Commit cae44206 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (82%).

125 translated messages, 27 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 98df2c2f
Pipeline #437 passed with stage
in 17 seconds
...@@ -121,7 +121,7 @@ msgstr "Ära skaleeri pilte ekraanile" ...@@ -121,7 +121,7 @@ msgstr "Ära skaleeri pilte ekraanile"
#: ../savers/xfce-floaters.desktop.in.in.h:1 #: ../savers/xfce-floaters.desktop.in.in.h:1
msgid "Floating Xfce" msgid "Floating Xfce"
msgstr "" msgstr "Hõljuvad Xfce hiired"
#: ../savers/xfce-floaters.desktop.in.in.h:2 #: ../savers/xfce-floaters.desktop.in.in.h:2
msgid "Bubbles the Xfce logo around the screen" msgid "Bubbles the Xfce logo around the screen"
...@@ -133,15 +133,15 @@ msgstr "Slaidiseanss" ...@@ -133,15 +133,15 @@ msgstr "Slaidiseanss"
#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:2 #: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow from your Pictures folder" msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
msgstr "" msgstr "Kuva slaide oma piltide kaustast"
#: ../savers/xfce-popsquares.desktop.in.in.h:1 #: ../savers/xfce-popsquares.desktop.in.in.h:1
msgid "Pop art squares" msgid "Pop art squares"
msgstr "" msgstr "Moodsa kunsti ruudud"
#: ../savers/xfce-popsquares.desktop.in.in.h:2 #: ../savers/xfce-popsquares.desktop.in.in.h:2
msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors." msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
msgstr "" msgstr "Moodsast kunstist inspireeritud vilkuvad ruudud."
#: ../src/gs-auth-pam.c:163 #: ../src/gs-auth-pam.c:163
msgid "Password:" msgid "Password:"
...@@ -212,11 +212,11 @@ msgstr "Päri seda kui kaua ekraanisäästja on olnud kasutusel" ...@@ -212,11 +212,11 @@ msgstr "Päri seda kui kaua ekraanisäästja on olnud kasutusel"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:68 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:68
msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately" msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
msgstr "" msgstr "Käsib töötaval ekraanisäästjal ekraan koheselt lukustada"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:72 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:72
msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo" msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
msgstr "" msgstr "Kui ekraanisäästja on kasutusel, siis näita mõnd muud demorežiimi"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:76 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:76
msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)" msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
...@@ -230,26 +230,27 @@ msgstr "" ...@@ -230,26 +230,27 @@ msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:84 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:84
msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity" msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
msgstr "" msgstr "Torgi töötavat ekraanisäästjat justkui seda oleks teinud kasutaja"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:88 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:88
msgid "" msgid ""
"Inhibit the screensaver from activating. Command blocks while inhibit is " "Inhibit the screensaver from activating. Command blocks while inhibit is "
"active." "active."
msgstr "" msgstr ""
"Keela ekraanisäästja kasutamine. Käsk blokeerub, kui keeld on juba seatud."
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:92 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:92
msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver" msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver"
msgstr "" msgstr "Kõnerakendus, mis keelab ekraanisäästja kasutamise"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:96 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:96
msgid "The reason for inhibiting the screensaver" msgid "The reason for inhibiting the screensaver"
msgstr "" msgstr "Ekraanisäästja keelamise põhjus"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:100 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:65 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:100 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:65
#: ../src/xfce4-screensaver.c:58 #: ../src/xfce4-screensaver.c:58
msgid "Version of this application" msgid "Version of this application"
msgstr "" msgstr "Selle rakenduse versioon"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:206 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:206
#, c-format #, c-format
...@@ -267,12 +268,12 @@ msgstr "mitte tegutsev" ...@@ -267,12 +268,12 @@ msgstr "mitte tegutsev"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:217 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:217
#, c-format #, c-format
msgid "The screensaver is not inhibited\n" msgid "The screensaver is not inhibited\n"
msgstr "" msgstr "Ekraanisäästja kasutamisele ei ole keeldu seatud\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:219 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:219
#, c-format #, c-format
msgid "The screensaver is being inhibited by:\n" msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
msgstr "" msgstr "Ekraanisäästja kasutamine on keelatud järgneva rakenduse poolt:\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:235 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:235
#, c-format #, c-format
...@@ -282,7 +283,7 @@ msgstr "" ...@@ -282,7 +283,7 @@ msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:139 #: ../src/xfce4-screensaver-configure:139
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:710 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:710
msgid "Blank screen" msgid "Blank screen"
msgstr "" msgstr "Tühi ekraan"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:140 #: ../src/xfce4-screensaver-configure:140
msgid "" msgid ""
...@@ -297,7 +298,7 @@ msgstr "" ...@@ -297,7 +298,7 @@ msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:176 #: ../src/xfce4-screensaver-configure:176
msgid "Part of Xfce Screensaver" msgid "Part of Xfce Screensaver"
msgstr "" msgstr "Osa Xfce ekraanisäästjast"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:403 #: ../src/xfce4-screensaver-configure:403
msgid "Restore Defaults" msgid "Restore Defaults"
...@@ -309,7 +310,7 @@ msgstr "Eelistused" ...@@ -309,7 +310,7 @@ msgstr "Eelistused"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:422 #: ../src/xfce4-screensaver-configure:422
msgid "About" msgid "About"
msgstr "Te_ave" msgstr "Teave"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:435 #: ../src/xfce4-screensaver-configure:435
msgid "Video" msgid "Video"
...@@ -318,7 +319,7 @@ msgstr "Video" ...@@ -318,7 +319,7 @@ msgstr "Video"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:502 #: ../src/xfce4-screensaver-configure:502
#, c-format #, c-format
msgid "Unrecognized type: %s" msgid "Unrecognized type: %s"
msgstr "" msgstr "Tundmatu tüüp: %s"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:714 #: ../src/xfce4-screensaver-configure:714
msgid "Unable to configure screensaver" msgid "Unable to configure screensaver"
...@@ -326,7 +327,7 @@ msgstr "Ekraanisäästja seadistamine ei õnnestunud" ...@@ -326,7 +327,7 @@ msgstr "Ekraanisäästja seadistamine ei õnnestunud"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:718 #: ../src/xfce4-screensaver-configure:718
msgid "Screensaver required." msgid "Screensaver required."
msgstr "" msgstr "Ekraanisäästja on nõutav."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:726 #: ../src/xfce4-screensaver-configure:726
#, c-format #, c-format
...@@ -372,7 +373,7 @@ msgstr "" ...@@ -372,7 +373,7 @@ msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:71 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:71
msgid "Show the switch user button" msgid "Show the switch user button"
msgstr "" msgstr "Näita kasutaja vahetamise nuppu"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:73 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:73
msgid "Message to show in the dialog" msgid "Message to show in the dialog"
...@@ -401,7 +402,7 @@ msgstr "" ...@@ -401,7 +402,7 @@ msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:175 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:177 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:175 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:177
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:178 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:178
msgid "Please enter your username." msgid "Please enter your username."
msgstr "Palun sisesta oma kasutajanimi" msgstr "Palun sisesta oma kasutajanimi."
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:184 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:184
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)" msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
...@@ -441,7 +442,7 @@ msgstr "Sisesta oma uus salasõna." ...@@ -441,7 +442,7 @@ msgstr "Sisesta oma uus salasõna."
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:200 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:200
msgid "Enter your current password:" msgid "Enter your current password:"
msgstr "Sisesta oma praegune salasõna." msgstr "Sisesta oma praegune salasõna:"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:202 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:202
msgid "Error while changing NIS password." msgid "Error while changing NIS password."
...@@ -528,7 +529,7 @@ msgstr "Põhiliidese laadimine ei õnnestunud" ...@@ -528,7 +529,7 @@ msgstr "Põhiliidese laadimine ei õnnestunud"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:1914 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:1914
msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed" msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
msgstr "Palun kontrolli, et ekraanisäästja on korrektselt paigaldatud." msgstr "Palun kontrolli, et ekraanisäästja on korrektselt paigaldatud"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:1 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:1
msgid "Screensaver Preview" msgid "Screensaver Preview"
...@@ -556,11 +557,11 @@ msgstr "Eelvaade" ...@@ -556,11 +557,11 @@ msgstr "Eelvaade"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:7 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:7
msgid "Running as root" msgid "Running as root"
msgstr "" msgstr "Töötan administraatori õigustes"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:8 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:8
msgid "The screen will not be locked for the root user." msgid "The screen will not be locked for the root user."
msgstr "" msgstr "Ekraani ei lukustata administraatori jaoks."
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:9 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:9
msgid "Resolve" msgid "Resolve"
...@@ -569,10 +570,12 @@ msgstr "" ...@@ -569,10 +570,12 @@ msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:10 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:10
msgid "Xfce Power Manager is not configured to handle laptop lid events" msgid "Xfce Power Manager is not configured to handle laptop lid events"
msgstr "" msgstr ""
"Xfce toitehaldur ei ole seadistatud sülearvuti kaane sulgemisega seotud "
"toiminguid tegema"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:11 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:11
msgid "Your computer may not be locked when you close the lid." msgid "Your computer may not be locked when you close the lid."
msgstr "" msgstr "Sülearvuti kaane sulgemisel sinu arvuti ei pruugi lukustuda."
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:12 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:12
msgid "Enable Screensaver" msgid "Enable Screensaver"
...@@ -604,7 +607,7 @@ msgstr "Kui arvuti on jõudeolekus, siis käivita ekraanisäästja" ...@@ -604,7 +607,7 @@ msgstr "Kui arvuti on jõudeolekus, siis käivita ekraanisäästja"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:19 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:19
msgid "Regard the computer as _idle after:" msgid "Regard the computer as _idle after:"
msgstr "Loe et arvut_i on jõudeolekus, peale:" msgstr "Loe, et arvut_i on jõudeolekus, peale:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:20 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:20
msgid "Inhibit screensaver for fullscreen applications" msgid "Inhibit screensaver for fullscreen applications"
...@@ -624,15 +627,15 @@ msgstr "Lukusta ekraan, kui ekraanisäästja on olnud kasutusel:" ...@@ -624,15 +627,15 @@ msgstr "Lukusta ekraan, kui ekraanisäästja on olnud kasutusel:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:25 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:25
msgid "On Screen Keyboard" msgid "On Screen Keyboard"
msgstr "" msgstr "Kasuta ekraanil kuvatavat klaviatuuri"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:26 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:26
msgid "On screen keyboard command:" msgid "On screen keyboard command:"
msgstr "" msgstr "Käsk ekraanil kuvatava klaviatuuri jaoks:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:27 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:27
msgid "Session Status Messages" msgid "Session Status Messages"
msgstr "" msgstr "Kuva sõnumid sessiooni oleku kohta"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:28 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:28
msgid "Logout" msgid "Logout"
...@@ -648,19 +651,19 @@ msgstr "" ...@@ -648,19 +651,19 @@ msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:31 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:31
msgid "User Switching" msgid "User Switching"
msgstr "" msgstr "Luba kasutajate vahetust"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:32 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:32
msgid "Lock Screen with System Sleep" msgid "Lock Screen with System Sleep"
msgstr "" msgstr "Lukusta ekraan, kui arvuti jääb unne"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:33 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:33
msgid "Lock Screen" msgid "Lock Screen"
msgstr "" msgstr "Ekraanilukustus"
#: ../src/xfce4-screensaver.c:59 #: ../src/xfce4-screensaver.c:59
msgid "Don't become a daemon" msgid "Don't become a daemon"
msgstr "" msgstr "Ära käivita taustaprogrammina"
#: ../src/xfce4-screensaver.c:60 #: ../src/xfce4-screensaver.c:60
msgid "Enable debugging code" msgid "Enable debugging code"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment