Commit 1c0a957e authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (90%).

282 translated messages, 31 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent cda3bc52
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-06 06:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-15 22:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-18 23:04+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -119,11 +119,11 @@ msgstr "Kui sa dokumenti ei salvesta, siis kõik muutused lähevad kaotsi."
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:384
msgid ""
"The document has been externally modified. Do you want to continue saving?"
msgstr ""
msgstr "Seda dokumenti on muudetud välise programmiga. Kas sa soovid jätkata salvestamist?"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:385
msgid "Externally Modified"
msgstr ""
msgstr "Muudetud välise programmiga"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:387
msgid "If you save the document, all of the external changes will be lost."
......@@ -135,7 +135,7 @@ msgstr "Kas sa soovid salvestada muudatused enne faili uuesti laadimist?"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:417
msgid "If you revert the file, all unsaved changes will be lost."
msgstr ""
msgstr "Kui sa ennistad algse fauli, siis kõik salvestamata muudatused lähevad kaotsi."
#. pack button, add signal and tooltip
#: ../mousepad/mousepad-document.c:500
......@@ -407,7 +407,7 @@ msgstr "Näita realõpumärke"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:22
msgid "Long line margin at column:"
msgstr "Pika rea märge veerus:"
msgstr "Näita pika rea märget veerus:"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:23
msgid "Highlight current line"
......@@ -439,7 +439,7 @@ msgstr "<b>Värviskeem</b>"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:30
msgid "View"
msgstr ""
msgstr "Välimus"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:31
msgid "Tab width:"
......@@ -467,7 +467,7 @@ msgstr "<b>Home/End klahvid</b>"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:37
msgid "Editor"
msgstr ""
msgstr "Kirjutamine"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:38
msgid "Show status bar"
......@@ -499,11 +499,11 @@ msgstr "Näita tööriistariba"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:45
msgid "Style:"
msgstr ""
msgstr "Stiil"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:46
msgid "Icon Size:"
msgstr ""
msgstr "Ikoonide suurus:"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:47
msgid "<b>Toolbar</b>"
......@@ -654,11 +654,11 @@ msgstr[1] ""
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
msgid "_Replace All"
msgstr ""
msgstr "_Asenda kõik"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:208
msgid "Fi_nd:"
msgstr ""
msgstr "Ots_i:"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:230
msgid "_Next"
......@@ -666,7 +666,7 @@ msgstr "_Järgmine"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:241
msgid "_Previous"
msgstr ""
msgstr "_Eelmine"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:252
msgid "Highlight _All"
......@@ -675,7 +675,7 @@ msgstr "Märgista kõik"
#. overflow menu item for when window is too narrow to show the tool bar item
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:265 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:276
msgid "Mat_ch Case"
msgstr ""
msgstr "_Tõstutundlik sobivus"
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:140
msgid "Choose a filetype"
......@@ -693,7 +693,7 @@ msgstr "Lülita ülekirjutamise režiim sisse-välja"
#. overwrite label
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:173
msgid "OVR"
msgstr ""
msgstr "ÜKR"
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:258
#, c-format
......@@ -712,12 +712,12 @@ msgstr "Rida: %d Veerg: %d"
#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:198
msgid "No style scheme"
msgstr ""
msgstr "Värviskeem puudub"
#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:212
#, c-format
msgid "%s | Authors: %s | Filename: %s"
msgstr ""
msgstr "%s | Autorid: %s | Faili nimi: %s"
#. show warning to the user
#: ../mousepad/mousepad-util.c:549
......@@ -737,7 +737,7 @@ msgstr "_Fail"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
msgid "_New"
msgstr ""
msgstr "_Uus dokument"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
msgid "Create a new document"
......@@ -753,7 +753,7 @@ msgstr "Loo uus dokument uues aknas"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
msgid "New From Te_mplate"
msgstr ""
msgstr "Uus dokum_ent malli alusel"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
msgid "_Open..."
......@@ -765,19 +765,19 @@ msgstr "Ava fail"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
msgid "Op_en Recent"
msgstr ""
msgstr "Ava _viimati kasutatud"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
msgid "No items found"
msgstr ""
msgstr "Ühtegi kirjet ei leitud"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
msgid "Clear _History"
msgstr ""
msgstr "Kustuta _ajalugu"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
msgid "Clear the recently used files history"
msgstr ""
msgstr "Kustuta viimati avatud failide ajalugu"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
msgid "Save the current document"
......@@ -801,15 +801,15 @@ msgstr "Salvesta kõik dokumendid selles aknas"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
msgid "Re_vert"
msgstr ""
msgstr "E_nnista"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
msgid "Revert to the saved version of the file"
msgstr ""
msgstr "Ennista fail viimati salvestatud olekusse"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
msgid "_Print..."
msgstr ""
msgstr "_Trüki"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
msgid "Print the current document"
......@@ -1062,15 +1062,15 @@ msgstr "_Vaade"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:467
msgid "Select F_ont..."
msgstr ""
msgstr "Vali f_ont"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:467
msgid "Change the editor font"
msgstr ""
msgstr "Muuda tekstiredaktoris kasutatavat kirjatüüpi"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:468
msgid "_Color Scheme"
msgstr ""
msgstr "_Värviskeem"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:470
msgid "_Document"
......@@ -1082,7 +1082,7 @@ msgstr "Rea _lõpumärk"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
msgid "Tab _Size"
msgstr ""
msgstr "Tabulaatori _samm"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:473
msgid "_Filetype"
......@@ -1114,11 +1114,11 @@ msgstr "_Sisukord"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:478
msgid "Display the Mousepad user manual"
msgstr ""
msgstr "Näita Mousepad'i inglisekeelset kasutusjuhendit"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
msgid "About this application"
msgstr ""
msgstr "Lähem teave selle programmi kohta"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:484
msgid "Line N_umbers"
......@@ -1174,11 +1174,11 @@ msgstr "Tabulaatoriklahvi vajutamisel lisa tühikud"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:491
msgid "_Word Wrap"
msgstr ""
msgstr "_Reamurdmine"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:491
msgid "Toggle breaking lines in between words"
msgstr ""
msgstr "Lülita sõnade vahelt reamurdmise režiim sisse-välja"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:492
msgid "Write Unicode _BOM"
......@@ -1190,7 +1190,7 @@ msgstr "Salvesta faili algusesse Unicode baidijärjestuse tähis (BOM)"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:497
msgid "Unix (_LF)"
msgstr ""
msgstr "Unix (_LF)"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:497
msgid "Set the line ending of the document to Unix (LF)"
......@@ -1198,7 +1198,7 @@ msgstr "Määra selles dokumendis rea lõpumärgiks LF (Unix)"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:498
msgid "Mac (_CR)"
msgstr ""
msgstr "Mac (_CR)"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:498
msgid "Set the line ending of the document to Mac (CR)"
......@@ -1206,7 +1206,7 @@ msgstr "Määra selles dokumendis rea lõpumärgiks CR (Mac)"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:499
msgid "DOS / Windows (C_R LF)"
msgstr ""
msgstr "DOS / Windows (C_R LF)"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:499
msgid "Set the line ending of the document to DOS / Windows (CR LF)"
......@@ -1215,7 +1215,7 @@ msgstr "Määra selles dokumendis rea lõpumärgiks CR LF (DOS/Windows)"
#. add the label with the root warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:869
msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
msgstr ""
msgstr "Ettevaatust, sa töötad juurkasutaja õigustes ja võid vigu tehes kahjustada seda arvutisüsteemi."
#. show the warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1557
......@@ -1224,7 +1224,7 @@ msgstr "Dokumendi avamine ebaõnnestus"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1754
msgid "Read Only"
msgstr ""
msgstr "Kirjutuskaitstud"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2424
#, c-format
......@@ -1243,24 +1243,24 @@ msgstr ""
#. create other action
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2547
msgid "Set custom tab size"
msgstr ""
msgstr "Määra kohandatud tabulaatori samm"
#. create suitable label for the other menu
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2595
#, c-format
msgid "Ot_her (%d)..."
msgstr ""
msgstr "M_uu (%d)..."
#. set action label
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2606
msgid "Ot_her..."
msgstr ""
msgstr "M_uu..."
#. build description
#. get the offset length: 'Encoding: '
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2989 ../mousepad/mousepad-window.c:3216
msgid "Charset"
msgstr ""
msgstr "Märgistik"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3121
#, c-format
......@@ -1274,12 +1274,12 @@ msgstr ""
#. create an item to inform the user
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3696
msgid "No clipboard data"
msgstr ""
msgstr "Lõikepuhver on tühi"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3835
msgid "Templates should be UTF-8 valid"
msgstr ""
msgstr "Mallid peavad olema koostatud korrektses UTF-8 kodeeringus"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3843
......@@ -1289,7 +1289,7 @@ msgstr ""
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3848
msgid "Loading the template failed"
msgstr ""
msgstr "Malli laadimine ebaõnnestus"
#. create new file chooser dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3873
......@@ -1342,18 +1342,18 @@ msgstr "Lülita täisekraanirežiim välja"
#: ../mousepad.desktop.in.in.h:2
msgid "Simple Text Editor"
msgstr ""
msgstr "Lihtne tekstiredaktor"
#: ../mousepad.desktop.in.in.h:3
msgid "Text Editor"
msgstr ""
msgstr "Tekstiredaktor"
#: ../mousepad.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"Mousepad aims to be an easy-to-use and fast editor. Our target is an editor "
"for quickly editing text files, not a development environment or an editor "
"with a huge bunch of plugins."
msgstr ""
msgstr "Mouspad soovib olla lihtsalt kasutatav ja kiire tekstiredaktor. Meie eesmärgiks on luua tekstiredaktor, millega saaks kiiresti tekstifaile luua ja muuta, kuid mis poleks integreeritud arenduskeskkond või tekstiredaktor tohutu hulga pistikprogrammidega."
#: ../mousepad.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -1369,8 +1369,8 @@ msgstr ""
#. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
#: ../org.xfce.mousepad.policy.in.in.h:6
msgid "Run Mousepad as root"
msgstr ""
msgstr "Käivita Mousepad juurkasutaja õigustes"
#: ../org.xfce.mousepad.policy.in.in.h:7
msgid "Authentication is required to run Mousepad as root."
msgstr ""
msgstr "Mousepad'i käivitamine juurkasutaja õigustes eeldab täiendavat autentimist."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment