Commit d0f85320 authored by Zmicer Turok's avatar Zmicer Turok Committed by Transifex

I18n: Update translation be (100%).

144 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent a29bbadc
......@@ -2,19 +2,19 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Zmicer Turok <nashtlumach@gmail.com>, 2019
#
# Zmicer Turok <nashtlumach@gmail.com>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-13 05:13-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Zmicer Turok <nashtlumach@gmail.com>, 2019\n"
"Last-Translator: Zmicer Turok <nashtlumach@gmail.com>, 2020\n"
"Language-Team: Belarusian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/be/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3);\n"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:1 ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:28
#: ../catfish/CatfishWindow.py:718
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:88
msgid "Catfish File Search"
msgstr "Пошукавец файлаў Catfish"
......@@ -41,10 +41,6 @@ msgstr "Пошук у файлавай сістэме"
msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr "files;find;locate;lookup;search;"
#: ../data/ui/AboutCatfishDialog.ui.h:1
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish - універсальны інструмент для пошуку файлаў."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
msgstr "Налады Catfish"
......@@ -63,7 +59,7 @@ msgstr "_Сучасны (CSD)"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:5
msgid "Your new window layout will be applied after restarting Catfish."
msgstr "Новы выгляд акна будзе ўжыты пасля перазапуску Catfish."
msgstr "Выгляд зменіцца пасля перазапуску Catfish."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:6
msgid "Window Layout"
......@@ -205,7 +201,7 @@ msgstr "<b>Дата пачатку</b>"
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Дата завяршэння</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:224
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:228
msgid "Catfish"
msgstr "Catfish"
......@@ -215,160 +211,162 @@ msgstr "Абнаўленне"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:25
msgid "The search database is more than 7 days old. Update now?"
msgstr "База даных пошуку старэйшая за 7 дзён. Абнавіць?"
msgstr "База даных пошуку старэйшая за 7 дзён. Абнавіць?"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:26
msgid "File Type"
msgstr "Тып файлаў"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1277
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1321
msgid "Modified"
msgstr "Зменена"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1727
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1766
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Вынік адлюструецца як будзе знойдзены."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
msgid "Update Search Database"
msgstr "Абнавіць базу даных пошуку"
#. Restore Cancel button
#. Buttons
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31 ../catfish/CatfishWindow.py:716
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:193
msgid "Cancel"
msgstr "Скасаваць"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
msgid "Unlock"
msgstr "Разблакаваць"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>База даных:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Абноўлена:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Абнаўленне базы даных пошуку</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Для паскарэння атрымання вынікаў пошуку неабходна абнавіць базу даных пошуку.\n"
"На гэта патрабуюцца правы адміністратара."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "Select a Directory"
msgstr "Абярыце каталог"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
msgid "Search for files"
msgstr "Пошук файлаў"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
msgid "Compact List"
msgstr "Скарочаны спіс"
msgstr "Сціслы спіс"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Thumbnails"
msgstr "Мініяцюры"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Show _sidebar"
msgstr "Паказваць _бакавую панэль"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Паказваць _схаваныя файлы"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "Search file _contents"
msgstr "Паказваць _змесціва файла"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:37
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "_Match results exactly"
msgstr "_Дакладнае супадзенне вынікаў"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid "_Refresh search index..."
msgstr "_Абнавіць індэкс пошуку…"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:47
msgid "_Preferences"
msgstr "_Налады"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:48
msgid "_About"
msgstr "Пра _праграму"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Update Search Database"
msgstr "Абнавіць базу даных пошуку"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Unlock"
msgstr "Разблакаваць"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>База даных:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Абноўлена:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Абнаўленне базы даных пошуку</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Для паскарэння атрымання вынікаў пошуку неабходна абнавіць базу даных пошуку.\n"
"На гэта патрабуюцца правы адміністратара."
#: ../catfish/__init__.py:38
#: ../catfish/__init__.py:39
msgid "Usage: %prog [options] path query"
msgstr "Выкарыстанне: %prog [параметры] шлях запыту"
#: ../catfish/__init__.py:43
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr "Паказваць адладачныя паведамленні (-vv таксама адладзіць catfish_lib)"
#: ../catfish/__init__.py:46
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
msgstr "Выкарыстоўваць буйныя значкі"
#: ../catfish/__init__.py:48
#: ../catfish/__init__.py:49
msgid "Use thumbnails"
msgstr "Выкарыстоўваць мініяцюры"
#: ../catfish/__init__.py:50
#: ../catfish/__init__.py:51
msgid "Display time in ISO format"
msgstr "Адлюстроўваць час у фармаце ISO"
#. Translators: Do not translate PATH, it is a variable.
#: ../catfish/__init__.py:52
#: ../catfish/__init__.py:53
msgid "Set the default search path"
msgstr "Прызначыць прадвызначаны шлях пошуку"
msgstr "Вызначыць прадвызначаны шлях пошуку"
#: ../catfish/__init__.py:54
#: ../catfish/__init__.py:55
msgid "Perform exact match"
msgstr "Дакладнае супадзенне"
#: ../catfish/__init__.py:56
#: ../catfish/__init__.py:57
msgid "Include hidden files"
msgstr "Уключаць схаваныя файлы"
#: ../catfish/__init__.py:58
#: ../catfish/__init__.py:59
msgid "Perform fulltext search"
msgstr "Выконваць пошук усяго тэксту"
#: ../catfish/__init__.py:60
#: ../catfish/__init__.py:61
msgid ""
"If path and query are provided, start searching when the application is "
"displayed."
msgstr "Калі шлях і запыт зададзеныя, пачынаць пошук падчас запуску праграмы."
#: ../catfish/__init__.py:77
#, python-brace-format
msgid "Try GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
msgstr "Паспрабуйце GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
#: ../catfish/AboutCatfishDialog.py:37
msgid "translator-credits"
msgstr "Zmicer Turok zmicerturok@gmail.com"
msgstr "Калі шлях і запыт вызначаныя, пачынаць пошук падчас запуску праграмы."
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:100
#: ../catfish/CatfishWindow.py:106
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (хібнае кадаванне)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:256
#: ../catfish/CatfishWindow.py:146
msgid "translator-credits"
msgstr "Zmicer Turok zmicerturok@gmail.com"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:286
msgid "Unknown"
msgstr "Невядома"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:260
#: ../catfish/CatfishWindow.py:290
msgid "Never"
msgstr "Ніколі"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:339
#: ../catfish/CatfishWindow.py:374
#, python-format
msgid ""
"Enter your query above to find your files\n"
......@@ -377,118 +375,123 @@ msgstr ""
"Увядзіце вышэй запыт, каб знайсці патрэбныя файлы,\n"
"альбо націсніце %s, каб праглядзець іншыя варыянты."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:686
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
msgid "An error occurred while updating the database."
msgstr "Памылка пры абнаўленні базы даных."
msgstr "Падчас абнаўлення базы даных адбылася памылка."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:688
#: ../catfish/CatfishWindow.py:733
msgid "Authentication failed."
msgstr "Памылка аўтэнтыфікацыі."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:694
#: ../catfish/CatfishWindow.py:739
msgid "Authentication cancelled."
msgstr "Аўтэнтыфікацыя скасаваная."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:700
#: ../catfish/CatfishWindow.py:745
msgid "Search database updated successfully."
msgstr "База даных пошуку паспяхова абноўленая."
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Закрыць"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:775
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
msgid "Updating..."
msgstr "Абнаўленне..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:809
#: ../catfish/CatfishWindow.py:854
msgid "Stop Search"
msgstr "Спыніць пошук"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:810
#: ../catfish/CatfishWindow.py:855
msgid ""
"Search is in progress...\n"
"Press the cancel button or the Escape key to stop."
msgstr ""
"Адбываецца пошук...\n"
"Націсніце \"Скасаваць\" альбо клавішу Escape для спынення."
"Націсніце \"Скасаваць\", альбо клавішу Escape для спынення."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:819
#: ../catfish/CatfishWindow.py:864
msgid "Begin Search"
msgstr "Распачаць пошук"
msgstr "Пачаць пошук"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1097
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1142
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "\"%s\" немагчыма адкрыць."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1149
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1194
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be saved."
msgstr "\"%s\" немагчыма захаваць."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1166
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1211
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be deleted."
msgstr "\"%s\" немагчыма выдаліць."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1206
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1250
#, python-format
msgid "Save \"%s\" as..."
msgstr "Захаваць \"%s\" як..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1241
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1285
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
"permanently delete \"%s\"?"
msgstr ""
"Вы ўпэўненыя, што хочаце назаўсёды \n"
"Сапраўды хочаце назаўсёды \n"
"выдаліць \"%s\"?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1245
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
"permanently delete the %i selected files?"
msgstr ""
"Вы ўпэўненыя, што хочаце назаўсёды \n"
"Сапраўды хочаце назаўсёды \n"
"выдаліць %i абраныя(ых) файлы(аў)?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1248
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Калі вы выдаліце файл, ён будзе назаўсёды згублены."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1271
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
msgstr "Назва файла"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1273
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1317
msgid "Size"
msgstr "Памер"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1275
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1319
msgid "Location"
msgstr "Размяшчэнне"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1287
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1331
msgid "Preview"
msgstr "Папярэдні прагляд"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1295
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1339
msgid "Details"
msgstr "Падрабязнасці"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1514
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1556
msgid "Today"
msgstr "Сёння"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1516
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1558
msgid "Yesterday"
msgstr "Учора"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1597
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1639
msgid "No files found."
msgstr "Файлы не знойдзеныя."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1599
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1641
msgid ""
"Try making your search less specific\n"
"or try another directory."
......@@ -496,55 +499,54 @@ msgstr ""
"Паспрабуйце ўвесці больш дакладны запыт\n"
"альбо паспрабуйце іншы каталог."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1606
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1648
msgid "1 file found."
msgstr "знойдзены 1 файл."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1608
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1650
#, python-format
msgid "%i files found."
msgstr "%i файлаў знойдзена."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1614
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1656
msgid "bytes"
msgstr "байтаў"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1725 ../catfish/CatfishWindow.py:1735
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1764 ../catfish/CatfishWindow.py:1774
msgid "Searching..."
msgstr "Пошук..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1733
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Пошук \"%s\""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1822
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr "Вынікі пошуку для \"%s\""
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:138
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish - універсальны інструмент для пошуку файлаў."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:135
msgid "Password Required"
msgstr "Патрабуецца пароль"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:175
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:172
msgid "Incorrect password... try again."
msgstr "Хібны пароль... паспрабуйце зноў."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:185
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:182
msgid "Password:"
msgstr "Пароль:"
#. Buttons
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:196
msgid "Cancel"
msgstr "Скасаваць"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:199
msgid "OK"
msgstr "Добра"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:220
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:217
msgid ""
"Enter your password to\n"
"perform administrative tasks."
......@@ -552,18 +554,18 @@ msgstr ""
"Увядзіце ваш пароль\n"
"для выканання задач адміністратара."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:222
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
"modify essential parts of your system."
msgstr ""
"Праграма '%s' дазволіць вам\n"
"Праграма \"%s\" дазволіць вам\n"
"змяняць важныя часткі сістэмы."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:1
msgid "Versatile file searching tool"
msgstr "Універсальная прылада для пошуку"
msgstr "Універсальны інструмент для пошуку"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -593,29 +595,53 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
"У гэтым выпуску вырашаныя праблемы з пакункам для Debian і аптымізаваныя "
"рэсурсы."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"У гэтым выпуску дададзена падтрымка Wayland і абнавіліся дыялогі са "
"спрошчанымі элементамі кіравання."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"У гэтым выпуску выпраўлены некаторыя праблемы з запускам і сімвалічнымі "
"памылкамі."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
msgstr ""
"У гэты выпуск уключана шмат паляпшэнняў вонкавага выгляду, новы дыялог "
"налад, палепшаны працэс пошуку і яго вынікі."
"У гэты выпуск уключана шмат паляпшэнняў выгляду, новы дыялог налад, "
"палепшаны працэс пошуку і яго вынікі."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
msgstr ""
"У гэтым выпуску палепшаная прадукцыйнасць за кошт выключэння з пошуку рэдка "
"У гэтым выпуску палепшана прадукцыйнасць за кошт выключэння з пошуку рэдка "
"выкарыстоўваемых каталогаў."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
msgstr ""
"У гэтым выпуску палепшаная інтэграцыя з працоўным сталом, дададзеная "
"падтрымка OpenBSD і Wayland, палепшаныя пераклады."
"У гэтым выпуску палепшана інтэграцыя з працоўным сталом, дададзена падтрымка"
" OpenBSD і Wayland, палепшаныя пераклады."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -627,23 +653,23 @@ msgstr ""
"цытаваныя радкі пошуку апрацоўваюцца карэктна. Файлы можна перацягваць у "
"іншыя праграмы. Мініяцюры генеруюцца толькі па запыце карыстальніка."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
"other applications. Items displayed at the bottom of the results window are "
"now accessible with all desktop themes."
msgstr ""
"У гэтым выпуску ўдасканаленая апрацоўка мініяцюр і выпраўлена шмат памылак. "
"У гэтым выпуску ўдасканалена апрацоўка мініяцюр і выпраўлена шмат памылак. "
"Значок папярэдняга прагляду быў ўдасканалены і цяпер адпавядае іншым "
"праграмам. Элементы, якія адлюстроўваюцца ў ніжняй частцы акна вынікаў, "
"цяпер даступны для усіх тэм працоўнага стала."
"цяпер даступныя для усіх тэм працоўнага стала."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Гэта нязначны выпуск з абнаўленнем перакладаў."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -651,15 +677,15 @@ msgstr ""
"Гэты выпуск ўключае ў сябе некалькі паляпшэнняў прадукцыйнасці і шматлікія "
"абнаўленні перакладу."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
msgstr ""
"У гэтым выпуску адлюстроўваюцца ўсе адбіткі часу файлаў у адпаведнасці з "
"часавым поясам замест універсальнага зкаардынаванага часу (UTC)."
"У гэтым выпуску адлюстроўваюцца ўсе пазнакі часу файлаў у адпаведнасці з "
"часавым поясам замест універсальнага скаардынаванага часу (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -668,11 +694,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"У гэтым выпуску выпраўлены шэраг хібаў, звязаных з акном вынікаў. Пасля "
"выдалення файлы зноў выдаляюцца са спіса вынікаў. Была адноўлена "
"функцыянальнасць правай і сярэдняй кнопкі мышы . Фільтры дыяпазону дат цяпер"
" ужываюцца ў адпаведнасці з часавым поясам замест універсальнага "
"зкаардынаванага часу (UTC)."
"функцыянальнасць правай і сярэдняй кнопкі мышы. Фільтры дыяпазону дат цяпер "
"ужываюцца ў адпаведнасці з часавым поясам замест універсальнага "
"скаардынаванага часу (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -685,11 +711,11 @@ msgstr ""
" некаторых з апошніх магчымасцяў GTK + , уключаючы дадатковыя панэлі і "
"віджэты. Апрацоўка пароляў была палепшаная з дапамогаю PolicyKit."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "У гэтым выпуску выпраўлены дзве новыя хібы і абноўленыя пераклады."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -697,7 +723,7 @@ msgstr ""
"У гэтым выпуску выпраўлена рэгрэсія, калі праграму немагчыма запусціць у "
"некаторых сістэмах."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -708,25 +734,25 @@ msgstr ""
" пошуку састарэла, і дыялогавыя вокны, якія выкарыстоўваюцца для абнаўлення "
"базы даных, былі палепшаныя."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
msgstr ""
"У гэтым выпуску выпраўлены дзве праблемы: месцазнаходжанне не вызначалася "
"належным чынам, палепшана апрацоўка знікшых сімвалічных значкоў."
"належным чынам, палепшана апрацоўка зніклых сімвалічных значкоў."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
"selection."
msgstr ""