_Egenskaper …"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:391
#: ../src/main_window.c:416
msgid "Show file properties"
msgstr "Vis egenskaper for filer"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:395 ../src/main_window.c:414
#: ../src/main_window.c:420 ../src/main_window.c:439
msgid "_Edit"
msgstr "_Rediger"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:397
#: ../src/main_window.c:422
msgid "Edit this image"
msgstr "Rediger dette bildet"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:401 ../src/preferences_dialog.c:541
#: ../src/properties_dialog.c:325
#: ../src/main_window.c:426 ../src/preferences_dialog.c:246
#: ../src/properties_dialog.c:138
msgid "_Close"
msgstr "L_ukk"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:403
#: ../src/main_window.c:428
msgid "Close this image"
msgstr "Lukk dette bildet"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:407
#: ../src/main_window.c:432
msgid "_Quit"
msgstr "_Avslutt"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:409
#: ../src/main_window.c:434
msgid "Quit Ristretto"
msgstr "Avslutt Ristretto"
#: ../src/main_window.c:420
#: ../src/main_window.c:445
msgid "_Open with"
msgstr "_Åpne med"
#: ../src/main_window.c:426
#: ../src/main_window.c:451
msgid "_Sort by"
msgstr "_Sorter etter"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:432
#: ../src/main_window.c:457
msgid "_Delete"
msgstr "S_lett"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:434
#: ../src/main_window.c:459
msgid "Delete this image from disk"
msgstr "Slett dette bildet fra disk"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:438
#: ../src/main_window.c:463
msgid "_Clear private data..."
msgstr "_Tøm privat data …"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:444
#: ../src/main_window.c:469
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Innstillinger …"
#: ../src/main_window.c:451
#: ../src/main_window.c:476
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:457
#: ../src/main_window.c:482
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:459
#: ../src/main_window.c:484
msgid "Switch to fullscreen"
msgstr "Bytt til fullskjerm"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:463
#: ../src/main_window.c:488
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "_Avslutt fullskjerm"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:465
#: ../src/main_window.c:490
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Avslutt fullskjerm"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:469
#: ../src/main_window.c:494
msgid "Set as _Wallpaper..."
msgstr "Bruk som _bakgrunnsbilde …"
#: ../src/main_window.c:476
#: ../src/main_window.c:501
msgid "_Zoom"
msgstr "_Forstørrelse"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:482
#: ../src/main_window.c:507
msgid "Zoom _In"
msgstr "_Forstørr"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:484
#: ../src/main_window.c:509
msgid "Zoom in"
msgstr "Forstørr opp"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:488
#: ../src/main_window.c:513
msgid "Zoom _Out"
msgstr "_Forminske"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:490
#: ../src/main_window.c:515
msgid "Zoom out"
msgstr "Krymp ned"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:494
#: ../src/main_window.c:519
msgid "Zoom _Fit"
msgstr "Til_pass"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:496
#: ../src/main_window.c:521
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Tilpass til vindu"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:500
#: ../src/main_window.c:525
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Vanlig størrelse"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:502
#: ../src/main_window.c:527
msgid "Zoom to 100%"
msgstr "Tilpass til 100% av original"
#: ../src/main_window.c:507
#: ../src/main_window.c:532
msgid "_Rotation"
msgstr "_Roter"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:513
#: ../src/main_window.c:538
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Roter _høyre"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:519
#: ../src/main_window.c:544
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Roter _venstre"
#: ../src/main_window.c:526
#: ../src/main_window.c:551
msgid "_Flip"
msgstr "_Vend"
#: ../src/main_window.c:532
#: ../src/main_window.c:557
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "Vend _vannrett"
#: ../src/main_window.c:538
#: ../src/main_window.c:563
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "Vend _loddrett"
#: ../src/main_window.c:545
#: ../src/main_window.c:570
msgid "_Go"
msgstr "_Gå"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:551
#: ../src/main_window.c:576
msgid "_Forward"
msgstr "_Neste"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:553
#: ../src/main_window.c:578
msgid "Next image"
msgstr "Neste bilde"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:557
#: ../src/main_window.c:582
msgid "_Back"
msgstr "_Forrige"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:559
#: ../src/main_window.c:584
msgid "Previous image"
msgstr "Forrige bilde"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:563
#: ../src/main_window.c:588
msgid "F_irst"
msgstr "F_ørst"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:565
#: ../src/main_window.c:590
msgid "First image"
msgstr "Første bilde"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:569
#: ../src/main_window.c:594
msgid "_Last"
msgstr "_Siste"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:571
#: ../src/main_window.c:596
msgid "Last image"
msgstr "Siste bilde"
#: ../src/main_window.c:576
#: ../src/main_window.c:601
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:582
#: ../src/main_window.c:607
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:584
#: ../src/main_window.c:609
msgid "Display ristretto user manual"
msgstr "Vis Ristrettos brukermanual"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:588
#: ../src/main_window.c:613
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:590
#: ../src/main_window.c:615
msgid "Display information about ristretto"
msgstr "Vis informasjon om Ristretto"
#: ../src/main_window.c:595
#: ../src/main_window.c:620
msgid "_Position"
msgstr "_Posisjon"
#: ../src/main_window.c:601
#: ../src/main_window.c:626
msgid "_Size"
msgstr "_Størrelse"
#: ../src/main_window.c:607
#: ../src/main_window.c:632
msgid "Thumbnail Bar _Position"
msgstr "Verktøylinjens _posisjon"
#: ../src/main_window.c:613
#: ../src/main_window.c:638
msgid "Thumb_nail Size"
msgstr "Størrelse for miniatyrbilder"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:620
#: ../src/main_window.c:645
msgid "Leave _Fullscreen"
msgstr "Avslutt _fullskjerm"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:638
#: ../src/main_window.c:663
msgid "_Show Toolbar"
msgstr "_Vis verktøylinje"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:646
#: ../src/main_window.c:671
msgid "Show _Thumbnail Bar"
msgstr "Vis _miniatyrbildelinje"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:654
#: ../src/main_window.c:679
msgid "Show Status _Bar"
msgstr "Vis status_linje"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:666
#: ../src/main_window.c:691
msgid "file name"
msgstr "filnavn"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:672
#: ../src/main_window.c:697
msgid "file type"
msgstr "filtype"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:678
#: ../src/main_window.c:703
msgid "date"
msgstr "dato"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:689
#: ../src/main_window.c:714
msgid "Left"
msgstr "Venstre"
#: ../src/main_window.c:695
#: ../src/main_window.c:720
msgid "Right"
msgstr "Høyre"
#: ../src/main_window.c:701
#: ../src/main_window.c:726
msgid "Top"
msgstr "Topp"
#: ../src/main_window.c:707
#: ../src/main_window.c:732
msgid "Bottom"
msgstr "Bunn"
#: ../src/main_window.c:718
#: ../src/main_window.c:743
msgid "Very Small"
msgstr "Veldig liten"
#: ../src/main_window.c:724
#: ../src/main_window.c:749
msgid "Smaller"
msgstr "Mindre"
#: ../src/main_window.c:730
#: ../src/main_window.c:755
msgid "Small"
msgstr "Liten"
#: ../src/main_window.c:736
#: ../src/main_window.c:761
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: ../src/main_window.c:742
#: ../src/main_window.c:767
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: ../src/main_window.c:748
#: ../src/main_window.c:773
msgid "Larger"
msgstr "Større"
#: ../src/main_window.c:754
#: ../src/main_window.c:779
msgid "Very Large"
msgstr "Veldig stor"
#. Create Play/Pause Slideshow actions
#: ../src/main_window.c:909
#: ../src/main_window.c:936
msgid "_Play"
msgstr "_Start"
#: ../src/main_window.c:909
#: ../src/main_window.c:936
msgid "Play slideshow"
msgstr "Start lysbildefremvisning"
#: ../src/main_window.c:910
#: ../src/main_window.c:937
msgid "_Pause"
msgstr "_Pause"
#: ../src/main_window.c:910
#: ../src/main_window.c:937
msgid "Pause slideshow"
msgstr "Pause lysbildefremvisning"
#. Create Recently used items Action
#: ../src/main_window.c:913
#: ../src/main_window.c:940
msgid "_Recently used"
msgstr "Nylig _brukt"
#: ../src/main_window.c:913
#: ../src/main_window.c:940
msgid "Recently used"
msgstr "Nylig brukt"
#: ../src/main_window.c:1017 ../src/main_window.c:1604
#: ../src/main_window.c:1052 ../src/main_window.c:1668
msgid "Press open to select an image"
msgstr "Trykk åpne for å velge et bilde"
#: ../src/main_window.c:1453 ../src/main_window.c:1457
#: ../src/main_window.c:1517 ../src/main_window.c:1521
msgid "Open With Other _Application..."
msgstr "Åpne med annet _program …"
#: ../src/main_window.c:1478 ../src/main_window.c:1484
#: ../src/main_window.c:1542 ../src/main_window.c:1548
msgid "Empty"
msgstr "Tom"
#: ../src/main_window.c:1614
#: ../src/main_window.c:1678
msgid "Loading..."
msgstr "Laster …"
#: ../src/main_window.c:2221
#: ../src/main_window.c:2270
msgid "Choose 'set wallpaper' method"
msgstr "Velg metode for valg av bakgrunnsbilde"
#: ../src/main_window.c:2224 ../src/main_window.c:4032
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:434 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:241
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/main_window.c:2226 ../src/main_window.c:3161
#: ../src/main_window.c:3395 ../src/main_window.c:4030
#: ../src/privacy_dialog.c:180 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:430
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:237
#: ../src/main_window.c:2274 ../src/main_window.c:3215
#: ../src/main_window.c:3449 ../src/main_window.c:4093
#: ../src/privacy_dialog.c:182 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:322
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:238
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#: ../src/main_window.c:2236 ../src/preferences_dialog.c:462
#: ../src/main_window.c:2277 ../src/main_window.c:4096
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:328 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:244
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/main_window.c:2287 ../src/preferences_dialog.c:441
msgid ""
"Configure which system is currently managing your desktop.\n"
"This setting determines the method <i>Ristretto</i> will use\n"
"to configure the desktop wallpaper."
msgstr "Sett opp hvilket system som skal håndtere ditt skrivebord.\nDenne innstillingen bestemmer hvilken metode <i>Risetto</i> skal bruke\ntil oppsett av bakgrunnsbilde på skrivebordet."
#: ../src/main_window.c:2261 ../src/preferences_dialog.c:486
#: ../src/main_window.c:2313 ../src/preferences_dialog.c:453
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../src/main_window.c:2265 ../src/preferences_dialog.c:490
#: ../src/main_window.c:2317 ../src/preferences_dialog.c:457
msgid "Xfce"
msgstr "Xfce"
#: ../src/main_window.c:2269 ../src/preferences_dialog.c:494
#: ../src/main_window.c:2321 ../src/preferences_dialog.c:461
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../src/main_window.c:2722
msgid "Developer:"
msgstr "Utvikler:"
#: ../src/main_window.c:2774
msgid "Developers:"
msgstr "Utviklere:"
#: ../src/main_window.c:2731 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
#: ../src/main_window.c:2784 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
msgid "Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment."
msgstr "Ristretto er en bildefremviser for Xfce-skrivebordsmiljøet"
#: ../src/main_window.c:2739
#: ../src/main_window.c:2792
msgid "translator-credits"
msgstr "haarek - Harald <https://www.transifex.com/accounts/profile/haarek/>\nkingu - Allan Nordhøy <https://www.transifex.com/accounts/profile/kingu/>\npapparonny - Ronny K. M. Olufsen <https://www.transifex.com/accounts/profile/papparonny/>\nTerje Uriansrud <terje@uriansrud.net>"
#: ../src/main_window.c:3158
#: ../src/main_window.c:3212
msgid "Open image"
msgstr "Åpne bilde"
#: ../src/main_window.c:3162
#: ../src/main_window.c:3216
msgid "_Open"
msgstr "_Åpne"
#: ../src/main_window.c:3179
#: ../src/main_window.c:3233
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
#: ../src/main_window.c:3184
#: ../src/main_window.c:3238
msgid ".jp(e)g"
msgstr ".jp(e)g"
#: ../src/main_window.c:3211 ../src/main_window.c:3353
#: ../src/main_window.c:3265 ../src/main_window.c:3407
msgid "Could not open file"
msgstr "Klarte ikke åpne fil"
#: ../src/main_window.c:3392
#: ../src/main_window.c:3446
msgid "Save copy"
msgstr "Lagre kopi"
#: ../src/main_window.c:3396
#: ../src/main_window.c:3450
msgid "_Save"
msgstr "_Lagre"
#: ../src/main_window.c:3425
#: ../src/main_window.c:3479
msgid "Could not save file"
msgstr "Kunne ikke lagre fil"
#: ../src/main_window.c:3595
#: ../src/main_window.c:3649
#, c-format
msgid "Are you sure you want to send image '%s' to trash?"
msgstr "Er du sikker på at du vil kaste «%s» i papirkurven?"
#: ../src/main_window.c:3599
#: ../src/main_window.c:3653
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete image '%s' from disk?"
msgstr "Er du sikker på at du vil slette bildet «%s» fra disken?"
#: ../src/main_window.c:3610
#: ../src/main_window.c:3664
msgid "_Do not ask again for this session"
msgstr "_Ikke spør igjen for denne økta"
#: ../src/main_window.c:3687
#: ../src/main_window.c:3741
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when deleting image '%s' from disk.\n"
......@@ -570,7 +570,7 @@ msgid ""
"%s"
msgstr "Feil under sletting av bilde «%s» fra disk.\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:3691
#: ../src/main_window.c:3745
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when sending image '%s' to trash.\n"
......@@ -578,24 +578,24 @@ msgid ""
"%s"
msgstr "Feil under kasting av bilde «%s» i papirkurven.\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:4027
#: ../src/main_window.c:4088
msgid "Edit with"
msgstr "Rediger med"
#: ../src/main_window.c:4045
#: ../src/main_window.c:4109
#, c-format
msgid "Open %s and other files of type %s with:"
msgstr "Åpne %s og andre filer av typen %s med:"
#: ../src/main_window.c:4051
#: ../src/main_window.c:4115
msgid "Use as _default for this kind of file"
msgstr "Bruk som _forvalg for denne typen fil"