Commit 3841fd5e authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex

I18n: Update translation lt .

313 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 6adb708f
......@@ -4,13 +4,13 @@
#
# Translators:
# Algimantas Margevičius <margevicius.algimantas@gmail.com>, 2012
# Moo, 2015-2019
# Moo, 2015-2020
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-06 06:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-06 22:17+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-07 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-08 19:32+0000\n"
"Last-Translator: Moo\n"
"Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/lt/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -292,17 +292,17 @@ msgstr "Japonų"
msgid "Korean"
msgstr "Korėjiečių"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:559
#: ../mousepad/mousepad-file.c:568
#, c-format
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Įvestyje klaidinga baitų keitimo seka"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:903
#: ../mousepad/mousepad-file.c:912
#, c-format
msgid "The file \"%s\" you tried to reload does not exist anymore"
msgstr "Failas „%s“ kurį bandėte įkelti iš naujo daugiau nebeegzistuoja"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:944
#: ../mousepad/mousepad-file.c:953
#, c-format
msgid "Failed to read the status of \"%s\""
msgstr "Nepavyko perskaityti „%s“ būseną"
......@@ -1155,7 +1155,7 @@ msgstr "Keisti būsenos juostos matomumą"
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Visas ekranas"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5173
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5200
msgid "Make the window fullscreen"
msgstr "Rodyti langą visame ekrane"
......@@ -1216,27 +1216,27 @@ msgid "Set the line ending of the document to DOS / Windows (CR LF)"
msgstr "Nustatyti dokumento eilučių pabaigas į DOS / Windows (CR LF)"
#. add the label with the root warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:869
msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
msgstr "Atsargiai, jūs naudojatės administratoriaus paskyra, dėl to galite pakenkti sistemai."
#: ../mousepad/mousepad-window.c:871
msgid "Warning: you are using the root account. You may harm your system."
msgstr "Įspėjimas: jūs naudojatės administratoriaus paskyra, dėl to galite pakenkti savo sistemai."
#. show the warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1557
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1572
msgid "Failed to open the document"
msgstr "Nepavyko atverti failo"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1754
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1769
msgid "Read Only"
msgstr "Tik skaityti"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2424
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2439
#, c-format
msgid ""
"No template files found in\n"
"'%s'"
msgstr "Nerasta jokių šablono failų kataloge\n'%s'"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2473
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2492
#, c-format
msgid ""
"Missing Templates directory\n"
......@@ -1244,66 +1244,66 @@ msgid ""
msgstr "Trūksta šablonų katalogo\n\"%s\""
#. create other action
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2547
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2566
msgid "Set custom tab size"
msgstr "Nustatyti pasirinktą tabuliavimo dydį"
#. create suitable label for the other menu
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2595
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2614
#, c-format
msgid "Ot_her (%d)..."
msgstr "K_ita (%d)..."
#. set action label
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2606
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2625
msgid "Ot_her..."
msgstr "_Kita..."
#. build description
#. get the offset length: 'Encoding: '
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2989 ../mousepad/mousepad-window.c:3216
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3008 ../mousepad/mousepad-window.c:3235
msgid "Charset"
msgstr "Koduotė"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3121
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3140
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Atverti „%s“"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3266
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3285
msgid "Failed to clear the recent history"
msgstr "Nepavyko išvalyti paskiausiai naudotų dokumentų istorijos"
#. create an item to inform the user
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3696
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3715
msgid "No clipboard data"
msgstr "Iškarpinėj nėra duomenų"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3835
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3854
msgid "Templates should be UTF-8 valid"
msgstr "Šablonai turi būti tinkami UTF-8"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3843
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3862
msgid "Reading the template failed, the menu item has been removed"
msgstr "Perskaityti šablono nepavyko, meniu elementas buvo pašalintas"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3848
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3867
msgid "Loading the template failed"
msgstr "Įkelti šablono nepavyko"
#. create new file chooser dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3873
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3892
msgid "Open File"
msgstr "Atverti failą"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3889
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3908
msgid "_Encoding:"
msgstr "K_oduotė:"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3986
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4005
#, c-format
msgid ""
"Failed to open \"%s\" for reading. It will be removed from the document "
......@@ -1311,35 +1311,35 @@ msgid ""
msgstr "Atverti „%s“ skaitymui nepavyko. Jis bus pašalintas iš paskutinių dokumentų istorijos"
#. show the warning and cleanup
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3990
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4009
msgid "Failed to open file"
msgstr "Nepavyko atverti failo"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4096 ../mousepad/mousepad-window.c:4219
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4115 ../mousepad/mousepad-window.c:4246
msgid "Failed to save the document"
msgstr "Dokumento įrašyti nepavyko"
#. create the dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4120
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4139
msgid "Save As"
msgstr "Įrašyti kaip"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4311
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
msgid "Failed to reload the document"
msgstr "dokumento įkelti iš naujo nepavyko"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4365
msgid "Failed to print the document"
msgstr "Nepavyko išspausdinti dokumento"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4962
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4989
msgid "Choose Mousepad Font"
msgstr "Pasirinkite Mousepad šriftą"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5166
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5193
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Išjungti viso ekrano veikseną"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment