Commit bbb91f67 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (97%).

304 translated messages, 8 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent e0a950fd
Pipeline #1147 passed with stage
in 8 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-07 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-04 14:18+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-24 12:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-06 08:13+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -31,145 +31,145 @@ msgid "Print version information and exit"
msgstr "Kuva versiooniteavet ja lõpeta töö"
#. default application name
#: ../mousepad/main.c:69 ../mousepad.desktop.in.in.h:1
#: ../mousepad/main.c:70 ../mousepad.desktop.in.in.h:1
msgid "Mousepad"
msgstr "Mousepad"
#. initialize gtk+
#: ../mousepad/main.c:83
#: ../mousepad/main.c:84
msgid "[FILES...]"
msgstr "[FAILID...]"
#. no error message, the gui initialization failed
#: ../mousepad/main.c:89
#: ../mousepad/main.c:90
msgid "Failed to open display."
msgstr "Kuva avamine ei õnnestunud"
#: ../mousepad/main.c:106
#: ../mousepad/main.c:107
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce arendusmeeskond. Kõik õigused kaitstud."
#: ../mousepad/main.c:107
#: ../mousepad/main.c:108
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Palun teata vigadest <%s>."
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:44
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:39
msgid "Mousepad is a fast text editor for the Xfce Desktop Environment."
msgstr "Mousepad on kiire tekstiredaktor Xfce töölauakeskkonna jaoks."
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:49
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:44
msgid "translator-credits"
msgstr "Kristjan Siimson <epost@ksiimson.se> &amp; tolge.pingviin.org\nPriit Jõerüüt 2020"
#. display an error message to the user
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:104
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:99
msgid "Failed to open the documentation browser"
msgstr "Dokumentatsioonisirvija avamine ebaõnnestus"
#. build dialog
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:119
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:114
msgid "Select Tab Size"
msgstr "Vali tabulaatori samm"
#. build the dialog
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:200
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:195
msgid "Go To"
msgstr "Mine reale"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:222
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:217
msgid "_Line number:"
msgstr "_Reanumber:"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:241
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:236
msgid "C_olumn number:"
msgstr "V_eeru number:"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:299
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:294
msgid "Remove all entries from the documents history?"
msgstr "Kas kustutan kõik kirjed dokumentide ajaloost?"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:304
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:299
msgid "Clear Documents History"
msgstr "Tühjenda dokumentide ajalugu"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:307
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:302
msgid ""
"Clearing the documents history will permanently remove all currently listed "
"entries."
msgstr "Dokumentide ajaloo tühjendamisel kustutatakse püsivalt kõik sealsed kirjed."
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:338
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:333
msgid "Do you want to save the changes before closing?"
msgstr "Kas sa soovid enne sulgemist salvestada muudatused?"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:339
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:334
msgid "Save Changes"
msgstr "Salvesta muutused"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:340
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:335
msgid "_Don't Save"
msgstr "Ära salvesta"
#. secondary text
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:362
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:357
msgid "If you don't save the document, all the changes will be lost."
msgstr "Kui sa dokumenti ei salvesta, siis kõik muutused lähevad kaotsi."
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:384
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:379
msgid ""
"The document has been externally modified. Do you want to continue saving?"
msgstr "Seda dokumenti on muudetud välise programmiga. Kas sa soovid jätkata salvestamist?"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:385
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:380
msgid "Externally Modified"
msgstr "Muudetud välise programmiga"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:387
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:382
msgid "If you save the document, all of the external changes will be lost."
msgstr "Kui sa selle dokumendi salvestad, siis väliste programmidega tehtud muudatused lähevad kaotsi."
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:415
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:410
msgid "Do you want to save your changes before reloading?"
msgstr "Kas sa soovid salvestada muudatused enne faili uuesti laadimist?"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:417
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:412
msgid "If you revert the file, all unsaved changes will be lost."
msgstr "Kui sa ennistad algse faili, siis kõik salvestamata muudatused lähevad kaotsi."
#. pack button, add signal and tooltip
#: ../mousepad/mousepad-document.c:500
#: ../mousepad/mousepad-document.c:497
msgid "Close this tab"
msgstr "Sulge see kaart"
#. create an unique untitled document name
#: ../mousepad/mousepad-document.c:530
#: ../mousepad/mousepad-document.c:527
msgid "Untitled"
msgstr "Pealkirjastamata"
#. create the header
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:131
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:125
msgid "The document was not UTF-8 valid"
msgstr "See dokument ei ole korrektses UTF-8 kodeeringus"
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:132
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:126
msgid "Please select an encoding below."
msgstr "Palun vali alljärgnevast kodeering"
#. encoding radio buttons
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:144
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:138
msgid "Default (UTF-8)"
msgstr "Vaikimisi (UTF-8)"
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:150
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:144
msgid "System"
msgstr "Süsteem"
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:157
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:151
msgid "Other:"
msgstr "Muu:"
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:177
#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:171
msgid "Checking encodings..."
msgstr "Kontrollin kodeeringuid..."
......@@ -291,31 +291,31 @@ msgstr "Jaapani"
msgid "Korean"
msgstr "Korea"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:568
#: ../mousepad/mousepad-file.c:562
#, c-format
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Teisenduse sisendi vigane baidijärjestus"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:912
#: ../mousepad/mousepad-file.c:906
#, c-format
msgid "The file \"%s\" you tried to reload does not exist anymore"
msgstr "Proovisid laadida faili \"%s\", kuid seda pole enam olemas"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:953
#: ../mousepad/mousepad-file.c:947
#, c-format
msgid "Failed to read the status of \"%s\""
msgstr "Ei õnnestunud lugeda \"%s\" staatust"
#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:230
#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:229
msgid "Plain Text"
msgstr "Lihttekst"
#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:231
#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:230
msgid "No filetype"
msgstr "Faili tüüp puudub"
#. setup the window properties
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.c:437 ../mousepad/mousepad-window.c:457
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.c:432 ../mousepad/mousepad-window.c:447
msgid "Preferences"
msgstr "Eelistused"
......@@ -348,13 +348,13 @@ msgid "none"
msgstr ""
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:8
#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:197
#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:193
msgid "None"
msgstr "Puudub"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:9
msgid "Menu"
msgstr ""
msgstr "Menüü"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:10
msgid "Small Toolbar"
......@@ -393,7 +393,7 @@ msgid "Text Beside Icons"
msgstr "Tekst ikoonide kõrval"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:19
#: ../mousepad/mousepad-window.c:484
#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
msgid "Show line numbers"
msgstr "Näita reanumbreid"
......@@ -526,714 +526,712 @@ msgid "Window"
msgstr "Aken"
#. set a custom tab label
#: ../mousepad/mousepad-print.c:125
#: ../mousepad/mousepad-print.c:120
msgid "Document Settings"
msgstr "Dokumendi seaded"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:600
#: ../mousepad/mousepad-print.c:595
msgid "Page Setup"
msgstr "Lehe paigutus"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:610
#: ../mousepad/mousepad-print.c:605
msgid "_Adjust page size and orientation"
msgstr "Koh_anda lehe mõõtu ja paigutust"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:620
#: ../mousepad/mousepad-print.c:615
msgid "Appearance"
msgstr "Välimus"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:634
#: ../mousepad/mousepad-print.c:629
msgid "Print page _headers"
msgstr "Trüki lehe päiserida"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:641
#: ../mousepad/mousepad-print.c:636
msgid "Print _line numbers"
msgstr "Trüki _reanumbrid"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:658
#: ../mousepad/mousepad-print.c:653
msgid "Numbering interval:"
msgstr "Reanumbrite intervall:"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:666
#: ../mousepad/mousepad-print.c:661
msgid ""
"The interval at which to print line numbers. For example a value of 1 will "
"print a line number on each line, a value of 2 will print a line number on "
"every other line, and so on."
msgstr "Intervall reanumbrite trükkimiseks. Näiteks kui väärtus on 1, siis trükitakse kõik reanumbrid, kui väärtus on 2, siis trükitakse iga teise rea numbrid, jne."
#: ../mousepad/mousepad-print.c:678
#: ../mousepad/mousepad-print.c:673
msgid "Enable text _wrapping"
msgstr "Luba ridade murdmine"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:685
#: ../mousepad/mousepad-print.c:680
msgid "Enable _syntax highlighting"
msgstr "Luba süntaksi esiletõstmine"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:697
#: ../mousepad/mousepad-print.c:692
msgid "Fonts"
msgstr "Fondid"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:719
#: ../mousepad/mousepad-print.c:714
msgid "Header:"
msgstr "Päis:"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:729
#: ../mousepad/mousepad-print.c:724
msgid "Body:"
msgstr "Põhitekst:"
#: ../mousepad/mousepad-print.c:739
#: ../mousepad/mousepad-print.c:734
msgid "Line numbers:"
msgstr "Reanumbrid:"
#. set dialog properties
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:137
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:136
msgid "Replace"
msgstr "Asenda"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:144
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:142
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:423
msgid "_Replace"
msgstr "_Asenda"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:162
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:160
msgid "_Search for:"
msgstr "_Otsingusõna"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:183
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:181
msgid "Replace _with:"
msgstr "Asen_dus:"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:203
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:201
msgid "Search _direction:"
msgstr "Otsin_gusuund:"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:212
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:210
msgid "Up"
msgstr "Üles"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:213
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:211
msgid "Down"
msgstr "Alla"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:214
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:212
msgid "Both"
msgstr "Mõlemas suunas"
#. case sensitive
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:223
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:221
msgid "Case sensi_tive"
msgstr "Tõstutundl_ik"
#. enable regex search
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:228
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:286 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:296
msgid "_Enable Regex"
msgstr "_Luba regulaaravaldise kasutamine"
#. match whole word
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:230
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:235
msgid "_Match whole word"
msgstr "Ainult terved sõnad"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:241
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:246
msgid "Replace _all in:"
msgstr "Kus _asendame:"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:249
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:254
msgid "Selection"
msgstr "Valik"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:250
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:255
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:251
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:256
msgid "All Documents"
msgstr "Kõik dokumendid"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:422
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:402
#, c-format
msgid "%d occurrence"
msgid_plural "%d occurrences"
msgstr[0] "%d ilming"
msgstr[1] "%d ilmingut"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:423
msgid "_Replace All"
msgstr "_Asenda kõik"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:208
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:205
msgid "Fi_nd:"
msgstr "Ots_i:"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:230
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:227
msgid "_Next"
msgstr "_Järgmine"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:241
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:238
msgid "_Previous"
msgstr "_Eelmine"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:252
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:249
msgid "Highlight _All"
msgstr "Märgista kõik"
#. overflow menu item for when window is too narrow to show the tool bar item
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:265 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:276
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:262 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:273
msgid "Mat_ch Case"
msgstr "_Tõstutundlik sobivus"
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:140
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:134
msgid "Choose a filetype"
msgstr "Vali faili tüüp"
#. language/filetype
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:145 ../mousepad/mousepad-statusbar.c:255
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:139 ../mousepad/mousepad-statusbar.c:249
msgid "Filetype: None"
msgstr "Faili tüüp: teadmata"
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:168
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:162
msgid "Toggle the overwrite mode"
msgstr "Lülita ülekirjutamise režiim sisse-välja"
#. overwrite label
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:173
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:167
msgid "OVR"
msgstr "ÜKR"
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:258
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:252
#, c-format
msgid "Filetype: %s"
msgstr "Faili tüüp: %s"
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:278
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:272
#, c-format
msgid "Line: %d Column: %d Selection: %d"
msgstr "Rida: %d Veerg: %d Valik: %d"
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:280
#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:274
#, c-format
msgid "Line: %d Column: %d"
msgstr "Rida: %d Veerg: %d"
#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:198
#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:194
msgid "No style scheme"
msgstr "Värviskeem puudub"
#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:212
#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:208
#, c-format
msgid "%s | Authors: %s | Filename: %s"
msgstr "%s | Autorid: %s | Faili nimi: %s"
#. show warning to the user
#: ../mousepad/mousepad-util.c:549
#: ../mousepad/mousepad-util.c:550
#, c-format
msgid "Unable to create base directory \"%s\". Saving to file \"%s\" will be aborted."
msgstr "Baaskataloogi \"%s\" loomine ebaõnnestus. Faili \"%s\" salvestamine katkestatakse."
#. print error
#: ../mousepad/mousepad-util.c:595
#: ../mousepad/mousepad-util.c:596
#, c-format
msgid "Failed to store the preferences to \"%s\": %s"
msgstr "Eelistuste salvestamine ebaõnnestus \"%s\": %s"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
#: ../mousepad/mousepad-window.c:404
msgid "_File"
msgstr "_Fail"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
#: ../mousepad/mousepad-window.c:405
msgid "_New"
msgstr "_Uus dokument"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
#: ../mousepad/mousepad-window.c:405
msgid "Create a new document"
msgstr "Loo uus dokument"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
#: ../mousepad/mousepad-window.c:406
msgid "New _Window"
msgstr "Uus _Aken"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
#: ../mousepad/mousepad-window.c:406
msgid "Create a new document in a new window"
msgstr "Loo uus dokument uues aknas"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
#: ../mousepad/mousepad-window.c:407
msgid "New From Te_mplate"
msgstr "Uus dokum_ent malli alusel"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
#: ../mousepad/mousepad-window.c:408
msgid "_Open..."
msgstr "_Ava..."
#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
#: ../mousepad/mousepad-window.c:408
msgid "Open a file"
msgstr "Ava fail"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
#: ../mousepad/mousepad-window.c:409
msgid "Op_en Recent"
msgstr "Ava _viimati kasutatud"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
msgid "No items found"
msgstr "Ühtegi kirjet ei leitud"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
msgid "Clear _History"
msgstr "Kustuta _ajalugu"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
msgid "Clear the recently used files history"
msgstr "Kustuta viimati avatud failide ajalugu"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
msgid "Save the current document"
msgstr "Salvesta käesolev dokument"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
msgid "Save _As..."
msgstr "Salvesta _kui.."
#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
msgid "Save current document as another file"
msgstr "Salvesta käesolev dokument teise failina"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
msgid "Save A_ll"
msgstr "Salvesta kõ_ik"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
msgid "Save all document in this window"
msgstr "Salvesta kõik dokumendid selles aknas"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
msgid "Re_vert"
msgstr "E_nnista"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
msgid "Revert to the saved version of the file"
msgstr "Ennista fail viimati salvestatud olekusse"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
msgid "_Print..."
msgstr "_Trüki"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
msgid "Print the current document"
msgstr "Trüki käesolev dokument"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
msgid "_Detach Tab"
msgstr "Lahuta_ kaart"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
msgid "Move the current document to a new window"
msgstr "Tõsta käesolev dokument uude aknasse"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
msgid "Close _Tab"
msgstr "Sulge kaar_t"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
msgid "Close the current document"
msgstr "Sulge käesolev dokument"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
msgid "_Close Window"
msgstr "_Sulge aken"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
msgid "Close this window"
msgstr "Sulge see aken"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
msgid "_Edit"
msgstr "Toim_eta"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
msgid "Undo the last action"
msgstr "Võta eelmine tegevus tagasi"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Korda viimast tagasivõetud tegevust"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
msgid "Cut the selection"
msgstr "Lõika valik"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
msgid "Copy the selection"
msgstr "Kopeeri valik"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Aseta lõikepuhvrist"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
msgid "Paste _Special"
msgstr "Aseta _teisiti"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
msgid "Paste from _History"
msgstr "Aseta _ajaloost"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
msgid "Paste from the clipboard history"
msgstr "Aseta lõikepuhvri ajaloost"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
msgid "Paste as _Column"
msgstr "Aseta _veeruna"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
msgid "Paste the clipboard text into a column"
msgstr "Aseta lõikepuhvri tekst veeruna"