Commit 090f1825 authored by Ali Abdallah's avatar Ali Abdallah

Merge branch 'master' of ssh://git.xfce.org/git/apps/parole

parents 59f92240 e91a7c51
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Parole\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-18 18:47+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-14 12:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech\n"
......@@ -11,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
"X-Poedit-SourceCharset: ASCII\n"
"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:1
msgid "16:9 (Widescreen)"
......@@ -39,89 +40,93 @@ msgid "Chapter Menu"
msgstr "Nabídka kapitoly"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:7
msgid "DVD"
msgstr "Disk DVD"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:8
msgid "DVD Menu"
msgstr "Nabídka disku DVD"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:8
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:9
msgid "From ISO image"
msgstr "Z obrazu disku DVD"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:10
msgid "Media player"
msgstr "Přehrávač médií"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:9
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:11
msgid "Mute"
msgstr "Ztlumit"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:10
#: ../src/parole-player.c:1102
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:12 ../src/parole-player.c:1198
#: ../src/parole-disc-menu.c:113
msgid "Next Chapter"
msgstr "Další kapitola"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:11
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:13
msgid "None"
msgstr "Žádný"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:12
#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:1
#: ../src/parole-about.c:70
#: ../plugins/window-title/window-title-provider.c:58
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:14 ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:1
#: ../src/parole-about.c:70 ../plugins/window-title/window-title-provider.c:58
msgid "Parole Media Player"
msgstr "Přehrávač médií Parole"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:13
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:15
msgid "Plugins"
msgstr "Zásuvné moduly"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:14
#: ../src/parole-player.c:1114
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:16 ../src/parole-player.c:1210
#: ../src/parole-disc-menu.c:114
msgid "Previous Chapter"
msgstr "Předchozí kapitola"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:15
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:17
msgid "Repeat"
msgstr "Opakovat"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:16
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:18
msgid "Select Track"
msgstr "Vybrat stopu"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:17
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:19
msgid "Shuffle"
msgstr "Náhodně"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:18
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:20
msgid "Sound"
msgstr "Zvuk"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:19
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:21
msgid "Square"
msgstr "Čtverec"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:20
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:22
msgid "Volume Down"
msgstr "Snížit hlasitost"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:21
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:23
msgid "Volume Up"
msgstr "Zvýšit hlasitost"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:22
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:24
msgid "_Edit"
msgstr "_Upravit"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:23
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:25
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:24
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:26
msgid "_Media"
msgstr "_Média"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:25
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:27
msgid "_Open location"
msgstr "_Otevřít umístění"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:26
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:28
msgid "_View"
msgstr "_Zobrazit"
......@@ -226,22 +231,26 @@ msgid "Visualization type:"
msgstr "Typ vizualizace:"
#: ../data/interfaces/save-playlist.ui.h:1
msgid "By Extension"
msgstr "Podle přípony"
#: ../data/interfaces/save-playlist.ui.h:2
msgid "Select File Types (By Extension)"
msgstr "Vybrat typy souborů (podle přípony)"
#: ../gst/parole-gst.c:1494
#: ../gst/parole-gst.c:1511
msgid "The stream is taking too much time to load"
msgstr "Načtení datového proudu trvá příliš dlouho"
#: ../gst/parole-gst.c:1494
#: ../gst/parole-gst.c:1511
msgid "Stop"
msgstr "Zastavit"
#: ../gst/parole-gst.c:1683
#: ../gst/parole-gst.c:1700
msgid "Unable to load playbin GStreamer plugin, check your GStreamer installation"
msgstr "Nelze zavést zásuvný modul GStreamer playbin, zkontrolujte stav instalace aplikace GStreamer"
#: ../gst/parole-gst.c:1703
#: ../gst/parole-gst.c:1720
msgid "Unable to load video GStreamer plugin, check your GStreamer installation"
msgstr "Nelze zavést zásuvný modul GStreamer video, zkontrolujte stav instalace aplikace GStreamer"
......@@ -331,6 +340,7 @@ msgid "Media to play"
msgstr "Přehrávaná média"
#: ../src/main.c:264
#, c-format
msgid "Parole is already running, use -i to open a new instance\n"
msgstr "Aplikace Parole je již spuštěna, novou instanci otevřete použitím parametru -i\n"
......@@ -354,8 +364,7 @@ msgstr "Přístup zamítnut"
msgid "Unknown playlist format, Please select a support playlist format"
msgstr "Neznámý formát seznamu médiíí. Vyberte podporovaný formát seznamu médií"
#: ../src/parole-medialist.c:514
#: ../src/parole-player.c:1859
#: ../src/parole-medialist.c:514 ../src/parole-player.c:1974
msgid "Playlist"
msgstr "Seznam médií"
......@@ -383,32 +392,40 @@ msgstr "Zapamatovat si seznam médií"
msgid "Media list"
msgstr "Seznam médiíí"
#: ../src/parole-player.c:318
#: ../src/parole-player.c:333
msgid "Hide playlist"
msgstr "Skrýt seznam médií"
#: ../src/parole-player.c:327
#: ../src/parole-player.c:342
msgid "Show playlist"
msgstr "Zobrazit seznam médií"
#: ../src/parole-player.c:547
#: ../src/parole-player.c:375
msgid "Open ISO image"
msgstr "Otevřít obraz ISO"
#: ../src/parole-player.c:392
msgid "CD image"
msgstr "Obraz disku CD"
#: ../src/parole-player.c:392
msgid "DVD image"
msgstr "Obraz disku DVD"
#: ../src/parole-player.c:643
#: ../browser-plugin/media-plugin/parole-plugin-player.c:300
msgid "Media stream is not seekable"
msgstr "Datový tok neumožňuje přesouvání"
#.
#. * Next chapter menu item
#.
#: ../src/parole-player.c:1102
#: ../src/parole-disc-menu.c:122
#.
#: ../src/parole-player.c:1198 ../src/parole-disc-menu.c:122
msgid "Next Track"
msgstr "Další stopa"
#.
#. * Previous chapter menu item
#.
#: ../src/parole-player.c:1114
#: ../src/parole-disc-menu.c:123
#.
#: ../src/parole-player.c:1210 ../src/parole-disc-menu.c:123
msgid "Previous Track"
msgstr "Předchozí stopa"
......@@ -425,8 +442,7 @@ msgstr "Zastaveno"
msgid "Finished"
msgstr "Dokončeno"
#: ../src/parole-statusbar.c:114
#: ../src/parole-statusbar.c:124
#: ../src/parole-statusbar.c:114 ../src/parole-statusbar.c:124
msgid "Paused"
msgstr "Pozastaveno"
......@@ -434,7 +450,7 @@ msgstr "Pozastaveno"
msgid "Playing"
msgstr "Přehrávání"
#: ../src/parole-statusbar.c:164
#: ../src/parole-statusbar.c:168
msgid "Live stream:"
msgstr "Živý datový tok:"
......@@ -447,7 +463,7 @@ msgstr "Autor a správce"
msgid "Translator (%s)"
msgstr "Překladatel (%s)"
#: ../src/parole-disc.c:202
#: ../src/parole-disc.c:227
msgid "Play Disc"
msgstr "Přehrát disk"
......@@ -455,10 +471,8 @@ msgstr "Přehrát disk"
msgid "Current Locale"
msgstr "Současné regionální nastavení"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:168
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:170
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:172
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:174
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:168 ../src/parole-subtitle-encoding.c:170
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:172 ../src/parole-subtitle-encoding.c:174
msgid "Arabic"
msgstr "Arabské"
......@@ -466,8 +480,7 @@ msgstr "Arabské"
msgid "Armenian"
msgstr "Arménské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:180
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:182
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:180 ../src/parole-subtitle-encoding.c:182
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:184
msgid "Baltic"
msgstr "Pobalstské jazyky"
......@@ -476,22 +489,17 @@ msgstr "Pobalstské jazyky"
msgid "Celtic"
msgstr "Keltské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:190
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:192
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:194
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:196
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:190 ../src/parole-subtitle-encoding.c:192
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:194 ../src/parole-subtitle-encoding.c:196
msgid "Central European"
msgstr "Středoevropské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:199
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:201
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:203
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:205
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:199 ../src/parole-subtitle-encoding.c:201
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:203 ../src/parole-subtitle-encoding.c:205
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Čínské zjednodučené"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:208
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:210
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:208 ../src/parole-subtitle-encoding.c:210
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:212
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Čínské tradiční"
......@@ -500,12 +508,9 @@ msgstr "Čínské tradiční"
msgid "Croatian"
msgstr "Chorvatské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:218
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:220
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:222
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:224
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:226
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:228
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:218 ../src/parole-subtitle-encoding.c:220
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:222 ../src/parole-subtitle-encoding.c:224
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:226 ../src/parole-subtitle-encoding.c:228
msgid "Cyrillic"
msgstr "Cyrilice"
......@@ -513,8 +518,7 @@ msgstr "Cyrilice"
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Cyrilice/Rusky"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:234
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:236
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:234 ../src/parole-subtitle-encoding.c:236
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Cyrilice/Ukrajinsky"
......@@ -522,8 +526,7 @@ msgstr "Cyrilice/Ukrajinsky"
msgid "Georgian"
msgstr "Gruzinské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:242
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:244
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:242 ../src/parole-subtitle-encoding.c:244
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:246
msgid "Greek"
msgstr "Řecké"
......@@ -536,10 +539,8 @@ msgstr "Gujarati"
msgid "Gurmukhi"
msgstr "Gurmukhi"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:255
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:257
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:259
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:261
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:255 ../src/parole-subtitle-encoding.c:257
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:259 ../src/parole-subtitle-encoding.c:261
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrejské"
......@@ -555,16 +556,13 @@ msgstr "Hindské"
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:273
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:275
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:273 ../src/parole-subtitle-encoding.c:275
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:277
msgid "Japanese"
msgstr "Japonské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:280
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:282
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:284
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:286
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:280 ../src/parole-subtitle-encoding.c:282
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:284 ../src/parole-subtitle-encoding.c:286
msgid "Korean"
msgstr "Korejské"
......@@ -576,8 +574,7 @@ msgstr "Severské"
msgid "Persian"
msgstr "Perské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:295
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:297
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:295 ../src/parole-subtitle-encoding.c:297
msgid "Romanian"
msgstr "Rumunské"
......@@ -589,31 +586,24 @@ msgstr "Jihoevropské"
msgid "Thai"
msgstr "Thajské"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:306
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:308
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:310
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:312
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:306 ../src/parole-subtitle-encoding.c:308
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:310 ../src/parole-subtitle-encoding.c:312
msgid "Turkish"
msgstr "Turecké"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:315
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:317
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:319
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:321
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:315 ../src/parole-subtitle-encoding.c:317
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:319 ../src/parole-subtitle-encoding.c:321
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:323
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:326
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:328
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:330
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:332
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:326 ../src/parole-subtitle-encoding.c:328
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:330 ../src/parole-subtitle-encoding.c:332
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:334
msgid "Western"
msgstr "Západní"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:337
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:339
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:337 ../src/parole-subtitle-encoding.c:339
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:341
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamské"
......@@ -639,8 +629,7 @@ msgstr "Přehrávání stopy"
msgid "Track %i"
msgstr "Stopa %i"
#: ../src/parole-plugins-manager.c:297
#: ../src/parole-plugins-manager.c:433
#: ../src/parole-plugins-manager.c:297 ../src/parole-plugins-manager.c:433
msgid "Visit Website"
msgstr "Navštívit webovou stránku"
......@@ -800,10 +789,8 @@ msgstr "Opustit režim celé obrazovky"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
#.
#. * Copy url
#.
#.
#: ../browser-plugin/media-plugin/parole-plugin-player.c:455
msgid "Copy url"
msgstr "Zkopírovat umístění URL"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment