Commit 489a5b5b authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (79%).

259 translated messages, 65 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 0cc51d4c
Pipeline #2599 passed with stage
in 22 seconds
...@@ -9,8 +9,8 @@ msgid "" ...@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n" "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-28 00:32+0100\n" "POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-06 08:10+0000\n" "PO-Revision-Date: 2020-09-26 10:05+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n" "Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n" "Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -108,7 +108,7 @@ msgstr "Tühi plaat" ...@@ -108,7 +108,7 @@ msgstr "Tühi plaat"
msgid "Burning device" msgid "Burning device"
msgstr "Kirjutusseade" msgstr "Kirjutusseade"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:156 #: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:158
msgid "Blank mode" msgid "Blank mode"
msgstr "Tühjendamisrežiim" msgstr "Tühjendamisrežiim"
...@@ -575,51 +575,51 @@ msgstr "Failide lisamisel tekkis üks või mitu viga" ...@@ -575,51 +575,51 @@ msgstr "Failide lisamisel tekkis üks või mitu viga"
msgid "OK" msgid "OK"
msgstr "Sobib" msgstr "Sobib"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:140 ../xfburn/xfburn-device-box.c:141 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:142 ../xfburn/xfburn-device-box.c:143
msgid "Show writers only" msgid "Show writers only"
msgstr "Näidatakse ainult kirjutajaid" msgstr "Näidatakse ainult kirjutajaid"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:144 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:146
msgid "Show speed selection" msgid "Show speed selection"
msgstr "Näidatakse kiirusevalikut" msgstr "Näidatakse kiirusevalikut"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:145 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:147
msgid "Show speed selection combo" msgid "Show speed selection combo"
msgstr "Näidatakse kiirusevaliku liitkasti" msgstr "Näidatakse kiirusevaliku liitkasti"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:148 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:150
msgid "Show mode selection" msgid "Show mode selection"
msgstr "Näidatakse režiimivalikut" msgstr "Näidatakse režiimivalikut"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:149 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:151
msgid "Show mode selection combo" msgid "Show mode selection combo"
msgstr "Näidatakse režiimivaliku liitkasti" msgstr "Näidatakse režiimivaliku liitkasti"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:152 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:154
msgid "Is it a valid combination" msgid "Is it a valid combination"
msgstr "On see sobilik kombinatsioon" msgstr "On see sobilik kombinatsioon"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:153 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:155
msgid "Is the combination of hardware and disc valid to burn the composition?" msgid "Is the combination of hardware and disc valid to burn the composition?"
msgstr "Kas riistvara ja plaadi kombinatsioon on kompositsiooni kirjutamiseks sobilik?" msgstr "Kas riistvara ja plaadi kombinatsioon on kompositsiooni kirjutamiseks sobilik?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:157 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:159
msgid "The blank mode shows different disc status messages than regular mode" msgid "The blank mode shows different disc status messages than regular mode"
msgstr "Tühjendamisrežiimis on plaatide kohta teistsugused olekuteated, kui tavarežiimis" msgstr "Tühjendamisrežiimis on plaatide kohta teistsugused olekuteated, kui tavarežiimis"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:206 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:216
msgid "_Speed:" msgid "_Speed:"
msgstr "Kiiru_s:" msgstr "Kiiru_s:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:229 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:239
msgid "Write _mode:" msgid "Write _mode:"
msgstr "Kirjutamis_režiim:" msgstr "Kirjutamis_režiim:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:340 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:350
msgid "Empty speed list" msgid "Empty speed list"
msgstr "Kiiruste loend on tühi" msgstr "Kiiruste loend on tühi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:349 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:359
msgid "" msgid ""
"<b>Unable to retrieve the speed list for the drive.</b>\n" "<b>Unable to retrieve the speed list for the drive.</b>\n"
"\n" "\n"
...@@ -630,69 +630,69 @@ msgid "" ...@@ -630,69 +630,69 @@ msgid ""
"<i>Thank you!</i>" "<i>Thank you!</i>"
msgstr "<b>Kettaseadme kiiruste loendi hankimine ebaõnnestus.</b>\n\nTegu on tuntud veaga, mis esineb mõningate seadmetega. Kui sa soovid seda parandada, siis jätka uurimist libburn'i teegist.\n\nKirjutamine peaks toimima, kuid kui siiski esineb probleeme, palun anna meile teada.\n\n<i>Täname!</i>" msgstr "<b>Kettaseadme kiiruste loendi hankimine ebaõnnestus.</b>\n\nTegu on tuntud veaga, mis esineb mõningate seadmetega. Kui sa soovid seda parandada, siis jätka uurimist libburn'i teegist.\n\nKirjutamine peaks toimima, kuid kui siiski esineb probleeme, palun anna meile teada.\n\n<i>Täname!</i>"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:360 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:370
msgid "Continue to _show this notice" msgid "Continue to _show this notice"
msgstr "Jätkata _selle teate kuvamist" msgstr "Jätkata _selle teate kuvamist"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:407 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:417
msgid "default" msgid "default"
msgstr "vaikimisi" msgstr "vaikimisi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:438 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:448
msgid "Max" msgid "Max"
msgstr "Suurim" msgstr "Suurim"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:473 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:483
msgid "A full, but erasable disc is in the drive" msgid "A full, but erasable disc is in the drive"
msgstr "Kettaseadmed on täis, kuid kustutatav plaaditüüp" msgstr "Kettaseadmed on täis, kuid kustutatav plaaditüüp"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:474 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:484
msgid "" msgid ""
"Do you want to blank the disc, so that it can be used for the upcoming burn " "Do you want to blank the disc, so that it can be used for the upcoming burn "
"process?" "process?"
msgstr "Kas sa soovid tühjendada ketast, et seda saaks järgneva kirjutamise puhul kasutada?" msgstr "Kas sa soovid tühjendada ketast, et seda saaks järgneva kirjutamise puhul kasutada?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:545 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:555
msgid "Drive can't burn on the inserted disc" msgid "Drive can't burn on the inserted disc"
msgstr "Seade ei oska valitud plaadile kirjutada" msgstr "Seade ei oska valitud plaadile kirjutada"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:554 ../xfburn/xfburn-device-box.c:600 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:564 ../xfburn/xfburn-device-box.c:610
msgid "Drive is empty" msgid "Drive is empty"
msgstr "Kettaseade on tühi" msgstr "Kettaseade on tühi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:557 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:567
msgid "Sorry, multisession is not yet supported" msgid "Sorry, multisession is not yet supported"
msgstr "" msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:560 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:570
msgid "Inserted disc is full" msgid "Inserted disc is full"
msgstr "Sisestatud plaadil pole vaba ruumi" msgstr "Sisestatud plaadil pole vaba ruumi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:563 ../xfburn/xfburn-device-box.c:606 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:573 ../xfburn/xfburn-device-box.c:616
msgid "Inserted disc is unsuitable" msgid "Inserted disc is unsuitable"
msgstr "Sisestatud plaat ei ole sobiv" msgstr "Sisestatud plaat ei ole sobiv"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:566 ../xfburn/xfburn-device-box.c:609 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:576 ../xfburn/xfburn-device-box.c:619
msgid "Cannot access drive (it might be in use)" msgid "Cannot access drive (it might be in use)"
msgstr "Kettaseadme poole ei õnnestu pöördida (ta võib olla kasutusel)" msgstr "Kettaseadme poole ei õnnestu pöördida (ta võib olla kasutusel)"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:571 ../xfburn/xfburn-device-box.c:612 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:581 ../xfburn/xfburn-device-box.c:622
msgid "Error determining disc" msgid "Error determining disc"
msgstr "Viga plaadi tuvastamisel" msgstr "Viga plaadi tuvastamisel"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:592 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:602
msgid "Write-once disc, no blanking possible" msgid "Write-once disc, no blanking possible"
msgstr "Ühekordset plaati ei saa tühjendada" msgstr "Ühekordset plaati ei saa tühjendada"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:595 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:605
msgid "DVD+RW does not need blanking" msgid "DVD+RW does not need blanking"
msgstr "DVD+RW-plaati ei pea tühjendama" msgstr "DVD+RW-plaati ei pea tühjendama"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:603 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:613
msgid "Inserted disc is already blank" msgid "Inserted disc is already blank"
msgstr "Sisestatud plaat on juba tühi" msgstr "Sisestatud plaat on juba tühi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:639 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:649
msgid "Auto" msgid "Auto"
msgstr "Automaatselt valitud" msgstr "Automaatselt valitud"
...@@ -786,6 +786,7 @@ msgid "" ...@@ -786,6 +786,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-main.c:202 ../xfburn.desktop.in.h:1 #: ../xfburn/xfburn-main.c:202 ../xfburn.desktop.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
msgid "Xfburn" msgid "Xfburn"
msgstr "Xfburn" msgstr "Xfburn"
...@@ -1214,7 +1215,7 @@ msgstr "Kestus" ...@@ -1214,7 +1215,7 @@ msgstr "Kestus"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:410 #: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:410
msgid "Artist" msgid "Artist"
msgstr "" msgstr "Esitaja"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:423 #: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:423
msgid "Title" msgid "Title"
...@@ -1506,7 +1507,11 @@ msgstr "Rakendus CD- ja DVD-plaatide kirjutamiseks" ...@@ -1506,7 +1507,11 @@ msgstr "Rakendus CD- ja DVD-plaatide kirjutamiseks"
msgid "Burn Image (xfburn)" msgid "Burn Image (xfburn)"
msgstr "" msgstr ""
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1 #: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:2
msgid "A simple CD burning tool"
msgstr ""
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:3
msgid "" msgid ""
"Xfburn is a simple CD/DVD burning tool based on libburnia libraries. It can " "Xfburn is a simple CD/DVD burning tool based on libburnia libraries. It can "
"blank CD/DVD(-RW)s, burn and create iso images, audio CDs, as well as burn " "blank CD/DVD(-RW)s, burn and create iso images, audio CDs, as well as burn "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment