Commit 028ccd5f authored by cybercop-montana's avatar cybercop-montana Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation bg (100%).

198 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 7dd87a23
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-14 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-14 05:44+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-11 06:18+0000\n"
"Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/bg/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -49,517 +49,517 @@ msgstr "%s: %s\n\nОпитайте %s --help за да видите пълния
msgid "Image Viewer"
msgstr "Програма за преглед на изображения"
#: ../src/main_window.c:396
#: ../src/main_window.c:401
msgid "_File"
msgstr "_Файл"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:402
#: ../src/main_window.c:407
msgid "_Open..."
msgstr "_Отваряне..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:404
#: ../src/main_window.c:409
msgid "Open an image"
msgstr "Отваряне на изображение"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:408
#: ../src/main_window.c:413
msgid "_Save copy..."
msgstr "Запазване на копие..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:410
#: ../src/main_window.c:415
msgid "Save a copy of the image"
msgstr "Запазване на копие на изображението"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:414
#: ../src/main_window.c:419
msgid "_Properties..."
msgstr "Свойства..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:416
#: ../src/main_window.c:421
msgid "Show file properties"
msgstr "Показване на свойствата на файла"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:420 ../src/main_window.c:439
#: ../src/main_window.c:425 ../src/main_window.c:444
msgid "_Edit"
msgstr "_Редактиране"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:422
#: ../src/main_window.c:427
msgid "Edit this image"
msgstr "Редактиране на това изображение"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:426 ../src/preferences_dialog.c:246
#: ../src/main_window.c:431 ../src/preferences_dialog.c:258
#: ../src/properties_dialog.c:138
msgid "_Close"
msgstr "Затваряне"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:428
#: ../src/main_window.c:433
msgid "Close this image"
msgstr "Затваряне на това изображение"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:432
#: ../src/main_window.c:437
msgid "_Quit"
msgstr "Изход"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:434
#: ../src/main_window.c:439
msgid "Quit Ristretto"
msgstr "Изход от Ristretto"
#: ../src/main_window.c:445
#: ../src/main_window.c:450
msgid "_Open with"
msgstr "Отваряне с"
#: ../src/main_window.c:451
#: ../src/main_window.c:456
msgid "_Sort by"
msgstr "_Сортиране по"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:457
#: ../src/main_window.c:462
msgid "_Delete"
msgstr "Изтриване"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:459
#: ../src/main_window.c:464
msgid "Delete this image from disk"
msgstr "Изтриване на изображението от диска"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:463
#: ../src/main_window.c:468
msgid "_Clear private data..."
msgstr "Изчистване на личните данни..."
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:469
#: ../src/main_window.c:474
msgid "_Preferences..."
msgstr "Предпочитания..."
#: ../src/main_window.c:476
#: ../src/main_window.c:481
msgid "_View"
msgstr "Преглед"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:482
#: ../src/main_window.c:487
msgid "_Fullscreen"
msgstr "Режим на цял екран"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:484
#: ../src/main_window.c:489
msgid "Switch to fullscreen"
msgstr "Превключване в режим на цял екран"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:488
#: ../src/main_window.c:493
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "Изход от режим на цял екран"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:490
#: ../src/main_window.c:495
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Изход от режим на цял екран"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:494
#: ../src/main_window.c:499
msgid "Set as _Wallpaper..."
msgstr "Задаване като фон на работният плот..."
#: ../src/main_window.c:501
#: ../src/main_window.c:506
msgid "_Zoom"
msgstr "Мащабиране"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:507
#: ../src/main_window.c:512
msgid "Zoom _In"
msgstr "Увеличаване"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:509
#: ../src/main_window.c:514
msgid "Zoom in"
msgstr "Увеличаване"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:513
#: ../src/main_window.c:518
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Намаляване"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:515
#: ../src/main_window.c:520
msgid "Zoom out"
msgstr "Намаляване"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:519
#: ../src/main_window.c:524
msgid "Zoom _Fit"
msgstr "Запълване"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:521
#: ../src/main_window.c:526
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Оразмеряване до запълване на прозореца"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:525
#: ../src/main_window.c:530
msgid "_Normal Size"
msgstr "Нормален размер"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:527
#: ../src/main_window.c:532
msgid "Zoom to 100%"
msgstr "Оразмеряване на 100%"
#: ../src/main_window.c:532
#: ../src/main_window.c:537
msgid "_Rotation"
msgstr "Завъртане"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:538
#: ../src/main_window.c:543
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Завъртане надясно"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:544
#: ../src/main_window.c:549
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Завъртане наляво"
#: ../src/main_window.c:551
#: ../src/main_window.c:556
msgid "_Flip"
msgstr "_Обръщане"
#: ../src/main_window.c:557
#: ../src/main_window.c:562
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "Обръщане _Хоризонтално"
#: ../src/main_window.c:563
#: ../src/main_window.c:568
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "Обръщане _Вертикално"
#: ../src/main_window.c:570
#: ../src/main_window.c:575
msgid "_Go"
msgstr "Отиване"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:576
#: ../src/main_window.c:581
msgid "_Forward"
msgstr "Напред"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:578
#: ../src/main_window.c:583
msgid "Next image"
msgstr "Следващо изображение"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:582
#: ../src/main_window.c:587
msgid "_Back"
msgstr "Назад"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:584
#: ../src/main_window.c:589
msgid "Previous image"
msgstr "Предишно изображение"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:588
#: ../src/main_window.c:593
msgid "F_irst"
msgstr "Първо"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:590
#: ../src/main_window.c:595
msgid "First image"
msgstr "Първо изображение"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:594
#: ../src/main_window.c:599
msgid "_Last"
msgstr "Последно"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:596
#: ../src/main_window.c:601
msgid "Last image"
msgstr "Последно изображение"
#: ../src/main_window.c:601
#: ../src/main_window.c:606
msgid "_Help"
msgstr "Помощ"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:607
#: ../src/main_window.c:612
msgid "_Contents"
msgstr "Съдържание"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:609
#: ../src/main_window.c:614
msgid "Display ristretto user manual"
msgstr "Покажи потребителското ръководство на Ristretto"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:613
#: ../src/main_window.c:618
msgid "_About"
msgstr "Относно"
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
#: ../src/main_window.c:615
#: ../src/main_window.c:620
msgid "Display information about ristretto"
msgstr "Покажи информация за ristretto"
#: ../src/main_window.c:620
#: ../src/main_window.c:625
msgid "_Position"
msgstr "Позиция"
#: ../src/main_window.c:626
#: ../src/main_window.c:631
msgid "_Size"
msgstr "Размер"
#: ../src/main_window.c:632
#: ../src/main_window.c:637
msgid "Thumbnail Bar _Position"
msgstr "Позиция на лентата с миниатюри"
#: ../src/main_window.c:638
#: ../src/main_window.c:643
msgid "Thumb_nail Size"
msgstr "Размер на миниатюрите"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:645
#: ../src/main_window.c:650
msgid "Leave _Fullscreen"
msgstr "Изход от цял екран"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:663
#: ../src/main_window.c:668
msgid "_Show Toolbar"
msgstr "Показване на лентата с инструменти"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:671
#: ../src/main_window.c:676
msgid "Show _Thumbnail Bar"
msgstr "Показване на лентата с миниатюри"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:679
#: ../src/main_window.c:684
msgid "Show Status _Bar"
msgstr "Показване на лентата на състоянието"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:691
#: ../src/main_window.c:696
msgid "file name"
msgstr "име на файл"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:697
#: ../src/main_window.c:702
msgid "file type"
msgstr "тип на файл"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:703
#: ../src/main_window.c:708
msgid "date"
msgstr "дата"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:714
#: ../src/main_window.c:719
msgid "Left"
msgstr "Ляво"
#: ../src/main_window.c:720
#: ../src/main_window.c:725
msgid "Right"
msgstr "Дясно"
#: ../src/main_window.c:726
#: ../src/main_window.c:731
msgid "Top"
msgstr "Горе"
#: ../src/main_window.c:732
#: ../src/main_window.c:737
msgid "Bottom"
msgstr "Долу"
#: ../src/main_window.c:743
#: ../src/main_window.c:748
msgid "Very Small"
msgstr "Много малки"
#: ../src/main_window.c:749
#: ../src/main_window.c:754
msgid "Smaller"
msgstr "По- малки"
#: ../src/main_window.c:755
#: ../src/main_window.c:760
msgid "Small"
msgstr "Малки"
#: ../src/main_window.c:761
#: ../src/main_window.c:766
msgid "Normal"
msgstr "Нормален размер"
#: ../src/main_window.c:767
#: ../src/main_window.c:772
msgid "Large"
msgstr "Големи"
#: ../src/main_window.c:773
#: ../src/main_window.c:778
msgid "Larger"
msgstr "По- големи"
#: ../src/main_window.c:779
#: ../src/main_window.c:784
msgid "Very Large"
msgstr "Много големи"
#. Create Play/Pause Slideshow actions
#: ../src/main_window.c:936
#: ../src/main_window.c:941
msgid "_Play"
msgstr "Изпълнение"
#: ../src/main_window.c:936
#: ../src/main_window.c:941
msgid "Play slideshow"
msgstr "Изпълни прожекция"
#: ../src/main_window.c:937
#: ../src/main_window.c:942
msgid "_Pause"
msgstr "Пауза"
#: ../src/main_window.c:937
#: ../src/main_window.c:942
msgid "Pause slideshow"
msgstr "Пауза на прожекцията"
#. Create Recently used items Action
#: ../src/main_window.c:940
#: ../src/main_window.c:945
msgid "_Recently used"
msgstr "Отваряни наскоро"
#: ../src/main_window.c:940
#: ../src/main_window.c:945
msgid "Recently used"
msgstr "Отваряни наскоро"
#: ../src/main_window.c:1052 ../src/main_window.c:1668
#: ../src/main_window.c:1057 ../src/main_window.c:1673
msgid "Press open to select an image"
msgstr "Натиснете Отваряне за да изберете изображение"
#: ../src/main_window.c:1517 ../src/main_window.c:1521
#: ../src/main_window.c:1522 ../src/main_window.c:1526
msgid "Open With Other _Application..."
msgstr "Отваряне с друга програма..."
#: ../src/main_window.c:1542 ../src/main_window.c:1548
#: ../src/main_window.c:1547 ../src/main_window.c:1553
msgid "Empty"
msgstr "Опразни"
#: ../src/main_window.c:1678
#: ../src/main_window.c:1683
msgid "Loading..."
msgstr "Зареждане..."
#: ../src/main_window.c:2270
#: ../src/main_window.c:2275
msgid "Choose 'set wallpaper' method"
msgstr "Избиране на метод за задаване на фон на работният плот"
#: ../src/main_window.c:2274 ../src/main_window.c:3215
#: ../src/main_window.c:3449 ../src/main_window.c:4093
#: ../src/main_window.c:2279 ../src/main_window.c:3275
#: ../src/main_window.c:3509 ../src/main_window.c:4153
#: ../src/privacy_dialog.c:182 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:322
#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:238
msgid "_Cancel"
msgstr "Отказ"
#: ../src/main_window.c:2277 ../src/main_window.c:4096
#: ../src/main_window.c:2282 ../src/main_window.c:4156
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:328 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:244
msgid "_OK"
msgstr "_ОК"
#: ../src/main_window.c:2287 ../src/preferences_dialog.c:441
#: ../src/main_window.c:2292 ../src/preferences_dialog.c:475
msgid ""
"Configure which system is currently managing your desktop.\n"
"This setting determines the method <i>Ristretto</i> will use\n"
"to configure the desktop wallpaper."
msgstr "Определя коя система управлява вашият плот.\nТази настройка определя метода, по който\n<i>Ristretto</i> ще зададе фона на работният плот."
#: ../src/main_window.c:2313 ../src/preferences_dialog.c:453
#: ../src/main_window.c:2318 ../src/preferences_dialog.c:487
msgid "None"
msgstr "Без"
#: ../src/main_window.c:2317 ../src/preferences_dialog.c:457
#: ../src/main_window.c:2322 ../src/preferences_dialog.c:491
msgid "Xfce"
msgstr "Xfce"
#: ../src/main_window.c:2321 ../src/preferences_dialog.c:461
#: ../src/main_window.c:2326 ../src/preferences_dialog.c:495
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: ../src/main_window.c:2774
#: ../src/main_window.c:2834
msgid "Developers:"
msgstr "Разработчици:"
#: ../src/main_window.c:2784 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
#: ../src/main_window.c:2844 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
msgid "Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment."
msgstr "Ristretto е бърза и лека програма за преглед на изображения за работната среда XFCE"
#: ../src/main_window.c:2792
#: ../src/main_window.c:2852
msgid "translator-credits"
msgstr "Пламен Стоев <piros89@gmail.com>\nМилен Милев <fanfolet@gmail.com>\nКирил Кирилов <cybercop_montana@abv.bg>"
#: ../src/main_window.c:3212
#: ../src/main_window.c:3272
msgid "Open image"
msgstr "Отваряне на изображение"
#: ../src/main_window.c:3216
#: ../src/main_window.c:3276
msgid "_Open"
msgstr "Отваряне"
#: ../src/main_window.c:3233
#: ../src/main_window.c:3293
msgid "Images"
msgstr "Изображения"
#: ../src/main_window.c:3238
#: ../src/main_window.c:3298
msgid ".jp(e)g"
msgstr ".jp(e)g"
#: ../src/main_window.c:3265 ../src/main_window.c:3407
#: ../src/main_window.c:3325 ../src/main_window.c:3467
msgid "Could not open file"
msgstr "Файлът не може да бъде отворен"
#: ../src/main_window.c:3446
#: ../src/main_window.c:3506
msgid "Save copy"
msgstr "Запазване на копие"
#: ../src/main_window.c:3450
#: ../src/main_window.c:3510
msgid "_Save"
msgstr "_Запазване"
#: ../src/main_window.c:3479
#: ../src/main_window.c:3539
msgid "Could not save file"
msgstr "Файлът не може да бъде запазен"
#: ../src/main_window.c:3649
#: ../src/main_window.c:3709
#, c-format
msgid "Are you sure you want to send image '%s' to trash?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпратите изображението „%s“ в кошчето?"
#: ../src/main_window.c:3653
#: ../src/main_window.c:3713
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete image '%s' from disk?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете изображението „%s“ от диска?"
#: ../src/main_window.c:3664
#: ../src/main_window.c:3724
msgid "_Do not ask again for this session"
msgstr "_Не питай повече за тази сесия"
#: ../src/main_window.c:3741
#: ../src/main_window.c:3801
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when deleting image '%s' from disk.\n"
......@@ -567,7 +567,7 @@ msgid ""
"%s"
msgstr "Възникна грешка при изтриване на изображението „%s“ от диска.\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:3745
#: ../src/main_window.c:3805
#, c-format
msgid ""
"An error occurred when sending image '%s' to trash.\n"
......@@ -575,24 +575,24 @@ msgid ""
"%s"
msgstr "Възникна грешка при преместване на изображението „%s“ в кошчето.\n\n%s"
#: ../src/main_window.c:4088
#: ../src/main_window.c:4148
msgid "Edit with"
msgstr "Редактиране с"
#: ../src/main_window.c:4109
#: ../src/main_window.c:4169
#, c-format
msgid "Open %s and other files of type %s with:"
msgstr "Отваряне на %s и други файлове от типа %s с:"
#: ../src/main_window.c:4115
#: ../src/main_window.c:4175
msgid "Use as _default for this kind of file"
msgstr "Използване по подразбиране за този вид файлове"
#: ../src/main_window.c:4205
#: ../src/main_window.c:4265
msgid "Recommended Applications"
msgstr "Препоръчителни програми"
#: ../src/main_window.c:4285
#: ../src/main_window.c:4345
msgid "Other Applications"
msgstr "Други програми"
......@@ -701,110 +701,124 @@ msgstr "_Прилагане"
msgid "Clear private data"
msgstr "Изчистване на личните данни"
#: ../src/preferences_dialog.c:276