Commit c8a76234 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (96%).

301 translated messages, 12 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent e5997e77
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-06 06:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-04 16:11+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-07 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-11 05:23+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
#: ../mousepad/main.c:45
msgid "Quit a running Mousepad instance"
msgstr ""
msgstr "Välju töötavast Mousepad'i protsessist"
#: ../mousepad/main.c:47
msgid "Print version information and exit"
......@@ -65,7 +65,7 @@ msgstr "Kristjan Siimson <epost@ksiimson.se> & tolge.pingviin.org"
#. display an error message to the user
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:104
msgid "Failed to open the documentation browser"
msgstr ""
msgstr "Dokumentatsioonisirvija avamine ebaõnnestus"
#. build dialog
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:119
......@@ -135,7 +135,7 @@ msgstr "Kas sa soovid salvestada muudatused enne faili uuesti laadimist?"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:417
msgid "If you revert the file, all unsaved changes will be lost."
msgstr "Kui sa ennistad algse fauli, siis kõik salvestamata muudatused lähevad kaotsi."
msgstr "Kui sa ennistad algse faili, siis kõik salvestamata muudatused lähevad kaotsi."
#. pack button, add signal and tooltip
#: ../mousepad/mousepad-document.c:500
......@@ -163,7 +163,7 @@ msgstr "Vaikimisi (UTF-8)"
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:150
msgid "System"
msgstr ""
msgstr "Süsteem"
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:157
msgid "Other:"
......@@ -291,17 +291,17 @@ msgstr "Jaapani"
msgid "Korean"
msgstr "Korea"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:559
#: ../mousepad/mousepad-file.c:568
#, c-format
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr ""
msgstr "Teisenduse sisendi vigane baidijärjestus"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:903
#: ../mousepad/mousepad-file.c:912
#, c-format
msgid "The file \"%s\" you tried to reload does not exist anymore"
msgstr ""
msgstr "Proovisid laadida faili \"%s\", kuid seda pole enam olemas"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:944
#: ../mousepad/mousepad-file.c:953
#, c-format
msgid "Failed to read the status of \"%s\""
msgstr "Ei õnnestunud lugeda \"%s\" staatust"
......@@ -723,7 +723,7 @@ msgstr "%s | Autorid: %s | Faili nimi: %s"
#: ../mousepad/mousepad-util.c:549
#, c-format
msgid "Unable to create base directory \"%s\". Saving to file \"%s\" will be aborted."
msgstr ""
msgstr "Baaskataloogi \"%s\" loomine ebaõnnestus. Faili \"%s\" salvestamine katkestatakse."
#. print error
#: ../mousepad/mousepad-util.c:595
......@@ -1152,7 +1152,7 @@ msgstr "Määra, kas staatuseriba on kuvatud või mitte"
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Täisekraanirežiim"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5173
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5200
msgid "Make the window fullscreen"
msgstr "Määra see aken täisekraanirežiimi"
......@@ -1213,27 +1213,27 @@ msgid "Set the line ending of the document to DOS / Windows (CR LF)"
msgstr "Määra selles dokumendis rea lõpumärgiks CR LF (DOS/Windows)"
#. add the label with the root warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:869
msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
#: ../mousepad/mousepad-window.c:871
msgid "Warning: you are using the root account. You may harm your system."
msgstr "Ettevaatust, sa töötad juurkasutaja õigustes ja võid vigu tehes kahjustada seda arvutisüsteemi."
#. show the warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1557
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1572
msgid "Failed to open the document"
msgstr "Dokumendi avamine ebaõnnestus"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1754
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1769
msgid "Read Only"
msgstr "Kirjutuskaitstud"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2424
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2439
#, c-format
msgid ""
"No template files found in\n"
"'%s'"
msgstr "Ei leidnud malli asukohast\n'%s'"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2473
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2492
#, c-format
msgid ""
"Missing Templates directory\n"
......@@ -1241,66 +1241,66 @@ msgid ""
msgstr "Puudub mallide kaust\n'%s'"
#. create other action
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2547
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2566
msgid "Set custom tab size"
msgstr "Määra kohandatud tabulaatori samm"
#. create suitable label for the other menu
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2595
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2614
#, c-format
msgid "Ot_her (%d)..."
msgstr "M_uu (%d)..."
#. set action label
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2606
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2625
msgid "Ot_her..."
msgstr "M_uu..."
#. build description
#. get the offset length: 'Encoding: '
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2989 ../mousepad/mousepad-window.c:3216
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3008 ../mousepad/mousepad-window.c:3235
msgid "Charset"
msgstr "Märgistik"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3121
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3140
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Ava '%s'"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3266
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3285
msgid "Failed to clear the recent history"
msgstr "Viimati avatud failide ajaloo kustutamine ei õnnestunud"
#. create an item to inform the user
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3696
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3715
msgid "No clipboard data"
msgstr "Lõikepuhver on tühi"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3835
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3854
msgid "Templates should be UTF-8 valid"
msgstr "Mallid peavad olema koostatud korrektses UTF-8 kodeeringus"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3843
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3862
msgid "Reading the template failed, the menu item has been removed"
msgstr "Malli ei õnnestunud lugeda ja see valik on menüüdt ka eemaldatud"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3848
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3867
msgid "Loading the template failed"
msgstr "Malli laadimine ebaõnnestus"
#. create new file chooser dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3873
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3892
msgid "Open File"
msgstr "Ava fail"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3889
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3908
msgid "_Encoding:"
msgstr "Kod_eering:"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3986
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4005
#, c-format
msgid ""
"Failed to open \"%s\" for reading. It will be removed from the document "
......@@ -1308,35 +1308,35 @@ msgid ""
msgstr "Ei õnnestunud avada faili \"%s\". Eemaldame ta dokumentide ajaloost."
#. show the warning and cleanup
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3990
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4009
msgid "Failed to open file"
msgstr "Faili avamine ebaõnnestus"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4096 ../mousepad/mousepad-window.c:4219
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4115 ../mousepad/mousepad-window.c:4246
msgid "Failed to save the document"
msgstr "Dokumendi salvestamine ebaõnnestus"
#. create the dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4120
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4139
msgid "Save As"
msgstr "Salvesta kui"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4311
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
msgid "Failed to reload the document"
msgstr "Dokumendi uuesti laadimine ebaõnnestus"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4365
msgid "Failed to print the document"
msgstr "Dokumendi trükkimine ebaõnnestus"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4962
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4989
msgid "Choose Mousepad Font"
msgstr "Vali Mousepad'i font"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5166
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5193
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Lülita täisekraanirežiim välja"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment