Commit a29bbadc authored by Arnold Marko's avatar Arnold Marko Committed by Transifex

I18n: Update translation sl (100%).

144 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent c7cf96a3
......@@ -2,23 +2,23 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2018
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Kernc, 2018
# Aljoša Žagar <anthon.manix@gmail.com>, 2019
# ansich <mojmejlzaforume@gmail.com>, 2019
# Arnold Marko <arnold.marko@gmail.com>, 2019
#
# ansich <mojmejlzaforume@gmail.com>, 2018
# Aljoša Žagar <anthon.manix@gmail.com>, 2020
# Arnold Marko <arnold.marko@gmail.com>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-13 05:13-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Arnold Marko <arnold.marko@gmail.com>, 2019\n"
"Last-Translator: Arnold Marko <arnold.marko@gmail.com>, 2020\n"
"Language-Team: Slovenian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/sl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:1 ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:28
#: ../catfish/CatfishWindow.py:718
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:88
msgid "Catfish File Search"
msgstr "Catfish iskanje datotek"
......@@ -45,10 +45,6 @@ msgstr "Iskanje v datotečnem sistemu"
msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr "datoteke;najdi;lociraj;poišči;isšči;iskanje;"
#: ../data/ui/AboutCatfishDialog.ui.h:1
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish je vsestransko orodje za iskanje datotek."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
msgstr "Catfish lastnosti"
......@@ -67,7 +63,7 @@ msgstr "_Moderno (CSD)"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:5
msgid "Your new window layout will be applied after restarting Catfish."
msgstr "Vaša nova postavitev okna bo uporabljena po ponovnem zagonu Catfisha."
msgstr "Nova razporeditec oken bo uproabljena ob ponovnem zagonu Catfish-a."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:6
msgid "Window Layout"
......@@ -87,7 +83,7 @@ msgstr "Možnosti prikaza"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:10
msgid "Appearance"
msgstr "Videz:"
msgstr "Videz"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:11
msgid "Path"
......@@ -209,7 +205,7 @@ msgstr "<b>Začetni datum</b>"
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Končni datum</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:224
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:228
msgid "Catfish"
msgstr "Catfish"
......@@ -225,155 +221,157 @@ msgstr "Baza iskanj je starejša od sedmih dni. Posodobim zdaj?"
msgid "File Type"
msgstr "Tip datoteke"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1277
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1321
msgid "Modified"
msgstr "Spremenjeno"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1727
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1766
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Rezultati bodo prikazani takoj, ko bodo najdeni."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
msgid "Update Search Database"
msgstr "Posodobi iskalno bazo"
#. Restore Cancel button
#. Buttons
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31 ../catfish/CatfishWindow.py:716
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:193
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
msgid "Unlock"
msgstr "Odkleni"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Podatkovna baza:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Updated:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Posodobi iskalno podatkovno bazo</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Za hitrejše iskanje mora biti podatkovna baza iskanj osevežena.\n"
"To dejanje zahteva skrbniške pravice."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "Select a Directory"
msgstr "Izberite mapo"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
msgid "Search for files"
msgstr "Iskanje datotek"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
msgid "Compact List"
msgstr "Kompaktni seznam"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Thumbnails"
msgstr "Sličice"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Show _sidebar"
msgstr "Prikaži _stranski pano"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Prikaži skri_te datoteke"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "Search file _contents"
msgstr "Išči vsebino datote_k"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:37
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "_Match results exactly"
msgstr "_Točno ujemanje rezultatov"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid "_Refresh search index..."
msgstr "Osveži iskalni indeks..."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:47
msgid "_Preferences"
msgstr "_Možnosti"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:48
msgid "_About"
msgstr "_O programu"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Update Search Database"
msgstr "Posodobi iskalno bazo"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Unlock"
msgstr "Odkleni"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Podatkovna baza:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Updated:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Posodobi iskalno podatkovno bazo</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Za hitrejše iskanje mora biti podatkovna baza iskanj osevežena.\n"
"To dejanje zahteva skrbniške pravice."
#: ../catfish/__init__.py:38
#: ../catfish/__init__.py:39
msgid "Usage: %prog [options] path query"
msgstr "Uporaba: %p rog [možnosti]] pot poizvedba"
#: ../catfish/__init__.py:43
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr "Prikaži možnosti razhroščevanja"
#: ../catfish/__init__.py:46
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
msgstr "Uporabi velike ikone"
#: ../catfish/__init__.py:48
#: ../catfish/__init__.py:49
msgid "Use thumbnails"
msgstr "Uporabi sličice"
#: ../catfish/__init__.py:50
#: ../catfish/__init__.py:51
msgid "Display time in ISO format"
msgstr "Prikaži čas v ISO formatu"
#. Translators: Do not translate PATH, it is a variable.
#: ../catfish/__init__.py:52
#: ../catfish/__init__.py:53
msgid "Set the default search path"
msgstr "Določi provzeto pot iskanja"
#: ../catfish/__init__.py:54
#: ../catfish/__init__.py:55
msgid "Perform exact match"
msgstr "Izvedi popolno ujemanje"
#: ../catfish/__init__.py:56
#: ../catfish/__init__.py:57
msgid "Include hidden files"
msgstr "Vključi skrite datoteke"
#: ../catfish/__init__.py:58
#: ../catfish/__init__.py:59
msgid "Perform fulltext search"
msgstr "Izvedi iskanje po celotnem tekstu"
#: ../catfish/__init__.py:60
#: ../catfish/__init__.py:61
msgid ""
"If path and query are provided, start searching when the application is "
"displayed."
msgstr ""
"Če sta določena pot in poizvedba, začni iskanje, ko je aplikacija prikazana."
#: ../catfish/__init__.py:77
#, python-brace-format
msgid "Try GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
msgstr "Poiskusi GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
#: ../catfish/AboutCatfishDialog.py:37
msgid "translator-credits"
msgstr "zasluge-prevajalcev"
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:100
#: ../catfish/CatfishWindow.py:106
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (napačno kodiranje)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:256
#: ../catfish/CatfishWindow.py:146
msgid "translator-credits"
msgstr "zasluge-prevajalcev"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:286
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:260
#: ../catfish/CatfishWindow.py:290
msgid "Never"
msgstr "Nikoli"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:339
#: ../catfish/CatfishWindow.py:374
#, python-format
msgid ""
"Enter your query above to find your files\n"
......@@ -382,32 +380,37 @@ msgstr ""
"Zgoraj vnesite poizvedbo za iskanje datotek\n"
"ali kliknite na %s ikono za več možnosti."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:686
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
msgid "An error occurred while updating the database."
msgstr "Napaka pri posodobaljanjau podatkovne baze."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:688
#: ../catfish/CatfishWindow.py:733
msgid "Authentication failed."
msgstr "Avtentifikacija ni uspela."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:694
#: ../catfish/CatfishWindow.py:739
msgid "Authentication cancelled."
msgstr "Overjanje je bilo prekinjeno."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:700
#: ../catfish/CatfishWindow.py:745
msgid "Search database updated successfully."
msgstr "Baza iskanj je bila uspešno posodobljena."
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Zapri"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:775
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
msgid "Updating..."
msgstr "Posodabljanje..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:809
#: ../catfish/CatfishWindow.py:854
msgid "Stop Search"
msgstr "Zaključi iskanje"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:810
#: ../catfish/CatfishWindow.py:855
msgid ""
"Search is in progress...\n"
"Press the cancel button or the Escape key to stop."
......@@ -415,31 +418,31 @@ msgstr ""
"Iskanje poteka...\n"
"Pritniste gumb za prekinitev ali tipko escapa za zaustavitev iskanja."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:819
#: ../catfish/CatfishWindow.py:864
msgid "Begin Search"
msgstr "Začni z iskanjem"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1097
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1142
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "\"%s\" ni bilo mogoče odpreti."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1149
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1194
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be saved."
msgstr "\"%s\" ni bilo mogoče shraniti."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1166
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1211
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be deleted."
msgstr "\"%s\" ni bilo mogoče izbrisati."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1206
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1250
#, python-format
msgid "Save \"%s\" as..."
msgstr "Shrani \"%s\" kot..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1241
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1285
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -448,50 +451,52 @@ msgstr ""
"Ali ste prepričani, da želite \n"
"trajno izbrisati \"%s\"?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1245
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
"permanently delete the %i selected files?"
msgstr ""
"Ste prepričani, da želite\n"
"za stalno izbrisati %i izbranih datotek?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1248
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Če izbrišete datoteko, je za vedno izgubljena."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1271
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
msgstr "Ime datoteke"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1273
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1317
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1275
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1319
msgid "Location"
msgstr "Lokacija"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1287
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1331
msgid "Preview"
msgstr "Predogled"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1295
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1339
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1514
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1556
msgid "Today"
msgstr "Danes"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1516
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1558
msgid "Yesterday"
msgstr "Včeraj"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1597
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1639
msgid "No files found."
msgstr "Ni najdenih datotek."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1599
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1641
msgid ""
"Try making your search less specific\n"
"or try another directory."
......@@ -499,55 +504,54 @@ msgstr ""
"Poskusite z manj določenim iskanjem\n"
"ali poskusite v drugi mapi."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1606
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1648
msgid "1 file found."
msgstr "Ena datoteka je bila najdena."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1608
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1650
#, python-format
msgid "%i files found."
msgstr "%i datotek je bilo najdenih."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1614
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1656
msgid "bytes"
msgstr "bajtov"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1725 ../catfish/CatfishWindow.py:1735
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1764 ../catfish/CatfishWindow.py:1774
msgid "Searching..."
msgstr "Iskanje"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1733
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "V iskanju \"%s\""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1822
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr "Rezultati iskanja \"%s\""
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:138
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish je vsestransko orodje za iskanje datotek."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:135
msgid "Password Required"
msgstr "Zahtevano je geslo"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:175
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:172
msgid "Incorrect password... try again."
msgstr "Nepravilno geslo... poskusite znova."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:185
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:182
msgid "Password:"
msgstr "Geslo:"
#. Buttons
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:196
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:199
msgid "OK"
msgstr "V redu"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:220
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:217
msgid ""
"Enter your password to\n"
"perform administrative tasks."
......@@ -555,7 +559,7 @@ msgstr ""
"Vnesite geslo za izvajanje\n"
"skrbniških opravil."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:222
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
......@@ -595,13 +599,37 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
"Ta izdaja odpravlja napake pri pakiranju za Debian in vsebuje optimatizirane"
" vire."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"Ta izdaja dodaja podporo za izvajanje pod Wayland-om in ponuja prenovljene "
"dialoge s poenostavljenimi kontrolami."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"Ta izdaja naslavlja nekatere napake ob zagonu, kot tudi težave s "
"simboličnimi povezavami."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
msgstr ""
"Ta različica ima številne vidne izboljšave, uvaja nov dialog za lastnosti in"
" izboljšuje rezultate iskanj ter učinkovitost."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
......@@ -609,7 +637,7 @@ msgstr ""
"Ta različica prinaša večjo učinkovitost z izključevanjem map, ki niso "
"pogosto rabljene."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -617,7 +645,7 @@ msgstr ""
"Ta različica ponuja boljšo integracijo z namizjem, podporo za OpenBDS in "
"Wayland ter izoboljšano podporo prevodom."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -628,7 +656,7 @@ msgstr ""
" številnih hroščev. Niz v narekovajih so posleh pravilno obdelani, datoteke "
"je mogoče vleči v druge aplikacije, sličice se generirajo le po potrebi."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -640,17 +668,17 @@ msgstr ""
"drugim apliakcijam. Predmeti, ki so prikazani na dnu okna z rezultati, so "
"sedaj dosegljivi z vsemi temami namizji."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "To je manjši popravek prevodov."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
msgstr "Ta izdaja ima izboljšano zmogljivost in številne popravke prevodov."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -658,7 +686,7 @@ msgstr ""
"Ta izdaja prikazuje vse časovne oznake v skladu s časovnim pasom in ne UTC "
"časom."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -670,7 +698,7 @@ msgstr ""
"funkcionalnost srednje in desne tipke miške. Datumski razponi sedaj "
"ustrezajo časovnemu pasu in in več UTC."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -683,11 +711,11 @@ msgstr ""
"seta orodji, vključno z naslovnimi pasicami in pojavnimi widgeti. "
"Upravljanje gesel je izboljšano z uporabo PolicyKit (če je na voljo)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "Ta izdja popravlja dva hrošča in dopolnuje prevod."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -695,7 +723,7 @@ msgstr ""
"Ta izdaja odpravlja regresijo, ko se aplikacije na nekaterih sistemih ni "
"mogla pognati."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -705,7 +733,7 @@ msgstr ""
"iskalna baza zastarela, se pojavi informacijska pasica, dialogi za "
"posodabljanje baze pa so bili izboljšani."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -713,7 +741,7 @@ msgstr ""
"Ta izdaja dve napaki, ko lociranje ni bilo pravilno izvedeno in ozboljša "
"delo z manjkajočimi simbilnimi ikonami."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -723,7 +751,7 @@ msgstr ""
"neuporabljeno kodo in popravlja možne težave s szenami in izbrianjem "
"predmetov."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -731,7 +759,7 @@ msgstr ""
"Ta izdaja popravlja potencialen varnostni problem s zagonom programa in "
"odpravlja napako pri izbiranju več vrstic."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment