Commit 771f2eab authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex

I18n: Update translation hu (94%).

150 translated messages, 8 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 38a02235
......@@ -9,9 +9,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-25 12:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-01 11:04+0000\n"
"Last-Translator: Balázs Meskó <meskobalazs@mailbox.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-23 00:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-22 23:47+0000\n"
"Last-Translator: Gábor P.\n"
"Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/hu/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr "%s (%s)"
msgid "Gigolo can use the following protocols provided by GVfs:"
msgstr "A Gigolo a következő, a GVFS által biztosított protokollokat képes használni:"
#: ../src/window.c:480
#: ../src/window.c:480 ../src/gigolo.ui.h:22
msgid "Supported Protocols"
msgstr "Támogatott protokollok"
......@@ -148,8 +148,8 @@ msgstr "Nem érhető el alapértelmezett hely a következőhöz: „%s”"
msgid "Edit _Bookmark"
msgstr "Könyvjelző s_zerkesztése"
#: ../src/window.c:750 ../src/browsenetworkpanel.c:445
#: ../src/browsenetworkpanel.c:488
#: ../src/window.c:750 ../src/browsenetworkpanel.c:446
#: ../src/browsenetworkpanel.c:489
msgid "Create _Bookmark"
msgstr "Kö_nyvjelző létrehozása"
......@@ -169,7 +169,8 @@ msgstr "Név"
msgid "Bookmarks"
msgstr "Könyvjelzők"
#: ../src/window.c:1632 ../src/window.c:1665 ../gigolo.desktop.in.h:1
#: ../src/window.c:1632 ../src/window.c:1665 ../src/gigolo.ui.h:1
#: ../gigolo.desktop.in.h:1
msgid "Gigolo"
msgstr "Gigolo"
......@@ -237,6 +238,7 @@ msgid "_Add"
msgstr "Hozzá_adás"
#: ../src/bookmarkdialog.c:378 ../src/bookmarkdialog.c:424
#: ../src/gigolo.ui.h:4
msgid "_Edit"
msgstr "S_zerkesztés"
......@@ -269,92 +271,92 @@ msgstr "Meg kell adnia egy megosztásnevet."
msgid "You must enter a valid URI for the connection."
msgstr "Meg kell adnia egy érvényes URI címet a kapcsolathoz."
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:527
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:528
msgid "_Device:"
msgstr "_Eszköz:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:529 ../src/bookmarkeditdialog.c:1022
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:530 ../src/bookmarkeditdialog.c:1023
msgid "_Server:"
msgstr "_Kiszolgáló:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:789
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:790
msgid "Create Bookmark"
msgstr "Könyvjelző létrehozása"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:796
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:797
msgid "Edit Bookmark"
msgstr "Könyvjelző szerkesztése"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:804
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:805
msgid "Connect to Server"
msgstr "Kapcsolódás kiszolgálóhoz"
#. Bookmark Settings
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:959
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:960
msgid "Bookmark Settings"
msgstr "Könyvjelző beállítások"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:965
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:966
msgid "_Name:"
msgstr "_Név:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:974
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:975
msgid "_Color:"
msgstr "S_zín:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:983
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:984
msgid "Au_to-Connect:"
msgstr "Au_tomatikus kapcsolódás:"
#. Connection Settings
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:994
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:995
msgid "Connection Settings"
msgstr "Kapcsolódási beállítások"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1000
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1001
msgid "Service t_ype:"
msgstr "Sz_olgáltatástípus:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1016
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1017
msgid "_Location (URI):"
msgstr "He_ly (URI):"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1028
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1029
msgid "P_ath:"
msgstr "Út_vonal:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1034
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1035
msgid "_Share:"
msgstr "Meg_osztás:"
#. Optional Information
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1053
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1054
msgid "Optional Information"
msgstr "Elhagyható információk"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1059
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1060
msgid "_Port:"
msgstr "_Port:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1065
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1066
msgid "Set the port to 0 to use the default port"
msgstr "Az alapértelmezett port használatához a 0 értéket adja meg"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1067
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1068
msgid "_Folder:"
msgstr "_Mappa:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1073
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1074
msgid ""
"This is not used for the actual mount, only necessary for opening the mount "
"point in a file browser"
msgstr "Ez nem használatos az aktuális csatoláshoz, csak a csatolási pont fájlkezelőben történő megnyitásához szükséges"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1076
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1077
msgid "_Domain:"
msgstr "_Tartomány:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1082
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1083
msgid "_User Name:"
msgstr "_Felhasználónév:"
......@@ -537,23 +539,23 @@ msgstr "Nem találhatók megosztások"
msgid "No Hosts found"
msgstr "Nem találhatók gépek"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:438
#: ../src/browsenetworkpanel.c:439 ../src/gigolo.ui.h:14
msgid "_Connect"
msgstr "_Kapcsolódás"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:481
#: ../src/browsenetworkpanel.c:482
msgid "Connect to the selected share"
msgstr "Csatlakozás a kiválasztott megosztáshoz"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:489
#: ../src/browsenetworkpanel.c:490
msgid "Create a bookmark from the selected share"
msgstr "Könyvjelző készítése a kiválasztott megosztásból"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:499
#: ../src/browsenetworkpanel.c:500
msgid "Refresh the network list"
msgstr "Hálózatlista frissítése"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:511 ../src/bookmarkpanel.c:265
#: ../src/browsenetworkpanel.c:512 ../src/bookmarkpanel.c:265
msgid "Close panel"
msgstr "Panel bezárása"
......@@ -565,6 +567,130 @@ msgstr "Nincsenek könyvjelzők"
msgid "Connect to the selected bookmark"
msgstr "Csatlakozás a kiválasztott könyvjelzőhöz"
#: ../src/gigolo.ui.h:2
msgid "_File"
msgstr "_Fájl"
#: ../src/gigolo.ui.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "_Kilépés"
#: ../src/gigolo.ui.h:5
msgid "_Edit Bookmarks"
msgstr "Könyvjelzők s_zerkesztése"
#: ../src/gigolo.ui.h:6
msgid "_Preferences"
msgstr "_Beállítások"
#: ../src/gigolo.ui.h:7
msgid "_View"
msgstr "_Nézet"
#: ../src/gigolo.ui.h:8
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Eszköztár"
#: ../src/gigolo.ui.h:9
msgid "Side _Panel"
msgstr "Oldal_panel"
#: ../src/gigolo.ui.h:10
msgid "Status _Icon"
msgstr "Állapotik_on"
#: ../src/gigolo.ui.h:11
msgid "View as _Symbols"
msgstr "Megjelenítés szimból_umokként"
#: ../src/gigolo.ui.h:12
msgid "View as _Detailed List"
msgstr "Megjelenítés _részletes listaként"
#: ../src/gigolo.ui.h:13
msgid "_Actions"
msgstr "_Műveletek"
#: ../src/gigolo.ui.h:15
msgid "_Disconnect"
msgstr ""
#: ../src/gigolo.ui.h:16
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Könyvjelzők"
#: ../src/gigolo.ui.h:17
msgid "_Open"
msgstr "_Megnyitás"
#: ../src/gigolo.ui.h:18
msgid "Open in _Terminal"
msgstr "Megnyitás _terminálban"
#: ../src/gigolo.ui.h:19
msgid "_Copy URI"
msgstr ""
#: ../src/gigolo.ui.h:20
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
#: ../src/gigolo.ui.h:21
msgid "Online Help"
msgstr "Online súgó"
#: ../src/gigolo.ui.h:23
msgid "About"
msgstr "Névjegy"
#: ../src/gigolo.ui.h:24
msgid "Choose a bookmark to connect to"
msgstr "Válasszon könyvjelzőt a kapcsolódáshoz"
#: ../src/gigolo.ui.h:25
msgid "Disconnect the selected resource"
msgstr "Kiválasztott erőforrás leválasztása"
#: ../src/gigolo.ui.h:26
msgid "Open the bookmark manager to add, edit or delete bookmarks"
msgstr "A könyvjelzőkezelő megnyitása könyvjelzők hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez"
#: ../src/gigolo.ui.h:27
msgid "Open the selected resource with a file manager"
msgstr "A kiválasztott erőforrás megnyitása fájlkezelőben"
#: ../src/gigolo.ui.h:28
msgid "Start a terminal from here"
msgstr "Terminál indítása innen"
#: ../src/gigolo.ui.h:29
msgid "Open _Terminal"
msgstr ""
#: ../src/gigolo.ui.h:30
msgid "Quit Gigolo"
msgstr "Kilépés a Gigoloból"
#: ../src/gigolo.ui.h:31
msgid "page 1"
msgstr ""
#: ../src/gigolo.ui.h:32
msgid "page 2"
msgstr ""
#: ../src/gigolo.ui.h:33
msgid "page 3"
msgstr ""
#: ../src/gigolo.ui.h:34
msgid "_Edit Bookmark"
msgstr ""
#: ../gigolo.desktop.in.h:2
msgid "Frontend for GIO/GVfs"
msgstr ""
#: ../gigolo.desktop.in.h:3
msgid "A simple frontend to easily connect to remote filesystems"
msgstr "Egyszerű felület távoli fájlrendszerekhez való egyszerű csatlakozáshoz"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment