Commit 98f27c5f authored by Kiril Kirilov's avatar Kiril Kirilov Committed by Transifex

I18n: Update translation bg (100%).

314 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 051dbae6
......@@ -5,14 +5,14 @@
# Translators:
# Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>, 2012
# Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>, 2012
# Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>, 2014,2018-2019
# Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>, 2014,2018-2020
# Любомир Василев, 2014-2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-06 06:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-06 07:16+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-05 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-06 16:16+0000\n"
"Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/bg/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -34,25 +34,25 @@ msgid "Print version information and exit"
msgstr "Показване на информация за версията и изход"
#. default application name
#: ../mousepad/main.c:69 ../mousepad.desktop.in.in.h:1
#: ../mousepad/main.c:70 ../mousepad.desktop.in.in.h:1
msgid "Mousepad"
msgstr "Mousepad"
#. initialize gtk+
#: ../mousepad/main.c:83
#: ../mousepad/main.c:84
msgid "[FILES...]"
msgstr "[ФАЙЛОВЕ...]"
#. no error message, the gui initialization failed
#: ../mousepad/main.c:89
#: ../mousepad/main.c:90
msgid "Failed to open display."
msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея."
#: ../mousepad/main.c:106
#: ../mousepad/main.c:107
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Екипът по разработката на Xfce. Всички права са запазени."
#: ../mousepad/main.c:107
#: ../mousepad/main.c:108
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Моля, докладвайте грешки на <%s>."
......@@ -141,12 +141,12 @@ msgid "If you revert the file, all unsaved changes will be lost."
msgstr "Ако презаредите файла, незаписаните промени ще бъдат изгубени."
#. pack button, add signal and tooltip
#: ../mousepad/mousepad-document.c:500
#: ../mousepad/mousepad-document.c:502
msgid "Close this tab"
msgstr "Затваряне на този раздел"
#. create an unique untitled document name
#: ../mousepad/mousepad-document.c:530
#: ../mousepad/mousepad-document.c:532
msgid "Untitled"
msgstr "Без име"
......@@ -294,17 +294,17 @@ msgstr "Японски"
msgid "Korean"
msgstr "Корейски"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:559
#: ../mousepad/mousepad-file.c:568
#, c-format
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Невалидна последователност на байтовете във входния низ за конвертиране"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:903
#: ../mousepad/mousepad-file.c:912
#, c-format
msgid "The file \"%s\" you tried to reload does not exist anymore"
msgstr "Файлът „%s“ , който се опитвате да презаредите, вече не съществува"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:944
#: ../mousepad/mousepad-file.c:953
#, c-format
msgid "Failed to read the status of \"%s\""
msgstr "Неуспешно прочитане на състоянието на „%s“"
......@@ -594,7 +594,7 @@ msgid "Replace"
msgstr "Замяна"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:144
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:425
msgid "_Replace"
msgstr "Замяна"
......@@ -627,56 +627,62 @@ msgstr "И двете"
msgid "Case sensi_tive"
msgstr "Чувствително търсене"
#. match whole word
#. enable regex search
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:230
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:287 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:297
msgid "_Enable Regex"
msgstr "_Активиране на Regex"
#. match whole word
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:237
msgid "_Match whole word"
msgstr "Съответствие с цели думи"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:241
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:248
msgid "Replace _all in:"
msgstr "Замяна на всички в:"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:249
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:256
msgid "Selection"
msgstr "Селекция"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:250
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:257
msgid "Document"
msgstr "Документ"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:251
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:258
msgid "All Documents"
msgstr "Всички документи"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:422
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:404
#, c-format
msgid "%d occurrence"
msgid_plural "%d occurrences"
msgstr[0] "%d събитие"
msgstr[1] "%d събития"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:425
msgid "_Replace All"
msgstr "Замяна на всички"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:208
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:206
msgid "Fi_nd:"
msgstr "Намери: "
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:230
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:228
msgid "_Next"
msgstr "Следващ"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:241
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:239
msgid "_Previous"
msgstr "Предишен"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:252
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:250
msgid "Highlight _All"
msgstr "Подчертаване на всички"
#. overflow menu item for when window is too narrow to show the tool bar item
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:265 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:276
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:263 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:274
msgid "Mat_ch Case"
msgstr "Намерено съвпадения"
......@@ -723,13 +729,13 @@ msgid "%s | Authors: %s | Filename: %s"
msgstr "%s| Автори: %s | Име на файл: %s"
#. show warning to the user
#: ../mousepad/mousepad-util.c:549
#: ../mousepad/mousepad-util.c:550
#, c-format
msgid "Unable to create base directory \"%s\". Saving to file \"%s\" will be aborted."
msgstr "Неуспешно създаване на директория „%s“. Запазването във файла „%s“ ще бъде отменено."
#. print error
#: ../mousepad/mousepad-util.c:595
#: ../mousepad/mousepad-util.c:596
#, c-format
msgid "Failed to store the preferences to \"%s\": %s"
msgstr "Неуспешно запазване на настройките в „%s“: %s"
......@@ -1155,7 +1161,7 @@ msgstr "Промяна на видимостта на лентата на със
msgid "_Fullscreen"
msgstr "Режим на цял екран"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5173
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5197
msgid "Make the window fullscreen"
msgstr "Направи прозореца в режим на цял екран"
......@@ -1216,27 +1222,27 @@ msgid "Set the line ending of the document to DOS / Windows (CR LF)"
msgstr "Задаване на редове в документа стил DOS / Windows (CR LF)"
#. add the label with the root warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:869
msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
msgstr "Внимание, вие използате администраторски акаунт. Това може да застраши вашата система !"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:871
msgid "Warning: you are using the root account. You may harm your system."
msgstr "Внимание: Вие използвате администраторски акаунт. Това може да застраши вашата система."
#. show the warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1557
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1572
msgid "Failed to open the document"
msgstr "Не може да бъде отворен документа"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1754
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1769
msgid "Read Only"
msgstr "Само за четене"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2424
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2439
#, c-format
msgid ""
"No template files found in\n"
"'%s'"
msgstr "Няма шаблонни файлове в\n„%s“"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2473
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2492
#, c-format
msgid ""
"Missing Templates directory\n"
......@@ -1244,66 +1250,66 @@ msgid ""
msgstr "Липсваща директория с шаблони\n\"%s\""
#. create other action
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2547
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2566
msgid "Set custom tab size"
msgstr "Задаване на потребителски размер на табулацията"
#. create suitable label for the other menu
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2595
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2614
#, c-format
msgid "Ot_her (%d)..."
msgstr "Друг (%d)..."
#. set action label
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2606
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2625
msgid "Ot_her..."
msgstr "Друг..."
#. build description
#. get the offset length: 'Encoding: '
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2989 ../mousepad/mousepad-window.c:3216
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3008 ../mousepad/mousepad-window.c:3235
msgid "Charset"
msgstr "Кодировка"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3121
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3140
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Отваряне на „%s“"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3266
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3285
msgid "Failed to clear the recent history"
msgstr "Не може да бъде изчистена историята на последно използваните"
#. create an item to inform the user
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3696
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3715
msgid "No clipboard data"
msgstr "Системният буфер е празен"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3835
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3854
msgid "Templates should be UTF-8 valid"
msgstr "Шаблоните трябва да бъдат с кодировка UTF-8"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3843
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3862
msgid "Reading the template failed, the menu item has been removed"
msgstr "Прочитането на шаблона е неуспешно, елементът ще бъде премахнат от менюто"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3848
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3867
msgid "Loading the template failed"
msgstr "Зареждането на шаблона е неуспешно"
#. create new file chooser dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3873
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3892
msgid "Open File"
msgstr "Отваряне на файл"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3889
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3908
msgid "_Encoding:"
msgstr "Кодировка:"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3986
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4005
#, c-format
msgid ""
"Failed to open \"%s\" for reading. It will be removed from the document "
......@@ -1311,35 +1317,35 @@ msgid ""
msgstr "Неуспешно отваряне на „%s“ за четене. Това ще бъде премахнато от историята на документите."
#. show the warning and cleanup
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3990
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4009
msgid "Failed to open file"
msgstr "Неуспех при отваряне на файл"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4096 ../mousepad/mousepad-window.c:4219
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4115 ../mousepad/mousepad-window.c:4246
msgid "Failed to save the document"
msgstr "Неуспех при запазване на документ"
#. create the dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4120
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4139
msgid "Save As"
msgstr "Запазване като"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4311
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
msgid "Failed to reload the document"
msgstr "Неуспех при обновяване на документ"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4365
msgid "Failed to print the document"
msgstr "Неуспех при отпечатване на документ"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4962
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4986
msgid "Choose Mousepad Font"
msgstr "Изберете шрифт"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5166
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5190
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Напусни режима на цял екран"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment