Commit cecc9324 authored by Emin Tufan's avatar Emin Tufan Committed by Transifex

I18n: Update translation tr (100%).

324 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 8480d233
Pipeline #3116 passed with stage
in 8 seconds
...@@ -4,6 +4,7 @@ ...@@ -4,6 +4,7 @@
# #
# Translators: # Translators:
# Demiray Muhterem <mdemiray@msn.com>, 2018-2019 # Demiray Muhterem <mdemiray@msn.com>, 2018-2019
# Emin Tufan <etcetin@gmail.com>, 2020
# Necdet Yücel <necdetyucel@gmail.com>, 2014-2015,2017 # Necdet Yücel <necdetyucel@gmail.com>, 2014-2015,2017
# Recep, 2014 # Recep, 2014
# Samed Beyribey <ras0ir@eventualis.org>, 2008 # Samed Beyribey <ras0ir@eventualis.org>, 2008
...@@ -14,8 +15,8 @@ msgstr "" ...@@ -14,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n" "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n" "POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-07 10:51+0000\n" "PO-Revision-Date: 2020-10-18 12:53+0000\n"
"Last-Translator: Serdar Sağlam <teknomobil@msn.com>\n" "Last-Translator: Emin Tufan <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/tr/)\n" "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/tr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
...@@ -73,7 +74,7 @@ msgstr "Hızlı Boşalt" ...@@ -73,7 +74,7 @@ msgstr "Hızlı Boşalt"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:71 #: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:71
msgid "Full Blank (slow)" msgid "Full Blank (slow)"
msgstr "Tamamen Boşalt (yavaş)" msgstr "Tümüyle Boşalt (yavaş)"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:72 #: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:72
msgid "Quick Format" msgid "Quick Format"
...@@ -81,7 +82,7 @@ msgstr "Hızlı Biçimlendir" ...@@ -81,7 +82,7 @@ msgstr "Hızlı Biçimlendir"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:73 #: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:73
msgid "Full Format" msgid "Full Format"
msgstr "Tamamen Biçimlendir" msgstr "Tümüyle Biçimlendir"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:74 #: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:74
msgid "Quick Deformat" msgid "Quick Deformat"
...@@ -89,7 +90,7 @@ msgstr "Hızlı Geribiçimlendirme" ...@@ -89,7 +90,7 @@ msgstr "Hızlı Geribiçimlendirme"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:75 #: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:75
msgid "Full Deformat (slow)" msgid "Full Deformat (slow)"
msgstr "Tamamen Geribiçimlendirme (yavaş)" msgstr "Tümüyle Geribiçimlendirme (yavaş)"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:119 #: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:119
msgid "Eject the disc" msgid "Eject the disc"
...@@ -245,7 +246,7 @@ msgstr "Akış _Kaydediliyor" ...@@ -245,7 +246,7 @@ msgstr "Akış _Kaydediliyor"
#: ../xfburn/xfburn-copy-cd-dialog.c:133 #: ../xfburn/xfburn-copy-cd-dialog.c:133
#: ../xfburn/xfburn-copy-dvd-dialog.c:130 #: ../xfburn/xfburn-copy-dvd-dialog.c:130
msgid "Only create _ISO" msgid "Only create _ISO"
msgstr "Sadece _ISO oluştur" msgstr "Yalnızca _ISO oluştur"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:258 #: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:258
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:192 #: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:192
...@@ -491,7 +492,7 @@ msgstr "Dosyaya bir isim vermelisiniz." ...@@ -491,7 +492,7 @@ msgstr "Dosyaya bir isim vermelisiniz."
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1208 #: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1208
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1175 #: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1175
msgid "A file with the same name is already present in the composition." msgid "A file with the same name is already present in the composition."
msgstr "Aynı isimdeki dosya derlemede zaten mevcut." msgstr "Aynı addaki dosya derlemede zaten var."
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:798 #: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:798
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:799 #: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:799
...@@ -581,7 +582,7 @@ msgstr "Tamam" ...@@ -581,7 +582,7 @@ msgstr "Tamam"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:142 ../xfburn/xfburn-device-box.c:143 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:142 ../xfburn/xfburn-device-box.c:143
msgid "Show writers only" msgid "Show writers only"
msgstr "Sadece yazıcıları göster" msgstr "Yalnızca yazıcıları göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:146 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:146
msgid "Show speed selection" msgid "Show speed selection"
...@@ -648,7 +649,7 @@ msgstr "Azm" ...@@ -648,7 +649,7 @@ msgstr "Azm"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:483 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:483
msgid "A full, but erasable disc is in the drive" msgid "A full, but erasable disc is in the drive"
msgstr "Sürücüde dolu ama silinebilir bir disk mevcut" msgstr "Sürücüde dolu ama silinebilir disk var"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:484 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:484
msgid "" msgid ""
...@@ -686,7 +687,7 @@ msgstr "Disk belirlenirken hata meydana geldi" ...@@ -686,7 +687,7 @@ msgstr "Disk belirlenirken hata meydana geldi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:602 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:602
msgid "Write-once disc, no blanking possible" msgid "Write-once disc, no blanking possible"
msgstr "Disk sadece yazılabilir, bu yüzden boşaltmak mümkün değildir" msgstr "Disk yalnızca yazılabilir, bu yüzden boşaltılamaz"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:605 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:605
msgid "DVD+RW does not need blanking" msgid "DVD+RW does not need blanking"
...@@ -698,7 +699,7 @@ msgstr "Yerleştirdiğiniz disk zaten boş" ...@@ -698,7 +699,7 @@ msgstr "Yerleştirdiğiniz disk zaten boş"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:649 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:649
msgid "Auto" msgid "Auto"
msgstr "Otomatik" msgstr "Kendiliğinden"
#: ../xfburn/xfburn-device-list.c:204 ../xfburn/xfburn-device-list.c:205 #: ../xfburn/xfburn-device-list.c:204 ../xfburn/xfburn-device-list.c:205
msgid "Number of burners in the system" msgid "Number of burners in the system"
...@@ -772,7 +773,7 @@ msgstr "İsteğe bağlı olarak derlemeye eklenecek dosyalar/dizinler izleyen bi ...@@ -772,7 +773,7 @@ msgstr "İsteğe bağlı olarak derlemeye eklenecek dosyalar/dizinler izleyen bi
#: ../xfburn/xfburn-main.c:82 #: ../xfburn/xfburn-main.c:82
msgid "" msgid ""
"Select the transcoder, run with --transcoder=list to see the available ones" "Select the transcoder, run with --transcoder=list to see the available ones"
msgstr "Dönüştürücüyü seçin, mevcut olanları görmek için --transcoder=list ile çalıştırın" msgstr "Dönüştürücüyü seçin, var olanları görmek için --transcoder=list ile çalıştırın"
#: ../xfburn/xfburn-main.c:84 #: ../xfburn/xfburn-main.c:84
msgid "" msgid ""
...@@ -807,7 +808,7 @@ msgstr "Yazma altyapısı çalıştırılamadı." ...@@ -807,7 +808,7 @@ msgstr "Yazma altyapısı çalıştırılamadı."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:294 #: ../xfburn/xfburn-main.c:294
msgid "No burners are currently available" msgid "No burners are currently available"
msgstr "Mevcut bir yazıcı bulunamadı" msgstr "Kullanılabilir yazıcı yok"
#: ../xfburn/xfburn-main.c:296 #: ../xfburn/xfburn-main.c:296
msgid "" msgid ""
...@@ -1269,7 +1270,7 @@ msgid "" ...@@ -1269,7 +1270,7 @@ msgid ""
"compositions from different types of\n" "compositions from different types of\n"
"audio files, please compile with\n" "audio files, please compile with\n"
"gstreamer support." "gstreamer support."
msgstr "Temel taşıyıcı tümleşiktir,\nve hiç bir kitaplığa gereksinim duymaz.\nFakat sadece sıkıştırılmamış olan\n.wav dosyalarını destekler.\nEğer farklı türde müzik derlemesi\noluşturmak istiyorsanız lütfen uygulamayı\ngstreamer desteği ile derleyiniz. " msgstr "Temel taşıyıcı tümleşiktir,\nve hiç bir kitaplığa gereksinmez.\nAncak yalnızca sıkıştırılmamış\n.wav dosyalarını destekler.\nEğer başka türde müzik derlemesi\noluşturmak istiyorsanız lütfen uygulamayı\ngstreamer desteği ile derleyiniz. "
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:159 #: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:159
#, c-format #, c-format
...@@ -1308,7 +1309,7 @@ msgid "" ...@@ -1308,7 +1309,7 @@ msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file.\n" "You do not have a decoder installed to handle this file.\n"
"Probably you need to look at the gst-plugins-* packages\n" "Probably you need to look at the gst-plugins-* packages\n"
"for the necessary plugins.\n" "for the necessary plugins.\n"
msgstr "%s kayıp.\n\nBu dosyanın kontrolü için gerekli çözücü bulunmamaktadır.\nMuhtemelen gst-plugins-* paketlerine\nihtiyaç duyabilirsiniz.\n" msgstr "%s kayıp.\n\nBu dosyanın denetimi için gerekli çözücü bulunmamaktadır.\nBüyük olasılıkla gst-plugins-* paketlerine\ngereksinebilirsiniz.\n"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:542 #: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:542
msgid "File content has a decoder but is not audio." msgid "File content has a decoder but is not audio."
...@@ -1324,7 +1325,7 @@ msgid "" ...@@ -1324,7 +1325,7 @@ msgid ""
"If an audio file is not recognized, make sure\n" "If an audio file is not recognized, make sure\n"
"that you have the 'good','bad', and 'ugly'\n" "that you have the 'good','bad', and 'ugly'\n"
"gstreamer plugin packages installed." "gstreamer plugin packages installed."
msgstr "gstreamer taşıyıcısı gstreamer kütüphanesini\nkullanarak müzik derlemesi oluşturur.\n\nEğer doğru eklentiler kurulu ise n\nmüzik dosyaları destekleniyor olmalıdır.\nEğer müzik dosyası tanınmıyor ise, mutlaka\n'good','bad' ve 'ugly' eklentilerinin kurulu\nolduğundan emin olmalısınız." msgstr "gstreamer taşıyıcısı gstreamer kütüphanesini\nkullanarak müzik derlemesi oluşturur.\n\nEğer doğru eklentiler kurulu ise tüm\nmüzik dosyaları destekleniyor olmalıdır.\nEğer müzik dosyası tanınmıyor ise, mutlaka\n'good','bad' ve 'ugly' eklentilerinin kurulu\nolduğundan emin olmalısınız."
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:627 #: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:627
msgid "No information available on which plugin is required." msgid "No information available on which plugin is required."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment