Commit 8f212fc8 authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex

I18n: Update translation nb (100%).

143 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 8b45152d
......@@ -6,18 +6,18 @@
# Translators:
# Eirik Dekko <edekko@gmail.com>, 2018
# Harald H. <haarektrans@gmail.com>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2019
# Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2020
# Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-21 07:01-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2019\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2020\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:1 ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:28
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:88
msgid "Catfish File Search"
msgstr "Catfish Filsøk"
......@@ -44,10 +44,6 @@ msgstr "Søk i filsystemet"
msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr "filer;finn;lokaliser;slå;opp;søk;"
#: ../data/ui/AboutCatfishDialog.ui.h:1
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish er et allsidig verktøy for filsøk."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
msgstr "Catfish-innstillinger"
......@@ -208,7 +204,7 @@ msgstr "<b>Startdato</b>"
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Sluttdato</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:224
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:228
msgid "Catfish"
msgstr "Catfish"
......@@ -224,157 +220,159 @@ msgstr "Søkedatabasen er over 7 dager gammel. Vil du oppdatere den nå?"
msgid "File Type"
msgstr "Filtype"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1290
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1321
msgid "Modified"
msgstr "Endret"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1740
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1766
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Resultatene vil vises så fort de blir funnet."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
msgid "Update Search Database"
msgstr "Oppdater databasen"
#. Restore Cancel button
#. Buttons
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31 ../catfish/CatfishWindow.py:716
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:193
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
msgid "Unlock"
msgstr "Lås opp"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Database:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Oppdatert:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Oppdater databasen</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"For raskere søkeresultat må databasen oppdateres.\n"
"Dette krever administrative rettigheter."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "Select a Directory"
msgstr "Velg en mappe"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
msgid "Search for files"
msgstr "Søk etter filer"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
msgid "Compact List"
msgstr "Kompakt visning"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniaturbilder"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Show _sidebar"
msgstr "Vis _sidestolpe"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Vis _skjulte filer"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "Search file _contents"
msgstr "Søk i _filinnhold"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:37
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "_Match results exactly"
msgstr "Finn _kun eksakte treff"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid "_Refresh search index..."
msgstr "_Oppdater søkeindeks …"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:47
msgid "_Preferences"
msgstr "_Innstillinger"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:48
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Update Search Database"
msgstr "Oppdater databasen"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Unlock"
msgstr "Lås opp"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Database:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Oppdatert:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Oppdater databasen</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"For raskere søkeresultat må databasen oppdateres.\n"
"Dette krever administrative rettigheter."
#: ../catfish/__init__.py:38
#: ../catfish/__init__.py:39
msgid "Usage: %prog [options] path query"
msgstr "Bruk: %prog [options] sti spørring"
#: ../catfish/__init__.py:43
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr "Vis feilsøkingsmeldinger (-vv viser også meldinger fra catfish_lib)"
#: ../catfish/__init__.py:46
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
msgstr "Bruke store ikoner"
#: ../catfish/__init__.py:48
#: ../catfish/__init__.py:49
msgid "Use thumbnails"
msgstr "Bruk miniatyrbilder"
#: ../catfish/__init__.py:50
#: ../catfish/__init__.py:51
msgid "Display time in ISO format"
msgstr "Vis tid i ISO-format"
#. Translators: Do not translate PATH, it is a variable.
#: ../catfish/__init__.py:52
#: ../catfish/__init__.py:53
msgid "Set the default search path"
msgstr "Angi standard søkesti"
#: ../catfish/__init__.py:54
#: ../catfish/__init__.py:55
msgid "Perform exact match"
msgstr "Utfør eksakt treff"
#: ../catfish/__init__.py:56
#: ../catfish/__init__.py:57
msgid "Include hidden files"
msgstr "Inkluder skjulte filer"
#: ../catfish/__init__.py:58
#: ../catfish/__init__.py:59
msgid "Perform fulltext search"
msgstr "Utfør søk på heltekst"
#: ../catfish/__init__.py:60
#: ../catfish/__init__.py:61
msgid ""
"If path and query are provided, start searching when the application is "
"displayed."
msgstr "Hvis filbane og søk er tilgjengelig, søk når programmet vises."
#: ../catfish/__init__.py:77
#, python-brace-format
msgid "Try GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
msgstr "Forsøk GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:106
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (ugyldig tegnkoding)"
#: ../catfish/AboutCatfishDialog.py:37
#: ../catfish/CatfishWindow.py:146
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"haarek - Harald <https://www.transifex.com/accounts/profile/haarek/>\n"
"kingu - Allan Nordhøy <https://www.transifex.com/accounts/profile/kingu/>\n"
"papparonny - Ronny K. M. Olufsen <https://www.transifex.com/accounts/profile/papparonny/>"
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:100
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (ugyldig tegnkoding)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:256
#: ../catfish/CatfishWindow.py:286
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:260
#: ../catfish/CatfishWindow.py:290
msgid "Never"
msgstr "Aldri"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:339
#: ../catfish/CatfishWindow.py:374
#, python-format
msgid ""
"Enter your query above to find your files\n"
......@@ -383,32 +381,37 @@ msgstr ""
"Skriv inn søkekriteriet ditt for å finne filene dine\n"
"eller klikk på %s-ikonet for mer informasjon."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:699
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
msgid "An error occurred while updating the database."
msgstr "En feil oppsto under oppdatering av databasen."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:701
#: ../catfish/CatfishWindow.py:733
msgid "Authentication failed."
msgstr "Autentiseringen mislyktes."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:707
#: ../catfish/CatfishWindow.py:739
msgid "Authentication cancelled."
msgstr "Autentiseringen ble avbrutt."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:713
#: ../catfish/CatfishWindow.py:745
msgid "Search database updated successfully."
msgstr "Databaseoppdatering fullført."
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Lukk"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:788
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
msgid "Updating..."
msgstr "Oppdaterer …"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:822
#: ../catfish/CatfishWindow.py:854
msgid "Stop Search"
msgstr "Stopp søk"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:823
#: ../catfish/CatfishWindow.py:855
msgid ""
"Search is in progress...\n"
"Press the cancel button or the Escape key to stop."
......@@ -416,31 +419,31 @@ msgstr ""
"Søker …\n"
"Trykk på Avbryt eller Esc-tasten for å stoppe søket."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:832
#: ../catfish/CatfishWindow.py:864
msgid "Begin Search"
msgstr "Start søk"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1110
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1142
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "Klarte ikke åpne «%s»."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1162
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1194
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be saved."
msgstr "Klarte ikke lagre «%s»."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1179
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1211
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be deleted."
msgstr "Klarte ikke slette «%s»."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1219
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1250
#, python-format
msgid "Save \"%s\" as..."
msgstr "Lagre «%s» som …"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1254
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1285
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -449,7 +452,7 @@ msgstr ""
"Er du sikker på at du vil\n"
"slette «%s» for godt?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1258
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -458,43 +461,43 @@ msgstr ""
"Er du sikker på at du vil\n"
"slette de %i markerte filene for godt?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1261
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Hvis du sletter en fil, er den borte for alltid."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1284
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
msgstr "Filnavn"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1286
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1317
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1288
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1319
msgid "Location"
msgstr "Plassering"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1300
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1331
msgid "Preview"
msgstr "Forhåndsvisning"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1308
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1339
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1527
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1556
msgid "Today"
msgstr "Idag"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1529
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1558
msgid "Yesterday"
msgstr "Igår"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1610
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1639
msgid "No files found."
msgstr "Fant ingen filer."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1612
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1641
msgid ""
"Try making your search less specific\n"
"or try another directory."
......@@ -502,55 +505,54 @@ msgstr ""
"Prøv å gjøre søket mindre spesifikt\n"
"eller prøv en annen mappe."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1619
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1648
msgid "1 file found."
msgstr "Fant 1 fil."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1621
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1650
#, python-format
msgid "%i files found."
msgstr "Fant %i filer."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1627
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1656
msgid "bytes"
msgstr "byte"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1738 ../catfish/CatfishWindow.py:1748
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1764 ../catfish/CatfishWindow.py:1774
msgid "Searching..."
msgstr "Søker …"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1746
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Søker etter «%s»"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1835
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr "Søkeresultatet for «%s»"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:138
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish er et allsidig verktøy for filsøk."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:135
msgid "Password Required"
msgstr "Passord kreves"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:175
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:172
msgid "Incorrect password... try again."
msgstr "Feil passord … prøv igjen."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:185
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:182
msgid "Password:"
msgstr "Passord:"
#. Buttons
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:196
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:199
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:220
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:217
msgid ""
"Enter your password to\n"
"perform administrative tasks."
......@@ -558,7 +560,7 @@ msgstr ""
"Skriv inn passord for å\n"
"gjøre administrative oppgaver."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:222
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
......@@ -598,13 +600,19 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This releases adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr "Denne utgivelsen støtter Wayland og har forenklet dialogvinduene."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This releases addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"Denne utgivelsen fikser noen feil ved oppstart og følging av symbolske "
"lenker."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
......@@ -612,14 +620,14 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen har flere forbedringer i utseendet, et nytt "
"innstillingsvindu, og forbedrer søkeresultater og ytelse."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
msgstr ""
"Denne utgivelsen øker ytelsen ved å utelate mapper man sjelden søker i."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -627,7 +635,7 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen har bedre skrivebordsintegrasjon, støtte for OpenBSD og "
"Wayland og forbedrede oversettelser."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -638,7 +646,7 @@ msgstr ""
"flere programvarefeil. Siterte søkestrenger håndteres nå riktig. Filer kan "
"dras til andre programmer. Miniatyrbilder dannes kun på brukers forespørsel."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -650,17 +658,17 @@ msgstr ""
"med andre programmer. Elementer som vises i bunnen av resultatvinduet er nå"
" tilgjengelige med alle skrivebordsdrakter. "
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Denne utgivelsen har kun nye oversettelser."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
msgstr "Denne utgivelsen øker ytelsen og oppdaterer mange oversettelser."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -668,7 +676,7 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen viser nå all tidsstempling på filer etter tidssone istedet "
"for universell tid (UTC)"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -680,7 +688,7 @@ msgstr ""
"funksjonalitet er tilbake. Datoavgrensningsfilteret gjelder nå tidssone og "
"ikke universel tid (UTC)"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -694,11 +702,11 @@ msgstr ""
" og popover elementer. Passordbehandling har blitt forbedret med integrasjon"
" av PolicyKit når det er tilgjengelig."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "Denne utgivelsen fikser to nye feil og oppdatert oversettelse."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -706,7 +714,7 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen fikser en regresjon som førte til at programmet ikke "
"startet på enkelte systemer."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -716,7 +724,7 @@ msgstr ""
"støttet. En InfoBar er nå vist når søkedatabasen er for gammel, og dialogen "
"for å oppdatere databasen har blitt forbedret."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -724,7 +732,7 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen fikser to utfordringer hvor de ikke kunne bli korrekt kjørt"
" og forbedrer behandling av mangel på symbolske ikoner."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -734,7 +742,7 @@ msgstr ""
"rydder opp i ubrukt kode og fikser potensielle utfordringer med liste og "
"filvalg."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -742,7 +750,7 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen fikser en potensiell sikkerhetsutfordring med oppstart av "
"programmet og fikser en regresjon ved valg av flere elementer."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment