Commit 61e6f557 authored by Carlos Dz's avatar Carlos Dz Committed by Transifex

I18n: Update translation sv (100%).

314 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent e0e473f6
......@@ -5,14 +5,15 @@
# Translators:
# Åke Svensson <webaake@gmail.com>, 2012
# Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2020
# Carlos Dz <cls567@tuta.io>, 2020
# Påvel Nicklasson <pavel@frimix.se>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-06 06:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-05 13:09+0000\n"
"Last-Translator: Arve Eriksson <031299870@telia.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-05 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-14 11:49+0000\n"
"Last-Translator: Carlos Dz <cls567@tuta.io>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -33,25 +34,25 @@ msgid "Print version information and exit"
msgstr "Visa versionsinformation och avsluta."
#. default application name
#: ../mousepad/main.c:69 ../mousepad.desktop.in.in.h:1
#: ../mousepad/main.c:70 ../mousepad.desktop.in.in.h:1
msgid "Mousepad"
msgstr "Mousepad"
#. initialize gtk+
#: ../mousepad/main.c:83
#: ../mousepad/main.c:84
msgid "[FILES...]"
msgstr "[FILER...]"
#. no error message, the gui initialization failed
#: ../mousepad/main.c:89
#: ../mousepad/main.c:90
msgid "Failed to open display."
msgstr "Misslyckades med att öppna vy."
#: ../mousepad/main.c:106
#: ../mousepad/main.c:107
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce utvecklingsteam. Alla rättigheter reserverade."
#: ../mousepad/main.c:107
#: ../mousepad/main.c:108
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Rapportera buggar till <%s>."
......@@ -140,12 +141,12 @@ msgid "If you revert the file, all unsaved changes will be lost."
msgstr "Om du återgår, kommer alla osparade ändringar att förloras."
#. pack button, add signal and tooltip
#: ../mousepad/mousepad-document.c:500
#: ../mousepad/mousepad-document.c:502
msgid "Close this tab"
msgstr "Stäng denna flik"
#. create an unique untitled document name
#: ../mousepad/mousepad-document.c:530
#: ../mousepad/mousepad-document.c:532
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"
......@@ -293,17 +294,17 @@ msgstr "Japansk"
msgid "Korean"
msgstr "Koreansk"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:559
#: ../mousepad/mousepad-file.c:568
#, c-format
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Ogiltig bytessekvens i konverteringsindata"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:903
#: ../mousepad/mousepad-file.c:912
#, c-format
msgid "The file \"%s\" you tried to reload does not exist anymore"
msgstr "Filen \"%s\" som du försökte läsa om finns inte längre"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:944
#: ../mousepad/mousepad-file.c:953
#, c-format
msgid "Failed to read the status of \"%s\""
msgstr "Misslyckades med att läsa status på \"%s\""
......@@ -593,7 +594,7 @@ msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:144
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:425
msgid "_Replace"
msgstr "_Ersätt"
......@@ -626,56 +627,62 @@ msgstr "Båda"
msgid "Case sensi_tive"
msgstr "Ma_tcha gemener/versaler"
#. match whole word
#. enable regex search
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:230
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:287 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:297
msgid "_Enable Regex"
msgstr "_Aktivera Regex"
#. match whole word
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:237
msgid "_Match whole word"
msgstr "_Matcha helt ord"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:241
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:248
msgid "Replace _all in:"
msgstr "Ersätt_alla i:"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:249
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:256
msgid "Selection"
msgstr "Markering"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:250
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:257
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:251
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:258
msgid "All Documents"
msgstr "Alla dokument"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:422
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:404
#, c-format
msgid "%d occurrence"
msgid_plural "%d occurrences"
msgstr[0] "%d förekomst"
msgstr[1] "%d förekomster"
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:425
msgid "_Replace All"
msgstr "E_rsätt alla"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:208
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:206
msgid "Fi_nd:"
msgstr "Sök:"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:230
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:228
msgid "_Next"
msgstr "_Nästa"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:241
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:239
msgid "_Previous"
msgstr "_Föregående"
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:252
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:250
msgid "Highlight _All"
msgstr "Markera _alla"
#. overflow menu item for when window is too narrow to show the tool bar item
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:265 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:276
#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:263 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:274
msgid "Mat_ch Case"
msgstr "Matcha gemener/versaler"
......@@ -722,13 +729,13 @@ msgid "%s | Authors: %s | Filename: %s"
msgstr "%s | Upphovsmän: %s | Filnamn: %s"
#. show warning to the user
#: ../mousepad/mousepad-util.c:549
#: ../mousepad/mousepad-util.c:550
#, c-format
msgid "Unable to create base directory \"%s\". Saving to file \"%s\" will be aborted."
msgstr "Misslyckades med att skapa baskatalog \"%s\". Sparande till fil \"%s\" kommer att avbrytas."
#. print error
#: ../mousepad/mousepad-util.c:595
#: ../mousepad/mousepad-util.c:596
#, c-format
msgid "Failed to store the preferences to \"%s\": %s"
msgstr "Misslyckades med att spara inställningarna till \"%s\": %s"
......@@ -1154,7 +1161,7 @@ msgstr "Ändra synligheten för statusraden"
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskärmsläge"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5173
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5197
msgid "Make the window fullscreen"
msgstr "Visa fönstret i fullskärmsläge"
......@@ -1215,27 +1222,27 @@ msgid "Set the line ending of the document to DOS / Windows (CR LF)"
msgstr "Ställ in dokumentets radslut till DOS / Windows (CR LF)"
#. add the label with the root warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:869
msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
msgstr "Varning, du använder rootkontot och kan skada ditt system."
#: ../mousepad/mousepad-window.c:871
msgid "Warning: you are using the root account. You may harm your system."
msgstr "Varning: du använder rootkontot. Du kan skada ditt ditt system."
#. show the warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1557
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1572
msgid "Failed to open the document"
msgstr "Misslyckades med att öppna dokument"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1754
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1769
msgid "Read Only"
msgstr "Skrivskyddat"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2424
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2439
#, c-format
msgid ""
"No template files found in\n"
"'%s'"
msgstr "Inga malldokument hittades i\n'%s'"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2473
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2492
#, c-format
msgid ""
"Missing Templates directory\n"
......@@ -1243,66 +1250,66 @@ msgid ""
msgstr "Saknar mallmapp\n'%s'"
#. create other action
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2547
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2566
msgid "Set custom tab size"
msgstr "Ställ in anpassad tabblängd"
#. create suitable label for the other menu
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2595
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2614
#, c-format
msgid "Ot_her (%d)..."
msgstr "Ann_at (%d)..."
#. set action label
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2606
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2625
msgid "Ot_her..."
msgstr "Ann_at..."
#. build description
#. get the offset length: 'Encoding: '
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2989 ../mousepad/mousepad-window.c:3216
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3008 ../mousepad/mousepad-window.c:3235
msgid "Charset"
msgstr "Teckenuppsättning"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3121
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3140
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Öppna '%s'"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3266
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3285
msgid "Failed to clear the recent history"
msgstr "Misslyckades med att rensa senaste historik"
#. create an item to inform the user
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3696
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3715
msgid "No clipboard data"
msgstr "Ingen data i urklipp"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3835
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3854
msgid "Templates should be UTF-8 valid"
msgstr "Mallar bör vara UTF-8 giltiga"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3843
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3862
msgid "Reading the template failed, the menu item has been removed"
msgstr "Läsning av mallen misslyckades, menyposten har tagits bort."
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3848
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3867
msgid "Loading the template failed"
msgstr "Läsning av mallen misslyckades"
#. create new file chooser dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3873
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3892
msgid "Open File"
msgstr "Öppna fil"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3889
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3908
msgid "_Encoding:"
msgstr "_Kodning:"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3986
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4005
#, c-format
msgid ""
"Failed to open \"%s\" for reading. It will be removed from the document "
......@@ -1310,35 +1317,35 @@ msgid ""
msgstr "Misslyckades med att öppna \"%s\" för läsning. Det kommer att tas bort från dokumenthistoriken"
#. show the warning and cleanup
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3990
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4009
msgid "Failed to open file"
msgstr "Misslyckades med att öppna fil"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4096 ../mousepad/mousepad-window.c:4219
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4115 ../mousepad/mousepad-window.c:4246
msgid "Failed to save the document"
msgstr "Misslyckades med att spara dokumentet"
#. create the dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4120
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4139
msgid "Save As"
msgstr "Spara som"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4311
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
msgid "Failed to reload the document"
msgstr "Misslyckades med att läsa om dokumentet"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4365
msgid "Failed to print the document"
msgstr "Misslyckades med att skriva ut dokumentet"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4962
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4986
msgid "Choose Mousepad Font"
msgstr "Välj Mousepad-typsnitt"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5166
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5190
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Lämna fullskämsläge"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment