Commit 7e683ba5 authored by Tomáš Vadina's avatar Tomáš Vadina Committed by Transifex
Browse files

l10n: Updated Slovak (sk) translation to 100%

New status: 266 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent 0094b6ff
......@@ -8,20 +8,19 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfdesktop 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-20 04:26+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-07 10:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-20 12:56+0100\n"
"Last-Translator: Tomáš Vadina <kyberdev@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
#: ../common/xfdesktop-common.c:87
#: ../common/xfdesktop-common.c:191
#: ../common/xfdesktop-common.c:87 ../common/xfdesktop-common.c:191
#, c-format
msgid "Backdrop list file is not valid"
msgstr "Súbor zoznam pozadí nie je platný"
......@@ -128,15 +127,11 @@ msgstr "Voľby pri zostavovaní:\n"
msgid " Desktop Menu: %s\n"
msgstr " Hlavná ponuka: %s\n"
#: ../src/main.c:249
#: ../src/main.c:256
#: ../src/main.c:263
#: ../src/main.c:249 ../src/main.c:256 ../src/main.c:263
msgid "enabled"
msgstr "povolené"
#: ../src/main.c:251
#: ../src/main.c:258
#: ../src/main.c:265
#: ../src/main.c:251 ../src/main.c:258 ../src/main.c:265
msgid "disabled"
msgstr "zakázané"
......@@ -208,8 +203,7 @@ msgstr "Virtuálna plocha %d"
msgid "<i>Workspace %d</i>"
msgstr "<i>Virtuálna plocha %d</i>"
#: ../src/windowlist.c:370
#: ../src/windowlist.c:373
#: ../src/windowlist.c:370 ../src/windowlist.c:373
msgid "_Add Workspace"
msgstr "_Pridať virtuálnu plochu"
......@@ -223,8 +217,7 @@ msgstr "_Odstrániť virtuálnu plochu %d"
msgid "_Remove Workspace '%s'"
msgstr "_Odstrániť virtuálnu plochu '%s'"
#: ../src/xfce-desktop.c:742
#: ../settings/xfdesktop-settings.glade.h:20
#: ../src/xfce-desktop.c:742 ../settings/xfdesktop-settings.glade.h:20
msgid "Desktop"
msgstr "Plocha"
......@@ -278,8 +271,7 @@ msgstr "Premenovať"
msgid "Are you sure that you want to delete \"%s\"?"
msgstr "Naozaj si želáte zmazať \"%s\"?"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:679
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:55
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:679 ../src/xfdesktop-file-utils.c:55
msgid "Question"
msgstr "Otázka"
......@@ -299,8 +291,7 @@ msgstr "nasledújúcich"
#. printf is to be translator-friendly
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:921
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1642
#: ../src/xfdesktop-file-icon.c:141
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1642 ../src/xfdesktop-file-icon.c:141
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:356
#, c-format
msgid "Unable to launch \"%s\":"
......@@ -309,8 +300,7 @@ msgstr "Nie je možné spustiť \"%s\":"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:923
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:983
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1249
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1643
#: ../src/xfdesktop-file-icon.c:143
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1643 ../src/xfdesktop-file-icon.c:143
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:359
msgid "Launch Error"
msgstr "Chyba pri spustení"
......@@ -319,8 +309,7 @@ msgstr "Chyba pri spustení"
msgid "The application chooser could not be opened."
msgstr "Výber aplikácie nebolo možné otvoriť."
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:985
#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:361
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:985 ../src/xfdesktop-file-utils.c:361
msgid "This feature requires a file manager service present (such as that supplied by Thunar)."
msgstr "Táto vlastnosť vyžaduje prítomnosť služby správcu súborov (napríklad aplikáciu Thunar)."
......@@ -397,8 +386,7 @@ msgid "_Open in New Window"
msgstr "_Otvoriť v novom okne"
#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1727
#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:637
#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:565
#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:637 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:565
msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť"
......@@ -509,8 +497,7 @@ msgstr "Cieľ odkazu:"
#: ../src/xfdesktop-file-properties-dialog.c:252
#: ../src/xfdesktop-file-properties-dialog.c:411
#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:480
#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:486
#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:480 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:486
msgid "(unknown)"
msgstr "(neznámy)"
......@@ -616,8 +603,7 @@ msgstr "Chyba"
msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\":"
msgstr "Zlyhalo premenovanie \"%s\" na \"%s\":"
#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:259
#: ../settings/main.c:267
#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:259 ../settings/main.c:267
msgid "Home"
msgstr "Domov"
......@@ -876,8 +862,7 @@ msgstr "Vymeniteľné zariadenia"
msgid "Cannot create backdrop list \"%s\""
msgstr "Nie je možné vytvoriť zoznam pozadí \"%s\""
#: ../settings/main.c:430
#: ../settings/main.c:789
#: ../settings/main.c:430 ../settings/main.c:789
msgid "Backdrop List Error"
msgstr "Chyba zoznamu pozadí"
......@@ -1216,7 +1201,7 @@ msgstr "Použiť vlastnú veľkosť _písma:"
#: ../settings/xfdesktop-settings.glade.h:64
msgid "_Background"
msgstr "_Pozadie"
msgstr "Po_zadie"
#: ../settings/xfdesktop-settings.glade.h:65
msgid "_Button:"
......@@ -1232,7 +1217,7 @@ msgstr "_Ikony"
#: ../settings/xfdesktop-settings.glade.h:68
msgid "_Menus"
msgstr "_Ponuky"
msgstr "Po_nuky"
#: ../settings/xfdesktop-settings.glade.h:69
msgid "_None"
......@@ -1275,15 +1260,12 @@ msgstr "_Jeden obrázok"
#~ msgid "Icon:"
#~ msgstr "Ikona:"
#, fuzzy
#~ msgid "No icon"
#~ msgstr "Ikona _tlačidla:"
#, fuzzy
#~ msgid "Themed icon:"
#~ msgstr "Vybrať ikonu"
#, fuzzy
#~ msgid "Select icon"
#~ msgstr "Vybrať ikonu"
......@@ -1296,11 +1278,9 @@ msgstr "_Jeden obrázok"
#~ msgid "Select command"
#~ msgstr "Vybrať príkaz"
#, fuzzy
#~ msgid "Executable Files"
#~ msgstr "Vybrať súborové menu"
#, fuzzy
#~ msgid "Add external menu entry"
#~ msgstr "Pridať externé menu"
......@@ -1310,7 +1290,6 @@ msgstr "_Jeden obrázok"
#~ msgid "Source:"
#~ msgstr "Zdroj:"
#, fuzzy
#~ msgid "Select external menu"
#~ msgstr "Pridať externé menu"
......@@ -1329,92 +1308,72 @@ msgstr "_Jeden obrázok"
#~ msgid "Edit menu entry"
#~ msgstr "Upraviť položku menu"
#, fuzzy
#~ msgid "Edit external menu entry"
#~ msgstr "Pridať externé menu"
#, fuzzy
#~ msgid "Xfce4-MenuEditor"
#~ msgstr "Menu Xfce"
#, fuzzy
#~ msgid "Continue"
#~ msgstr "Prispievateľ"
#~ msgid "_File"
#~ msgstr "_Súbor"
#, fuzzy
#~ msgid "Create a new empty menu"
#~ msgstr "Vytvoriť nové súborové menu Xfce4"
#, fuzzy
#~ msgid "Open existing menu"
#~ msgstr "Otvoriť štandardné menu"
#, fuzzy
#~ msgid "Open _default menu"
#~ msgstr "Otvoriť štandardné menu"
#~ msgid "Open default menu"
#~ msgstr "Otvoriť štandardné menu"
#, fuzzy
#~ msgid "Save modifications"
#~ msgstr "Zabudnúť modifikácie"
#, fuzzy
#~ msgid "Save _as..."
#~ msgstr "Uložiť ako..."
#, fuzzy
#~ msgid "Close menu"
#~ msgstr "Zavrieť aktuálne menu"
#, fuzzy
#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "Koniec"
#, fuzzy
#~ msgid "Quit Xfce4-Menueditor"
#~ msgstr "Menu Xfce"
#~ msgid "_Edit"
#~ msgstr "_Upraviť"
#, fuzzy
#~ msgid "_Edit entry"
#~ msgstr "Upraviť položku menu"
#, fuzzy
#~ msgid "Edit selected entry"
#~ msgstr "Upraviť položku menu"
#, fuzzy
#~ msgid "_Add entry"
#~ msgstr "Pridať položku menu"
#, fuzzy
#~ msgid "Add a new entry in the menu"
#~ msgstr "Pridať položku do menu"
#, fuzzy
#~ msgid "Add _external"
#~ msgstr "Pridať externé menu"
#, fuzzy
#~ msgid "Add an external entry"
#~ msgstr "Pridať externé menu"
#, fuzzy
#~ msgid "Remove entry"
#~ msgstr "Pridať položku menu"
#, fuzzy
#~ msgid "Move entry up"
#~ msgstr "Presunúť aktuálnu položku hore"
#, fuzzy
#~ msgid "Move entry down"
#~ msgstr "Presunúť aktuálnu položku dole"
......@@ -1424,19 +1383,15 @@ msgstr "_Jeden obrázok"
#~ msgid "_About..."
#~ msgstr "_O..."
#, fuzzy
#~ msgid "Show informations about xfce4-menueditor"
#~ msgstr "Nemôžem spustiť xfce4-menueditor: %s"
#, fuzzy
#~ msgid "Collapse all"
#~ msgstr "Zbaliť strom"
#, fuzzy
#~ msgid "Collapse all menu entries"
#~ msgstr "Zbaliť strom"
#, fuzzy
#~ msgid "Expand all menu entries"
#~ msgstr "Rozbaliť strom"
......@@ -1467,7 +1422,6 @@ msgstr "_Jeden obrázok"
#~ msgid "Do you want to save before opening the default menu ?"
#~ msgstr "Chcete uložiť pred otvorením štandardného menu ?"
#, fuzzy
#~ msgid "Save menu file as"
#~ msgstr "Otvoriť súborové menu"
......@@ -1501,28 +1455,23 @@ msgstr "_Jeden obrázok"
#~ msgid "You have modified the menu, do you want to save it before quitting ?"
#~ msgstr "Modifikovali ste menu, chcete ho uložiť pred ukončením ?"
#, fuzzy
#~ msgid "Forget modifications"
#~ msgstr "Ignorovať modifikácie"
#, fuzzy
#~ msgid "Xfce 4 Menu Editor"
#~ msgstr "Menu Xfce"
#, fuzzy
#~ msgid "Xfce 4 Desktop Settings"
#~ msgstr "Nastavenia plochy"
#~ msgid ""
#~ "Could not save file %s: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Please choose another location or press cancel in the dialog to discard "
#~ "your changes"
#~ "Please choose another location or press cancel in the dialog to discard your changes"
#~ msgstr ""
#~ "Nemôžem uložiť súbor %s: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Prosím vyberte inú lokáciu alebo stlačte tlačítko zrušiť v dialógovom "
#~ "okne k zahodeniu vašich zmien"
#~ "Prosím vyberte inú lokáciu alebo stlačte tlačítko zrušiť v dialógovom okne k zahodeniu vašich zmien"
#~ msgid "backdrops.list"
#~ msgstr "backdrops.list"
......@@ -1557,7 +1506,6 @@ msgstr "_Jeden obrázok"
#~ msgid "Scaled"
#~ msgstr "Škálovať"
#, fuzzy
#~ msgid "Desktop Preferences"
#~ msgstr "Nastavenia plochy"
......@@ -1591,62 +1539,48 @@ msgstr "_Jeden obrázok"
#~ msgid "List file"
#~ msgstr "Zoznam súborov"
#, fuzzy
#~ msgid "Desktop Icons"
#~ msgstr "Menu plochy"
#, fuzzy
#~ msgid "Des_ktop"
#~ msgstr "Plocha"
#, fuzzy
#~ msgid "_Desktop Properties..."
#~ msgstr "Editovať zoznam pozadí"
#~ msgid "Science"
#~ msgstr "Veda"
#, fuzzy
#~ msgid "Scientific applications and tools"
#~ msgstr "Zobraziť ikony aplikácii"
#, fuzzy
#~ msgid "Edit Properties"
#~ msgstr "Editovať zoznam pozadí"
#, fuzzy
#~ msgid "Unable to empty the trash."
#~ msgstr "Nemôžem spustiť xfce4-menueditor: %s"
#, fuzzy
#~ msgid "_Copy Files"
#~ msgstr "_Súbor"
#, fuzzy
#~ msgid "_Copy File"
#~ msgstr "_Súbor"
#, fuzzy
#~ msgid "Cu_t Files"
#~ msgstr "_Súbor"
#, fuzzy
#~ msgid "Cu_t File"
#~ msgstr "_Súbor"
#, fuzzy
#~ msgid "_Delete Files"
#~ msgstr "Vybrať súborové menu"
#, fuzzy
#~ msgid "_Delete File"
#~ msgstr "Vybrať súborové menu"
#, fuzzy
#~ msgid "_Paste Files"
#~ msgstr "Zoznam súborov"
#, fuzzy
#~ msgid "Are sure you want to quit?"
#~ msgstr "Ste si istý, že chcete zatvoriť aktuálne menu ?"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment