Commit a9122865 authored by Xfce Bot's avatar Xfce Bot Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sk (99%).

245 translated messages, 1 untranslated message.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent b8b2869e
......@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfdesktop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-26 06:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-21 15:12+0000\n"
"Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-22 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-21 23:32+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/xfce/xfdesktop/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -127,37 +127,37 @@ msgid "Arrange icons"
msgstr "Usporiadať ikony"
#. printf is to be translator-friendly
#: ../settings/main.c:1757 ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:796
#: ../settings/main.c:1757 ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:798
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1353
#, c-format
msgid "Unable to launch \"%s\":"
msgstr "Nie je možné spustiť \"%s\":"
#: ../settings/main.c:1758 ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:798
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1100
#: ../settings/main.c:1758 ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:800
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1102
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1354 ../src/xfdesktop-file-utils.c:683
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1215 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1293
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1317 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1379
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1217 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1295
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1319 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1381
msgid "Launch Error"
msgstr "Chyba pri spustení"
#: ../settings/main.c:1760 ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:21
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:560
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:579
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:664
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:800
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1104
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:562
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:581
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:666
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:802
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1106
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1356
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2938 ../src/xfdesktop-file-utils.c:686
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:705 ../src/xfdesktop-file-utils.c:759
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:823 ../src/xfdesktop-file-utils.c:884
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:945 ../src/xfdesktop-file-utils.c:993
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1048 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1106
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1158 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1219
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1295 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1321
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1383 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1442
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1458 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1520
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1538 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:523
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:706 ../src/xfdesktop-file-utils.c:761
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:825 ../src/xfdesktop-file-utils.c:886
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:947 ../src/xfdesktop-file-utils.c:995
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1050 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1108
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1160 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1221
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1297 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1323
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1385 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1444
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1460 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1522
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1540 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:523
#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:569 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:605
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
......@@ -711,46 +711,46 @@ msgstr " Ikony pracovnej plochy: %s\n"
msgid " Desktop File Icons: %s\n"
msgstr " Ikony súborov pracovnej plochy: %s\n"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:552
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:570
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:554
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:572
#, c-format
msgid "Could not create the desktop folder \"%s\""
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pracovnej plochy „%s“"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:557
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:575
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:559
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:577
msgid "Desktop Folder Error"
msgstr "Chyba priečinka pracovnej plochy"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:577
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:579
msgid ""
"A normal file with the same name already exists. Please delete or rename it."
msgstr "Súbor s rovnakým názvom už existuje. Zmažte ho, alebo premenujte."
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:661 ../src/xfdesktop-file-utils.c:755
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:819
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:663 ../src/xfdesktop-file-utils.c:757
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:821
msgid "Rename Error"
msgstr "Chyba premenovania"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:662 ../src/xfdesktop-file-utils.c:820
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:664 ../src/xfdesktop-file-utils.c:822
msgid "The files could not be renamed"
msgstr "Súbory nemožno premenovať"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:663
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:665
msgid "None of the icons selected support being renamed."
msgstr "Žiadna zo zvolených ikon nepodporuje premenovanie."
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1025
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1027
#, c-format
msgid "_Open With \"%s\""
msgstr "_Otvoriť pomocou \"%s\""
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1028
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1030
#, c-format
msgid "Open With \"%s\""
msgstr "Otvoriť pomocou \"%s\""
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1102
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1104
msgid ""
"Unable to launch \"exo-desktop-item-edit\", which is required to create and "
"edit launchers and links on the desktop."
......@@ -879,6 +879,10 @@ msgstr "Vytvoriť _odkaz"
msgid "_Cancel"
msgstr "Z_rušiť"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3667
msgid "Untitled document"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:159
#, c-format
......@@ -912,99 +916,99 @@ msgstr "Neznámy"
msgid "The folder could not be opened"
msgstr "Priečinok nie je možné otvoriť"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:702
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:703
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:703
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:704
msgid "The requested operation could not be completed"
msgstr "Požadovanú operáciu nemožno dokončiť"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:756
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:758
msgid "The file could not be renamed"
msgstr "Súbor nie je možné premenovať"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:757 ../src/xfdesktop-file-utils.c:821
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:882 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1046
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1104 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1156
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1217 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1319
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1381 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1456
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1536
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:759 ../src/xfdesktop-file-utils.c:823
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:884 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1048
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1106 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1158
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1219 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1321
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1383 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1458
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1538
msgid ""
"This feature requires a file manager service to be present (such as the one "
"supplied by Thunar)."
msgstr "Táto vlastnosť vyžaduje prítomnosť služby správcu súborov (napríklad aplikáciu Thunar)."
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:880
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:882
msgid "Delete Error"
msgstr "Chyba pri odstraňovaní"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:881
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:883
msgid "The selected files could not be deleted"
msgstr "Zvolené súbory nemožno odstrániť"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:941 ../src/xfdesktop-file-utils.c:989
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:943 ../src/xfdesktop-file-utils.c:991
msgid "Trash Error"
msgstr "Chyba koša"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:942
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:944
msgid "The selected files could not be moved to the trash"
msgstr "Zvolené súbory nemožno presunúť do koša"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:943 ../src/xfdesktop-file-utils.c:991
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:945 ../src/xfdesktop-file-utils.c:993
msgid ""
"This feature requires a trash service to be present (such as the one "
"supplied by Thunar)."
msgstr "Táto vlastnosť vyžaduje prítomnosť služby koša (napríklad dodávanú v rámci aplikácie Thunar)."
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:990
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:992
msgid "Could not empty the trash"
msgstr "Kôš nie je možné vysypať"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1044
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1046
msgid "Create File Error"
msgstr "Chyba pri vytváraní súboru"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1045
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1047
msgid "Could not create a new file"
msgstr "Nie je možné vytvoriť nový súbor"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1102
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1104
msgid "Create Document Error"
msgstr "Chyba pri vytváraní dokumentu"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1103
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1105
msgid "Could not create a new document from the template"
msgstr "Zo šablóny nie je možné vytvoriť nový dokument"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1154
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1156
msgid "File Properties Error"
msgstr "Chyba vlastností súboru"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1155
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1157
msgid "The file properties dialog could not be opened"
msgstr "Dialógové okno vlastností súboru nie je možné otvoriť"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1216
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1218
msgid "The file could not be opened"
msgstr "Súbor nie je možné otvoriť"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1290 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1314
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1292 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1316
#, c-format
msgid "Failed to run \"%s\""
msgstr "Zlyhalo spustenie \"%s\""
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1380
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1382
msgid "The application chooser could not be opened"
msgstr "Výber aplikácie nebolo možné otvoriť"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1439 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1454
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1517 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1534
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1441 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1456
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1519 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1536
msgid "Transfer Error"
msgstr "Chyba pri prenose"
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1440 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1455
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1518 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1535
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1442 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1457
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1520 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1537
msgid "The file transfer could not be performed"
msgstr "Prenos súboru nie je možné uskutočniť"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment