Commit b2c329ba authored by Michal Várady's avatar Michal Várady Committed by Transifex

I18n: Update translation cs (100%).

143 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 6a11d6a8
......@@ -5,18 +5,18 @@
#
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2019
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-24 14:01-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2019\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2020\n"
"Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:1 ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:28
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:88
msgid "Catfish File Search"
msgstr "Vyhledávač souborů Catfish"
......@@ -44,10 +44,6 @@ msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr ""
"soubory;najít;nalézt;vyhledat;hledat;prohledat;hledání;vyhledávání;prohledávání;"
#: ../data/ui/AboutCatfishDialog.ui.h:1
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish je všestranný nástroj pro hledání souborů."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
msgstr "Předvolby aplikace Catfish"
......@@ -122,7 +118,7 @@ msgstr "Ostatní"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:19
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
msgstr "Pokročilá"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:1
msgid "_Open"
......@@ -208,7 +204,7 @@ msgstr "<b>Počáteční datum</b>"
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Konečné datum</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:224
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:228
msgid "Catfish"
msgstr "Catfish"
......@@ -226,124 +222,131 @@ msgstr ""
msgid "File Type"
msgstr "Typ souboru"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1290
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1321
msgid "Modified"
msgstr "Změněno"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1740
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1766
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Výsledky se zobrazí ihned po nalezení."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
msgid "Update Search Database"
msgstr "Aktualizovat vyhledávací databázi"
#. Restore Cancel button
#. Buttons
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31 ../catfish/CatfishWindow.py:716
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:193
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
msgid "Unlock"
msgstr "Odemknout"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Databáze:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Aktualizováno:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Aktualizovat vyhledávací databázi</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Pro rychlejší získání výsledků je třeba vyhledávací databázi aktualizovat. "
"Tato akce vyžaduje práva správce."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "Select a Directory"
msgstr "Vybrat adresář"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
msgid "Search for files"
msgstr "Hledat soubory"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
msgid "Compact List"
msgstr "Stručný seznam"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Thumbnails"
msgstr "Náhledy"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Show _sidebar"
msgstr "Zobrazit _postranní panel"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Zobrazit _skryté soubory"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "Search file _contents"
msgstr "Hledat v _obsahu souboru"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:37
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "_Match results exactly"
msgstr "Přes_ná shoda výsledků"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid "_Refresh search index..."
msgstr "_Obnovit vyhledávací index..."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:47
msgid "_Preferences"
msgstr "_Předvolby"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:48
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Update Search Database"
msgstr "Aktualizovat vyhledávací databázi"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Unlock"
msgstr "Odemknout"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Databáze:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Aktualizováno:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Aktualizovat vyhledávací databázi</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Pro rychlejší získání výsledků je třeba vyhledávací databázi aktualizovat. "
"Tato akce vyžaduje práva správce."
#: ../catfish/__init__.py:38
#: ../catfish/__init__.py:39
msgid "Usage: %prog [options] path query"
msgstr "Použití: %prog [možnosti] cesta požadavek"
#: ../catfish/__init__.py:43
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr "Zobrazit ladicí zprávy (-vv bude ladit také knihovnu catfish_lib)"
#: ../catfish/__init__.py:46
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
msgstr "Použít velké ikony"
#: ../catfish/__init__.py:48
#: ../catfish/__init__.py:49
msgid "Use thumbnails"
msgstr "Použít náhledy"
#: ../catfish/__init__.py:50
#: ../catfish/__init__.py:51
msgid "Display time in ISO format"
msgstr "Zobrazit čas ve formátu ISO"
#. Translators: Do not translate PATH, it is a variable.
#: ../catfish/__init__.py:52
#: ../catfish/__init__.py:53
msgid "Set the default search path"
msgstr "Nastavit výchozí cestu pro hledání"
#: ../catfish/__init__.py:54
#: ../catfish/__init__.py:55
msgid "Perform exact match"
msgstr "Provést přesnou shodu"
#: ../catfish/__init__.py:56
#: ../catfish/__init__.py:57
msgid "Include hidden files"
msgstr "Zahrnout skryté soubory"
#: ../catfish/__init__.py:58
#: ../catfish/__init__.py:59
msgid "Perform fulltext search"
msgstr "Provést fulltextové vyhledávání"
#: ../catfish/__init__.py:60
#: ../catfish/__init__.py:61
msgid ""
"If path and query are provided, start searching when the application is "
"displayed."
......@@ -351,28 +354,28 @@ msgstr ""
"Pokud jsou zadány popis umístění a požadavek, pak při zobrazení aplikace "
"hned zahájit vyhledávání."
#: ../catfish/AboutCatfishDialog.py:37
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Michal Várady (miko.vaji@gmail.com)\n"
"Alois Nešpor (info@aloisnespor.info)"
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:100
#: ../catfish/CatfishWindow.py:106
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (neplatné kódování)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:256
#: ../catfish/CatfishWindow.py:146
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Michal Várady (miko.vaji@gmail.com)\n"
"Alois Nešpor (info@aloisnespor.info)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:286
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:260
#: ../catfish/CatfishWindow.py:290
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:339
#: ../catfish/CatfishWindow.py:374
#, python-format
msgid ""
"Enter your query above to find your files\n"
......@@ -381,32 +384,37 @@ msgstr ""
"K vyhledání souborů vložte požadavek výše nebo\n"
"klikněte na ikonu %s pro více možností."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:699
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
msgid "An error occurred while updating the database."
msgstr "Při aktualizaci databáze došlo k chybě."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:701
#: ../catfish/CatfishWindow.py:733
msgid "Authentication failed."
msgstr "Ověření se nezdařilo."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:707
#: ../catfish/CatfishWindow.py:739
msgid "Authentication cancelled."
msgstr "Ověření zrušeno."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:713
#: ../catfish/CatfishWindow.py:745
msgid "Search database updated successfully."
msgstr "Aktualizace vyhledávací databáze byla úspěšně dokončena."
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:788
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
msgid "Updating..."
msgstr "Aktualizování…"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:822
#: ../catfish/CatfishWindow.py:854
msgid "Stop Search"
msgstr "Zastavit hledání"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:823
#: ../catfish/CatfishWindow.py:855
msgid ""
"Search is in progress...\n"
"Press the cancel button or the Escape key to stop."
......@@ -414,38 +422,38 @@ msgstr ""
"Vyhledávání probíhá…\n"
"Zastavíte ho kliknutím na Storno nebo klávesou Esc."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:832
#: ../catfish/CatfishWindow.py:864
msgid "Begin Search"
msgstr "Zahájit vyhledávání"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1110
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1142
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "%s nelze otevřít."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1162
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1194
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be saved."
msgstr "%s nelze uložit."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1179
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1211
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be deleted."
msgstr "%s nelze smazat."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1219
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1250
#, python-format
msgid "Save \"%s\" as..."
msgstr "Uložit „%s“ jako..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1254
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1285
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
"permanently delete \"%s\"?"
msgstr "Opravdu chcete „%s“ trvale smazat?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1258
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -454,43 +462,43 @@ msgstr ""
"Opravdu chcete trvale smazat\n"
"%i vybraných souborů?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1261
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Pokud soubor smažete, bude nenávratně ztracen."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1284
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
msgstr "Název souboru"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1286
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1317
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1288
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1319
msgid "Location"
msgstr "Umístění"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1300
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1331
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1308
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1339
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1527
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1556
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1529
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1558
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1610
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1639
msgid "No files found."
msgstr "Nenalezeny žádné soubory."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1612
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1641
msgid ""
"Try making your search less specific\n"
"or try another directory."
......@@ -498,55 +506,54 @@ msgstr ""
"Zkuste být při hledání méně konkrétní\n"
"nebo zkuste jiný adresář."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1619
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1648
msgid "1 file found."
msgstr "Nalezen jeden soubor."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1621
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1650
#, python-format
msgid "%i files found."
msgstr "Nalezeno %i souborů."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1627
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1656
msgid "bytes"
msgstr "bajtů"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1738 ../catfish/CatfishWindow.py:1748
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1764 ../catfish/CatfishWindow.py:1774
msgid "Searching..."
msgstr "Vyhledávání..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1746
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Vyhledávání položky %s"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1835
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr "Výsledky vyhledávání požadavku %s"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:138
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish je všestranný nástroj pro hledání souborů."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:135
msgid "Password Required"
msgstr "Je vyžadováno heslo"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:175
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:172
msgid "Incorrect password... try again."
msgstr "Nesprávné heslo, zkuste to znova."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:185
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:182
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#. Buttons
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:196
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:199
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:220
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:217
msgid ""
"Enter your password to\n"
"perform administrative tasks."
......@@ -554,7 +561,7 @@ msgstr ""
"K provedení úloh správy\n"
"zadejte heslo."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:222
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
......@@ -595,13 +602,21 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This releases adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"Toto vydání přidává podporu fungování pod prostředím Wayland a přináší "
"dialogová okna se zjednodušeným ovládáním."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This releases addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"Toto vydání se zaměřuje na chyby při spuštění a také na chyby s překříženými"
" symbolickými odkazy."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
......@@ -609,7 +624,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání obsahuje mnoho vylepšení vzhledu, představuje nové dialogové "
"okno s předvolbami a vylepšuje výsledky a výkon vyhledávání."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
......@@ -617,7 +632,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání přináší zlepšení výkonu vypuštěním neobvyklých vyhledávacích "
"adresářů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -625,7 +640,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání přináší lepší integraci do pracovního prostředí, podporu systémů"
" OpenBDS a Wayland a vylepšenou podporu překladů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -637,7 +652,7 @@ msgstr ""
"zpracovávány správně. Soubory lze přetáhnout do jiných aplikací. Náhledy se "
"generují pouze při vyžádání uživatelem."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -649,18 +664,18 @@ msgstr ""
"Položky zobrazené na konci seznamu výsledků jsou nyní dostupné se všemi "
"motivy pracovního prostředí."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Toto je malé vydání obsahující pouze aktualizaci překladů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
msgstr ""
"Toto vydání přináší mnohá zlepšení ve výkonu a četné aktualizace překladů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -668,7 +683,7 @@ msgstr ""
"V tomto vydání se zobrazují časové značky souborů podle časových zón namísto"
" koordinovaného světového času (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -680,7 +695,7 @@ msgstr ""
"pravým tlačítkem myši byla obnovena. Filtr časového rozmezí je nyní "
"aplikován podle časové zóny namísto koordinovaného světového času (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -693,12 +708,12 @@ msgstr ""
"GTK+, včetně volitelných záhlaví a rozklikávatelných grafických komponent. "
"Práce s hesly byla vylepšena zahrnutím PolicyKit tam, kde to bylo možné."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr ""
"Toto vydání opravuje dvě nové chyby a zahrnuje aktualizované překlady."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -706,7 +721,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání opravuje chybu, při které se na některých systémech aplikace "
"nespustila."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -716,7 +731,7 @@ msgstr ""
"Informační panel se nyní zobrazí, když je vyhledávací databáze zastaralá, a "
"byly vylepšeny dialogy používané k aktualizaci databáze."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -724,7 +739,7 @@ msgstr ""
"Tato verze opravuje dva problémy, kdy vyhledání nebylo řádně provedeno a "
"zlepšuje manipulaci s chybějícími symbolickými ikonami."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -734,7 +749,7 @@ msgstr ""
"hesla, byl pročištěn nepoužívaný kód a opraveny potenciální problémy se "
"seznamem a výběrem položky."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -742,7 +757,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání opravuje potenciální bezpečnostní problém se spuštěním programu "
"a opravuje regresi s výběrem více položek."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment