Commit cda3bc52 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (74%).

234 translated messages, 79 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent a36f16b8
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-06 06:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-15 21:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-15 22:43+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -83,7 +83,7 @@ msgstr "_Reanumber:"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:241
msgid "C_olumn number:"
msgstr ""
msgstr "V_eeru number:"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:299
msgid "Remove all entries from the documents history?"
......@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr "See dokument ei ole korrektses UTF-8 kodeeringus"
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:132
msgid "Please select an encoding below."
msgstr ""
msgstr "Palun vali alljärgnevast kodeering"
#. encoding radio buttons
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:144
......@@ -304,7 +304,7 @@ msgstr ""
#: ../mousepad/mousepad-file.c:944
#, c-format
msgid "Failed to read the status of \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Ei õnnestunud lugeda \"%s\" staatust"
#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:230
msgid "Plain Text"
......@@ -536,7 +536,7 @@ msgstr ""
#: ../mousepad/mousepad-print.c:610
msgid "_Adjust page size and orientation"
msgstr ""
msgstr "Koh_anda lehe mõõtu ja paigutust"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:620
msgid "Appearance"
......@@ -544,7 +544,7 @@ msgstr "Välimus"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:634
msgid "Print page _headers"
msgstr ""
msgstr "Trüki lehe päiserida"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:641
msgid "Print _line numbers"
......@@ -552,18 +552,18 @@ msgstr "Trüki _reanumbrid"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:658
msgid "Numbering interval:"
msgstr ""
msgstr "Reanumbrite intervall:"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:666
msgid ""
"The interval at which to print line numbers. For example a value of 1 will "
"print a line number on each line, a value of 2 will print a line number on "
"every other line, and so on."
msgstr ""
msgstr "Intervall reanumbrite trükkimiseks. Näiteks kui väärtus on 1, siis trükitakse kõik reanumbrid, kui väärtus on 2, siis trükitakse iga teise rea numbrid, jne."
#: ../mousepad/mousepad-print.c:678
msgid "Enable text _wrapping"
msgstr ""
msgstr "Luba ridade murdmine"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:685
msgid "Enable _syntax highlighting"
......@@ -575,7 +575,7 @@ msgstr ""
#: ../mousepad/mousepad-print.c:719
msgid "Header:"
msgstr ""
msgstr "Päis:"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:729
msgid "Body:"
......@@ -757,11 +757,11 @@ msgstr ""
#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
msgid "_Open..."
msgstr ""
msgstr "_Ava..."
#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
msgid "Open a file"
msgstr ""
msgstr "Ava fail"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
msgid "Op_en Recent"
......@@ -901,72 +901,72 @@ msgstr "Muuda tavavalik veeruvalikuks ja vastupidi"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
msgid "Conve_rt"
msgstr ""
msgstr "Muuda teksti välimust"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
msgid "To _Uppercase"
msgstr ""
msgstr "Muuda _suurtähtedeks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
msgid "Change the case of the selection to uppercase"
msgstr ""
msgstr "Muuda valitud tekstis sõnade tähed suurtähtedeks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
msgid "To _Lowercase"
msgstr ""
msgstr "Muuda _väiketähtedeks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
msgid "Change the case of the selection to lowercase"
msgstr ""
msgstr "Muuda valitud tekstis sõnade tähed väiketähtedeks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
msgid "To _Title Case"
msgstr ""
msgstr "Muuda sõnade _esitähed suureks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
msgid "Change the case of the selection to title case"
msgstr ""
msgstr "Muuda valitud tekstis sõnade esitähed suureks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
msgid "To _Opposite Case"
msgstr ""
msgstr "Muuda va_standtähtedeks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
msgid "Change the case of the selection opposite case"
msgstr ""
msgstr "Muuda valitud tekstis sõnade tähed vastandtähtedeks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
msgid "_Tabs to Spaces"
msgstr ""
msgstr "Muuda _tabulaatorid tühikuteks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
msgid "Convert all tabs to spaces in the selection or document"
msgstr ""
msgstr "Muuda valitud ridade või kõikide ridade kõik taandrea tabulaatorid tühikuteks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
msgid "_Spaces to Tabs"
msgstr ""
msgstr "Muuda tühikud tabulaatoritek_s"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
msgid ""
"Convert all the leading spaces to tabs in the selected line(s) or document"
msgstr ""
msgstr "Muuda valitud ridade või kõikide ridade kõik taandrea tühikud tabulaatoriteks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
msgid "St_rip Trailing Spaces"
msgstr ""
msgstr "Eemalda lõputühikud"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
msgid "Remove all the trailing spaces from the selected line(s) or document"
msgstr ""
msgstr "Eemalda tühikud valitud ridade või kõikide ridade lõpust"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
msgid "_Transpose"
msgstr ""
msgstr "_Transponeeri"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
msgid "Reverse the order of something"
msgstr ""
msgstr "Transponeeri teksti ehk pööra järjekord vastupidiseks"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
msgid "_Move Selection"
......@@ -1014,7 +1014,7 @@ msgstr "Vähenda valiku või ühe rea taandrida"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:457
msgid "Show the preferences dialog"
msgstr ""
msgstr "Näidatakse eelistuste dialoogi"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:459
msgid "_Search"
......@@ -1265,7 +1265,7 @@ msgstr ""
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3121
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr ""
msgstr "Ava '%s'"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3266
msgid "Failed to clear the recent history"
......@@ -1294,7 +1294,7 @@ msgstr ""
#. create new file chooser dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3873
msgid "Open File"
msgstr ""
msgstr "Ava fail"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3889
msgid "_Encoding:"
......@@ -1310,7 +1310,7 @@ msgstr "Ei õnnestunud avada faili \"%s\". Eemaldame ta dokumentide ajaloost."
#. show the warning and cleanup
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3990
msgid "Failed to open file"
msgstr ""
msgstr "Faili avamine ebaõnnestus"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4096 ../mousepad/mousepad-window.c:4219
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment