Commit 0cc51d4c authored by Serdar Sağlam's avatar Serdar Sağlam Committed by Transifex

I18n: Update translation tr (100%).

324 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 62ada892
Pipeline #2220 passed with stage
in 8 seconds
...@@ -13,8 +13,8 @@ msgid "" ...@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n" "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-28 00:32+0100\n" "POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-28 13:44+0000\n" "PO-Revision-Date: 2020-09-07 10:51+0000\n"
"Last-Translator: Serdar Sağlam <teknomobil@msn.com>\n" "Last-Translator: Serdar Sağlam <teknomobil@msn.com>\n"
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/tr/)\n" "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/tr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr "Disk Boşalt" ...@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr "Disk Boşalt"
msgid "Burning device" msgid "Burning device"
msgstr "Yazma aygıtı" msgstr "Yazma aygıtı"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:156 #: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:158
msgid "Blank mode" msgid "Blank mode"
msgstr "Boşaltma kipi" msgstr "Boşaltma kipi"
...@@ -579,51 +579,51 @@ msgstr "Dosyalar eklenirken hata(lar) oluştu" ...@@ -579,51 +579,51 @@ msgstr "Dosyalar eklenirken hata(lar) oluştu"
msgid "OK" msgid "OK"
msgstr "Tamam" msgstr "Tamam"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:140 ../xfburn/xfburn-device-box.c:141 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:142 ../xfburn/xfburn-device-box.c:143
msgid "Show writers only" msgid "Show writers only"
msgstr "Sadece yazıcıları göster" msgstr "Sadece yazıcıları göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:144 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:146
msgid "Show speed selection" msgid "Show speed selection"
msgstr "Hız seçimini göster" msgstr "Hız seçimini göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:145 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:147
msgid "Show speed selection combo" msgid "Show speed selection combo"
msgstr "Hız seçimi birleşimini göster" msgstr "Hız seçimi birleşimini göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:148 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:150
msgid "Show mode selection" msgid "Show mode selection"
msgstr "Kip seçimini göster" msgstr "Kip seçimini göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:149 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:151
msgid "Show mode selection combo" msgid "Show mode selection combo"
msgstr "Kip seçimi birleşimini göster" msgstr "Kip seçimi birleşimini göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:152 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:154
msgid "Is it a valid combination" msgid "Is it a valid combination"
msgstr "Geçerli bir kombinasyon değil" msgstr "Geçerli bir kombinasyon değil"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:153 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:155
msgid "Is the combination of hardware and disc valid to burn the composition?" msgid "Is the combination of hardware and disc valid to burn the composition?"
msgstr "Donanım ve disk kombinasyonu derlemeyi yazmak için geçerli mi? " msgstr "Donanım ve disk kombinasyonu derlemeyi yazmak için geçerli mi? "
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:157 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:159
msgid "The blank mode shows different disc status messages than regular mode" msgid "The blank mode shows different disc status messages than regular mode"
msgstr "Boşaltma kipi düzenli kipten daha farklı disk durumu mesajları göstermektedir" msgstr "Boşaltma kipi düzenli kipten daha farklı disk durumu mesajları göstermektedir"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:206 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:216
msgid "_Speed:" msgid "_Speed:"
msgstr "_Hız:" msgstr "_Hız:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:229 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:239
msgid "Write _mode:" msgid "Write _mode:"
msgstr "Yazma _kipi:" msgstr "Yazma _kipi:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:340 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:350
msgid "Empty speed list" msgid "Empty speed list"
msgstr "Hız listesini boşalt" msgstr "Hız listesini boşalt"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:349 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:359
msgid "" msgid ""
"<b>Unable to retrieve the speed list for the drive.</b>\n" "<b>Unable to retrieve the speed list for the drive.</b>\n"
"\n" "\n"
...@@ -634,69 +634,69 @@ msgid "" ...@@ -634,69 +634,69 @@ msgid ""
"<i>Thank you!</i>" "<i>Thank you!</i>"
msgstr "<b>Sürücü için hız listesi alınamıyor.</b>\n\nBu bazı sürücüler için bilinen bir hatadır. Bu hatayı konsol çıktıları ile birlikte <i>xfburn@xfce.org</i> adresine gönderiniz, bu sorunun giderilmesine yardımcı olabilirsiniz.\n\nYazma işi devam edecektir, eğer yazma konusunda başka sorunlar da yaşıyorsanız, bizimle irtibata geçiniz.\n\n<i>Teşekkürler!</i>" msgstr "<b>Sürücü için hız listesi alınamıyor.</b>\n\nBu bazı sürücüler için bilinen bir hatadır. Bu hatayı konsol çıktıları ile birlikte <i>xfburn@xfce.org</i> adresine gönderiniz, bu sorunun giderilmesine yardımcı olabilirsiniz.\n\nYazma işi devam edecektir, eğer yazma konusunda başka sorunlar da yaşıyorsanız, bizimle irtibata geçiniz.\n\n<i>Teşekkürler!</i>"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:360 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:370
msgid "Continue to _show this notice" msgid "Continue to _show this notice"
msgstr "Bu uyarıyı gö_stermeye devam et" msgstr "Bu uyarıyı gö_stermeye devam et"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:407 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:417
msgid "default" msgid "default"
msgstr "öntanımlı" msgstr "öntanımlı"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:438 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:448
msgid "Max" msgid "Max"
msgstr "Azm" msgstr "Azm"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:473 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:483
msgid "A full, but erasable disc is in the drive" msgid "A full, but erasable disc is in the drive"
msgstr "Sürücüde dolu ama silinebilir bir disk mevcut" msgstr "Sürücüde dolu ama silinebilir bir disk mevcut"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:474 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:484
msgid "" msgid ""
"Do you want to blank the disc, so that it can be used for the upcoming burn " "Do you want to blank the disc, so that it can be used for the upcoming burn "
"process?" "process?"
msgstr "Yaklaşan yazma işlemi için kullanılabilmesi için diski boşaltmak ister misiniz?" msgstr "Yaklaşan yazma işlemi için kullanılabilmesi için diski boşaltmak ister misiniz?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:545 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:555
msgid "Drive can't burn on the inserted disc" msgid "Drive can't burn on the inserted disc"
msgstr "Sürücünüz yerleştirmiş olduğunuz diske veri yazamıyor" msgstr "Sürücünüz yerleştirmiş olduğunuz diske veri yazamıyor"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:554 ../xfburn/xfburn-device-box.c:600 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:564 ../xfburn/xfburn-device-box.c:610
msgid "Drive is empty" msgid "Drive is empty"
msgstr "Sürücü boş" msgstr "Sürücü boş"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:557 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:567
msgid "Sorry, multisession is not yet supported" msgid "Sorry, multisession is not yet supported"
msgstr "Üzgünüz, çokluoturum şimdilik desteklenmemektedir" msgstr "Üzgünüz, çokluoturum şimdilik desteklenmemektedir"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:560 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:570
msgid "Inserted disc is full" msgid "Inserted disc is full"
msgstr "Yerleştirdiğiniz disk dolu" msgstr "Yerleştirdiğiniz disk dolu"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:563 ../xfburn/xfburn-device-box.c:606 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:573 ../xfburn/xfburn-device-box.c:616
msgid "Inserted disc is unsuitable" msgid "Inserted disc is unsuitable"
msgstr "Yerleştirdiğiniz disk uygun değil" msgstr "Yerleştirdiğiniz disk uygun değil"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:566 ../xfburn/xfburn-device-box.c:609 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:576 ../xfburn/xfburn-device-box.c:619
msgid "Cannot access drive (it might be in use)" msgid "Cannot access drive (it might be in use)"
msgstr "Sürücüye erişilemiyor (kullanımda olabilir)" msgstr "Sürücüye erişilemiyor (kullanımda olabilir)"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:571 ../xfburn/xfburn-device-box.c:612 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:581 ../xfburn/xfburn-device-box.c:622
msgid "Error determining disc" msgid "Error determining disc"
msgstr "Disk belirlenirken hata meydana geldi" msgstr "Disk belirlenirken hata meydana geldi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:592 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:602
msgid "Write-once disc, no blanking possible" msgid "Write-once disc, no blanking possible"
msgstr "Disk sadece yazılabilir, bu yüzden boşaltmak mümkün değildir" msgstr "Disk sadece yazılabilir, bu yüzden boşaltmak mümkün değildir"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:595 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:605
msgid "DVD+RW does not need blanking" msgid "DVD+RW does not need blanking"
msgstr "DVD+RW'nin boşaltılmaya ihtiyacı yoktur " msgstr "DVD+RW'nin boşaltılmaya ihtiyacı yoktur "
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:603 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:613
msgid "Inserted disc is already blank" msgid "Inserted disc is already blank"
msgstr "Yerleştirdiğiniz disk zaten boş" msgstr "Yerleştirdiğiniz disk zaten boş"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:639 #: ../xfburn/xfburn-device-box.c:649
msgid "Auto" msgid "Auto"
msgstr "Otomatik" msgstr "Otomatik"
...@@ -790,6 +790,7 @@ msgid "" ...@@ -790,6 +790,7 @@ msgid ""
msgstr "Komut satırında başka bir eylem belirtilmiş olsa bile ana programı göster." msgstr "Komut satırında başka bir eylem belirtilmiş olsa bile ana programı göster."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:202 ../xfburn.desktop.in.h:1 #: ../xfburn/xfburn-main.c:202 ../xfburn.desktop.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
msgid "Xfburn" msgid "Xfburn"
msgstr "Xfburn" msgstr "Xfburn"
...@@ -1510,7 +1511,11 @@ msgstr "CD ve DVD yazma uygulaması" ...@@ -1510,7 +1511,11 @@ msgstr "CD ve DVD yazma uygulaması"
msgid "Burn Image (xfburn)" msgid "Burn Image (xfburn)"
msgstr "Kalıbı yazdır (xfburn)" msgstr "Kalıbı yazdır (xfburn)"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1 #: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:2
msgid "A simple CD burning tool"
msgstr "Basit bir CD yazma aracı"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:3
msgid "" msgid ""
"Xfburn is a simple CD/DVD burning tool based on libburnia libraries. It can " "Xfburn is a simple CD/DVD burning tool based on libburnia libraries. It can "
"blank CD/DVD(-RW)s, burn and create iso images, audio CDs, as well as burn " "blank CD/DVD(-RW)s, burn and create iso images, audio CDs, as well as burn "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment