Commit bde0cc79 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et .

295 translated messages, 18 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent b5553e50
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-06 06:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-18 23:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-04 16:11+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -28,7 +28,7 @@ msgstr ""
#: ../mousepad/main.c:47
msgid "Print version information and exit"
msgstr ""
msgstr "Kuva versiooniteavet ja lõpeta töö"
#. default application name
#: ../mousepad/main.c:69 ../mousepad.desktop.in.in.h:1
......@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr "Mousepad"
#. initialize gtk+
#: ../mousepad/main.c:83
msgid "[FILES...]"
msgstr ""
msgstr "[FAILID...]"
#. no error message, the gui initialization failed
#: ../mousepad/main.c:89
......@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr "Dokumendi seaded"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:600
msgid "Page Setup"
msgstr ""
msgstr "Lehe paigutus"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:610
msgid "_Adjust page size and orientation"
......@@ -571,7 +571,7 @@ msgstr "Luba süntaksi esiletõstmine"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:697
msgid "Fonts"
msgstr ""
msgstr "Fondid"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:719
msgid "Header:"
......@@ -579,7 +579,7 @@ msgstr "Päis:"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:729
msgid "Body:"
msgstr ""
msgstr "Põhitekst:"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:739
msgid "Line numbers:"
......@@ -649,8 +649,8 @@ msgstr "Kõik dokumendid"
#, c-format
msgid "%d occurrence"
msgid_plural "%d occurrences"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%d ilming"
msgstr[1] "%d ilmingut"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
msgid "_Replace All"
......@@ -729,7 +729,7 @@ msgstr ""
#: ../mousepad/mousepad-util.c:595
#, c-format
msgid "Failed to store the preferences to \"%s\": %s"
msgstr ""
msgstr "Eelistuste salvestamine ebaõnnestus \"%s\": %s"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
msgid "_File"
......@@ -1231,14 +1231,14 @@ msgstr "Kirjutuskaitstud"
msgid ""
"No template files found in\n"
"'%s'"
msgstr ""
msgstr "Ei leidnud malli asukohast\n'%s'"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2473
#, c-format
msgid ""
"Missing Templates directory\n"
"'%s'"
msgstr ""
msgstr "Puudub mallide kaust\n'%s'"
#. create other action
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2547
......@@ -1269,7 +1269,7 @@ msgstr "Ava '%s'"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3266
msgid "Failed to clear the recent history"
msgstr ""
msgstr "Viimati avatud failide ajaloo kustutamine ei õnnestunud"
#. create an item to inform the user
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3696
......@@ -1284,7 +1284,7 @@ msgstr "Mallid peavad olema koostatud korrektses UTF-8 kodeeringus"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3843
msgid "Reading the template failed, the menu item has been removed"
msgstr ""
msgstr "Malli ei õnnestunud lugeda ja see valik on menüüdt ka eemaldatud"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3848
......@@ -1298,7 +1298,7 @@ msgstr "Ava fail"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3889
msgid "_Encoding:"
msgstr ""
msgstr "Kod_eering:"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3986
#, c-format
......@@ -1334,7 +1334,7 @@ msgstr "Dokumendi trükkimine ebaõnnestus"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4962
msgid "Choose Mousepad Font"
msgstr ""
msgstr "Vali Mousepad'i font"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5166
msgid "Leave fullscreen mode"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment