Commit d35960bf authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation et .

241 translated messages, 5 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent e0f41f63
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfdesktop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-22 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-25 14:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-05 21:10+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfdesktop/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -41,15 +41,15 @@ msgstr "Eemaldatavad seadmed"
#: ../settings/main.c:427
msgid "Network Shares"
msgstr ""
msgstr "Võrgukaustad"
#: ../settings/main.c:429
msgid "Disks and Drives"
msgstr ""
msgstr "Kettad ja muud mäluseadmed"
#: ../settings/main.c:431
msgid "Other Devices"
msgstr ""
msgstr "Muud seadmed"
#. Display the file name, file type, and file size in the tooltip.
#: ../settings/main.c:545
......@@ -58,53 +58,53 @@ msgid ""
"<b>%s</b>\n"
"Type: %s\n"
"Size: %s"
msgstr ""
msgstr "<b>%s</b>\nTüüp: %s\nSuurus: %s"
#: ../settings/main.c:732
#, c-format
msgid "Wallpaper for Monitor %d (%s)"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt kuvarile %d (%s)"
#: ../settings/main.c:735
#, c-format
msgid "Wallpaper for Monitor %d"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt kuvarile %d"
#: ../settings/main.c:741
msgid "Move this dialog to the display you want to edit the settings for."
msgstr ""
msgstr "Tõsta see dialoogiaken kuvarile, mille seadistusi soovid muuta."
#: ../settings/main.c:748
#, c-format
msgid "Wallpaper for %s on Monitor %d (%s)"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt %s jaoks kuvaril %d (%s)"
#: ../settings/main.c:752
#, c-format
msgid "Wallpaper for %s on Monitor %d"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt %s jaoks kuvaril %d"
#: ../settings/main.c:759
msgid ""
"Move this dialog to the display and workspace you want to edit the settings "
"for."
msgstr ""
msgstr "Tõsta see dialoogiaken kuvarile ja tööalale, mille seadistusi soovid muuta."
#. Single monitor and single workspace
#: ../settings/main.c:767
#, c-format
msgid "Wallpaper for my desktop"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt minu töölaua jaoks"
#. Single monitor and per workspace wallpaper
#: ../settings/main.c:773
#, c-format
msgid "Wallpaper for %s"
msgstr ""
msgstr "Taustapilt %s jaoks"
#: ../settings/main.c:778
msgid "Move this dialog to the workspace you want to edit the settings for."
msgstr ""
msgstr "Tõsta see dialoogiaken tööalale, mille seadistusi soovid muuta."
#: ../settings/main.c:1198
msgid "Image selection is unavailable while the image style is set to None."
......@@ -120,11 +120,11 @@ msgstr ""
msgid ""
"Would you like to arrange all existing\n"
"icons according to the selected orientation?"
msgstr ""
msgstr "Kas sa soovid kõik olemasolevad ikoonid\nümber tõsta vastavalt valitud suunale."
#: ../settings/main.c:1749
msgid "Arrange icons"
msgstr ""
msgstr "Paiguta ikoonid"
#. printf is to be translator-friendly
#: ../settings/main.c:1757 ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:798
......@@ -169,7 +169,7 @@ msgstr "Pildifailid"
#. Change the title of the file chooser dialog
#: ../settings/main.c:1923
msgid "Select a Directory"
msgstr ""
msgstr "Vali kataloog"
#: ../settings/main.c:2128
msgid "Settings manager socket"
......@@ -185,7 +185,7 @@ msgstr "Versiooniteave"
#: ../settings/main.c:2130 ../src/xfdesktop-application.c:842
msgid "Enable debug messages"
msgstr ""
msgstr "Luba silumisteated"
#: ../settings/main.c:2158
#, c-format
......@@ -241,7 +241,7 @@ msgstr "Läbipaistev"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:5
msgid "Choose the folder to select wallpapers from."
msgstr ""
msgstr "Vali kaust, kust taustapilte valitakse."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:6
msgid "St_yle:"
......@@ -249,7 +249,7 @@ msgstr "St_iil:"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:7
msgid "Specify how the image will be resized to fit the screen."
msgstr ""
msgstr "Täpsusta, kuidas pildi suurust muuta, et see ekraanile mahuks"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:8
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:4
......@@ -282,11 +282,11 @@ msgstr ""
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:15
msgid "Specify the style of the color drawn behind the backdrop image."
msgstr ""
msgstr "Määra taustapildi taha joonistatava värvi stiil."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:16
msgid "Specifies the solid color, or the \"left\" or \"top\" color of the gradient."
msgstr ""
msgstr "Täpsustab ühtlase värvi, või „vasakpoolse” või „ülemise” värvisiirde värvi."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:17
msgid "Select First Color"
......@@ -294,7 +294,7 @@ msgstr "Vali esimene värv"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:18
msgid "Specifies the \"right\" or \"bottom\" color of the gradient."
msgstr ""
msgstr "Täpsustab „parempoolse” või „alumise” värvisiirde värvi."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:19
msgid "Select Second Color"
......@@ -302,11 +302,11 @@ msgstr "Vali teine värv"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:20
msgid "Apply to all _workspaces"
msgstr ""
msgstr "Kasuta kõikidel _tööaladel"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:21
msgid "_Folder:"
msgstr ""
msgstr "_Kaust:"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:22
msgid "C_olor:"
......@@ -314,58 +314,58 @@ msgstr "V_ärv"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:23
msgid "Change the _background "
msgstr ""
msgstr "Muuda _tausta"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:24
msgid ""
"Automatically select a different background from the current directory."
msgstr ""
msgstr "Automaatselt vali etteantud kaustast uus taustapilt."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:25
msgid "Specify how often the background will change."
msgstr ""
msgstr "Kirjelda kui tihti taustapilti vahetatakse."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:26
msgid "in seconds:"
msgstr ""
msgstr "iga järgneva sekundi järel"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:27
msgid "in minutes:"
msgstr ""
msgstr "iga järgneva minuti järel"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:28
msgid "in hours:"
msgstr ""
msgstr "iga järgneva tunni järel"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:29
msgid "at start up"
msgstr ""
msgstr "sisselogimisel"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:30
msgid "every hour"
msgstr ""
msgstr "kord tunnis"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:31
msgid "every day"
msgstr ""
msgstr "kord päevas"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:32
msgid "chronologically"
msgstr ""
msgstr "piltide ajatempli järgi"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:33
msgid "Amount of time before a different background is selected."
msgstr ""
msgstr "Ajavhemik, millal taustapilti muudetakse."
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:34
msgid "_Random Order"
msgstr ""
msgstr "Juhuslikus jä_rjekorras"
#: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:35
msgid ""
"Randomly selects another image from the same directory when the wallpaper is"
" to cycle."
msgstr ""
msgstr "Valib etteantud ajal samast kaustast juhusliku pildi."
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:1
msgid "Left"
......@@ -401,35 +401,35 @@ msgstr "Faili/käivitaja ikoonid"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:10
msgid "Top Left Vertical"
msgstr ""
msgstr "Ülal vasakul püstiselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:11
msgid "Top Left Horizontal"
msgstr ""
msgstr "Ülal vasakul rõhtselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:12
msgid "Top Right Vertical"
msgstr ""
msgstr "Ülal paremal püstiselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:13
msgid "Top Right Horizontal"
msgstr ""
msgstr "Ülal paremal rõhtselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:14
msgid "Bottom Left Vertical"
msgstr ""
msgstr "All vasakul rõhtselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:15
msgid "Bottom Left Horizontal"
msgstr ""
msgstr "All vasakul püstiselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:16
msgid "Bottom Right Vertical"
msgstr ""
msgstr "All paremal püstiselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:17
msgid "Bottom Right Horizontal"
msgstr ""
msgstr "All paremal rõhtselt"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:20
msgid "_Help"
......@@ -441,7 +441,7 @@ msgstr "_Taust"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:23
msgid "Include applications menu on _desktop right click"
msgstr ""
msgstr "Kaasa _töölaual hiire parema nupuga klõpsates rakenduste menüü"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:24
msgid "_Button:"
......@@ -517,7 +517,7 @@ msgstr "48"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:42
msgid "Icons _orientation:"
msgstr "Ik_oonide suund:"
msgstr "Ik_oonide paigutus:"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:43
msgid "Show icons on primary display"
......@@ -533,11 +533,11 @@ msgstr "12"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:46
msgid "Show icon tooltips. Size:"
msgstr ""
msgstr "Näita ikoonide teabemulle suurusega:"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:47
msgid "Size of the tooltip preview image."
msgstr ""
msgstr "Teabemulli eelvaate pildi suurus."
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:48
msgid "128"
......@@ -551,7 +551,7 @@ msgstr "Näita pisipil_te"
msgid ""
"Select this option to display preview-able files on the desktop as "
"automatically generated thumbnail icons."
msgstr ""
msgstr "Selle valiku märgistamisel näidatakse eelvaadeldavaid faile töölaual automaatselt tekitatavate pisipiltidena."
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:51
msgid "Show hidden files on the desktop"
......@@ -559,7 +559,7 @@ msgstr "Näita töölaual peidetud faile"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:52
msgid "Single _click to activate items"
msgstr ""
msgstr "_Kirjed aktiveeritakse ühe klõpsuga"
#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:53
msgid "<b>Appearance</b>"
......@@ -640,7 +640,7 @@ msgstr "Lae uuesti käik seadistused"
#: ../src/xfdesktop-application.c:836
msgid "Advance to the next wallpaper on the current workspace"
msgstr ""
msgstr "Kuva sellel tööajal järgmine taustapilt"
#: ../src/xfdesktop-application.c:837
msgid "Pop up the menu (at the current mouse position)"
......@@ -840,11 +840,11 @@ msgstr "_Muuda nime..."
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1848
msgid "Arrange Desktop _Icons"
msgstr ""
msgstr "Paiguta ikoonid töölaual"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1858
msgid "_Next Background"
msgstr ""
msgstr "_Järgmine taustapilt"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1868
msgid "Desktop _Settings..."
......@@ -865,15 +865,15 @@ msgstr "Töölaua kausta laadimine ebaõnnestus"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3503
msgid "Copy _Here"
msgstr ""
msgstr "Kopeeri _siia"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3503
msgid "_Move Here"
msgstr ""
msgstr "_Liiguta siia"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3503
msgid "_Link Here"
msgstr ""
msgstr "_Lingi siia"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3538
msgid "_Cancel"
......@@ -881,7 +881,7 @@ msgstr "_Loobu"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3667
msgid "Untitled document"
msgstr ""
msgstr "Nimeta dokument"
#. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:159
......@@ -918,11 +918,11 @@ msgstr "Kausta ei suudetud avada"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:703
msgid "Error"
msgstr ""
msgstr "Viga"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:704
msgid "The requested operation could not be completed"
msgstr ""
msgstr "Soovitud tegevust ei olnud võimalik lõpetada"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:758
msgid "The file could not be renamed"
......@@ -1040,12 +1040,12 @@ msgstr "Seadmele „%s“ on vaja enne eemaldamist kirjutada andmeid. Palun ärg
#: ../src/xfdesktop-notify.c:221
msgid "Unmount Finished"
msgstr ""
msgstr "Lahtihaakimine sai tehtud"
#: ../src/xfdesktop-notify.c:223 ../src/xfdesktop-notify.c:408
#, c-format
msgid "The device \"%s\" has been safely removed from the system. "
msgstr ""
msgstr "Andmekandja \"%s\" on turvaliselt eemaldatud."
#. TRANSLATORS: Please use the same translation here as in Thunar
#: ../src/xfdesktop-notify.c:313
......@@ -1060,7 +1060,7 @@ msgstr "Seadet „%s“ väljutatakse. See võib võtta aega"
#: ../src/xfdesktop-notify.c:406
msgid "Eject Finished"
msgstr ""
msgstr "Väljutamine sai tehtud"
#: ../src/xfdesktop-regular-file-icon.c:817
#, c-format
......@@ -1069,7 +1069,7 @@ msgid ""
"Type: %s\n"
"Size: %s\n"
"Last modified: %s"
msgstr ""
msgstr "Nimi: %s\nTüüp: %s\nSuurus: %s\nViimati muudetud: %s"
#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:294
#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:476
......@@ -1139,7 +1139,7 @@ msgstr "Väl_juta andmekandja"
#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:832
msgid "_Unmount Volume"
msgstr ""
msgstr "Haagi andmekandja _lahti"
#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:839
msgid "_Mount Volume"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment