Commit 95a8c30b authored by Emin Tufan Çetin's avatar Emin Tufan Çetin Committed by Transifex

I18n: Update translation tr (100%).

324 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 0ce0f872
Pipeline #4075 passed with stage
in 9 seconds
......@@ -4,7 +4,8 @@
#
# Translators:
# Demiray Muhterem <mdemiray@msn.com>, 2018-2019
# Emin Tufan <etcetin@gmail.com>, 2020
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2020
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2020
# Necdet Yücel <necdetyucel@gmail.com>, 2014-2015,2017
# Recep, 2014
# Samed Beyribey <ras0ir@eventualis.org>, 2008
......@@ -15,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-18 12:53+0000\n"
"Last-Translator: Emin Tufan <etcetin@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-20 09:46+0000\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/tr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -46,11 +47,11 @@ msgstr "Önbellek temizleniyor..."
#: ../xfburn/xfburn-global.h:34
msgid "Please insert a recordable disc and hit enter"
msgstr "Lütfen kaydedilebilir bir disk yerleştirin ve Enter'a basın"
msgstr "Lütfen kaydedilebilir disk yerleştirin ve Enter'a basın"
#: ../xfburn/xfburn-global.h:35
msgid "Cannot determine disc status - hit enter to try again."
msgstr "Disk durumu belirlenemedi - tekrar denemek için Enter'a basın"
msgstr "Disk durumu belirlenemedi - yeniden denemek için Enter'a basın"
#: ../xfburn/xfburn-global.h:36
msgid "CD copying finished successfully."
......@@ -207,7 +208,7 @@ msgstr "Birim adını göster"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:130
msgid "Show a text entry for the name of the volume"
msgstr "Birim ismini bir yazı girdisi olarak göster"
msgstr "Birim adı için metin girdisi göster"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:151
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:117
......@@ -265,12 +266,12 @@ msgstr "ISO yazılıyor..."
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:468
#, c-format
msgid "An error occured while writing ISO: %s"
msgstr "ISO yazılırken bir hata meydana geldi: %s"
msgstr "ISO yazılırken hata oluştu: %s"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:524
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:530
msgid "An error occurred in the burn backend."
msgstr "Yazma altyapısında bir hata meydana geldi."
msgstr "Yazma altyapısında hata oluştu."
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:553
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:296
......@@ -315,7 +316,7 @@ msgstr "Yazma kipi henüz tamamlanmadı."
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:326
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:355
msgid "An error occurred in the burn backend"
msgstr "Yazma altyapısında bir hata meydana geldi"
msgstr "Yazma altyapısında hata oluştu"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:339
msgid "Unable to determine image size."
......@@ -333,16 +334,16 @@ msgstr "Kalıp yazılıyor..."
msgid ""
"<span weight=\"bold\" foreground=\"darkred\" stretch=\"semiexpanded\">Please"
" select an image to burn</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" foreground=\"darkred\" stretch=\"semiexpanded\">Yazdırmak için lütfen bir kalıp dosyası seçiniz</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" foreground=\"darkred\" stretch=\"semiexpanded\">Lütfen yazdırılacak kalıp dosyası seçiniz</span>"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:496
msgid ""
"Cannot append data to multisession disc in this write mode (use TAO instead)"
msgstr "Bu yazma kipinde çokluoturum diskine veri ilave edilemez (bunun yerine TAO kullanın)"
msgstr "Bu yazma kipinde, çokluoturum diskinin sonuna veri eklenemez (bunun yerine TAO kullanın)"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:500
msgid "Closed disc with data detected. Need blank or appendable disc"
msgstr "Veri yazılmış bir disk bulundu. Boş veya uygun bir disk yerleştiriniz"
msgstr "Veri yazılı kapalı disk bulundu. Boş veya uygun disk yerleştiriniz"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:502
msgid "No disc detected in drive"
......@@ -364,7 +365,7 @@ msgstr "Kalıp boyutu alınamadı"
msgid ""
"Make sure you selected a valid file and you have the proper permissions to "
"access it."
msgstr "Geçerli bir dosya seçtiğinizden ve o dosyaya erişim için izniniz olduğundan emin olmalısınız."
msgstr "Geçerli dosya seçtiğinizden ve o dosyaya erişim için izniniz olduğundan emin olmalısınız."
#: ../xfburn/xfburn-compositions-notebook.c:147
msgid "Audio composition"
......@@ -394,7 +395,7 @@ msgstr "CD'yi _Kopyala"
#: ../xfburn/xfburn-copy-cd-progress-dialog.c:105
msgid "Please insert a recordable disc."
msgstr "Lütfen kayıt edilebilir bir disk yerleştiriniz."
msgstr "Lütfen kaydedilebilir disk yerleştiriniz."
#: ../xfburn/xfburn-copy-cd-progress-dialog.c:127
msgid "Writing CD..."
......@@ -441,7 +442,7 @@ msgstr "Dizin oluştur"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:335
msgid "Add a new directory to the composition"
msgstr "Derlemeye yeni bir dizin ekler"
msgstr "Derlemeye yeni dizin ekler"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:340
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:218
......@@ -486,7 +487,7 @@ msgstr "Yerel Dosya Yolu"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:682
msgid "You must give a name to the file."
msgstr "Dosyaya bir isim vermelisiniz."
msgstr "Dosyayı adlandırmalısınız."
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:691
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1208
......@@ -537,19 +538,19 @@ msgid ""
"You are about to add your home directory to the composition. This is likely to take a very long time, and also to be too big to fit on one disc.\n"
"\n"
"Are you sure you want to proceed?"
msgstr "Ev dizininizi derlemeye ekliyorsunuz. Bu işlem fazla zaman alabileceği gibi, tek bir diske de sığmayabilir.\n\nDevam etmek istediğinizden emin misiniz?"
msgstr "Ev dizininizi derlemeye ekliyorsunuz. Bu işlem çok zaman alabileceği gibi, tek diske de sığmayabilir.\n\nDevam etmek istediğinizden emin misiniz?"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1547
#, c-format
msgid ""
"A file named \"%s\" already exists in this directory, the file hasn't been "
"added."
msgstr "\"%s\" isimli dosya zaten bu dizinde var, dosya eklenmedi."
msgstr "\"%s\" adlı dosya zaten bu dizinde var, dosya eklenmedi."
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1946
#, c-format
msgid "%s: null pointer"
msgstr "%s: boş işaretçi"
msgstr "%s: boş imleç"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1948
#, c-format
......@@ -570,7 +571,7 @@ msgstr "%s: %s (kod %X)"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1972
#, c-format
msgid "Duplicate filename '%s' for '%s'"
msgstr "'%2$s' için dosya ismi aynı '%1$s' "
msgstr "'%s' dosya adı zaten olduğundan '%s' değiştirilmedi"
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:2037
msgid "Error(s) occured while adding files"
......@@ -602,7 +603,7 @@ msgstr "Kip seçimi birleşimini göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:154
msgid "Is it a valid combination"
msgstr "Geçerli bir kombinasyon değil"
msgstr "Geçerli kombinasyon değil"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:155
msgid "Is the combination of hardware and disc valid to burn the composition?"
......@@ -610,7 +611,7 @@ msgstr "Donanım ve disk kombinasyonu derlemeyi yazmak için geçerli mi? "
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:159
msgid "The blank mode shows different disc status messages than regular mode"
msgstr "Boşaltma kipi düzenli kipten daha farklı disk durumu mesajları göstermektedir"
msgstr "Boşaltma kipi, düzenli kipten daha başka disk durumu iletileri göstermektedir"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:216
msgid "_Speed:"
......@@ -633,11 +634,11 @@ msgid ""
"Burning should still work, but if there are problems anyways, please let us know.\n"
"\n"
"<i>Thank you!</i>"
msgstr "<b>Sürücü için hız listesi alınamıyor.</b>\n\nBu bazı sürücüler için bilinen bir hatadır. Bu hatayı konsol çıktıları ile birlikte <i>xfburn@xfce.org</i> adresine gönderiniz, bu sorunun giderilmesine yardımcı olabilirsiniz.\n\nYazma işi devam edecektir, eğer yazma konusunda başka sorunlar da yaşıyorsanız, bizimle irtibata geçiniz.\n\n<i>Teşekkürler!</i>"
msgstr "<b>Sürücü için hız listesi alınamıyor.</b>\n\nBu bazı sürücüler için bilinen hatadır. Bu hatayı konsol çıktıları ile birlikte <i>xfburn@xfce.org</i> adresine gönderiniz, bu sorunun giderilmesine yardımcı olabilirsiniz.\n\nYazma işi sürecektir, eğer yazma konusunda başka sorunlar da yaşıyorsanız, bizimle irtibata geçiniz.\n\n<i>Teşekkürler!</i>"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:370
msgid "Continue to _show this notice"
msgstr "Bu uyarıyı gö_stermeye devam et"
msgstr "Bu uyarıyı gö_stermeyi sürdür"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:417
msgid "default"
......@@ -645,7 +646,7 @@ msgstr "öntanımlı"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:448
msgid "Max"
msgstr "Azm"
msgstr "Azami"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:483
msgid "A full, but erasable disc is in the drive"
......@@ -659,7 +660,7 @@ msgstr "Yaklaşan yazma işlemi için kullanılabilmesi için diski boşaltmak i
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:555
msgid "Drive can't burn on the inserted disc"
msgstr "Sürücünüz yerleştirmiş olduğunuz diske veri yazamıyor"
msgstr "Sürücünüz yerleştirdiğiniz diske veri yazamıyor"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:564 ../xfburn/xfburn-device-box.c:610
msgid "Drive is empty"
......@@ -683,7 +684,7 @@ msgstr "Sürücüye erişilemiyor (kullanımda olabilir)"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:581 ../xfburn/xfburn-device-box.c:622
msgid "Error determining disc"
msgstr "Disk belirlenirken hata meydana geldi"
msgstr "Disk belirlenirken hata oluştu"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:602
msgid "Write-once disc, no blanking possible"
......@@ -691,7 +692,7 @@ msgstr "Disk yalnızca yazılabilir, bu yüzden boşaltılamaz"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:605
msgid "DVD+RW does not need blanking"
msgstr "DVD+RW'nin boşaltılmaya ihtiyacı yoktur "
msgstr "DVD+RW'nin boşaltılmaya gereksinimi yoktur"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:613
msgid "Inserted disc is already blank"
......@@ -762,13 +763,13 @@ msgstr "Boş disk iletişim kutusunu aç"
msgid ""
"Start a data composition, optionally followed by files/directories to be "
"added to the composition"
msgstr "İsteğe bağlı olarak derlemeye eklenecek dosyalar/dizinler tarafından takip edilen bir veri derlemesi başlatın"
msgstr "İsteğe bağlı olarak derlemeye eklenecek dosyaları/dizinleri de içerecek veri derlemesi başlat"
#: ../xfburn/xfburn-main.c:80
msgid ""
"Start an audio composition, optionally followed by files/directories to be "
"added to the composition"
msgstr "İsteğe bağlı olarak derlemeye eklenecek dosyalar/dizinler izleyen bir ses derlemesi başlatın"
msgstr "İsteğe bağlı olarak derlemeye eklenecek dosyaları/dizinleri de içerecek ses derlemesi başlat"
#: ../xfburn/xfburn-main.c:82
msgid ""
......@@ -779,7 +780,7 @@ msgstr "Dönüştürücüyü seçin, var olanları görmek için --transcoder=li
msgid ""
"Start the file browser in the specified directory, or the current directory "
"if none is specified (the default is to start in your home directory)"
msgstr "Dosya tarayıcısını belirtilen dizinde veya geçerli dizini belirtilmemişse başlatın (varsayılan giriş dizininizde başlar)"
msgstr "Dosya tarayıcısını belirtilen dizinde veya geçerli dizini belirtilmemişse başlatın (öntanımlı, giriş dizininizde başlar)"
#: ../xfburn/xfburn-main.c:86
msgid "Display program version and exit"
......@@ -788,7 +789,7 @@ msgstr "Program sürümünü göster ve çık"
#: ../xfburn/xfburn-main.c:88
msgid ""
"Show main program even when other action is specified on the command line."
msgstr "Komut satırında başka bir eylem belirtilmiş olsa bile ana programı göster."
msgstr "Komut satırında başka eylem belirtilmişse bile ana programı göster."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:202 ../xfburn.desktop.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
......@@ -817,7 +818,7 @@ msgid ""
"Please unmount and restart the application.\n"
"\n"
"If no disc is in the drive, check that you have read and write access to the drive with the current user."
msgstr "Muhtemelen disk(ler) kullanımda ve erişilemiyor \n\nLütfen diski ayırıp uygulamayı tekrar başlatın.\n\nEğer bağlı bir disk yok ise, kullanıcınızın yazma ve okuma iznine sahip olduğundan emin olmalısınız."
msgstr "Büyük olasılıkla disk(ler) kullanımda ve erişilemiyor \n\nLütfen diski ayırıp uygulamayı yeniden başlatın.\n\nEğer bağlı disk yoksa, kullanıcınızın yazma ve okuma izni olduğundan emin olmalısınız."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:330
#, c-format
......@@ -887,7 +888,7 @@ msgstr "Bu yazma kipinde çokluoturum diskine veri ilave edilemez (bunun yerine
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:274
msgid "Closed disc with data detected, a blank or appendable disc is needed."
msgstr "Veri yazılmış bir disk bulundu. Boş veya uygun bir disk yerleştiriniz."
msgstr "Veri yazılı disk bulundu. Boş veya uygun disk yerleştiriniz."
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:276
msgid "No disc detected in drive."
......@@ -1019,7 +1020,7 @@ msgstr "Kullanılabilir aygıtlar"
#: ../xfburn/xfburn-preferences-dialog.c:243
msgid "Name"
msgstr "İsim"
msgstr "Ad"
#: ../xfburn/xfburn-preferences-dialog.c:256
msgid "Revision"
......@@ -1067,7 +1068,7 @@ msgstr "_Kapat"
#: ../xfburn/xfburn-preferences-dialog.c:469
msgid "Changing this setting only takes full effect after a program restart."
msgstr "Bu ayarı değiştirdikten sonra uygulamayı tekrar başlatmalısınız."
msgstr "Bu ayarı değiştirdikten sonra uygulamayı yeniden başlatmalısınız."
#. label
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:168
......@@ -1078,7 +1079,7 @@ msgstr "Başlatılıyor..."
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:187
msgid "Estimated writing speed:"
msgstr "Tahmini yazma hızı:"
msgstr "Öngörülen yazma hızı:"
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:190
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:206
......@@ -1114,7 +1115,7 @@ msgstr "Durdurmak istediğinizden emin misiniz?"
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:476
#, c-format
msgid "Min. fill was %2d%%"
msgstr "Asg. doluydu %2d%%"
msgstr "Asgari doluluk %%%2d"
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:544
msgid "Aborted"
......@@ -1171,7 +1172,7 @@ msgstr "<big>Disk _Boşalt</big>"
#: ../xfburn/xfburn-welcome-tab.c:128
msgid "Prepare the rewriteable disc for a new burn"
msgstr "Yeniden yazılabilir diskinizi yazdırma için hazırlayabilirsiniz"
msgstr "Yeniden yazılabilir diski yazdırmaya hazırla"
#: ../xfburn/xfburn-welcome-tab.c:133
msgid "<big>_Audio CD</big>"
......@@ -1179,7 +1180,7 @@ msgstr "<big>_Müzik CD'si</big>"
#: ../xfburn/xfburn-welcome-tab.c:133
msgid "Audio CD playable in regular stereos"
msgstr "Müzik CD'si oluşturabilirsiniz"
msgstr "Sıradan müzik takımlarında çalınabilir Müzik CD'si"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:222
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:371
......@@ -1192,7 +1193,7 @@ msgstr "Sanatçıyı Yeniden Adlandır"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:226
msgid "Rename the artist of the selected file"
msgstr "Seçilen dosyadaki sanatçıyı tekrar isimlendirmeniz için"
msgstr "Seçili dosyanın sanatçısını yeniden adlandır"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:228 ../xfburn-popup-menus.ui.h:5
msgid "Rename Title"
......@@ -1200,7 +1201,7 @@ msgstr "Yeniden Adlandır"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:228
msgid "Rename the title of the selected file"
msgstr "Seçtiğiniz dosyayı yeniden adlandırmanız için"
msgstr "Seçili dosyanın başlığını yeniden adlandır"
#. Note to translators: you can probably keep this as gstreamer,
#. * unless you have a good reason to call it by another name that
......@@ -1236,11 +1237,11 @@ msgstr "Ses dosyaları DVD'ye yazılamadı."
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1259
msgid "You can only have a maximum of 99 tracks."
msgstr "En fazla 99 şarkı alabilir."
msgstr "En çok 99 şarkı alabilir."
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:279
msgid "A problem with the burn backend occurred."
msgstr "Yazma altyapısında bir hata meydana geldi."
msgstr "Yazma altyapısında hata oluştu."
#: ../xfburn/xfburn-disc-usage.c:161
msgid "Proceed to Burn"
......@@ -1248,13 +1249,13 @@ msgstr "Yazmaya Başla"
#: ../xfburn/xfburn-disc-usage.c:201
msgid "You are trying to burn more onto the disc than it can hold."
msgstr "Bu diskin barındırabileceğinden daha fazla veri yazmaya çalışıyorsunuz."
msgstr "Bu diskin barındırabileceğinden daha çok veri yazmaya çalışıyorsunuz."
#. globals
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:69
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:145
msgid "An error occurred while setting the burning backend up"
msgstr "Arkaplanda yazma yapılırken bir hata oluştu"
msgstr "Yazma arka ucu ayarlanırken hata oluştu"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:129
msgid "basic"
......@@ -1270,17 +1271,17 @@ msgid ""
"compositions from different types of\n"
"audio files, please compile with\n"
"gstreamer support."
msgstr "Temel taşıyıcı tümleşiktir,\nve hiç bir kitaplığa gereksinmez.\nAncak yalnızca sıkıştırılmamış\n.wav dosyalarını destekler.\nEğer başka türde müzik derlemesi\noluşturmak istiyorsanız lütfen uygulamayı\ngstreamer desteği ile derleyiniz. "
msgstr "Temel kodlayıcı tümleşiktir,\nve hiçbir kitaplığa gereksinmez.\nAncak yalnızca sıkıştırılmamış\n.wav dosyalarını destekler.\nEğer başka türde müzik derlemesi\noluşturmak istiyorsanız lütfen uygulamayı\ngstreamer desteği ile derleyiniz. "
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:159
#, c-format
msgid "File %s does not have a .wav extension"
msgstr "%s dosyası .wav uzantısına sahip değil"
msgstr "%s dosyası .wav uzantısında değil"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:164
#, c-format
msgid "File %s does not contain uncompressed PCM wave audio"
msgstr "%s dosyası sıkıştırılmamış bir PCM sesi barındırmamaktadır"
msgstr "%s dosyası sıkıştırılmamış PCM dalga sesi barındırmamaktadır"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:170
#, c-format
......@@ -1299,7 +1300,7 @@ msgstr "%s açılamadı: %s"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:144
msgid "An error occurred setting gstreamer up for transcoding"
msgstr "Kodlama için gstreamer ayarlanırken bir hata oluştu"
msgstr "Kodlama için gstreamer ayarlanırken hata oluştu"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:146
#, c-format
......@@ -1325,7 +1326,7 @@ msgid ""
"If an audio file is not recognized, make sure\n"
"that you have the 'good','bad', and 'ugly'\n"
"gstreamer plugin packages installed."
msgstr "gstreamer taşıyıcı gstreamer kütüphanesini\nkullanarak müzik derlemesi oluşturur.\n\nEğer doğru eklentiler kurulu ise tüm\nmüzik dosyaları destekleniyor olmalıdır.\nEğer müzik dosyası tanınmıyor ise, mutlaka\n'good','bad' ve 'ugly' eklentilerinin kurulu\nolduğundan emin olmalısınız."
msgstr "gstreamer kodlayıcı, gstreamer kütüphanesini\nkullanarak müzik derlemesi oluşturur.\n\nEğer doğru eklentiler kuruluysa tüm\nmüzik dosyaları desteklenecektir.\nMüzik dosyası tanınmıyorsa, mutlaka\n'good','bad' ve 'ugly' eklentilerinin kurulu\nolduğundan emin olmalısınız."
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:627
msgid "No information available on which plugin is required."
......@@ -1338,11 +1339,11 @@ msgstr "Gerekli eklentiler:"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:662 ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:692
#, c-format
msgid "An error occurred while identifying '%s' with gstreamer"
msgstr "Gstreamer kullanarak '%s' belirlenirken bir hata oluştu"
msgstr "Gstreamer kullanarak '%s' belirlenirken hata oluştu"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:679
msgid "A plugin"
msgstr "Bir eklenti"
msgstr "Eklenti"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:814
#, c-format
......@@ -1366,7 +1367,7 @@ msgstr "henüz tamamlanmamış"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:255 ../xfburn/xfburn-device.c:256
msgid "Display name"
msgstr "Görünen isim"
msgstr "Görünen ad"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:258 ../xfburn/xfburn-device.c:259
msgid "Device address"
......@@ -1374,15 +1375,15 @@ msgstr "Sürücü adresi"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:261
msgid "Device revision"
msgstr "Cihaz revizyonu"
msgstr "Aygıt revizyonu"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:262
msgid "Device Revision"
msgstr "Cihaz Revizyonu"
msgstr "Aygıt Revizyonu"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:264 ../xfburn/xfburn-device.c:265
msgid "Burn speeds supported by the device"
msgstr "Aygıt tarafından desteklenen yazma hızları"
msgstr "Aygıtça desteklenen yazma hızları"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:267 ../xfburn/xfburn-device.c:268
msgid "Disc status"
......@@ -1394,7 +1395,7 @@ msgstr "libburn tarafından bildirilen profil numarası"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:273 ../xfburn/xfburn-device.c:274
msgid "Profile name as reported by libburn"
msgstr "libburn tarafından bildirilen profil ismi"
msgstr "libburn tarafından bildirilen profil adı"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:276 ../xfburn/xfburn-device.c:277
msgid "Is the disc erasable"
......@@ -1510,7 +1511,7 @@ msgstr "CD ve DVD yazma uygulaması"
#: ../xfburn.desktop.in.h:4
msgid "Burn Image (xfburn)"
msgstr "Kalıbı yazdır (xfburn)"
msgstr "Kalıp Yazdır (xfburn)"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:2
msgid "A simple CD burning tool"
......@@ -1522,4 +1523,4 @@ msgid ""
"blank CD/DVD(-RW)s, burn and create iso images, audio CDs, as well as burn "
"personal compositions of data to either CD or DVD. It is stable and under "
"ongoing development."
msgstr "Xfburn, libburnia kütüphanelerine dayanan basit bir CD/DVD yazma aracıdır. CD/DVD'yi (-RW) boşaltabilir, yakabilir ve ISO görüntüleri, ses CD'leri oluşturabilir, ayrıca kişisel bileşimleri CD ya da DVD'ye yazabilir. Karalı ve geliştirilmekte olan bir üründür."
msgstr "Xfburn, libburnia kütüphanelerine dayanan basit CD/DVD yazma aracıdır. CD/DVD'yi (-RW) boşaltabilir, yakabilir ve ISO görüntüleri, ses CD'leri oluşturabilir, ayrıca kişisel bileşimleri CD ya da DVD'ye yazabilir. Karalıdır ve geliştirilen üründür."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment