Commit cdf1904a authored by Nick Schermer's avatar Nick Schermer Committed by Transifex

I18n: Update translation sk (70%).

102 translated messages, 42 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 893bd5b9
......@@ -2,21 +2,21 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Slavko <linux@slavino.sk>, 2018
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2019
#
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2020
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-13 05:13-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2019\n"
"Last-Translator: Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020\n"
"Language-Team: Slovak (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n == 1 ? 0 : n % 1 == 0 && n >= 2 && n <= 4 ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);\n"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:1 ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:28
#: ../catfish/CatfishWindow.py:718
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:88
msgid "Catfish File Search"
msgstr "Vyhľadávač súborov Catfish"
......@@ -43,10 +43,6 @@ msgstr "Vyhľadáva v súborovom systéme"
msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr ""
#: ../data/ui/AboutCatfishDialog.ui.h:1
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish je všestranný nájstroj na vyhľadávanie súborov."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
msgstr "Predvoľby aplikácie Catfish"
......@@ -121,7 +117,7 @@ msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:19
msgid "Advanced"
msgstr ""
msgstr "Rozšírené"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:1
msgid "_Open"
......@@ -207,7 +203,7 @@ msgstr "<b>Počiatočný dátum</b>"
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Koncový dátum</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:224
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:228
msgid "Catfish"
msgstr "Catfish"
......@@ -223,124 +219,131 @@ msgstr "Databáza vyhľadávania je staršia ako 7 dní. Má sa teraz aktualizov
msgid "File Type"
msgstr "Typ súboru"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1277
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1321
msgid "Modified"
msgstr "Zmenený"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1727
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1766
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Výsledky budú zobrazené okamžite, ako sa niečo nájde."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
msgid "Update Search Database"
msgstr "Aktualizácia databázy vyhľadávania"
#. Restore Cancel button
#. Buttons
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31 ../catfish/CatfishWindow.py:716
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:193
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
msgid "Unlock"
msgstr "Odomknúť"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Databáza:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Aktualizovaná:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Aktualizácia databázy vyhľadávania</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Pre rýchlejšie výsledky vyhľadávania musí byť databáza vyhľadávania obnovená.\n"
"Tento úkon vyžaduje práva správcu."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "Select a Directory"
msgstr "Výber priečinku"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
msgid "Search for files"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
msgid "Compact List"
msgstr "Kompaktný zoznam"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatúry"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Show _sidebar"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Zobraziť _skryté súbory"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "Search file _contents"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:37
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "_Match results exactly"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid "_Refresh search index..."
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:47
msgid "_Preferences"
msgstr "Nas_tavenia"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:48
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Update Search Database"
msgstr "Aktualizácia databázy vyhľadávania"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Unlock"
msgstr "Odomknúť"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Databáza:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Aktualizovaná:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Aktualizácia databázy vyhľadávania</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Pre rýchlejšie výsledky vyhľadávania musí byť databáza vyhľadávania obnovená.\n"
"Tento úkon vyžaduje práva správcu."
#: ../catfish/__init__.py:38
#: ../catfish/__init__.py:39
msgid "Usage: %prog [options] path query"
msgstr "Použitie: %prog [voľby] cesta požiadavka"
#: ../catfish/__init__.py:43
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr ""
#: ../catfish/__init__.py:46
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
msgstr "Použije veľké ikony"
#: ../catfish/__init__.py:48
#: ../catfish/__init__.py:49
msgid "Use thumbnails"
msgstr "Použije miniatúry"
#: ../catfish/__init__.py:50
#: ../catfish/__init__.py:51
msgid "Display time in ISO format"
msgstr "Zobrazí čas vo formáte ISO"
#. Translators: Do not translate PATH, it is a variable.
#: ../catfish/__init__.py:52
#: ../catfish/__init__.py:53
msgid "Set the default search path"
msgstr ""
#: ../catfish/__init__.py:54
#: ../catfish/__init__.py:55
msgid "Perform exact match"
msgstr "Vykoná vyhľadanie presnej zhody"
#: ../catfish/__init__.py:56
#: ../catfish/__init__.py:57
msgid "Include hidden files"
msgstr "Zahrnie skryté súbory"
#: ../catfish/__init__.py:58
#: ../catfish/__init__.py:59
msgid "Perform fulltext search"
msgstr "Vykoná fulltextové vyhľadávanie"
#: ../catfish/__init__.py:60
#: ../catfish/__init__.py:61
msgid ""
"If path and query are provided, start searching when the application is "
"displayed."
......@@ -348,12 +351,14 @@ msgstr ""
"Ak je poskytnutá cesta a požiadavka, začne vyhľadávanie po zobrazení "
"aplikácie."
#: ../catfish/__init__.py:77
#, python-brace-format
msgid "Try GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
msgstr ""
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:106
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (neplatné kódovanie)"
#: ../catfish/AboutCatfishDialog.py:37
#: ../catfish/CatfishWindow.py:146
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Štefan Miklošovič <miklosovic@gmail.com>\n"
......@@ -361,54 +366,52 @@ msgstr ""
"Tomáš Vadina <kyberdev@gmail.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:100
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (neplatné kódovanie)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:256
#: ../catfish/CatfishWindow.py:286
msgid "Unknown"
msgstr "Neznáme"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:260
#: ../catfish/CatfishWindow.py:290
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:339
#: ../catfish/CatfishWindow.py:374
#, python-format
msgid ""
"Enter your query above to find your files\n"
"or click the %s icon for more options."
msgstr ""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:686
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
msgid "An error occurred while updating the database."
msgstr "Počas aktualizácie databázy sa vyskytla chyba."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:688
#: ../catfish/CatfishWindow.py:733
msgid "Authentication failed."
msgstr "Overenie zlyhalo."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:694
#: ../catfish/CatfishWindow.py:739
msgid "Authentication cancelled."
msgstr "Overenie totožnosti zrušené."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:700
#: ../catfish/CatfishWindow.py:745
msgid "Search database updated successfully."
msgstr "Databáza bola úspešne aktualizovaná."
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Zatvoriť"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:775
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
msgid "Updating..."
msgstr "Aktualizuje sa..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:809
#: ../catfish/CatfishWindow.py:854
msgid "Stop Search"
msgstr "Zastaviť vyhľadávanie"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:810
#: ../catfish/CatfishWindow.py:855
msgid ""
"Search is in progress...\n"
"Press the cancel button or the Escape key to stop."
......@@ -416,31 +419,31 @@ msgstr ""
"Prebieha vyhľadávanie...\n"
"Vyhľadávanie zrušíte stlačením tlačidla zrušiť alebo klávesy Escape."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:819
#: ../catfish/CatfishWindow.py:864
msgid "Begin Search"
msgstr "Spustí vyhľadávanie"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1097
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1142
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť „%s“."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1149
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1194
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be saved."
msgstr "Nepodarilo sa uložiť „%s“."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1166
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1211
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be deleted."
msgstr "Nepodarilo sa odstrániť „%s“."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1206
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1250
#, python-format
msgid "Save \"%s\" as..."
msgstr ""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1241
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1285
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -449,7 +452,7 @@ msgstr ""
"Ste si istý, že chcete natrvalo \n"
"odstrániť „%s“?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1245
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -458,43 +461,43 @@ msgstr ""
"Ste si istý, že chcete natrvalo zmazať \n"
"%i vybraných súborov?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1248
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Ak súbor vymažete, bude nenávratne stratený."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1271
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
msgstr "Názov súboru"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1273
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1317
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1275
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1319
msgid "Location"
msgstr "Umiestnenie"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1287
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1331
msgid "Preview"
msgstr "Náhľad"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1295
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1339
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1514
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1556
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1516
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1558
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1597
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1639
msgid "No files found."
msgstr "Žiadny súbor sa nenašiel."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1599
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1641
msgid ""
"Try making your search less specific\n"
"or try another directory."
......@@ -502,55 +505,54 @@ msgstr ""
"Skúste menej špecifikovať vaše vyhľadávanie\n"
"alebo skúste iný adresár."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1606
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1648
msgid "1 file found."
msgstr "Našiel sa jeden súbor."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1608
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1650
#, python-format
msgid "%i files found."
msgstr "%i súborov nájdených."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1614
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1656
msgid "bytes"
msgstr "bajtov"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1725 ../catfish/CatfishWindow.py:1735
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1764 ../catfish/CatfishWindow.py:1774
msgid "Searching..."
msgstr ""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1733
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Vyhľadáva sa „%s“"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1822
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr "Výsledky vyhľadávania „%s“"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:138
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish je všestranný nájstroj na vyhľadávanie súborov."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:135
msgid "Password Required"
msgstr "Požadovanie hesla"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:175
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:172
msgid "Incorrect password... try again."
msgstr "Nesprávne heslo... Skúste to znovu."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:185
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:182
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#. Buttons
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:196
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:199
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:220
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:217
msgid ""
"Enter your password to\n"
"perform administrative tasks."
......@@ -558,7 +560,7 @@ msgstr ""
"Zadajte vaše heslo na\n"
"vykonanie úloh správcu."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:222
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
......@@ -597,23 +599,41 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -621,7 +641,7 @@ msgid ""
" generated when requested by the user."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -629,17 +649,17 @@ msgid ""
"now accessible with all desktop themes."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -647,7 +667,7 @@ msgstr ""
"Toto vydanie teraz zobrazuje všetky časové značky súborov podľa časovej zóny"
" namiesto univerzálneho koordinovaného času (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -660,7 +680,7 @@ msgstr ""
"sú teraz použité podľa časovej zóny namiesto univerzálneho koordinovaného "
"času (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -669,31 +689,31 @@ msgid ""
" integration of PolicyKit when available."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "Toto vydanie opravuje dve nové chyby a zahŕňa aktualizované preklady."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
msgstr ""
"Toto vydanie opravuje pád programu pri spustení na niektorých systémoch."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
" and the dialogs used to update the database have been improved."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -703,7 +723,7 @@ msgstr ""
"vyčistený nepoužívaný kód a opravené potencionálne chyby s výberom zoznamu a"
" položky."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -711,7 +731,7 @@ msgstr ""
"Toto vydanie opravuje potencionálnu bezpečnostnú zraniteľnosť pri spúšťaní "
"programu a tiež opravuje pád programu pri výbere viacerých položiek."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment