Commit 2a930998 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sk (95%).

190 translated messages, 8 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 03a9c387
......@@ -4,7 +4,7 @@
#
# Translators:
# <>, 2008
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2016-2017
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2016-2017,2019
# Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>, 2009
# Slavko <linux@slavino.sk>, 2015
# Tomáš Vadina <inactive+kyberdev@transifex.com>, 2011-2012
......@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-16 18:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-16 16:32+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-13 19:25+0000\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr "Spustiť prezentáciu "
msgid "Show settings dialog"
msgstr "Zobraziť dialóg nastavenia"
#: ../src/main.c:108
#: ../src/main.c:103
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
......@@ -51,517 +51,517 @@ msgstr "%s: %s\n\nSkúste %s --help pre zobrazenie zoznamu\ndostupných možnost
msgid "Image Viewer"
msgstr "Prehliadač obrázkov"
#: ../src/main_window.c:369
#: ../src/main_window.c:401
msgid "_File"
msgstr "_Súbor"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:375
#: ../src/main_window.c:407
msgid "_Open..."
msgstr "_Otvoriť..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:377
#: ../src/main_window.c:409
msgid "Open an image"
msgstr "Otvoriť obrázok"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:381
#: ../src/main_window.c:413
msgid "_Save copy..."
msgstr "_Uložiť kópiu..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:383
#: ../src/main_window.c:415
msgid "Save a copy of the image"
msgstr "Uložiť kópiu obrázku"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:387
#: ../src/main_window.c:419
msgid "_Properties..."
msgstr "_Vlastnosti..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:389
#: ../src/main_window.c:421
msgid "Show file properties"
msgstr "Zobraziť vlastnosti súboru"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:393 ../src/main_window.c:412
#: ../src/main_window.c:425 ../src/main_window.c:444
msgid "_Edit"
msgstr "_Upraviť"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:395
#: ../src/main_window.c:427
msgid "Edit this image"
msgstr "Upraviť tento obrázok"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:399 ../src/preferences_dialog.c:541
#: ../src/properties_dialog.c:325
#: ../src/main_window.c:431 ../src/preferences_dialog.c:258
#: ../src/properties_dialog.c:138
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:401
#: ../src/main_window.c:433
msgid "Close this image"
msgstr "Zavrieť tento obrázok"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:405
#: ../src/main_window.c:437
msgid "_Quit"
msgstr "_Koniec"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:407
#: ../src/main_window.c:439
msgid "Quit Ristretto"
msgstr "Ukončiť Ristretto"
#: ../src/main_window.c:418
#: ../src/main_window.c:450
msgid "_Open with"
msgstr "_Otvoriť pomocou"
#: ../src/main_window.c:424
msgid "_Sorting"
msgstr "_Radenie"
#: ../src/main_window.c:456
msgid "_Sort by"
msgstr "_Zoradiť podľa"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:430
#: ../src/main_window.c:462
msgid "_Delete"
msgstr "_Zmazať"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:432
#: ../src/main_window.c:464
msgid "Delete this image from disk"
msgstr "Zmazať tento obrázok z disku"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:436
#: ../src/main_window.c:468
msgid "_Clear private data..."
msgstr "_Vymazať súkromné dáta..."
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:442
#: ../src/main_window.c:474
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Predvoľby..."
#: ../src/main_window.c:449
#: ../src/main_window.c:481
msgid "_View"
msgstr "_Zobraziť"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:455
#: ../src/main_window.c:487
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Celá obrazovka"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:457
#: ../src/main_window.c:489
msgid "Switch to fullscreen"
msgstr "Prepnúť na celú obrazovku"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:461
#: ../src/main_window.c:493
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "_Opustiť celú obrazovku"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:463
#: ../src/main_window.c:495
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Opustiť celú obrazovku"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:467
#: ../src/main_window.c:499
msgid "Set as _Wallpaper..."
msgstr "Nastaviť ako _tapetu..."
#: ../src/main_window.c:474
#: ../src/main_window.c:506
msgid "_Zoom"
msgstr "_Lupa"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:480
#: ../src/main_window.c:512
msgid "Zoom _In"
msgstr "_Priblížiť"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:482
#: ../src/main_window.c:514
msgid "Zoom in"
msgstr "Priblížiť"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:486
#: ../src/main_window.c:518
msgid "Zoom _Out"
msgstr "_Vzdialiť"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:488
#: ../src/main_window.c:520
msgid "Zoom out"
msgstr "Vzdialiť"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:492
#: ../src/main_window.c:524
msgid "Zoom _Fit"
msgstr "_Prispôsobiť"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:494
#: ../src/main_window.c:526
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Prispôsobiť oknu"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:498
#: ../src/main_window.c:530
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normálna veľkosť"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:500
#: ../src/main_window.c:532
msgid "Zoom to 100%"
msgstr "Priblížiť na 100%"
#: ../src/main_window.c:505
#: ../src/main_window.c:537
msgid "_Rotation"
msgstr "_Otočenie"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:511
#: ../src/main_window.c:543
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Otočiť v_pravo"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:517
#: ../src/main_window.c:549
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Otočiť Vľa_vo"
#: ../src/main_window.c:524
#: ../src/main_window.c:556
msgid "_Flip"
msgstr "P_revrátiť"
#: ../src/main_window.c:530
#: ../src/main_window.c:562
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "Prevrátiť _vodorovne"
#: ../src/main_window.c:536
#: ../src/main_window.c:568
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "Prevrátiť zv_islo"
#: ../src/main_window.c:543
#: ../src/main_window.c:575
msgid "_Go"
msgstr "_Prejsť"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:549
#: ../src/main_window.c:581
msgid "_Forward"
msgstr "Ď_alej"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:551
#: ../src/main_window.c:583
msgid "Next image"
msgstr "Ďalší obrázok"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:555
#: ../src/main_window.c:587
msgid "_Back"
msgstr "_Späť"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:557
#: ../src/main_window.c:589
msgid "Previous image"
msgstr "Predchádzajúci obrázok"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:561
#: ../src/main_window.c:593
msgid "F_irst"
msgstr "_Prvý"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:563
#: ../src/main_window.c:595
msgid "First image"
msgstr "Prvý obrázok"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:567
#: ../src/main_window.c:599
msgid "_Last"
msgstr "_Posledný"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:569
#: ../src/main_window.c:601
msgid "Last image"
msgstr "Posledný obrázok"
#: ../src/main_window.c:574
#: ../src/main_window.c:606
msgid "_Help"
msgstr "P_omocník"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:580
#: ../src/main_window.c:612
msgid "_Contents"
msgstr "_Obsah"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:582
#: ../src/main_window.c:614
msgid "Display ristretto user manual"
msgstr "Zobraziť užívateľský manuál ristretto"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:586
#: ../src/main_window.c:618
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:588
#: ../src/main_window.c:620
msgid "Display information about ristretto"
msgstr "Zobraziť informácie o programe ristretto"
#: ../src/main_window.c:593
#: ../src/main_window.c:625
msgid "_Position"
msgstr "_Umiestnenie"
#: ../src/main_window.c:599
#: ../src/main_window.c:631
msgid "_Size"
msgstr "_Veľkosť"
#: ../src/main_window.c:605
#: ../src/main_window.c:637
msgid "Thumbnail Bar _Position"
msgstr "_Pozícia panelu náhľadov"
#: ../src/main_window.c:611
#: ../src/main_window.c:643
msgid "Thumb_nail Size"
msgstr "_Veľkosť náhľadov"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:618
#: ../src/main_window.c:650
msgid "Leave _Fullscreen"
msgstr "_Opustiť zobrazenie na celú obrazovku"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:636
#: ../src/main_window.c:668
msgid "_Show Toolbar"
msgstr "Zobraziť _panel nástrojov"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:644
#: ../src/main_window.c:676
msgid "Show _Thumbnail Bar"
msgstr "Zobraziť panel náhľadov"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:652
#: ../src/main_window.c:684
msgid "Show Status _Bar"
msgstr "Zobraziť panel _stavov"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:664
msgid "sort by filename"
msgstr "usporiadať podľa názvu súboru"
#: ../src/main_window.c:696
msgid "file name"
msgstr ""
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:670
msgid "sort by filetype"
msgstr "usporiadať podľa typu súboru"
#: ../src/main_window.c:702
msgid "file type"
msgstr ""
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:676
msgid "sort by date"
msgstr "usporiadať podľa dátumu"
#: ../src/main_window.c:708
msgid "date"
msgstr ""
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:687
#: ../src/main_window.c:719
msgid "Left"
msgstr "Vľavo"
#: ../src/main_window.c:693
#: ../src/main_window.c:725
msgid "Right"
msgstr "Vpravo"
#: ../src/main_window.c:699
#: ../src/main_window.c:731
msgid "Top"
msgstr "Vrch"
#: ../src/main_window.c:705
#: ../src/main_window.c:737
msgid "Bottom"
msgstr "Spodok"
#: ../src/main_window.c:716
#: ../src/main_window.c:748
msgid "Very Small"
msgstr "Veľmi malá"
#: ../src/main_window.c:722
#: ../src/main_window.c:754
msgid "Smaller"
msgstr "Menšia"
#: ../src/main_window.c:728
#: ../src/main_window.c:760
msgid "Small"
msgstr "Malá"
#: ../src/main_window.c:734
#: ../src/main_window.c:766
msgid "Normal"
msgstr "Normálna"
#: ../src/main_window.c:740
#: ../src/main_window.c:772
msgid "Large"
msgstr "Veľká"
#: ../src/main_window.c:746
#: ../src/main_window.c:778
msgid "Larger"
msgstr "Väčšia"
#: ../src/main_window.c:752
#: ../src/main_window.c:784
msgid "Very Large"
msgstr "Veľmi veľká"
#. Create Play/Pause Slideshow actions
#: ../src/main_window.c:907
#: ../src/main_window.c:941
msgid "_Play"
msgstr "_Spustiť"
#: ../src/main_window.c:907
#: ../src/main_window.c:941
msgid "Play slideshow"
msgstr "Spustiť prezentáciu "
#: ../src/main_window.c:908
#: ../src/main_window.c:942
msgid "_Pause"
msgstr "_Pozastaviť"
#: ../src/main_window.c:908
#: ../src/main_window.c:942
msgid "Pause slideshow"
msgstr "Pozastaviť prezentáciu "
#. Create Recently used items Action
#: ../src/main_window.c:911
#: ../src/main_window.c:945
msgid "_Recently used"
msgstr "_Nedávno použité"
#: ../src/main_window.c:911
#: ../src/main_window.c:945
msgid "Recently used"
msgstr "_Nedávno použité"
#: ../src/main_window.c:1015 ../src/main_window.c:1595
#: ../src/main_window.c:1057 ../src/main_window.c:1673
msgid "Press open to select an image"
msgstr "Stlačte tlačidlo Otvoriť pre výber obrázka"
#: ../src/main_window.c:1451 ../src/main_window.c:1455
#: ../src/main_window.c:1522 ../src/main_window.c:1526
msgid "Open With Other _Application..."
msgstr "Otvoriť s inou _aplikáciou..."
#: ../src/main_window.c:1476 ../src/main_window.c:1482
#: ../src/main_window.c:1547 ../src/main_window.c:1553
msgid "Empty"
msgstr "Prázdne"
#: ../src/main_window.c:1605
#: ../src/main_window.c:1683
msgid "Loading..."
msgstr "Načítavanie..."
#: ../src/main_window.c:2208
#: ../src/main_window.c:2275
msgid "Choose 'set wallpaper' method"
msgstr "Zvoliť metódu 'nastaviť pozadie'"
#: ../src/main_window.c:2211 ../src/main_window.c:4007
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:342 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:241
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/main_window.c:2213 ../src/main_window.c:3136
#: ../src/main_window.c:3370 ../src/main_window.c:4005
#: ../src/privacy_dialog.c:180 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:338
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:237
#: ../src/main_window.c:2279 ../src/main_window.c:3275
#: ../src/main_window.c:3509 ../src/main_window.c:4153
#: ../src/privacy_dialog.c:182 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:322
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:238
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: ../src/main_window.c:2223 ../src/preferences_dialog.c:462
#: ../src/main_window.c:2282 ../src/main_window.c:4156
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:328 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:244
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/main_window.c:2292 ../src/preferences_dialog.c:475
msgid ""
"Configure which system is currently managing your desktop.\n"
"This setting determines the method <i>Ristretto</i> will use\n"
"to configure the desktop wallpaper."
msgstr "Nastaví, ktorý systém aktuálne spravuje pracovnú plochu.\nToto nastavenie určuje metódu, ktorú <i>Ristretto</i> použije \npre nastavenie pozadia pracovnej plochy."
#: ../src/main_window.c:2248 ../src/preferences_dialog.c:486
#: ../src/main_window.c:2318 ../src/preferences_dialog.c:487
msgid "None"
msgstr "Žiadne"
#: ../src/main_window.c:2252 ../src/preferences_dialog.c:490
#: ../src/main_window.c:2322 ../src/preferences_dialog.c:491
msgid "Xfce"
msgstr "Xfce"
#: ../src/main_window.c:2256 ../src/preferences_dialog.c:494
#: ../src/main_window.c:2326 ../src/preferences_dialog.c:495
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../src/main_window.c:2697
msgid "Developer:"
msgstr "Vývojár:"
#: ../src/main_window.c:2834
msgid "Developers:"
msgstr "Vývojári:"
#: ../src/main_window.c:2706 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
#: ../src/main_window.c:2844 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
msgid "Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment."
msgstr "Ristretto je prehliadač obrázkov pre pracovné prostredie Xfce."
#: ../src/main_window.c:2714
#: ../src/main_window.c:2852
msgid "translator-credits"
msgstr "Štefan Miklošovič <miklosovic@gmail.com>\nRobert Hartl <hartl.robert@gmail.com>, 2009\nTomáš Vadina <kyberdev@gmail.com>, 2011"
#: ../src/main_window.c:3133
#: ../src/main_window.c:3272
msgid "Open image"
msgstr "Otvoriť obrázok"
#: ../src/main_window.c:3137
#: ../src/main_window.c:3276
msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť"
#: ../src/main_window.c:3154
#: ../src/main_window.c:3293
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"
#: ../src/main_window.c:3159
#: ../src/main_window.c:3298
msgid ".jp(e)g"
msgstr ".jp(e)g"
#: ../src/main_window.c:3186 ../src/main_window.c:3328
#: ../src/main_window.c:3325 ../src/main_window.c:3467
msgid "Could not open file"
msgstr "Nemôžem otvoriť súbor"
#: ../src/main_window.c:3367
#: ../src/main_window.c:3506
msgid "Save copy"
msgstr "Uložiť kópiu"
#: ../src/main_window.c:3371
#: ../src/main_window.c:3510
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"
#: ../src/main_window.c:3400
#: ../src/main_window.c:3539
msgid "Could not save file"
msgstr "Nie je možné uložiť súbor"
#: ../src/main_window.c:3570
#: ../src/main_window.c:3709
#, c-format
msgid "Are you sure you want to send image '%s' to trash?"
msgstr "Naozaj chcete odoslať obrázok '%s' do koša?"
#: ../src/main_window.c:3574
#: ../src/main_window.c:3713
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete image '%s' from disk?"
msgstr "Naozaj chcete zmazať obrázok '%s' z disku?"
#: ../src/main_window.c:3585
#: ../src/main_window.c:3724
msgid "_Do not ask again for this session"
msgstr "_Nepýtať sa ma znovu počas tejto relácie"
#: ../src/main_window.c:3662
#: ../src/main_window.c:3801
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when deleting image '%s' from disk.\n"
......@@ -569,7 +569,7 @@ msgid ""
"%s"
msgstr "Vyskytla sa chyba pri odstraňovaní obrázka '%s' z disku.\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:3666
#: ../src/main_window.c:3805
#, c-format
msgid ""