Commit a26dda64 authored by Xfce Bot's avatar Xfce Bot Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation nb (100%).

324 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent c7b1032b
......@@ -7,16 +7,16 @@
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2015,2017-2018
# Åsmund Berg Holm <berg.holm@outlook.com>, 2018
# Harald H. <haarektrans@gmail.com>, 2014
# Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019-2021
# heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019-2021
# b968a88efa3f7fe258997f7ec785f954, 2013
# Terje Uriansrud <terje@uriansrud.net>, 2010
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-26 00:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-30 05:59+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-02 12:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-02 11:48+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -105,11 +105,11 @@ msgid "Blank Disc"
msgstr "Slett disk"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:182
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:165
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:164
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:181
#: ../xfburn/xfburn-copy-cd-dialog.c:107
#: ../xfburn/xfburn-copy-dvd-dialog.c:104
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:129
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:126
msgid "Burning device"
msgstr "Enhet"
......@@ -118,20 +118,20 @@ msgid "Blank mode"
msgstr "Slettemodus"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:203
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:197
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:196
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:189
#: ../xfburn/xfburn-copy-cd-dialog.c:115
#: ../xfburn/xfburn-copy-dvd-dialog.c:112
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:163
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:160
msgid "Options"
msgstr "Innstillinger"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:207
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:201
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:200
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:193
#: ../xfburn/xfburn-copy-cd-dialog.c:119
#: ../xfburn/xfburn-copy-dvd-dialog.c:116
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:167
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:164
msgid "E_ject disk"
msgstr "_Løs ut disk"
......@@ -142,11 +142,11 @@ msgstr "_Løs ut disk"
#. gtk_box_pack_start (GTK_BOX (vbox), align, FALSE, FALSE, 0);
#. action buttons
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:213
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:254
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:253
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:218
#: ../xfburn/xfburn-copy-cd-dialog.c:165
#: ../xfburn/xfburn-copy-dvd-dialog.c:162 ../xfburn/xfburn-utils.c:131
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:188
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:185
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
......@@ -178,7 +178,7 @@ msgid "Blanking disc..."
msgstr "Sletter disk …"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:414
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:486
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:485
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:489
#, c-format
msgid "Done"
......@@ -190,10 +190,10 @@ msgid "Failure"
msgstr "Feil"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:434
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:592
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:591
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:392
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:570
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:365
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:362
msgid "Unable to grab the drive."
msgstr "Klarte ikke å benytte enheten."
......@@ -209,76 +209,76 @@ msgstr "Vis volumnavn"
msgid "Show a text entry for the name of the volume"
msgstr "Vis tekstelement for volumets navn"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:151
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:117
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:150
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:114
msgid "Burn Composition"
msgstr "Brenn komposisjon"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:176
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:175
msgid "Composition name"
msgstr "Navn på komposisjon"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:181
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:180
msgid "<small>Would you like to change the default composition name?</small>"
msgstr "<small>Ønsker du å endre forvalgt navn på komposisjonen?</small>"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:206
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:205
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:198
#: ../xfburn/xfburn-copy-cd-dialog.c:124
#: ../xfburn/xfburn-copy-dvd-dialog.c:121
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:172
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:169
msgid "_Dummy write"
msgstr "_Simuler skriving"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:210
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:209
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:202
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:176
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:173
msgid "Burn_Free"
msgstr "Burn_Free"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:215
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:214
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:207
msgid "Stream _Recording"
msgstr "Dataflyt _tas opp"
#. create ISO ?
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:221
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:220
#: ../xfburn/xfburn-copy-cd-dialog.c:133
#: ../xfburn/xfburn-copy-dvd-dialog.c:130
msgid "Only create _ISO"
msgstr "Bare lag _ISO"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:258
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:192
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:257
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:189
msgid "_Burn Composition"
msgstr "_Brenn komposisjonen"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:444
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:443
#, c-format
msgid "Could not create destination ISO file: %s"
msgstr "Klarte ikke opprette målfil isofil: %s"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:451
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:450
msgid "Writing ISO..."
msgstr "Skriver ISO …"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:468
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:467
#, c-format
msgid "An error occured while writing ISO: %s"
msgstr "En feil oppsto ved skriving av ISO: %s"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:524
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:530
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:523
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:529
msgid "An error occurred in the burn backend."
msgstr "En feil oppsto i støttesystemet for brenning."
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:553
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:296
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:552
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:293
msgid "The write mode is not supported currently."
msgstr "Valgt skrivemodus er ikke støttet."
#. could not create source
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:636
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:635
msgid "Could not create ISO source structure."
msgstr "Klarte ikke lage ISO-kildestruktur"
......@@ -366,11 +366,11 @@ msgid ""
"access it."
msgstr "Sørg for å velge en gyldig fil og at du har rettigheter til å lese den."
#: ../xfburn/xfburn-compositions-notebook.c:147
#: ../xfburn/xfburn-compositions-notebook.c:144
msgid "Audio composition"
msgstr "Lydkomposisjon"
#: ../xfburn/xfburn-compositions-notebook.c:208
#: ../xfburn/xfburn-compositions-notebook.c:205
msgid "Welcome"
msgstr "Velkommen"
......@@ -421,162 +421,156 @@ msgstr "_Kopier DVD"
msgid "Create ISO from CD"
msgstr "Lag ISO-avtrykk fra CD"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:333
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:966
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:216
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:358
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:975
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:310
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:944
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:329
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:946
msgid "Add"
msgstr "Legg til"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:333
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:216
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:358
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:310
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:329
msgid "Add the selected file(s) to the composition"
msgstr "Legg til valgte fil(er) i komposisjonen"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:335 ../xfburn-popup-menus.ui.h:1
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:312 ../xfburn-popup-menus.ui.h:1
msgid "Create directory"
msgstr "Lag ny mappe"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:335
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:312
msgid "Add a new directory to the composition"
msgstr "Legg til mappe i komposisjonen"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:340
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:218
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:363 ../xfburn-popup-menus.ui.h:3
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:317
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:334 ../xfburn-popup-menus.ui.h:3
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:340
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:218
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:363
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:317
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:334
msgid "Remove the selected file(s) from the composition"
msgstr "Fjern valgte fil(er) fra komposisjonen"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:342
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:220
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:365
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:319
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:336
msgid "Clear"
msgstr "Tøm"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:342
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:220
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:365
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:319
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:336
msgid "Clear the content of the composition"
msgstr "Tøm innholdet av komposisjonen"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:353
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:330
msgid "Volume name :"
msgstr "Volumnavn:"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:387
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:364
msgid "Contents"
msgstr "Innhold"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:402
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:379
#: ../xfburn/xfburn-directory-browser.c:113
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:405
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:382
msgid "Local Path"
msgstr "Lokal sti"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:682
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:660
msgid "You must give a name to the file."
msgstr "Du må gi navn til filen."
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:691
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1208
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1175
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:669
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1186
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1146
msgid "A file with the same name is already present in the composition."
msgstr "En fil med samme navn finnes allerede i komposisjonen"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:798
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:799
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:801
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:776
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:777
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:779
msgid "New directory"
msgstr "Ny mappe"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:945
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:972
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:923
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:943
msgid "File(s) to add to composition"
msgstr "Fil(er) å legge til komposisjon"
#. Note to translators: first %s is the date in "i18n" format (year-month-
#. day), %d is a running number of compositions
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1051
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1029
#, c-format
msgid "Data %s~%d"
msgstr "Data %s~%d"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1287
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1265
#, c-format
msgid ""
"%s cannot be added to the composition, because it exceeds the maximum "
"allowed file size for iso9660."
msgstr "%s kan ikke legges til komposisjonen fordi den overstiger maksimal tillatt filstørrelse for ISO 9660-standarden."
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1294
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1272
#, c-format
msgid ""
"%s is larger than what iso9660 level 2 allows. This can be a problem for old"
" systems or software."
msgstr "%s er større en hva iso9660 nivå 2 tillater. Dete kan være et problem for gamle systemer og programvare."
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1378
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1351
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1356
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1322
msgid "Adding home directory"
msgstr "Legger til hjemmemappe"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1379
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1352
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1357
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1323
msgid ""
"You are about to add your home directory to the composition. This is likely to take a very long time, and also to be too big to fit on one disc.\n"
"\n"
"Are you sure you want to proceed?"
msgstr "Du er i ferd med å legge til hjemmemappen din i komposisjonen. Dette vil sannsynligvis ta lang tid, og vil ikke få plass på en disk.\n\nEr du sikker på at du vil fortsette?"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1547
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1525
#, c-format
msgid ""
"A file named \"%s\" already exists in this directory, the file hasn't been "
"added."
msgstr "Filen «%s» finnes allerede i denne mappen. Filen har ikke blitt lagt til."
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1946
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1924
#, c-format
msgid "%s: null pointer"
msgstr "%s: null-peker"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1948
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1926
#, c-format
msgid "%s: out of memory"
msgstr "%s: slapp opp for minne"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1950
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1928
#, c-format
msgid "%s: node name not unique"
msgstr "%s: nodenavn er ikke unikt"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1952
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1930
#, c-format
msgid "%s: %s (code %X)"
msgstr "%s: %s (kode %X)"
#. The first string is the renamed name, the second one the original name
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1972
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1950
#, c-format
msgid "Duplicate filename '%s' for '%s'"
msgstr "Filnavnet «%s» dupliserer «%s»"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:2037
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:2015
msgid "Error(s) occured while adding files"
msgstr "En (eller flere) feil oppstod ved tillegging av filer"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:2041
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:2019
msgid "OK"
msgstr "OK"
......@@ -839,31 +833,31 @@ msgstr "Klarte ikke initialisere %s omkoder: %s\n\t(bruker i stedet basisimpleme
msgid "Image file '%s' does not exist."
msgstr "Avtrykket «%s» finnes ikke."
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:310
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:238
msgid "New data composition"
msgstr "Ny datakomposisjon"
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:313
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:241
msgid "New audio composition"
msgstr "_Ny lydkomposisjon"
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:318 ../xfburn.ui.h:9
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:246 ../xfburn.ui.h:9
msgid "Blank CD-RW"
msgstr "Slett CD-RW"
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:321 ../xfburn.ui.h:10
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:249 ../xfburn.ui.h:10
msgid "Burn Image"
msgstr "Brenn CD-avtrykk"
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:326 ../xfburn.ui.h:12
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:254 ../xfburn.ui.h:12
msgid "Refresh"
msgstr "Oppdater"
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:326
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:254
msgid "Refresh file list"
msgstr "Oppdater fillisten"
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:573
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:501
msgid "Another cd burning GUI"
msgstr "Enda et CD brenner verktøy"
......@@ -1189,64 +1183,47 @@ msgstr "<big>_Lyd-CD</big>"
msgid "Audio CD playable in regular stereos"
msgstr "Lyd-CD som kan spilles i vanlige stereoanlegg"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:222
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:371
msgid "What files can get burned to an audio CD?"
msgstr "Hvilke filer kan brennes til en lyd-CD?"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:226 ../xfburn-popup-menus.ui.h:4
msgid "Rename Artist"
msgstr "Gi nytt navn på artist"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:226
msgid "Rename the artist of the selected file"
msgstr "Gi nytt navn på artist for den valgte filen"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:228 ../xfburn-popup-menus.ui.h:5
msgid "Rename Title"
msgstr "Gi nytt navn på tittel"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:228
msgid "Rename the title of the selected file"
msgstr "Gi nytt navn på tittel for den valgte filen"
#. Note to translators: you can probably keep this as gstreamer,
#. * unless you have a good reason to call it by another name that
#. * the user would understand better
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:371
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:579
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:342
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:581
msgid "gstreamer"
msgstr "gstreamer"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:402
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:342
msgid "What files can get burned to an audio CD?"
msgstr "Hvilke filer kan brennes til en lyd-CD?"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:373
msgid "Pos"
msgstr "Pos"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:404
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:375
msgid "Length"
msgstr "Lengde"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:410
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:381
msgid "Artist"
msgstr "Artist"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:423
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:394
msgid "Title"
msgstr "Tittel"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:434
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:405
msgid "Filename"
msgstr "Filnavn"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:581
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:552
msgid "Cannot burn audio onto a DVD."
msgstr "Kan ikke brenne lyd på en DVD."
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1259
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1230
msgid "You can only have a maximum of 99 tracks."
msgstr "Du kan kun bruke opp til 99 spor."
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:279
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:276
msgid "A problem with the burn backend occurred."
msgstr "Et problem oppsto med støttesystemet for brenning"
......@@ -1319,11 +1296,11 @@ msgid ""
"for the necessary plugins.\n"
msgstr "%s mangler.\n\nDu har ikke dekoder installert for å håndtere denne filen.\nAntakelig må du sjekke ut gst-plugins-* pakkene\nfor å finne nødvendige dekoder.\n"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:542
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:544
msgid "File content has a decoder but is not audio."
msgstr "Filinnholdet har en dekoder, men er ikke lyd."
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:585
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:587
msgid ""
"The gstreamer transcoder uses the gstreamer\n"
"library for creating audio compositions.\n"
......@@ -1343,21 +1320,21 @@ msgstr "Mangler informasjon om hvilket programtillegg som kreves."
msgid "Required plugins: "
msgstr "Nødvendige programtillegg:"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:662 ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:692
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:664 ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:694
#, c-format
msgid "An error occurred while identifying '%s' with gstreamer"
msgstr "En feil oppso ved gjenkjenning av '%s' med gstreamer"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:679
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:681
msgid "A plugin"
msgstr "Et programtillegg"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:814
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:816
#, c-format
msgid "Gstreamer did not want to start transcoding (timed out)"
msgstr "Gstreamer ville ikke omkode (tidsavbrudd)"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:849
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:851
#, c-format
msgid "Failed to change songs while transcoding"
msgstr "Klarte ikke endre sanger ved omkoding"
......@@ -1504,6 +1481,14 @@ msgstr "Om"
msgid "Rename"
msgstr "Gi nytt navn"
#: ../xfburn-popup-menus.ui.h:4
msgid "Rename Artist"
msgstr "Gi nytt navn på artist"
#: ../xfburn-popup-menus.ui.h:5
msgid "Rename Title"
msgstr "Gi nytt navn på tittel"
#: ../desktop-integration/thunar-sendto-xfburn.desktop.in.h:1
msgid "Data Composition"
msgstr "Datakomposisjon"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment