Commit 090f1825 authored by Ali Abdallah's avatar Ali Abdallah

Merge branch 'master' of ssh://git.xfce.org/git/apps/parole

parents 59f92240 e91a7c51
#
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Parole\n" "Project-Id-Version: Parole\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-18 18:47+0000\n" "POT-Creation-Date: 2010-01-14 12:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: \n" "PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n" "Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech\n" "Language-Team: Czech\n"
...@@ -11,8 +12,8 @@ msgstr "" ...@@ -11,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n" "X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
"X-Poedit-SourceCharset: ASCII\n" "X-Poedit-SourceCharset: ASCII\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:1 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:1
msgid "16:9 (Widescreen)" msgid "16:9 (Widescreen)"
...@@ -39,89 +40,93 @@ msgid "Chapter Menu" ...@@ -39,89 +40,93 @@ msgid "Chapter Menu"
msgstr "Nabídka kapitoly" msgstr "Nabídka kapitoly"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:7 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:7
msgid "DVD"
msgstr "Disk DVD"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:8
msgid "DVD Menu" msgid "DVD Menu"
msgstr "Nabídka disku DVD" msgstr "Nabídka disku DVD"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:8 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:9
msgid "From ISO image"
msgstr "Z obrazu disku DVD"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:10
msgid "Media player" msgid "Media player"
msgstr "Přehrávač médií" msgstr "Přehrávač médií"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:9 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:11
msgid "Mute" msgid "Mute"
msgstr "Ztlumit" msgstr "Ztlumit"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:10 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:12 ../src/parole-player.c:1198
#: ../src/parole-player.c:1102
#: ../src/parole-disc-menu.c:113 #: ../src/parole-disc-menu.c:113
msgid "Next Chapter" msgid "Next Chapter"
msgstr "Další kapitola" msgstr "Další kapitola"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:11 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:13
msgid "None" msgid "None"
msgstr "Žádný" msgstr "Žádný"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:12 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:14 ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:1
#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:1 #: ../src/parole-about.c:70 ../plugins/window-title/window-title-provider.c:58
#: ../src/parole-about.c:70
#: ../plugins/window-title/window-title-provider.c:58
msgid "Parole Media Player" msgid "Parole Media Player"
msgstr "Přehrávač médií Parole" msgstr "Přehrávač médií Parole"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:13 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:15
msgid "Plugins" msgid "Plugins"
msgstr "Zásuvné moduly" msgstr "Zásuvné moduly"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:14 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:16 ../src/parole-player.c:1210
#: ../src/parole-player.c:1114
#: ../src/parole-disc-menu.c:114 #: ../src/parole-disc-menu.c:114
msgid "Previous Chapter" msgid "Previous Chapter"
msgstr "Předchozí kapitola" msgstr "Předchozí kapitola"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:15 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:17
msgid "Repeat" msgid "Repeat"
msgstr "Opakovat" msgstr "Opakovat"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:16 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:18
msgid "Select Track" msgid "Select Track"
msgstr "Vybrat stopu" msgstr "Vybrat stopu"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:17 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:19
msgid "Shuffle" msgid "Shuffle"
msgstr "Náhodně" msgstr "Náhodně"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:18 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:20
msgid "Sound" msgid "Sound"
msgstr "Zvuk" msgstr "Zvuk"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:19 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:21
msgid "Square" msgid "Square"
msgstr "Čtverec" msgstr "Čtverec"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:20 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:22
msgid "Volume Down" msgid "Volume Down"
msgstr "Snížit hlasitost" msgstr "Snížit hlasitost"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:21 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:23
msgid "Volume Up" msgid "Volume Up"
msgstr "Zvýšit hlasitost" msgstr "Zvýšit hlasitost"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:22 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:24
msgid "_Edit" msgid "_Edit"
msgstr "_Upravit" msgstr "_Upravit"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:23 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:25
msgid "_Help" msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda" msgstr "_Nápověda"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:24 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:26
msgid "_Media" msgid "_Media"
msgstr "_Média" msgstr "_Média"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:25 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:27
msgid "_Open location" msgid "_Open location"
msgstr "_Otevřít umístění" msgstr "_Otevřít umístění"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:26 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:28
msgid "_View" msgid "_View"
msgstr "_Zobrazit" msgstr "_Zobrazit"
...@@ -226,22 +231,26 @@ msgid "Visualization type:" ...@@ -226,22 +231,26 @@ msgid "Visualization type:"
msgstr "Typ vizualizace:" msgstr "Typ vizualizace:"
#: ../data/interfaces/save-playlist.ui.h:1 #: ../data/interfaces/save-playlist.ui.h:1
msgid "By Extension"
msgstr "Podle přípony"
#: ../data/interfaces/save-playlist.ui.h:2
msgid "Select File Types (By Extension)" msgid "Select File Types (By Extension)"
msgstr "Vybrat typy souborů (podle přípony)" msgstr "Vybrat typy souborů (podle přípony)"
#: ../gst/parole-gst.c:1494 #: ../gst/parole-gst.c:1511
msgid "The stream is taking too much time to load" msgid "The stream is taking too much time to load"
msgstr "Načtení datového proudu trvá příliš dlouho" msgstr "Načtení datového proudu trvá příliš dlouho"
#: ../gst/parole-gst.c:1494 #: ../gst/parole-gst.c:1511
msgid "Stop" msgid "Stop"
msgstr "Zastavit" msgstr "Zastavit"
#: ../gst/parole-gst.c:1683 #: ../gst/parole-gst.c:1700
msgid "Unable to load playbin GStreamer plugin, check your GStreamer installation" msgid "Unable to load playbin GStreamer plugin, check your GStreamer installation"
msgstr "Nelze zavést zásuvný modul GStreamer playbin, zkontrolujte stav instalace aplikace GStreamer" msgstr "Nelze zavést zásuvný modul GStreamer playbin, zkontrolujte stav instalace aplikace GStreamer"
#: ../gst/parole-gst.c:1703 #: ../gst/parole-gst.c:1720
msgid "Unable to load video GStreamer plugin, check your GStreamer installation" msgid "Unable to load video GStreamer plugin, check your GStreamer installation"
msgstr "Nelze zavést zásuvný modul GStreamer video, zkontrolujte stav instalace aplikace GStreamer" msgstr "Nelze zavést zásuvný modul GStreamer video, zkontrolujte stav instalace aplikace GStreamer"
...@@ -331,6 +340,7 @@ msgid "Media to play" ...@@ -331,6 +340,7 @@ msgid "Media to play"
msgstr "Přehrávaná média" msgstr "Přehrávaná média"
#: ../src/main.c:264 #: ../src/main.c:264
#, c-format
msgid "Parole is already running, use -i to open a new instance\n" msgid "Parole is already running, use -i to open a new instance\n"
msgstr "Aplikace Parole je již spuštěna, novou instanci otevřete použitím parametru -i\n" msgstr "Aplikace Parole je již spuštěna, novou instanci otevřete použitím parametru -i\n"
...@@ -354,8 +364,7 @@ msgstr "Přístup zamítnut" ...@@ -354,8 +364,7 @@ msgstr "Přístup zamítnut"
msgid "Unknown playlist format, Please select a support playlist format" msgid "Unknown playlist format, Please select a support playlist format"
msgstr "Neznámý formát seznamu médiíí. Vyberte podporovaný formát seznamu médií" msgstr "Neznámý formát seznamu médiíí. Vyberte podporovaný formát seznamu médií"
#: ../src/parole-medialist.c:514 #: ../src/parole-medialist.c:514 ../src/parole-player.c:1974
#: ../src/parole-player.c:1859
msgid "Playlist" msgid "Playlist"
msgstr "Seznam médií" msgstr "Seznam médií"
...@@ -383,32 +392,40 @@ msgstr "Zapamatovat si seznam médií" ...@@ -383,32 +392,40 @@ msgstr "Zapamatovat si seznam médií"
msgid "Media list" msgid "Media list"
msgstr "Seznam médiíí" msgstr "Seznam médiíí"
#: ../src/parole-player.c:318 #: ../src/parole-player.c:333
msgid "Hide playlist" msgid "Hide playlist"
msgstr "Skrýt seznam médií" msgstr "Skrýt seznam médií"
#: ../src/parole-player.c:327 #: ../src/parole-player.c:342
msgid "Show playlist" msgid "Show playlist"
msgstr "Zobrazit seznam médií" msgstr "Zobrazit seznam médií"
#: ../src/parole-player.c:547 #: ../src/parole-player.c:375
msgid "Open ISO image"
msgstr "Otevřít obraz ISO"
#: ../src/parole-player.c:392
msgid "CD image"
msgstr "Obraz disku CD"
#: ../src/parole-player.c:392
msgid "DVD image"
msgstr "Obraz disku DVD"
#: ../src/parole-player.c:643
#: ../browser-plugin/media-plugin/parole-plugin-player.c:300 #: ../browser-plugin/media-plugin/parole-plugin-player.c:300
msgid "Media stream is not seekable" msgid "Media stream is not seekable"
msgstr "Datový tok neumožňuje přesouvání" msgstr "Datový tok neumožňuje přesouvání"
#.
#. * Next chapter menu item #. * Next chapter menu item
#. #.
#: ../src/parole-player.c:1102 #: ../src/parole-player.c:1198 ../src/parole-disc-menu.c:122
#: ../src/parole-disc-menu.c:122
msgid "Next Track" msgid "Next Track"
msgstr "Další stopa" msgstr "Další stopa"
#.
#. * Previous chapter menu item #. * Previous chapter menu item
#. #.
#: ../src/parole-player.c:1114 #: ../src/parole-player.c:1210 ../src/parole-disc-menu.c:123
#: ../src/parole-disc-menu.c:123
msgid "Previous Track" msgid "Previous Track"
msgstr "Předchozí stopa" msgstr "Předchozí stopa"
...@@ -425,8 +442,7 @@ msgstr "Zastaveno" ...@@ -425,8 +442,7 @@ msgstr "Zastaveno"
msgid "Finished" msgid "Finished"
msgstr "Dokončeno" msgstr "Dokončeno"
#: ../src/parole-statusbar.c:114 #: ../src/parole-statusbar.c:114 ../src/parole-statusbar.c:124
#: ../src/parole-statusbar.c:124
msgid "Paused" msgid "Paused"
msgstr "Pozastaveno" msgstr "Pozastaveno"
...@@ -434,7 +450,7 @@ msgstr "Pozastaveno" ...@@ -434,7 +450,7 @@ msgstr "Pozastaveno"
msgid "Playing" msgid "Playing"
msgstr "Přehrávání" msgstr "Přehrávání"
#: ../src/parole-statusbar.c:164 #: ../src/parole-statusbar.c:168
msgid "Live stream:" msgid "Live stream:"
msgstr "Živý datový tok:" msgstr "Živý datový tok:"
...@@ -447,7 +463,7 @@ msgstr "Autor a správce" ...@@ -447,7 +463,7 @@ msgstr "Autor a správce"
msgid "Translator (%s)" msgid "Translator (%s)"
msgstr "Překladatel (%s)" msgstr "Překladatel (%s)"
#: ../src/parole-disc.c:202 #: ../src/parole-disc.c:227
msgid "Play Disc" msgid "Play Disc"
msgstr "Přehrát disk" msgstr "Přehrát disk"
...@@ -455,10 +471,8 @@ msgstr "Přehrát disk" ...@@ -455,10 +471,8 @@ msgstr "Přehrát disk"
msgid "Current Locale" msgid "Current Locale"
msgstr "Současné regionální nastavení" msgstr "Současné regionální nastavení"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:168 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:168 ../src/parole-subtitle-encoding.c:170
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:170 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:172 ../src/parole-subtitle-encoding.c:174
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:172
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:174
msgid "Arabic" msgid "Arabic"
msgstr "Arabské" msgstr "Arabské"
...@@ -466,8 +480,7 @@ msgstr "Arabské" ...@@ -466,8 +480,7 @@ msgstr "Arabské"
msgid "Armenian" msgid "Armenian"
msgstr "Arménské" msgstr "Arménské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:180 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:180 ../src/parole-subtitle-encoding.c:182
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:182
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:184 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:184
msgid "Baltic" msgid "Baltic"
msgstr "Pobalstské jazyky" msgstr "Pobalstské jazyky"
...@@ -476,22 +489,17 @@ msgstr "Pobalstské jazyky" ...@@ -476,22 +489,17 @@ msgstr "Pobalstské jazyky"
msgid "Celtic" msgid "Celtic"
msgstr "Keltské" msgstr "Keltské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:190 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:190 ../src/parole-subtitle-encoding.c:192
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:192 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:194 ../src/parole-subtitle-encoding.c:196
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:194
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:196
msgid "Central European" msgid "Central European"
msgstr "Středoevropské" msgstr "Středoevropské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:199 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:199 ../src/parole-subtitle-encoding.c:201
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:201 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:203 ../src/parole-subtitle-encoding.c:205
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:203
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:205
msgid "Chinese Simplified" msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Čínské zjednodučené" msgstr "Čínské zjednodučené"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:208 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:208 ../src/parole-subtitle-encoding.c:210
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:210
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:212 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:212
msgid "Chinese Traditional" msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Čínské tradiční" msgstr "Čínské tradiční"
...@@ -500,12 +508,9 @@ msgstr "Čínské tradiční" ...@@ -500,12 +508,9 @@ msgstr "Čínské tradiční"
msgid "Croatian" msgid "Croatian"
msgstr "Chorvatské" msgstr "Chorvatské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:218 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:218 ../src/parole-subtitle-encoding.c:220
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:220 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:222 ../src/parole-subtitle-encoding.c:224
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:222 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:226 ../src/parole-subtitle-encoding.c:228
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:224
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:226
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:228
msgid "Cyrillic" msgid "Cyrillic"
msgstr "Cyrilice" msgstr "Cyrilice"
...@@ -513,8 +518,7 @@ msgstr "Cyrilice" ...@@ -513,8 +518,7 @@ msgstr "Cyrilice"
msgid "Cyrillic/Russian" msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Cyrilice/Rusky" msgstr "Cyrilice/Rusky"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:234 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:234 ../src/parole-subtitle-encoding.c:236
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:236
msgid "Cyrillic/Ukrainian" msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Cyrilice/Ukrajinsky" msgstr "Cyrilice/Ukrajinsky"
...@@ -522,8 +526,7 @@ msgstr "Cyrilice/Ukrajinsky" ...@@ -522,8 +526,7 @@ msgstr "Cyrilice/Ukrajinsky"
msgid "Georgian" msgid "Georgian"
msgstr "Gruzinské" msgstr "Gruzinské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:242 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:242 ../src/parole-subtitle-encoding.c:244
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:244
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:246 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:246
msgid "Greek" msgid "Greek"
msgstr "Řecké" msgstr "Řecké"
...@@ -536,10 +539,8 @@ msgstr "Gujarati" ...@@ -536,10 +539,8 @@ msgstr "Gujarati"
msgid "Gurmukhi" msgid "Gurmukhi"
msgstr "Gurmukhi" msgstr "Gurmukhi"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:255 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:255 ../src/parole-subtitle-encoding.c:257
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:257 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:259 ../src/parole-subtitle-encoding.c:261
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:259
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:261
msgid "Hebrew" msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrejské" msgstr "Hebrejské"
...@@ -555,16 +556,13 @@ msgstr "Hindské" ...@@ -555,16 +556,13 @@ msgstr "Hindské"
msgid "Icelandic" msgid "Icelandic"
msgstr "Islandské" msgstr "Islandské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:273 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:273 ../src/parole-subtitle-encoding.c:275
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:275
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:277 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:277
msgid "Japanese" msgid "Japanese"
msgstr "Japonské" msgstr "Japonské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:280 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:280 ../src/parole-subtitle-encoding.c:282
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:282 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:284 ../src/parole-subtitle-encoding.c:286
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:284
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:286
msgid "Korean" msgid "Korean"
msgstr "Korejské" msgstr "Korejské"
...@@ -576,8 +574,7 @@ msgstr "Severské" ...@@ -576,8 +574,7 @@ msgstr "Severské"
msgid "Persian" msgid "Persian"
msgstr "Perské" msgstr "Perské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:295 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:295 ../src/parole-subtitle-encoding.c:297
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:297
msgid "Romanian" msgid "Romanian"
msgstr "Rumunské" msgstr "Rumunské"
...@@ -589,31 +586,24 @@ msgstr "Jihoevropské" ...@@ -589,31 +586,24 @@ msgstr "Jihoevropské"
msgid "Thai" msgid "Thai"
msgstr "Thajské" msgstr "Thajské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:306 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:306 ../src/parole-subtitle-encoding.c:308
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:308 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:310 ../src/parole-subtitle-encoding.c:312
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:310
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:312
msgid "Turkish" msgid "Turkish"
msgstr "Turecké" msgstr "Turecké"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:315 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:315 ../src/parole-subtitle-encoding.c:317
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:317 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:319 ../src/parole-subtitle-encoding.c:321
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:319
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:321
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:323 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:323
msgid "Unicode" msgid "Unicode"
msgstr "Unicode" msgstr "Unicode"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:326 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:326 ../src/parole-subtitle-encoding.c:328
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:328 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:330 ../src/parole-subtitle-encoding.c:332
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:330
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:332
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:334 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:334
msgid "Western" msgid "Western"
msgstr "Západní" msgstr "Západní"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:337 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:337 ../src/parole-subtitle-encoding.c:339
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:339
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:341 #: ../src/parole-subtitle-encoding.c:341
msgid "Vietnamese" msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamské" msgstr "Vietnamské"
...@@ -639,8 +629,7 @@ msgstr "Přehrávání stopy" ...@@ -639,8 +629,7 @@ msgstr "Přehrávání stopy"
msgid "Track %i" msgid "Track %i"
msgstr "Stopa %i" msgstr "Stopa %i"
#: ../src/parole-plugins-manager.c:297 #: ../src/parole-plugins-manager.c:297 ../src/parole-plugins-manager.c:433
#: ../src/parole-plugins-manager.c:433
msgid "Visit Website" msgid "Visit Website"
msgstr "Navštívit webovou stránku" msgstr "Navštívit webovou stránku"
...@@ -800,10 +789,8 @@ msgstr "Opustit režim celé obrazovky" ...@@ -800,10 +789,8 @@ msgstr "Opustit režim celé obrazovky"
msgid "Fullscreen" msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka" msgstr "Celá obrazovka"
#.
#. * Copy url #. * Copy url
#. #.
#: ../browser-plugin/media-plugin/parole-plugin-player.c:455 #: ../browser-plugin/media-plugin/parole-plugin-player.c:455
msgid "Copy url" msgid "Copy url"
msgstr "Zkopírovat umístění URL" msgstr "Zkopírovat umístění URL"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment