Commit 00ede92c authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (78%).

254 translated messages, 69 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 39d092d4
Pipeline #1071 passed with stage
in 18 seconds
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-28 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-10 17:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-29 11:29+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "Palun sisesta kirjutatav ketas ja vajuta Enter-klahvi"
#: ../xfburn/xfburn-global.h:35
msgid "Cannot determine disc status - hit enter to try again."
msgstr ""
msgstr "Andmekandja oleku tuvastamine ebaõnnestus - uuesti proovimiseks vajuta Enter klahvi."
#: ../xfburn/xfburn-global.h:36
msgid "CD copying finished successfully."
......@@ -275,7 +275,7 @@ msgstr "See kirjutusrežiim pole hetkel toetatud."
#. could not create source
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:636
msgid "Could not create ISO source structure."
msgstr ""
msgstr "ISO-tõmmise lähtestruktuuri loomine ebaõnnestus"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:137
msgid "Burn image"
......@@ -305,7 +305,7 @@ msgstr "Kirj_uta tõmmis"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:275
msgid "Burn mode is not currently implemented."
msgstr ""
msgstr "Kirjutusrežiim pole veel toetatud"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:326
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:355
......@@ -314,11 +314,11 @@ msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:339
msgid "Unable to determine image size."
msgstr ""
msgstr "Tõmmise mahu tuvastamine ebaõnnestus"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:346
msgid "Cannot open image."
msgstr ""
msgstr "Tõmmise avamine ebaõnnestus"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:383
msgid "Burning image..."
......@@ -328,7 +328,7 @@ msgstr "Tõmmise kirjutamine..."
msgid ""
"<span weight=\"bold\" foreground=\"darkred\" stretch=\"semiexpanded\">Please"
" select an image to burn</span>"
msgstr ""
msgstr "<span weight=\"bold\" foreground=\"darkred\" stretch=\"semiexpanded\">Vali kirjutatav tõmmis</span>"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:496
msgid ""
......@@ -337,7 +337,7 @@ msgstr "Multisessioonilist plaati pole selles kirjutusrežiimis võimalik täien
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:500
msgid "Closed disc with data detected. Need blank or appendable disc"
msgstr ""
msgstr "Leidsin andmeid sisaldav suletud andmekandja. Tarvis läheb tühja või täiendatavat andmekandjat"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:502
msgid "No disc detected in drive"
......@@ -345,7 +345,7 @@ msgstr "Kettaseadmes ei õnnestu tuvastada plaati"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:504
msgid "Cannot recognize state of drive and disc"
msgstr ""
msgstr "Seadme ja andmekandja tuvastamine ebaõnnestus"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:516
msgid "The selected image does not fit on the inserted disc"
......@@ -539,7 +539,7 @@ msgstr "Oled lisamas kogumiku oma kodukataloogi. See võtab tõenäoliselt väga
msgid ""
"A file named \"%s\" already exists in this directory, the file hasn't been "
"added."
msgstr ""
msgstr "Fail nimega \"%s\" on juba selles kasutas olemas, seega seda faili ei lisatud."
#: ../xfburn/xfburn-data-composition.c:1946
#, c-format
......@@ -654,7 +654,7 @@ msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:545
msgid "Drive can't burn on the inserted disc"
msgstr ""
msgstr "Seade ei oska valitud plaadile kirjutada"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:554 ../xfburn/xfburn-device-box.c:600
msgid "Drive is empty"
......@@ -778,7 +778,7 @@ msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-main.c:86
msgid "Display program version and exit"
msgstr ""
msgstr "Näita versiooniteavet ja sulge rakendus"
#: ../xfburn/xfburn-main.c:88
msgid ""
......@@ -823,7 +823,7 @@ msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-main.c:373
#, c-format
msgid "Image file '%s' does not exist."
msgstr ""
msgstr "Tõmmisefaili \"%s\" ei ole olemas."
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:310
msgid "New data composition"
......@@ -877,19 +877,19 @@ msgstr "Vormindamine..."
msgid ""
"Cannot append data to multisession disc in this write mode (use TAO "
"instead)."
msgstr ""
msgstr "Multisessioonilist plaati pole selles kirjutusrežiimis võimalik täiendada (kasuta selle asemel TAO-režiimi)."
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:274
msgid "Closed disc with data detected, a blank or appendable disc is needed."
msgstr ""
msgstr "Leidsin andmeid sisaldava suletud andmekandja. Tarvis läheb tühja või täiendatavat andmekandjat."
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:276
msgid "No disc detected in drive."
msgstr ""
msgstr "Kettaseadmes ei õnnestu tuvastada plaati"
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:279
msgid "Cannot recognize the state of the drive and disc."
msgstr ""
msgstr "Seadme ja andmekandja oleku tuvastamine ebaõnnestus."
#: ../xfburn/xfburn-perform-burn.c:286
msgid "Formatting failed."
......@@ -1103,7 +1103,7 @@ msgstr "Sulgeda"
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:348
msgid "Are you sure you want to abort?"
msgstr ""
msgstr "Kas sa oled kindel et soovid katkestada?"
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:476
#, c-format
......@@ -1112,7 +1112,7 @@ msgstr "Väikseim täitumisaste %2d%%"
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:544
msgid "Aborted"
msgstr ""
msgstr "Katketasin tegevuse"
#: ../xfburn/xfburn-progress-dialog.c:547
msgid "Formatted."
......@@ -1269,12 +1269,12 @@ msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:159
#, c-format
msgid "File %s does not have a .wav extension"
msgstr ""
msgstr "Failil %s puudub .wav laiend"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:164
#, c-format
msgid "File %s does not contain uncompressed PCM wave audio"
msgstr ""
msgstr "Failis %s ei leidu pakkimata PCM wave-tüüpi heliriba"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:170
#, c-format
......@@ -1303,7 +1303,7 @@ msgid ""
"You do not have a decoder installed to handle this file.\n"
"Probably you need to look at the gst-plugins-* packages\n"
"for the necessary plugins.\n"
msgstr ""
msgstr "%s on puudu.\n\nSelle faili kasutamiseks puudub sinu arvutis sobilik kodek.\nIlmselt leiad selle mõnest gst-plugins-* pakist.\n"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:542
msgid "File content has a decoder but is not audio."
......@@ -1364,7 +1364,7 @@ msgstr ""
#: ../xfburn/xfburn-device.c:258 ../xfburn/xfburn-device.c:259
msgid "Device address"
msgstr ""
msgstr "Seadme aadress"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:261
msgid "Device revision"
......@@ -1376,7 +1376,7 @@ msgstr "Seadme versioon"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:264 ../xfburn/xfburn-device.c:265
msgid "Burn speeds supported by the device"
msgstr ""
msgstr "Seadmes toetatavad kirjutuskiirused"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:267 ../xfburn/xfburn-device.c:268
msgid "Disc status"
......@@ -1384,23 +1384,23 @@ msgstr "Plaadi staatus"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:270 ../xfburn/xfburn-device.c:271
msgid "Profile no. as reported by libburn"
msgstr ""
msgstr "Libburn'i poolt teada antud profiili number"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:273 ../xfburn/xfburn-device.c:274
msgid "Profile name as reported by libburn"
msgstr ""
msgstr "Libburn'i poolt teada antud profiili nimi"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:276 ../xfburn/xfburn-device.c:277
msgid "Is the disc erasable"
msgstr ""
msgstr "Kas see plaat on kustutatav"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:279 ../xfburn/xfburn-device.c:280
msgid "Can burn CDR"
msgstr ""
msgstr "Oskab kirjutada CDR-plaadile"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:282 ../xfburn/xfburn-device.c:283
msgid "Can burn CDRW"
msgstr ""
msgstr "Oskab kirjutada CDRW-plaadile"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:285 ../xfburn/xfburn-device.c:286
msgid "Can burn DVDR"
......@@ -1416,7 +1416,7 @@ msgstr "Oskab kirjutada DVDRAM-plaadile"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:294 ../xfburn/xfburn-device.c:295
msgid "Can burn Blu-ray"
msgstr ""
msgstr "Oskab kirjutada Blu-ray-plaadile"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:297 ../xfburn/xfburn-device.c:298
msgid "libburn TAO block types"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment