da.po 6.17 KB
Newer Older
cedeel's avatar
cedeel committed
1 2 3 4 5
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
6 7
# Chris Darnell <chris@cedeel.com>, 2013
# Morten Juhl-Johansen Zőlde-Fejér <inactive+mjjzfacee32fe569a410d@transifex.com>, 2011
8
# scootergrisen, 2016-2017,2019
9 10
msgid ""
msgstr ""
cedeel's avatar
cedeel committed
11
"Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13
"POT-Creation-Date: 2017-07-16 18:31+0200\n"
14
"PO-Revision-Date: 2019-06-05 13:36+0000\n"
15 16
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-panel-plugins/language/da/)\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
cedeel's avatar
cedeel committed
20 21
"Language: da\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22

Andrzej's avatar
Andrzej committed
23 24
#: ../panel-plugin/indicator.desktop.in.in.h:1
msgid "Indicator Plugin"
25
msgstr "Indikator-plugin"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
26

27
#: ../panel-plugin/indicator.desktop.in.in.h:2 ../panel-plugin/indicator.c:181
Andrzej's avatar
Andrzej committed
28 29 30
msgid ""
"Provides a panel area for Unity indicators. Indicators allow applications "
"and system services to display their status and interact with the user."
cedeel's avatar
cedeel committed
31
msgstr "Giver et panelområde til Unity-indikatorer. Indikatorer tillader programmer og systemtjenester at vise deres status og interagere med brugeren."
Andrzej's avatar
Andrzej committed
32

33
#: ../panel-plugin/indicator.c:183
Andrzej's avatar
Andrzej committed
34
msgid "Copyright (c) 2009-2013\n"
35
msgstr "Ophavsret (c) 2009-2013\n"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
36

37
#: ../panel-plugin/indicator.c:324
38 39 40
msgid "No Indicators"
msgstr "Ingen indikatorer"

cedeel's avatar
cedeel committed
41 42
#. raw name,              pretty name,
#. icon-name(?)
Andrzej's avatar
Andrzej committed
43 44
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:57
msgid "Application Indicators"
cedeel's avatar
cedeel committed
45
msgstr "Programindikatorer"
46

Andrzej's avatar
Andrzej committed
47 48
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:58 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:59
msgid "Sound Menu"
cedeel's avatar
cedeel committed
49
msgstr "Lydmenu"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
50 51 52

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:60
msgid "Printers Menu"
cedeel's avatar
cedeel committed
53
msgstr "Printermenu"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
54 55 56

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:61 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:62
msgid "Power Management"
57
msgstr "Strømstyring"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
58 59 60

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:63
msgid "Application Menus (Global Menu)"
61
msgstr "Programmenuer (global menu)"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
62 63 64

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:64 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:65
msgid "Session Management"
cedeel's avatar
cedeel committed
65
msgstr "Sessionshåndtering"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
66 67 68

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:66 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:67
msgid "Messaging Menu"
69
msgstr "Meddelelsesmenu"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
70 71 72

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:68 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:69
msgid "Date and Time"
73
msgstr "Dato og klokkeslæt"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
74 75 76

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:70 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:71
msgid "Bluetooth"
cedeel's avatar
cedeel committed
77
msgstr "Bluetooth"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
78 79 80

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:72
msgid "Sync Menu"
81
msgstr "Synkroniseringsmenu"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
82 83 84

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:73
msgid "Keyboard"
cedeel's avatar
cedeel committed
85
msgstr "Tastatur"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
86 87 88

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:74
msgid "Location"
cedeel's avatar
cedeel committed
89
msgstr "Sted"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
90 91 92

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:75
msgid "Network"
cedeel's avatar
cedeel committed
93
msgstr "Netværk"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
94 95 96

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:76
msgid "Workrave"
cedeel's avatar
cedeel committed
97
msgstr "Workrave"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
98

99 100 101 102 103
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:446
msgid "Clear"
msgstr "Ryd"

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:447
Andrzej's avatar
Andrzej committed
104
msgid "Are you sure you want to clear the list of known indicators?"
105
msgstr "Er du sikker på, at du vil rydde listen over kendte indikatorer?"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
106

107
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:579
Andrzej's avatar
Andrzej committed
108 109
#, c-format
msgid "Unable to open the following url: %s"
110
msgstr "Kan ikke åbne den følgende url: %s"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
111 112 113

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:1
msgid "Indicators"
cedeel's avatar
cedeel committed
114
msgstr "Indikatorer"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
115 116

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:2
Andrzej's avatar
Andrzej committed
117
msgid "Arrange indicators in a single row"
118
msgstr "Opstil indikatorer på én række"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
119 120 121

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:3
msgid ""
Andrzej's avatar
Andrzej committed
122 123
"If enabled, ensure that the indicators are laid out in a single row or "
"column."
124
msgstr "Hvis den er aktiveret, så sørg for at indikatorer lægges på én række eller kolonne."
Andrzej's avatar
Andrzej committed
125 126 127

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:4
msgid "Align left in deskbar mode"
128
msgstr "Juster til venstre i skrivebordsbjælketilstand"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
129 130 131 132 133

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:5
msgid ""
"Controls the indicator button layout when the panel is in a Deskbar mode. "
"Possible choices are \"centered\" or \"aligned left\"."
134
msgstr "Styrer layoutet på indikatorens knap når panelet er i skrivebordsbjælketilstand. Mulige valg er \"centreret\" eller \"venstrejusteret\"."
Andrzej's avatar
Andrzej committed
135 136

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:6
137 138 139 140 141 142 143 144
msgid "Square icons"
msgstr "Firkantede ikoner"

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:7
msgid "Indicator buttons will take a square when it's possible."
msgstr "Indikatorknapper vil optage en firkant når det er muligt."

#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:8
Andrzej's avatar
Andrzej committed
145
msgid "Appearance"
cedeel's avatar
cedeel committed
146
msgstr "Udseende"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
147

148
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:9
Andrzej's avatar
Andrzej committed
149
msgid "Hide indicators by default"
cedeel's avatar
cedeel committed
150
msgstr "Skjul indikatorer som standard"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
151

152
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:10
Andrzej's avatar
Andrzej committed
153 154 155
msgid ""
"When enabled, only indicators marked \"Visible\" are shown. Otherwise, all "
"indicators not marked \"Hidden\" are displayed."
156
msgstr "Når den er aktiveret, så vises kun indikatorer markeret som \"Synlig\". Ellers vises alle indikatorer som ikke er markeret \"Skjult\"."
Andrzej's avatar
Andrzej committed
157

158
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:11
Andrzej's avatar
Andrzej committed
159
msgid "Indicator"
cedeel's avatar
cedeel committed
160
msgstr "Indikator"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
161

162
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:12
Andrzej's avatar
Andrzej committed
163
msgid "Hidden"
cedeel's avatar
cedeel committed
164
msgstr "Skjult"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
165

166
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:13
Andrzej's avatar
Andrzej committed
167
msgid "Visible"
cedeel's avatar
cedeel committed
168
msgstr "Synlig"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
169

170
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:14
Andrzej's avatar
Andrzej committed
171
msgid "Move the selected indicator one row up."
cedeel's avatar
cedeel committed
172
msgstr "Flyt den valgte indikator en række op."
Andrzej's avatar
Andrzej committed
173

174
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:15
Andrzej's avatar
Andrzej committed
175
msgid "Move the selected indicator one row down."
cedeel's avatar
cedeel committed
176
msgstr "Flyt den valgte indikator en række ned."
Andrzej's avatar
Andrzej committed
177

178
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:16
Andrzej's avatar
Andrzej committed
179
msgid "<i>Please restart the panel for visibility changes to take effect.</i>"
180
msgstr "<i>Genstart venligst panelet før ændringerne af synlighed træder i kraft.</i>"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
181

182
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:17
Andrzej's avatar
Andrzej committed
183
msgid "C_lear known indicators"
184
msgstr "_Ryd kendte indikatorer"
Andrzej's avatar
Andrzej committed
185

186
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:18
Andrzej's avatar
Andrzej committed
187
msgid "Resets the list of indicators and their visibility settings."
188
msgstr "Nulstiller listen af indikatorer og deres synlighedsindstillinger."
Andrzej's avatar
Andrzej committed
189

190
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:19
Andrzej's avatar
Andrzej committed
191
msgid "Known Indicators"
cedeel's avatar
cedeel committed
192
msgstr "Kendte indikatorer"