Commit eccdbb98 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation et .

241 translated messages, 5 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent d3449a79
......@@ -41,15 +41,15 @@ msgstr "Eemaldatavad seadmed"
#: ../settings/main.c:427
msgid "Network Shares"
msgstr ""
msgstr "Võrgukaustad"
#: ../settings/main.c:429
msgid "Disks and Drives"
msgstr ""
msgstr "Kettad ja muud mäluseadmed"
#: ../settings/main.c:431
msgid "Other Devices"
msgstr ""
msgstr "Muud seadmed"
#. Display the file name, file type, and file size in the tooltip.
#: ../settings/main.c:545
......@@ -59,52 +59,56 @@ msgid ""
"Type: %s\n"
"Size: %s"
msgstr ""
"<b>%s</b>\n"
"Tüüp: %s\n"
"Suurus: %s"
#: ../settings/main.c:732
#, c-format
msgid "Wallpaper for Monitor %d (%s)"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt kuvarile %d (%s)"
#: ../settings/main.c:735
#, c-format
msgid "Wallpaper for Monitor %d"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt kuvarile %d"
#: ../settings/main.c:741
msgid "Move this dialog to the display you want to edit the settings for."
msgstr ""
msgstr "Tõsta see dialoogiaken kuvarile, mille seadistusi soovid muuta."
#: ../settings/main.c:748
#, c-format
msgid "Wallpaper for %s on Monitor %d (%s)"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt %s jaoks kuvaril %d (%s)"
#: ../settings/main.c:752
#, c-format
msgid "Wallpaper for %s on Monitor %d"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt %s jaoks kuvaril %d"
#: ../settings/main.c:759
msgid ""
"Move this dialog to the display and workspace you want to edit the settings "
"for."
msgstr ""
"Tõsta see dialoogiaken kuvarile ja tööalale, mille seadistusi soovid muuta."
#. Single monitor and single workspace
#: ../settings/main.c:767
#, c-format
msgid "Wallpaper for my desktop"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt minu töölaua jaoks"
#. Single monitor and per workspace wallpaper
#: ../settings/main.c:773
#, c-format
msgid "Wallpaper for %s"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt %s jaoks"
#: ../settings/main.c:778
msgid "Move this dialog to the workspace you want to edit the settings for."
msgstr ""
msgstr "Tõsta see dialoogiaken tööalale, mille seadistusi soovid muuta."
#: ../settings/main.c:1198
msgid "Image selection is unavailable while the image style is set to None."
......@@ -121,10 +125,12 @@ msgid ""
"Would you like to arrange all existing\n"
"icons according to the selected orientation?"
msgstr ""
"Kas sa soovid kõik olemasolevad ikoonid\n"
"ümber tõsta vastavalt valitud suunale."
#: ../settings/main.c:1749
msgid "Arrange icons"
msgstr ""
msgstr "Paiguta ikoonid"
#. printf is to be translator-friendly
#: ../settings/main.c:1757 ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:798
......@@ -169,7 +175,7 @@ msgstr "Pildifailid"
#. Change the title of the file chooser dialog
#: ../settings/main.c:1923
msgid "Select a Directory"
msgstr ""
msgstr "Vali kataloog"
#: ../settings/main.c:2128
msgid "Settings manager socket"
......@@ -185,7 +191,7 @@ msgstr "Versiooniteave"
#: ../settings/main.c:2130 ../src/xfdesktop-application.c:842
msgid "Enable debug messages"
msgstr ""
msgstr "Luba silumisteated"
#: ../settings/main.c:2158
#, c-format
......@@ -241,7 +247,7 @@ msgstr "Läbipaistev"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:5
msgid "Choose the folder to select wallpapers from."
msgstr ""
msgstr "Vali kaust, kust taustapilte valitakse."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:6
msgid "St_yle:"
......@@ -249,7 +255,7 @@ msgstr "St_iil:"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:7
msgid "Specify how the image will be resized to fit the screen."
msgstr ""
msgstr "Täpsusta, kuidas pildi suurust muuta, et see ekraanile mahuks"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:8
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:4
......@@ -282,11 +288,12 @@ msgstr ""
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:15
msgid "Specify the style of the color drawn behind the backdrop image."
msgstr ""
msgstr "Määra taustapildi taha joonistatava värvi stiil."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:16
msgid "Specifies the solid color, or the \"left\" or \"top\" color of the gradient."
msgstr ""
"Täpsustab ühtlase värvi, või „vasakpoolse” või „ülemise” värvisiirde värvi."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:17
msgid "Select First Color"
......@@ -294,7 +301,7 @@ msgstr "Vali esimene värv"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:18
msgid "Specifies the \"right\" or \"bottom\" color of the gradient."
msgstr ""
msgstr "Täpsustab „parempoolse” või „alumise” värvisiirde värvi"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:19
msgid "Select Second Color"
......@@ -302,11 +309,11 @@ msgstr "Vali teine värv"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:20
msgid "Apply to all _workspaces"
msgstr ""
msgstr "Kasuta kõikidel _tööaladel"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:21
msgid "_Folder:"
msgstr ""
msgstr "_Kaust:"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:22
msgid "C_olor:"
......@@ -314,58 +321,58 @@ msgstr "V_ärv"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:23
msgid "Change the _background "
msgstr ""
msgstr "Muuda _tausta"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:24
msgid ""
"Automatically select a different background from the current directory."
msgstr ""
msgstr "Automaatselt vali etteantud kaustast uus taustapilt."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:25
msgid "Specify how often the background will change."
msgstr ""
msgstr "Kirjelda kui tihti taustapilti vahetatakse."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:26
msgid "in seconds:"
msgstr ""
msgstr "iga järgneva sekundi järel"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:27
msgid "in minutes:"
msgstr ""
msgstr "iga järgneva minuti järel"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:28
msgid "in hours:"
msgstr ""
msgstr "iga järgneva tunni järel"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:29
msgid "at start up"
msgstr ""
msgstr "sisselogimisel"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:30
msgid "every hour"
msgstr ""
msgstr "kord tunnis"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:31
msgid "every day"
msgstr ""
msgstr "kord päevas"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:32
msgid "chronologically"
msgstr ""
msgstr "piltide ajatempli järgi"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:33
msgid "Amount of time before a different background is selected."
msgstr ""
msgstr "Ajavhemik, millal taustapilti muudetakse."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:34
msgid "_Random Order"
msgstr ""
msgstr "Juhuslikus jä_rjekorras"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:35
msgid ""
"Randomly selects another image from the same directory when the wallpaper is"
" to cycle."
msgstr ""
msgstr "Valib etteantud ajal samast kaustast juhusliku pildi."
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:1
msgid "Left"
......@@ -401,35 +408,35 @@ msgstr "Faili/käivitaja ikoonid"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:10
msgid "Top Left Vertical"
msgstr ""
msgstr "Ülal vasakul püstiselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:11
msgid "Top Left Horizontal"
msgstr ""
msgstr "Ülal vasakul rõhtselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:12
msgid "Top Right Vertical"
msgstr ""
msgstr "Ülal paremal püstiselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:13
msgid "Top Right Horizontal"
msgstr ""
msgstr "Ülal paremal rõhtselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:14
msgid "Bottom Left Vertical"
msgstr ""
msgstr "All vasakul rõhtselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:15
msgid "Bottom Left Horizontal"
msgstr ""
msgstr "All vasakul püstiselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:16
msgid "Bottom Right Vertical"
msgstr ""
msgstr "All paremal püstiselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:17
msgid "Bottom Right Horizontal"
msgstr ""
msgstr "All paremal rõhtselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:20
msgid "_Help"
......@@ -441,7 +448,7 @@ msgstr "_Taust"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:23
msgid "Include applications menu on _desktop right click"
msgstr ""
msgstr "Kaasa _töölaual hiire parema nupuga klõpsates rakenduste menüü"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:24
msgid "_Button:"
......@@ -534,11 +541,11 @@ msgstr "12"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:46
msgid "Show icon tooltips. Size:"
msgstr ""
msgstr "Näita ikoonide teabemulle suurusega:"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:47
msgid "Size of the tooltip preview image."
msgstr ""
msgstr "Teabemulli eelvaate pildi suurus."
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:48
msgid "128"
......@@ -553,6 +560,8 @@ msgid ""
"Select this option to display preview-able files on the desktop as "
"automatically generated thumbnail icons."
msgstr ""
"Selle valiku märgistamisel näidatakse eelvaadeldavaid faile automaatselt "
"tekitatavate pisipiltidena."
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:51
msgid "Show hidden files on the desktop"
......@@ -560,7 +569,7 @@ msgstr "Näita töölaual peidetud faile"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:52
msgid "Single _click to activate items"
msgstr ""
msgstr "_Kirjed aktiveeritakse ühe klõpsuga"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:53
msgid "<b>Appearance</b>"
......@@ -645,7 +654,7 @@ msgstr "Lae uuesti käik seadistused"
#: ../src/xfdesktop-application.c:836
msgid "Advance to the next wallpaper on the current workspace"
msgstr ""
msgstr "Kuva sellel tööajal järgmine taustapilt"
#: ../src/xfdesktop-application.c:837
msgid "Pop up the menu (at the current mouse position)"
......@@ -849,11 +858,11 @@ msgstr "_Muuda nime..."
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1848
msgid "Arrange Desktop _Icons"
msgstr ""
msgstr "Paiguta ikoonid töölaual"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1858
msgid "_Next Background"
msgstr ""
msgstr "_Järgmine taustapilt"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1868
msgid "Desktop _Settings..."
......@@ -874,15 +883,15 @@ msgstr "Töölaua kausta laadimine ebaõnnestus"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3506
msgid "Copy _Here"
msgstr ""
msgstr "Kopeeri _siia"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3506
msgid "_Move Here"
msgstr ""
msgstr "_Liiguta siia"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3506
msgid "_Link Here"
msgstr ""
msgstr "_Lingi siia"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3541
msgid "_Cancel"
......@@ -890,7 +899,7 @@ msgstr "_Loobu"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3670
msgid "Untitled document"
msgstr ""
msgstr "Nimeta dokument"
#. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:159
......@@ -927,11 +936,11 @@ msgstr "Kausta ei suudetud avada"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:703
msgid "Error"
msgstr ""
msgstr "Viga"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:704
msgid "The requested operation could not be completed"
msgstr ""
msgstr "Soovitud tegevust ei olnud võimalik lõpetada"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:758
msgid "The file could not be renamed"
......@@ -1057,12 +1066,12 @@ msgstr ""
#: ../src/xfdesktop-notify.c:221
msgid "Unmount Finished"
msgstr ""
msgstr "Lahtihaakimine sai tehtud"
#: ../src/xfdesktop-notify.c:223 ../src/xfdesktop-notify.c:408
#, c-format
msgid "The device \"%s\" has been safely removed from the system. "
msgstr ""
msgstr "Andmekandja \"%s\" on turvaliselt eemaldatud"
#. TRANSLATORS: Please use the same translation here as in Thunar
#: ../src/xfdesktop-notify.c:313
......@@ -1077,7 +1086,7 @@ msgstr "Seadet „%s“ väljutatakse. See võib võtta aega"
#: ../src/xfdesktop-notify.c:406
msgid "Eject Finished"
msgstr ""
msgstr "Väljutamine sai tehtud"
#: ../src/xfdesktop-regular-file-icon.c:817
#, c-format
......@@ -1087,6 +1096,10 @@ msgid ""
"Size: %s\n"
"Last modified: %s"
msgstr ""
"Nimi: %s\n"
"Tüüp: %s\n"
"Suurus: %s\n"
"Viimati muudetud: %s"
#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:294
#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:476
......@@ -1164,7 +1177,7 @@ msgstr "Väl_juta andmekandja"
#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:832
msgid "_Unmount Volume"
msgstr ""
msgstr "Haagi andmekandja _lahti"
#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:839
msgid "_Mount Volume"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment