Commit 489a5b5b authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (79%).

259 translated messages, 65 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 0cc51d4c
Pipeline #2599 passed with stage
in 22 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-28 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-06 08:10+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-26 10:05+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -108,7 +108,7 @@ msgstr "Tühi plaat"
msgid "Burning device"
msgstr "Kirjutusseade"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:156
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:158
msgid "Blank mode"
msgstr "Tühjendamisrežiim"
......@@ -575,51 +575,51 @@ msgstr "Failide lisamisel tekkis üks või mitu viga"
msgid "OK"
msgstr "Sobib"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:140 ../xfburn/xfburn-device-box.c:141
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:142 ../xfburn/xfburn-device-box.c:143
msgid "Show writers only"
msgstr "Näidatakse ainult kirjutajaid"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:144
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:146
msgid "Show speed selection"
msgstr "Näidatakse kiirusevalikut"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:145
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:147
msgid "Show speed selection combo"
msgstr "Näidatakse kiirusevaliku liitkasti"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:148
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:150
msgid "Show mode selection"
msgstr "Näidatakse režiimivalikut"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:149
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:151
msgid "Show mode selection combo"
msgstr "Näidatakse režiimivaliku liitkasti"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:152
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:154
msgid "Is it a valid combination"
msgstr "On see sobilik kombinatsioon"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:153
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:155
msgid "Is the combination of hardware and disc valid to burn the composition?"
msgstr "Kas riistvara ja plaadi kombinatsioon on kompositsiooni kirjutamiseks sobilik?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:157
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:159
msgid "The blank mode shows different disc status messages than regular mode"
msgstr "Tühjendamisrežiimis on plaatide kohta teistsugused olekuteated, kui tavarežiimis"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:206
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:216
msgid "_Speed:"
msgstr "Kiiru_s:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:229
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:239
msgid "Write _mode:"
msgstr "Kirjutamis_režiim:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:340
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:350
msgid "Empty speed list"
msgstr "Kiiruste loend on tühi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:349
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:359
msgid ""
"<b>Unable to retrieve the speed list for the drive.</b>\n"
"\n"
......@@ -630,69 +630,69 @@ msgid ""
"<i>Thank you!</i>"
msgstr "<b>Kettaseadme kiiruste loendi hankimine ebaõnnestus.</b>\n\nTegu on tuntud veaga, mis esineb mõningate seadmetega. Kui sa soovid seda parandada, siis jätka uurimist libburn'i teegist.\n\nKirjutamine peaks toimima, kuid kui siiski esineb probleeme, palun anna meile teada.\n\n<i>Täname!</i>"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:360
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:370
msgid "Continue to _show this notice"
msgstr "Jätkata _selle teate kuvamist"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:407
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:417
msgid "default"
msgstr "vaikimisi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:438
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:448
msgid "Max"
msgstr "Suurim"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:473
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:483
msgid "A full, but erasable disc is in the drive"
msgstr "Kettaseadmed on täis, kuid kustutatav plaaditüüp"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:474
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:484
msgid ""
"Do you want to blank the disc, so that it can be used for the upcoming burn "
"process?"
msgstr "Kas sa soovid tühjendada ketast, et seda saaks järgneva kirjutamise puhul kasutada?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:545
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:555
msgid "Drive can't burn on the inserted disc"
msgstr "Seade ei oska valitud plaadile kirjutada"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:554 ../xfburn/xfburn-device-box.c:600
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:564 ../xfburn/xfburn-device-box.c:610
msgid "Drive is empty"
msgstr "Kettaseade on tühi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:557
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:567
msgid "Sorry, multisession is not yet supported"
msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:560
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:570
msgid "Inserted disc is full"
msgstr "Sisestatud plaadil pole vaba ruumi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:563 ../xfburn/xfburn-device-box.c:606
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:573 ../xfburn/xfburn-device-box.c:616
msgid "Inserted disc is unsuitable"
msgstr "Sisestatud plaat ei ole sobiv"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:566 ../xfburn/xfburn-device-box.c:609
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:576 ../xfburn/xfburn-device-box.c:619
msgid "Cannot access drive (it might be in use)"
msgstr "Kettaseadme poole ei õnnestu pöördida (ta võib olla kasutusel)"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:571 ../xfburn/xfburn-device-box.c:612
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:581 ../xfburn/xfburn-device-box.c:622
msgid "Error determining disc"
msgstr "Viga plaadi tuvastamisel"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:592
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:602
msgid "Write-once disc, no blanking possible"
msgstr "Ühekordset plaati ei saa tühjendada"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:595
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:605
msgid "DVD+RW does not need blanking"
msgstr "DVD+RW-plaati ei pea tühjendama"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:603
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:613
msgid "Inserted disc is already blank"
msgstr "Sisestatud plaat on juba tühi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:639
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:649
msgid "Auto"
msgstr "Automaatselt valitud"
......@@ -786,6 +786,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-main.c:202 ../xfburn.desktop.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
msgid "Xfburn"
msgstr "Xfburn"
......@@ -1214,7 +1215,7 @@ msgstr "Kestus"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:410
msgid "Artist"
msgstr ""
msgstr "Esitaja"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:423
msgid "Title"
......@@ -1506,7 +1507,11 @@ msgstr "Rakendus CD- ja DVD-plaatide kirjutamiseks"
msgid "Burn Image (xfburn)"
msgstr ""
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:2
msgid "A simple CD burning tool"
msgstr ""
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Xfburn is a simple CD/DVD burning tool based on libburnia libraries. It can "
"blank CD/DVD(-RW)s, burn and create iso images, audio CDs, as well as burn "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment