Commit a0ebdd90 authored by Zmicer Turok's avatar Zmicer Turok Committed by Transifex

I18n: Update translation be (100%).

324 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 70d5d442
Pipeline #2932 passed with stage
in 9 seconds
......@@ -5,14 +5,15 @@
# Translators:
# Andrey Fedoseev <andrey.fedoseev@gmail.com>, 2006
# Sergey Fedoseev <fedoseev.sergey@gmail.com>, 2006
# Zmicer Turok <nashtlumach@gmail.com>, 2020
# Zmicer Turok <nashtlumach@gmail.com>, 2018-2019
# Zmicer Turok <zmicerturok@gmail.com >, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-28 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-11 11:06+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-12 14:03+0000\n"
"Last-Translator: Zmicer Turok <nashtlumach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Belarusian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/be/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -110,7 +111,7 @@ msgstr "Ачыстка дыска"
msgid "Burning device"
msgstr "Прылада запісу"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:156
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:158
msgid "Blank mode"
msgstr "Рэжым ачысткі"
......@@ -577,51 +578,51 @@ msgstr "Падчас дадання файлаў адбылася(іся) пам
msgid "OK"
msgstr "Добра"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:140 ../xfburn/xfburn-device-box.c:141
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:142 ../xfburn/xfburn-device-box.c:143
msgid "Show writers only"
msgstr "Паказваць толькі прылады, якія могуць запісваць"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:144
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:146
msgid "Show speed selection"
msgstr "Паказваць выбар хуткасці"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:145
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:147
msgid "Show speed selection combo"
msgstr "Паказваць спіс хуткасці запісу"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:148
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:150
msgid "Show mode selection"
msgstr "Абраць рэжым"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:149
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:151
msgid "Show mode selection combo"
msgstr "Адлюстроўваць спіс рэжымаў запісу"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:152
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:154
msgid "Is it a valid combination"
msgstr "Гэта правільная камбінацыя"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:153
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:155
msgid "Is the combination of hardware and disc valid to burn the composition?"
msgstr "Ці падтрымліваецца гэты тып дыска вашым абсталяваннем?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:157
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:159
msgid "The blank mode shows different disc status messages than regular mode"
msgstr "У рэжыме ачысткі выводзяцца паведамленні, якія адрозніваюцца ад звычайнага рэжыму"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:206
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:216
msgid "_Speed:"
msgstr "_Хуткасць:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:229
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:239
msgid "Write _mode:"
msgstr "_Рэжым запісу:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:340
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:350
msgid "Empty speed list"
msgstr "Спіс хуткасці пусты"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:349
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:359
msgid ""
"<b>Unable to retrieve the speed list for the drive.</b>\n"
"\n"
......@@ -632,69 +633,69 @@ msgid ""
"<i>Thank you!</i>"
msgstr "<b>Немагчыма атрымаць спіс хуткасцяў для дыскавода.</b>\n\nГэта вядомая памылка, якая ўзнікае з пэўнымі дыскаводамі. Калі вы хочаце дапамагчы выправіць яе, звярніцеся да бібліятэкі libburn.\n\nПраект павінен запісацца, але калі ўзнікнуць памылкі, калі ласка, паведаміце нам\n\n<i>Дзякуй!</i>"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:360
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:370
msgid "Continue to _show this notice"
msgstr "Працягваць _паказваць гэтае апавяшчэнне"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:407
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:417
msgid "default"
msgstr "прадвызначана"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:438
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:448
msgid "Max"
msgstr "Максімум"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:473
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:483
msgid "A full, but erasable disc is in the drive"
msgstr "На дыску ў дыскаводзе няма вольнага месца, але яго можна ачысціць"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:474
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:484
msgid ""
"Do you want to blank the disc, so that it can be used for the upcoming burn "
"process?"
msgstr "Хочаце ачысціць дыск, каб выкарыстаць яго падчас бягучага запісу?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:545
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:555
msgid "Drive can't burn on the inserted disc"
msgstr "Дыскавод не можа запісаць на устаўлены дыск"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:554 ../xfburn/xfburn-device-box.c:600
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:564 ../xfburn/xfburn-device-box.c:610
msgid "Drive is empty"
msgstr "Дыскавод пусты"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:557
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:567
msgid "Sorry, multisession is not yet supported"
msgstr "Выбачайце, працаваць з шматсеансавым запісам пакуль што немагчыма"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:560
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:570
msgid "Inserted disc is full"
msgstr "На ўстаўленым дыску няма вольнага месца"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:563 ../xfburn/xfburn-device-box.c:606
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:573 ../xfburn/xfburn-device-box.c:616
msgid "Inserted disc is unsuitable"
msgstr "Устаўлены дыск непрыдатны"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:566 ../xfburn/xfburn-device-box.c:609
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:576 ../xfburn/xfburn-device-box.c:619
msgid "Cannot access drive (it might be in use)"
msgstr "Немагчыма атрымаць доступ да дыскавода (магчыма, ён ужо выкарыстоўваецца)"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:571 ../xfburn/xfburn-device-box.c:612
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:581 ../xfburn/xfburn-device-box.c:622
msgid "Error determining disc"
msgstr "Не атрымалася вызначыць дыск"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:592
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:602
msgid "Write-once disc, no blanking possible"
msgstr "Гэта аднаразовы дыск, немагчыма ачысціць"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:595
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:605
msgid "DVD+RW does not need blanking"
msgstr "DVD+RW няма неабходнасці ачышчаць"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:603
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:613
msgid "Inserted disc is already blank"
msgstr "Устаўлены дыск ужо пусты"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:639
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:649
msgid "Auto"
msgstr "Аўтаматычна"
......@@ -788,6 +789,7 @@ msgid ""
msgstr "Паказаць галоўную праграму нават калі ў загадным радку вызначана іншае дзеянне."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:202 ../xfburn.desktop.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
msgid "Xfburn"
msgstr "Xfburn"
......@@ -1508,7 +1510,11 @@ msgstr "Запіс CD і DVD"
msgid "Burn Image (xfburn)"
msgstr "Запісаць вобраз (xfburn)"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:2
msgid "A simple CD burning tool"
msgstr "Просты інструмент для запісу CD"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Xfburn is a simple CD/DVD burning tool based on libburnia libraries. It can "
"blank CD/DVD(-RW)s, burn and create iso images, audio CDs, as well as burn "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment