Commit cfd93d9e authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex

I18n: Update translation nb (100%).

158 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 2fed9858
......@@ -6,13 +6,13 @@
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2014
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2017
# Harald H. <haarektrans@gmail.com>, 2014
# Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019
# Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019-2020
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-25 12:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-24 06:52+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-23 00:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-23 11:38+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -121,7 +121,7 @@ msgstr "%s (%s)"
msgid "Gigolo can use the following protocols provided by GVfs:"
msgstr "Gigolo kan bruke følgende protokoller støttet av GVfs:"
#: ../src/window.c:480
#: ../src/window.c:480 ../src/gigolo.ui.h:22
msgid "Supported Protocols"
msgstr "Støttede protokoller"
......@@ -150,8 +150,8 @@ msgstr "Ingen forvalgt plassering tilgjengelig for «%s»"
msgid "Edit _Bookmark"
msgstr "Rediger _bokmerke"
#: ../src/window.c:750 ../src/browsenetworkpanel.c:445
#: ../src/browsenetworkpanel.c:488
#: ../src/window.c:750 ../src/browsenetworkpanel.c:446
#: ../src/browsenetworkpanel.c:489
msgid "Create _Bookmark"
msgstr "Opprett _bokmerke"
......@@ -171,7 +171,8 @@ msgstr "Navn"
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bokmerker"
#: ../src/window.c:1632 ../src/window.c:1665 ../gigolo.desktop.in.h:1
#: ../src/window.c:1632 ../src/window.c:1665 ../src/gigolo.ui.h:1
#: ../gigolo.desktop.in.h:1
msgid "Gigolo"
msgstr "Gigolo"
......@@ -239,6 +240,7 @@ msgid "_Add"
msgstr "_Legg til"
#: ../src/bookmarkdialog.c:378 ../src/bookmarkdialog.c:424
#: ../src/gigolo.ui.h:4
msgid "_Edit"
msgstr "_Rediger"
......@@ -271,92 +273,92 @@ msgstr "Du må angi et navn på delt ressurs"
msgid "You must enter a valid URI for the connection."
msgstr "Du må skrive inn gyldig URI for tilkoblingen"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:527
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:528
msgid "_Device:"
msgstr "_Enhet:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:529 ../src/bookmarkeditdialog.c:1022
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:530 ../src/bookmarkeditdialog.c:1023
msgid "_Server:"
msgstr "_Tjener:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:789
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:790
msgid "Create Bookmark"
msgstr "Opprett bokmerke"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:796
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:797
msgid "Edit Bookmark"
msgstr "Rediger bokmerke"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:804
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:805
msgid "Connect to Server"
msgstr "Koble til tjener"
#. Bookmark Settings
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:959
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:960
msgid "Bookmark Settings"
msgstr "Innstillinger for bokmerker"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:965
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:966
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:974
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:975
msgid "_Color:"
msgstr "_Farge:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:983
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:984
msgid "Au_to-Connect:"
msgstr "Koble til a_utomatisk:"
#. Connection Settings
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:994
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:995
msgid "Connection Settings"
msgstr "Innstillinger for tilkobling"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1000
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1001
msgid "Service t_ype:"
msgstr "Tjenestet_ype:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1016
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1017
msgid "_Location (URI):"
msgstr "_Plassering (URI):"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1028
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1029
msgid "P_ath:"
msgstr "S_ti:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1034
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1035
msgid "_Share:"
msgstr "_Del:"
#. Optional Information
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1053
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1054
msgid "Optional Information"
msgstr "Valgfri informasjon"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1059
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1060
msgid "_Port:"
msgstr "_Port:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1065
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1066
msgid "Set the port to 0 to use the default port"
msgstr "Velg port 0 for å bruke forvalgt port"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1067
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1068
msgid "_Folder:"
msgstr "_Mappe:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1073
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1074
msgid ""
"This is not used for the actual mount, only necessary for opening the mount "
"point in a file browser"
msgstr "Dette er ikke til bruk som faktisk monteringspunkt, kun en nødvendighet for å åpne monteringspunktet i en filutforsker."
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1076
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1077
msgid "_Domain:"
msgstr "_Domene:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1082
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1083
msgid "_User Name:"
msgstr "_Brukernavn:"
......@@ -539,23 +541,23 @@ msgstr "Ingen delingsressurser funnet"
msgid "No Hosts found"
msgstr "Ingen tjener funnet"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:438
#: ../src/browsenetworkpanel.c:439 ../src/gigolo.ui.h:14
msgid "_Connect"
msgstr "_Koble til"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:481
#: ../src/browsenetworkpanel.c:482
msgid "Connect to the selected share"
msgstr "Koble til valgt delingsressurs"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:489
#: ../src/browsenetworkpanel.c:490
msgid "Create a bookmark from the selected share"
msgstr "Opprett et bokmerke for valgt delingsressurs"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:499
#: ../src/browsenetworkpanel.c:500
msgid "Refresh the network list"
msgstr "Gjenoppfrisk nettverksliste"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:511 ../src/bookmarkpanel.c:265
#: ../src/browsenetworkpanel.c:512 ../src/bookmarkpanel.c:265
msgid "Close panel"
msgstr "Lukk panel"
......@@ -567,6 +569,130 @@ msgstr "Ingen bokmerker"
msgid "Connect to the selected bookmark"
msgstr "Koble til valgt bokmerke"
#: ../src/gigolo.ui.h:2
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#: ../src/gigolo.ui.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "_Avslutt"
#: ../src/gigolo.ui.h:5
msgid "_Edit Bookmarks"
msgstr "_Rediger bokmerker"
#: ../src/gigolo.ui.h:6
msgid "_Preferences"
msgstr "_Innstillinger"
#: ../src/gigolo.ui.h:7
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: ../src/gigolo.ui.h:8
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Verktøylinje"
#: ../src/gigolo.ui.h:9
msgid "Side _Panel"
msgstr "Side_panel"
#: ../src/gigolo.ui.h:10
msgid "Status _Icon"
msgstr "Status_ikon"
#: ../src/gigolo.ui.h:11
msgid "View as _Symbols"
msgstr "Vis som _symboler"
#: ../src/gigolo.ui.h:12
msgid "View as _Detailed List"
msgstr "Vis som _detaljert liste"
#: ../src/gigolo.ui.h:13
msgid "_Actions"
msgstr "_Handlinger"
#: ../src/gigolo.ui.h:15
msgid "_Disconnect"
msgstr "Ko_ble fra"
#: ../src/gigolo.ui.h:16
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Bokmerker"
#: ../src/gigolo.ui.h:17
msgid "_Open"
msgstr "_Åpne"
#: ../src/gigolo.ui.h:18
msgid "Open in _Terminal"
msgstr "Åpne i _terminal"
#: ../src/gigolo.ui.h:19
msgid "_Copy URI"
msgstr "Kopier _URI"
#: ../src/gigolo.ui.h:20
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: ../src/gigolo.ui.h:21
msgid "Online Help"
msgstr "Netthjelp"
#: ../src/gigolo.ui.h:23
msgid "About"
msgstr "Om"
#: ../src/gigolo.ui.h:24
msgid "Choose a bookmark to connect to"
msgstr "Velg bokmerke å koble til"
#: ../src/gigolo.ui.h:25
msgid "Disconnect the selected resource"
msgstr "Frakoble valgt ressurs"
#: ../src/gigolo.ui.h:26
msgid "Open the bookmark manager to add, edit or delete bookmarks"
msgstr "Åpne bokmerkebehandleren for å legge til, redigere eller slette bokmerker"
#: ../src/gigolo.ui.h:27
msgid "Open the selected resource with a file manager"
msgstr "Åpne valgt ressurs med filutforsker"
#: ../src/gigolo.ui.h:28
msgid "Start a terminal from here"
msgstr "Start en terminal herfra"
#: ../src/gigolo.ui.h:29
msgid "Open _Terminal"
msgstr "Åpne _terminal"
#: ../src/gigolo.ui.h:30
msgid "Quit Gigolo"
msgstr "Avslutt Gigolo"
#: ../src/gigolo.ui.h:31
msgid "page 1"
msgstr "side 1"
#: ../src/gigolo.ui.h:32
msgid "page 2"
msgstr "side 2"
#: ../src/gigolo.ui.h:33
msgid "page 3"
msgstr "side 3"
#: ../src/gigolo.ui.h:34
msgid "_Edit Bookmark"
msgstr "_Rediger bokmerke"
#: ../gigolo.desktop.in.h:2
msgid "Frontend for GIO/GVfs"
msgstr "Frontstykke for GIO/GVfs"
#: ../gigolo.desktop.in.h:3
msgid "A simple frontend to easily connect to remote filesystems"
msgstr "En enkel grenseflate for enkel tilkobling til fjerntliggende filsystem"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment