Commit e6e5e9db authored by Arve Eriksson's avatar Arve Eriksson Committed by Transifex

I18n: Update translation sv (100%).

143 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 13ec06d2
......@@ -5,18 +5,19 @@
#
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Påvel Nicklasson <pavel2@frimix.se>, 2018
# Stefan Höök <stefan.hook@gmail.com>, 2018
# Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
# Påvel Nicklasson <pavel2@frimix.se>, 2020
# Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 13:50+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2019\n"
"Last-Translator: Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2020\n"
"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -25,7 +26,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:1 ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:28
#: ../catfish/CatfishWindow.py:666
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:88
msgid "Catfish File Search"
msgstr "Catfish filsökning"
......@@ -43,9 +44,83 @@ msgstr "Sök i filsystemet"
msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr "files;find;locate;lookup;search;"
#: ../data/ui/AboutCatfishDialog.ui.h:1
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish är ett mångsidigt sökverktyg."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
msgstr "Catfish-inställningar"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:2
msgid "_Close"
msgstr "_Stäng"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:3
msgid "Classic (_Titlebar)"
msgstr "Klassisk (_Titelfält)"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:4
msgid "_Modern (CSD)"
msgstr "_Modern (CSD)"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:5
msgid "Your new window layout will be applied after restarting Catfish."
msgstr ""
"Din nya fönsterlayout kommer att verkställas efter att du startat om "
"Catfish."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:6
msgid "Window Layout"
msgstr "Fönsterlayout"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:7
msgid "Show _hidden files in the results"
msgstr "Visa _dolda filer bland sökresultaten"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:8
msgid "Show filter _sidebar"
msgstr "Visa _sidofält för filter"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:9
msgid "Display Options"
msgstr "Visningsalternativ"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:10
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:11
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:12
msgid "Add Directory..."
msgstr "Lägg till mapp..."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:13
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:14
msgid "Remove Directory"
msgstr "Ta bort mapp"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:15
msgid "_Remove"
msgstr "Ta bo_rt"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:16
msgid "Exclude Directories"
msgstr "Uteslut mappar"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:17
msgid "Close the search _window after opening a file"
msgstr "Stäng sök_fönstret efter att en fil öppnas"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:18
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:19
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:1
msgid "_Open"
......@@ -131,7 +206,7 @@ msgstr "<b>Startdatum</b>"
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Slutdatum</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:217
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:228
msgid "Catfish"
msgstr "Catfish"
......@@ -147,137 +222,131 @@ msgstr "Sökdatabasen är mer än 7 dagar gammal. Uppdatera nu?"
msgid "File Type"
msgstr "Filtyp"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1133
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1321
msgid "Modified"
msgstr "Ändrad"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29
msgctxt ""
"Full text: Enter your query above to find your files or click the [icon] "
"icon for more options."
msgid "Enter your query above to find your files"
msgstr "Ange din sökning ovan för att hitta dina filer"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1766
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Resultat kommer att visas direkt då de hittas."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
msgctxt ""
"Full text: Enter your query above to find your files or click the [icon] "
"icon for more options."
msgid "or click the "
msgstr "eller klicka på "
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31
msgctxt ""
"Full text: Enter your query above to find your files or click the [icon] "
"icon for more options."
msgid " icon for more options."
msgstr " ikonen för fler alternativ."
msgid "Update Search Database"
msgstr "Uppdatera sökdatabas"
#. Restore Cancel button
#. Buttons
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31 ../catfish/CatfishWindow.py:716
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:193
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
msgid "Select a Directory"
msgstr "Välj en katalog"
msgid "Unlock"
msgstr "Lås upp"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
msgid "Search for files"
msgstr ""
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Databas:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
msgid "Compact List"
msgstr "Kompakt lista"
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Uppdaterad:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrbilder"
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Uppdatera sökdatabas</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Visa _dolda filer"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:37
msgid "Search File _Contents"
msgstr "Sök fil_innehåll"
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Sökdatabasen behöver förnyas för snabbare sökresultat.\n"
"Denna åtgärd kräver administrativa rättigheter."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "_Exact Match"
msgstr "_Exakt matchning"
msgid "Select a Directory"
msgstr "Välj en katalog"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
msgid "Show _Sidebar"
msgstr "Visa _sidopanel"
msgid "Search for files"
msgstr "Sök efter filer"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
msgid "_Update Search Index..."
msgstr "_Uppdatera sökindex..."
msgid "Compact List"
msgstr "Kompakt lista"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "_About"
msgstr "_Om"
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrbilder"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Update Search Database"
msgstr "Uppdatera sökdatabas"
msgid "Show _sidebar"
msgstr "Visa _sidofält"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "Unlock"
msgstr "Lås upp"
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Visa _dolda filer"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Databas:</b>"
msgid "Search file _contents"
msgstr "Sök filinnehåll"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Uppdaterad:</b>"
msgid "_Match results exactly"
msgstr "_Matcha sökresultat exakt"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Uppdatera sökdatabas</b></big>"
msgid "_Refresh search index..."
msgstr "Fö_rnya sökindex..."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:47
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Sökdatabasen behöver förnyas för snabbare sökresultat.\n"
"Denna åtgärd kräver administrativa rättigheter."
msgid "_Preferences"
msgstr "Inställningar"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:48
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../catfish/__init__.py:37
#: ../catfish/__init__.py:39
msgid "Usage: %prog [options] path query"
msgstr "Användning: %prog [alternativ] sökväg fråga"
#: ../catfish/__init__.py:42
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr "Visa debug meddelanden (-vv kommer även debugga catfish_lib)"
#: ../catfish/__init__.py:45
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
msgstr "Använd stora ikoner"
#: ../catfish/__init__.py:47
#: ../catfish/__init__.py:49
msgid "Use thumbnails"
msgstr "Använd miniatyrbilder"
#: ../catfish/__init__.py:49
#: ../catfish/__init__.py:51
msgid "Display time in ISO format"
msgstr "Visa tid i ISO-format"
#. Translators: Do not translate PATH, it is a variable.
#: ../catfish/__init__.py:51
#: ../catfish/__init__.py:53
msgid "Set the default search path"
msgstr "Ange standard sökväg"
#: ../catfish/__init__.py:53
#: ../catfish/__init__.py:55
msgid "Perform exact match"
msgstr "Utför exakt matchning"
#: ../catfish/__init__.py:55
#: ../catfish/__init__.py:57
msgid "Include hidden files"
msgstr "Inkludera dolda filer"
#: ../catfish/__init__.py:57
#: ../catfish/__init__.py:59
msgid "Perform fulltext search"
msgstr "Utför fulltextsökning"
#: ../catfish/__init__.py:59
#: ../catfish/__init__.py:61
msgid ""
"If path and query are provided, start searching when the application is "
"displayed."
......@@ -285,45 +354,63 @@ msgstr "Om sökväg och fråga tillhandahålls, börja sök då programmet visas
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:84
#: ../catfish/CatfishWindow.py:106
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (ogiltig kodning)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:238
#: ../catfish/CatfishWindow.py:146
msgid "translator-credits"
msgstr "Åke Svensson <webaake@gmail.com>Påvel Nicklasson <pavel@frimix.se>"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:286
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:242
#: ../catfish/CatfishWindow.py:290
msgid "Never"
msgstr "Aldrig"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:634
#: ../catfish/CatfishWindow.py:374
#, python-format
msgid ""
"Enter your query above to find your files\n"
"or click the %s icon for more options."
msgstr ""
"Ange söktermer ovan för att hitta dina filer\n"
"eller klicka på %s-ikonen för fler alternativ."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
msgid "An error occurred while updating the database."
msgstr "Ett fel inträffade då databasen uppdaterades."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:636
#: ../catfish/CatfishWindow.py:733
msgid "Authentication failed."
msgstr "Autentisering misslyckades."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:642
#: ../catfish/CatfishWindow.py:739
msgid "Authentication cancelled."
msgstr "Autentisering avbröts."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:648
#: ../catfish/CatfishWindow.py:745
msgid "Search database updated successfully."
msgstr "Sökdatabas uppdaterades."
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:723
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
msgid "Updating..."
msgstr "Uppdateras..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:757
#: ../catfish/CatfishWindow.py:854
msgid "Stop Search"
msgstr "Stoppa sökning"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:758
#: ../catfish/CatfishWindow.py:855
msgid ""
"Search is in progress...\n"
"Press the cancel button or the Escape key to stop."
......@@ -331,31 +418,31 @@ msgstr ""
"Sökning pågår...\n"
"Klicka på avbrytknappen eller Esc-tangenten för att stoppa."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:767
#: ../catfish/CatfishWindow.py:864
msgid "Begin Search"
msgstr "Börja sökning"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:959
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1142
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "Det gick inte att öppna \"%s\"."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1005
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1194
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be saved."
msgstr "Det gick inte att spara \"%s\"."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1022
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1211
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be deleted."
msgstr "Det gick inte att ta bort \"%s\"."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1062
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1250
#, python-format
msgid "Save \"%s\" as..."
msgstr "Spara \"%s\" som..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1097
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1285
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -364,7 +451,7 @@ msgstr ""
"Är du säker på att du vill \n"
"ta bort \"%s\" permanent?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1101
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -373,43 +460,43 @@ msgstr ""
"Är du säker på att du vill \n"
"ta bort de %i markerade filerna permanent?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1104
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Om du tar bort en fil, är den permanent borta."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1127
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1129
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1317
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1131
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1319
msgid "Location"
msgstr "Plats"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1143
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1331
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsvisning"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1151
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1339
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1374
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1556
msgid "Today"
msgstr "Idag"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1376
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1558
msgid "Yesterday"
msgstr "Igår"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1457
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1639
msgid "No files found."
msgstr "Inga filer hittades."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1459
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1641
msgid ""
"Try making your search less specific\n"
"or try another directory."
......@@ -417,59 +504,54 @@ msgstr ""
"Försök gör dina sökningar mindre specificerade\n"
"eller försök med en annan katalog."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1465
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1648
msgid "1 file found."
msgstr "1 fil hittad."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1467
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1650
#, python-format
msgid "%i files found."
msgstr "%i filer hittade."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1473
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1656
msgid "bytes"
msgstr "bits"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1581 ../catfish/CatfishWindow.py:1590
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1764 ../catfish/CatfishWindow.py:1774
msgid "Searching..."
msgstr "Söker..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1583
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Resultat kommer att visas direkt då de hittas."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1588
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Söker efter \"%s\""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1678
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr "Sökresultat för \"%s\""
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:138
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish är ett mångsidigt sökverktyg."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:135
msgid "Password Required"
msgstr "Lösenord krävs"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:175
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:172
msgid "Incorrect password... try again."
msgstr "Felaktigt lösenord... försök igen."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:185
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:182
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"
#. Buttons
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:196
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:199
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:220
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:217
msgid ""
"Enter your password to\n"
"perform administrative tasks."
......@@ -477,7 +559,7 @@ msgstr ""
"Ange ditt lösenord för att\n"
"utföra administrativa uppgifter."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:222
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
......@@ -517,6 +599,46 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This releases adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"Den här utgåvan lägger till stöd för att köra i Wayland, och har uppdaterade"
" dialogrutor med förenklade kontroller."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This releases addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"Den här utgåvan åtgärdar en del fel vid uppstart, och diverse problem med "
"att följa symboliska länkar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
msgstr ""
"Den här utgåvan inkluderar flera förbättringar av utseendet, introducerar en"
" ny inställningsdialogruta, och förbättrar sökresultat och prestanda."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
msgstr ""
"Den här utgåvan har förbättrat prestandan genom att utesluta ovanliga mappar"
" vid sökning."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
msgstr ""
"Den här utgåvan har bättre skrivbordsintegrering, stöd för OpenBSD och "
"Wayland, och bättre stöd för översättningar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
"processed. Files can be dragged into other applications. Thumbnails are only"
......@@ -527,7 +649,7 @@ msgstr ""
"korrekt. Filer kan dras till andra program. Miniatyrer genereras bara när "
"användaren ber om det."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -539,11 +661,11 @@ msgstr ""
"andra program. Objekt som visas längst ner i resultatfönstret är nu "
"åtkomliga med alla skrivbordsteman."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Detta är en mindre endast översättningsutgåva."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -551,7 +673,7 @@ msgstr ""
"Den här utgåvan tillhandahåller prestandaförbättringar och flera "
"översättningsuppdateringar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -559,7 +681,7 @@ msgstr ""
"Denna version visar nu alla filtidsstämplar efter tidszon istället för "
"Universal Coordinated Time (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -571,7 +693,7 @@ msgstr ""
"högerklicksfunktionalitet har blivit återställd. Datumintervallsfilter "
"tillämpas nu enligt tidszon istället för Universal Coordinated Time (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -585,13 +707,13 @@ msgstr ""
"inkluderande valfria rubrikrader och popover widgets. Lösenordshantering har"
" förbättrats med integrationen av PolicyKit då detta är tillgängligt."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr ""
"Denna version rättar till två nya fel och innehåller uppdaterade "
"översättningar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -599,7 +721,7 @@ msgstr ""
"Denna version ordnar en regression som gjorde att programmet inte gick att "
"starta på en del system."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -609,7 +731,7 @@ msgstr ""
"längre stöddes. En Inforad visas nu då sökdatabasen är föråldrad, och "
"dialogerna som används för att uppdatera databasen har förbättrats."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""