Commit 7e33e621 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (88%).

288 translated messages, 36 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 3f858144
Pipeline #5355 passed with stage
in 9 seconds
...@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr "" ...@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n" "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n" "POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-29 22:18+0000\n" "PO-Revision-Date: 2020-12-28 19:33+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n" "Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n" "Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -265,7 +265,7 @@ msgstr "Viga ISO kirjutamisel: %s" ...@@ -265,7 +265,7 @@ msgstr "Viga ISO kirjutamisel: %s"
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:524 #: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:524
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:530 #: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:530
msgid "An error occurred in the burn backend." msgid "An error occurred in the burn backend."
msgstr "" msgstr "Plaadile kirjutamise taustateenuses tekkis viga."
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:553 #: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:553
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:296 #: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:296
...@@ -310,7 +310,7 @@ msgstr "Kirjutusrežiim pole veel toetatud" ...@@ -310,7 +310,7 @@ msgstr "Kirjutusrežiim pole veel toetatud"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:326 #: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:326
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:355 #: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:355
msgid "An error occurred in the burn backend" msgid "An error occurred in the burn backend"
msgstr "" msgstr "Plaadile kirjutamise taustateenuses tekkis viga"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:339 #: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:339
msgid "Unable to determine image size." msgid "Unable to determine image size."
...@@ -747,7 +747,7 @@ msgstr "Seadet '%s' ei õnnestunud lahti haakida. Ketast ei saa kasutada kirjuta ...@@ -747,7 +747,7 @@ msgstr "Seadet '%s' ei õnnestunud lahti haakida. Ketast ei saa kasutada kirjuta
#. || G_OPTION_FLAG_FILENAME #. || G_OPTION_FLAG_FILENAME
#: ../xfburn/xfburn-main.c:74 #: ../xfburn/xfburn-main.c:74
msgid "Open the burn image dialog, optionally followed by the image filename" msgid "Open the burn image dialog, optionally followed by the image filename"
msgstr "" msgstr "Ava tõmmise kirjutamise dialoogiaken, kuhu võid lisada ka tõmmisefaili nime"
#: ../xfburn/xfburn-main.c:76 #: ../xfburn/xfburn-main.c:76
msgid "Open the blank disc dialog" msgid "Open the blank disc dialog"
...@@ -799,7 +799,7 @@ msgstr "%s: %s\nKäsk %s --help järjestab kõik käsurea valikuid.\n" ...@@ -799,7 +799,7 @@ msgstr "%s: %s\nKäsk %s --help järjestab kõik käsurea valikuid.\n"
#: ../xfburn/xfburn-main.c:220 #: ../xfburn/xfburn-main.c:220
msgid "Unable to initialize the burning backend." msgid "Unable to initialize the burning backend."
msgstr "" msgstr "Plaadile kirjutamise taustateenuses käivitamisel viga."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:294 #: ../xfburn/xfburn-main.c:294
msgid "No burners are currently available" msgid "No burners are currently available"
...@@ -894,16 +894,16 @@ msgstr "Seadme ja andmekandja oleku tuvastamine ebaõnnestus." ...@@ -894,16 +894,16 @@ msgstr "Seadme ja andmekandja oleku tuvastamine ebaõnnestus."
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:286 #: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:286
msgid "Formatting failed." msgid "Formatting failed."
msgstr "" msgstr "Vormindamine ei õnnestunud."
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:304 #: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:304
msgid "There is not enough space available on the inserted disc." msgid "There is not enough space available on the inserted disc."
msgstr "" msgstr "Sisestatud plaadil pole piisavalt ruumi."
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:349 #: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:349
#, c-format #, c-format
msgid "Burning track %2d/%d..." msgid "Burning track %2d/%d..."
msgstr "" msgstr "Kirjutan rada %2d/%d..."
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:353 ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:417 #: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:353 ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:417
msgid "Burning composition..." msgid "Burning composition..."
...@@ -963,7 +963,7 @@ msgstr "Sessiooni sulgemine..." ...@@ -963,7 +963,7 @@ msgstr "Sessiooni sulgemine..."
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:465 #: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:465
msgid "see console" msgid "see console"
msgstr "" msgstr "lisateavet leiad konsoolilt"
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:493 #: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:493
msgid "User Aborted" msgid "User Aborted"
...@@ -1117,7 +1117,7 @@ msgstr "Katketasin tegevuse" ...@@ -1117,7 +1117,7 @@ msgstr "Katketasin tegevuse"
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:547 #: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:547
msgid "Formatted." msgid "Formatted."
msgstr "" msgstr "Vormindatud."
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:556 #: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:556
msgid "Failed" msgid "Failed"
...@@ -1133,7 +1133,7 @@ msgstr "Valmis" ...@@ -1133,7 +1133,7 @@ msgstr "Valmis"
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:600 #: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:600
msgid "Aborting..." msgid "Aborting..."
msgstr "" msgstr "Katkestan..."
#: ../xfburn/xfburn-utils.c:131 #: ../xfburn/xfburn-utils.c:131
msgid "Select command" msgid "Select command"
...@@ -1183,19 +1183,19 @@ msgstr "Missuguseid faile saab salvestada heliplaadile?" ...@@ -1183,19 +1183,19 @@ msgstr "Missuguseid faile saab salvestada heliplaadile?"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:226 ../xfburn-popup-menus.ui.h:4 #: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:226 ../xfburn-popup-menus.ui.h:4
msgid "Rename Artist" msgid "Rename Artist"
msgstr "" msgstr "Muuda esitaja nime"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:226 #: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:226
msgid "Rename the artist of the selected file" msgid "Rename the artist of the selected file"
msgstr "" msgstr "Muuda valitud failis esitaja nime"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:228 ../xfburn-popup-menus.ui.h:5 #: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:228 ../xfburn-popup-menus.ui.h:5
msgid "Rename Title" msgid "Rename Title"
msgstr "" msgstr "Muuda pealkirja"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:228 #: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:228
msgid "Rename the title of the selected file" msgid "Rename the title of the selected file"
msgstr "" msgstr "Muuda valitud failis pealkirja"
#. Note to translators: you can probably keep this as gstreamer, #. Note to translators: you can probably keep this as gstreamer,
#. * unless you have a good reason to call it by another name that #. * unless you have a good reason to call it by another name that
...@@ -1203,7 +1203,7 @@ msgstr "" ...@@ -1203,7 +1203,7 @@ msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:371 #: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:371
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:579 #: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:579
msgid "gstreamer" msgid "gstreamer"
msgstr "" msgstr "gstreamer"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:402 #: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:402
msgid "Pos" msgid "Pos"
...@@ -1231,11 +1231,11 @@ msgstr "DVD-plaadist ei saa heliplaati teha." ...@@ -1231,11 +1231,11 @@ msgstr "DVD-plaadist ei saa heliplaati teha."
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1259 #: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1259
msgid "You can only have a maximum of 99 tracks." msgid "You can only have a maximum of 99 tracks."
msgstr "" msgstr "Siin võib olla kuni 99 pala."
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:279 #: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:279
msgid "A problem with the burn backend occurred." msgid "A problem with the burn backend occurred."
msgstr "" msgstr "Plaadile kirjutamise taustateenuses tekkis viga."
#: ../xfburn/xfburn-disc-usage.c:161 #: ../xfburn/xfburn-disc-usage.c:161
msgid "Proceed to Burn" msgid "Proceed to Burn"
...@@ -1243,13 +1243,13 @@ msgstr "Jätka salvestamisega plaadile" ...@@ -1243,13 +1243,13 @@ msgstr "Jätka salvestamisega plaadile"
#: ../xfburn/xfburn-disc-usage.c:201 #: ../xfburn/xfburn-disc-usage.c:201
msgid "You are trying to burn more onto the disc than it can hold." msgid "You are trying to burn more onto the disc than it can hold."
msgstr "" msgstr "Sa üritad plaadile rohkem kirjutada, kui sinna mahub."
#. globals #. globals
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:69 #: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:69
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:145 #: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:145
msgid "An error occurred while setting the burning backend up" msgid "An error occurred while setting the burning backend up"
msgstr "" msgstr "Plaadile kirjutamise taustateenuse töölepanekul tekkis viga"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:129 #: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:129
msgid "basic" msgid "basic"
...@@ -1285,12 +1285,12 @@ msgstr "" ...@@ -1285,12 +1285,12 @@ msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:202 #: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:202
#, c-format #, c-format
msgid "Could not open %s." msgid "Could not open %s."
msgstr "" msgstr "%s avamine ei õnnestunud."
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:281 #: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:281
#, c-format #, c-format
msgid "Could not open %s: %s" msgid "Could not open %s: %s"
msgstr "" msgstr "%s avamine ei õnnestunud: %s"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:144 #: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:144
msgid "An error occurred setting gstreamer up for transcoding" msgid "An error occurred setting gstreamer up for transcoding"
...@@ -1421,19 +1421,19 @@ msgstr "Oskab kirjutada Blu-ray-plaadile" ...@@ -1421,19 +1421,19 @@ msgstr "Oskab kirjutada Blu-ray-plaadile"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:297 ../xfburn/xfburn-device.c:298 #: ../xfburn/xfburn-device.c:297 ../xfburn/xfburn-device.c:298
msgid "libburn TAO block types" msgid "libburn TAO block types"
msgstr "" msgstr "libburn TAO blokitüübid"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:300 ../xfburn/xfburn-device.c:301 #: ../xfburn/xfburn-device.c:300 ../xfburn/xfburn-device.c:301
msgid "libburn SAO block types" msgid "libburn SAO block types"
msgstr "" msgstr "libburn SAO blokitüübid"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:303 ../xfburn/xfburn-device.c:304 #: ../xfburn/xfburn-device.c:303 ../xfburn/xfburn-device.c:304
msgid "libburn RAW block types" msgid "libburn RAW block types"
msgstr "" msgstr "libburn RAW blokitüübid"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:306 ../xfburn/xfburn-device.c:307 #: ../xfburn/xfburn-device.c:306 ../xfburn/xfburn-device.c:307
msgid "libburn PACKET block types" msgid "libburn PACKET block types"
msgstr "" msgstr "libburn PACKET blokitüübid"
#: ../xfburn.ui.h:1 #: ../xfburn.ui.h:1
msgid "_Files" msgid "_Files"
...@@ -1497,7 +1497,7 @@ msgstr "Andmekogumik" ...@@ -1497,7 +1497,7 @@ msgstr "Andmekogumik"
#: ../xfburn.desktop.in.h:2 #: ../xfburn.desktop.in.h:2
msgid "Disk Burning" msgid "Disk Burning"
msgstr "" msgstr "Andmekandjate kirjutamine"
#: ../xfburn.desktop.in.h:3 #: ../xfburn.desktop.in.h:3
msgid "CD and DVD burning application" msgid "CD and DVD burning application"
...@@ -1505,11 +1505,11 @@ msgstr "Rakendus CD- ja DVD-plaatide kirjutamiseks" ...@@ -1505,11 +1505,11 @@ msgstr "Rakendus CD- ja DVD-plaatide kirjutamiseks"
#: ../xfburn.desktop.in.h:4 #: ../xfburn.desktop.in.h:4
msgid "Burn Image (xfburn)" msgid "Burn Image (xfburn)"
msgstr "" msgstr "Kirjuta tõmmis (xfburn)"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:2 #: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:2
msgid "A simple CD burning tool" msgid "A simple CD burning tool"
msgstr "" msgstr "Lihtne tarvik CD-plaatide kirjutamiseks"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:3 #: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:3
msgid "" msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment