Commit 17c62fae authored by Xfce Bot's avatar Xfce Bot Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation fi (89%).

65 translated messages, 8 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent fc431bfc
......@@ -11,9 +11,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-03 00:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-13 15:43+0000\n"
"Last-Translator: Ammuu5\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-26 12:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-26 11:52+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/fi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -21,11 +21,10 @@ msgstr ""
"Language: fi\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../xfce4-taskmanager.desktop.in.h:1 ../src/exec-tool-button.c:86
#: ../src/exec-tool-button.c:131 ../src/main.c:182
#: ../src/process-tree-view.c:372 ../src/process-tree-view.c:387
#: ../src/process-tree-view.c:417 ../src/process-window.c:495
#: ../src/process-window.ui.h:1
#: ../xfce4-taskmanager.desktop.in.h:1 ../src/main.c:210
#: ../src/process-tree-view.c:374 ../src/process-tree-view.c:389
#: ../src/process-tree-view.c:419 ../src/process-window.ui.h:1
#: ../src/settings-dialog.c:141
msgid "Task Manager"
msgstr "Tehtävienhallinta"
......@@ -33,32 +32,11 @@ msgstr "Tehtävienhallinta"
msgid "Easy to use application to monitor system resources"
msgstr "Helppokäyttöinen sovellus järjestelmän resurssien tarkkailuun"
#: ../src/exec-tool-button.c:84 ../src/exec-tool-button.c:128
msgid "Execution error"
msgstr "Suoritusvirhe"
#: ../src/exec-tool-button.c:130
msgid "Couldn't find any default command to run."
msgstr "Suoritettavaa oletuskomentoa ei löytynyt."
#: ../src/exec-tool-button.c:158 ../src/exec-tool-button.c:160
#: ../src/exec-tool-button.c:162
msgid "Run Program..."
msgstr "Suorita ohjelma…"
#: ../src/exec-tool-button.c:165
msgid "Application Finder"
msgstr "Etsi sovelluksia"
#: ../src/exec-tool-button.c:168
msgid "Terminal emulator"
msgstr "Pääte-emulaattori"
#: ../src/exec-tool-button.c:170
msgid "XTerm"
msgstr "XTerm"
#: ../src/main.c:60
msgid "Quit"
msgstr "Lopeta"
#: ../src/main.c:130
#: ../src/main.c:158
#, c-format
msgid ""
"<b>Processes:</b> %u\n"
......@@ -67,144 +45,152 @@ msgid ""
"<b>Swap:</b> %s"
msgstr "<b>Prosesseja:</b> %u\n<b>Suoritin:</b> %.0f%%\n<b>Muisti:</b> %s\n<b>Sivutus:</b> %s"
#: ../src/process-statusbar.c:137 ../src/process-window.c:562
#: ../src/main.c:240
msgid "Xfce Notify Daemon"
msgstr "Xfce:n ilmoituspalvelu"
#: ../src/main.c:242
msgid "Settings daemon is unavailable"
msgstr "Asetuspalveluun ei saa yhteyttä"
#: ../src/process-statusbar.c:139 ../src/process-window.c:455
#, c-format
msgid "CPU: %s%%"
msgstr "Suoritin: %s%%"
#: ../src/process-statusbar.c:147 ../src/process-window.c:566
#: ../src/process-statusbar.c:149 ../src/process-window.c:459
#, c-format
msgid "Memory: %s"
msgstr "Muisti: %s"
#: ../src/process-statusbar.c:156
#: ../src/process-statusbar.c:159
#, c-format
msgid "Swap: %s"
msgstr "Sivutus: %s"
#: ../src/process-statusbar.c:170
#: ../src/process-statusbar.c:176
#, c-format
msgid "Processes: %d"
msgstr "Prosesseja: %d"
#: ../src/process-tree-view.c:133
#: ../src/process-tree-view.c:134
msgid "Task"
msgstr "Tehtävä"
#: ../src/process-tree-view.c:144 ../src/settings-tool-button.c:175
#: ../src/process-tree-view.c:145 ../src/settings-dialog.ui.h:16
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: ../src/process-tree-view.c:152 ../src/settings-tool-button.c:176
#: ../src/process-tree-view.c:153 ../src/settings-dialog.ui.h:17
msgid "PPID"
msgstr "PPID"
#: ../src/process-tree-view.c:160 ../src/settings-tool-button.c:177
#: ../src/process-tree-view.c:161 ../src/settings-dialog.ui.h:18
msgid "State"
msgstr "Tila"
#: ../src/process-tree-view.c:169
#: ../src/process-tree-view.c:170
msgid "VSZ"
msgstr "VSZ"
#: ../src/process-tree-view.c:177
#: ../src/process-tree-view.c:178
msgid "RSS"
msgstr "RSS"
#: ../src/process-tree-view.c:185 ../src/settings-tool-button.c:180
#: ../src/process-tree-view.c:186 ../src/settings-dialog.ui.h:21
msgid "UID"
msgstr "UID"
#: ../src/process-tree-view.c:193 ../src/settings-tool-button.c:181
#: ../src/process-tree-view.c:194 ../src/settings-dialog.ui.h:22
msgid "CPU"
msgstr "CPU"
#. TRANSLATORS: “Prio.” is short for Priority, it appears in the tree view
#. header.
#: ../src/process-tree-view.c:202
#: ../src/process-tree-view.c:203
msgid "Prio."
msgstr "Tärk."
#: ../src/process-tree-view.c:368
#: ../src/process-tree-view.c:370
msgid "Terminate task"
msgstr "Lopeta tehtävä"
#: ../src/process-tree-view.c:368
#: ../src/process-tree-view.c:370
msgid "Kill task"
msgstr "Tapa tehtävä"
#: ../src/process-tree-view.c:370
#: ../src/process-tree-view.c:372
#, c-format
msgid "Are you sure you want to send the %s signal to the PID %d?"
msgstr "Haluatko varmasti lähettää signaalin %s PID:lle %d?"
#: ../src/process-tree-view.c:371
#: ../src/process-tree-view.c:373
msgid "terminate"
msgstr "lopeta"
#: ../src/process-tree-view.c:371
#: ../src/process-tree-view.c:373
msgid "kill"
msgstr "tapa"
#: ../src/process-tree-view.c:383
#: ../src/process-tree-view.c:385
msgid "Error sending signal"
msgstr "Virhe lähetettäessä signaalia"
#: ../src/process-tree-view.c:385
#: ../src/process-tree-view.c:387
#, c-format
msgid ""
"An error was encountered by sending a signal to the PID %d. It is likely you"
" don't have the required privileges."
msgstr "Lähetettäessä signaalia PID:lle %d havaittiin virhe. On todennäköistä, että sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia."
#: ../src/process-tree-view.c:414
#: ../src/process-tree-view.c:416
msgid "Error setting priority"
msgstr "Virhe asetettaessa tärkeyttä"
#: ../src/process-tree-view.c:415
#: ../src/process-tree-view.c:417
#, c-format
msgid ""
"An error was encountered by setting a priority to the PID %d. It is likely "
"you don't have the required privileges."
msgstr "Asetettaessa tärkeyttä PID:lle %d havaittiin virhe. On todennäköistä, että sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia."
#: ../src/process-tree-view.c:433 ../src/process-tree-view.c:568
#: ../src/process-tree-view.c:435 ../src/process-tree-view.c:570
msgid "Stop"
msgstr "Pysäytä"
#: ../src/process-tree-view.c:440
#: ../src/process-tree-view.c:442
msgid "Continue"
msgstr "Jatka"
#: ../src/process-tree-view.c:446
#: ../src/process-tree-view.c:448
msgid "Terminate"
msgstr "Lopeta"
#: ../src/process-tree-view.c:452
#: ../src/process-tree-view.c:454
msgid "Kill"
msgstr "Tapa"
#: ../src/process-tree-view.c:459
#: ../src/process-tree-view.c:461
msgid "Very low"
msgstr "Hyvin matala"
#: ../src/process-tree-view.c:464
#: ../src/process-tree-view.c:466
msgid "Low"
msgstr "Matala"
#: ../src/process-tree-view.c:469
#: ../src/process-tree-view.c:471
msgid "Normal"
msgstr "Normaali"
#: ../src/process-tree-view.c:474
#: ../src/process-tree-view.c:476
msgid "High"
msgstr "Korkea"
#: ../src/process-tree-view.c:479
#: ../src/process-tree-view.c:481
msgid "Very high"
msgstr "Hyvin korkea"
#: ../src/process-tree-view.c:484 ../src/settings-tool-button.c:182
#: ../src/process-tree-view.c:486 ../src/settings-dialog.ui.h:23
msgid "Priority"
msgstr "Tärkeys"
......@@ -234,163 +220,122 @@ msgstr "PID-numeroa ei löytynyt"
msgid "No PID found for window 0x%lx."
msgstr "PID-numeroa ei löytynyt ikkunalle 0x%lx."
#: ../src/process-window.c:260
msgid "Identify Window"
msgstr "Tunnista ikkuna"
#: ../src/process-window.c:261
msgid "Identify an open window by clicking on it."
msgstr "Tunnista avoin ikkuna napsauttamalla sitä."
#: ../src/process-window.c:333
#: ../src/process-window.c:330
msgid "Filter on process name"
msgstr "Suodatin prossessin nimelle"
#: ../src/process-window.c:499
msgid "Easy to use task manager"
msgstr "Helppokäyttöinen tehtävienhallinta"
#: ../src/process-window.c:502
msgid "translator-credits"
msgstr "Juhani Numminen <juhaninumminen0@gmail.com>"
#: ../src/process-window.ui.h:2
msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
msgstr "Varoitus: käytät pääkäyttäjätiliä ja voit aiheuttaa vahinkoa järjestelmällesi."
msgid "Settings"
msgstr "Asetukset"
#: ../src/process-window.ui.h:3
msgid "Identify an open window by clicking on it."
msgstr "Tunnista avoin ikkuna napsauttamalla sitä."
#: ../src/process-window.ui.h:4
msgid "Show/hide process filter"
msgstr ""
#: ../src/process-window.ui.h:5
msgid "You are using the root account, you may harm your system."
msgstr ""
#: ../src/process-window.ui.h:6
msgid ""
"<span foreground='#000000' background='#aed581'> </span> Starting task"
msgstr "<span foreground='#000000' background='#aed581'> </span> Käynnistyvä tehtävä"
#: ../src/process-window.ui.h:4
#: ../src/process-window.ui.h:7
msgid ""
"<span foreground='#000000' background='#fff176'> </span> Changing task"
msgstr "<span foreground='#000000' background='#fff176'> </span> Muuttuva tehtävä"
#: ../src/process-window.ui.h:5
#: ../src/process-window.ui.h:8
msgid ""
"<span foreground='#000000' background='#e57373'> </span> Terminating task"
msgstr "<span foreground='#000000' background='#e57373'>  </span> Päättyvä tehtävä"
#: ../src/settings.c:397
msgid "Default"
msgstr "Oletus"
#: ../src/settings.c:398
msgid "Small"
msgstr "Pieni"
#: ../src/settings.c:399
msgid "Large"
msgstr "Suuri"
#: ../src/settings-dialog.c:145
msgid "Easy to use task manager"
msgstr "Helppokäyttöinen tehtävienhallinta"
#: ../src/settings.c:400
msgid "Text"
msgstr "Teksti"
#: ../src/settings-dialog.c:148
msgid "translator-credits"
msgstr "Juhani Numminen <juhaninumminen0@gmail.com>"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:1
msgid "Settings for Task Manager"
msgstr "Tehtävienhallinnan asetukset"
msgid "Task Manager Settings"
msgstr ""
#: ../src/settings-dialog.ui.h:2
msgid "Show application icons"
msgstr "Näytä sovellusten kuvakkeet"
msgid "_Help"
msgstr "_Ohje"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:3
msgid "Show full command lines"
msgstr "Näytä koko komento"
msgid "About"
msgstr "Tietoja"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:4
msgid "Show values with more precision"
msgstr "Näytä arvot suuremmalla tarkkuudella"
msgid "Show all processes"
msgstr "Näytä kaikki prosessit"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:5
msgid "Show processes as tree"
msgstr "Näytä prosessit puunäkymässä"
msgid "Show application icons"
msgstr "Näytä sovellusten kuvakkeet"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:6
msgid "Toolbar style:"
msgstr "Työkalupalkin tyyli:"
msgid "Show full command lines"
msgstr "Näytä koko komento"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:7
msgid "<b>Interface style</b>"
msgstr "<b>Käyttöliittymän tyyli</b>"
msgid "Show processes as tree"
msgstr "Näytä prosessit puunäkymässä"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:8
msgid "Prompt for terminating tasks"
msgstr "Kysy ennen tehtävän lopettamista"
msgid "Show legend"
msgstr ""
#: ../src/settings-dialog.ui.h:9
msgid "Hide into the notification area"
msgstr "Piilota ilmoitusalueelle"
msgid "Show values with more precision"
msgstr "Näytä arvot suuremmalla tarkkuudella"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:10
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Muut</b>"
msgid "Refresh rate (ms):"
msgstr ""
#: ../src/settings-dialog.ui.h:11
msgid "Refresh rate:"
msgstr "Virkistystaajuus:"
msgid "<b>Interface</b>"
msgstr ""
#: ../src/settings-dialog.ui.h:12
msgid "Columns:"
msgstr "Sarakkeita:"
msgid "Prompt for terminating tasks"
msgstr "Kysy ennen tehtävän lopettamista"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:13
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Tietoja</b>"
msgid "Keep in the notification area"
msgstr ""
#: ../src/settings-dialog.ui.h:14
msgid "Settings"
msgstr "Asetukset"
#. TRANSLATORS: The next values are in seconds or milliseconds
#: ../src/settings-tool-button.c:111
msgid "500ms"
msgstr "500 ms"
#: ../src/settings-tool-button.c:112
msgid "750ms"
msgstr "750 ms"
#: ../src/settings-tool-button.c:113
msgid "1s"
msgstr "1 s"
#: ../src/settings-tool-button.c:114
msgid "2s"
msgstr "2 s"
#: ../src/settings-tool-button.c:115
msgid "5s"
msgstr "5 s"
#: ../src/settings-tool-button.c:116
msgid "10s"
msgstr "10 s"
#: ../src/settings-tool-button.c:165
msgid "Show all processes"
msgstr "Näytä kaikki prosessit"
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Muut</b>"
#: ../src/settings-tool-button.c:168
msgid "Refresh rate"
msgstr "Virkistystaajuus"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:15
msgid "General"
msgstr "Yleiset"
#: ../src/settings-tool-button.c:178
#: ../src/settings-dialog.ui.h:19
msgid "Virtual Bytes"
msgstr "Virtuaalitavuja"
#: ../src/settings-tool-button.c:179
#: ../src/settings-dialog.ui.h:20
msgid "Private Bytes"
msgstr "Yksityisiä tavuja"
#: ../src/settings-tool-button.c:186
msgid "Show Legend"
msgstr "Näytä selite"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:24
msgid "Columns"
msgstr ""
#: ../src/task-manager.c:245
#: ../src/task-manager.c:246
#, c-format
msgid "%s%%"
msgstr "%s%%"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment