Commit 7ca60563 authored by Pjotr's avatar Pjotr Committed by Transifex

I18n: Update translation nl (100%).

143 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 0c9bb2f0
......@@ -6,16 +6,16 @@
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019
# Pjotr <pjotrvertaalt@gmail.com>, 2019
# Pjotr <pjotrvertaalt@gmail.com>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-21 07:01-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Pjotr <pjotrvertaalt@gmail.com>, 2019\n"
"Last-Translator: Pjotr <pjotrvertaalt@gmail.com>, 2020\n"
"Language-Team: Dutch (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/nl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:1 ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:28
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:88
msgid "Catfish File Search"
msgstr "Catfish bestandenzoeker"
......@@ -42,11 +42,6 @@ msgstr "Doorzoek het bestandssysteem"
msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr "bestanden;zoeken;vinden;opzoeken;doorzoeken;"
#: ../data/ui/AboutCatfishDialog.ui.h:1
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr ""
"Catfish is een veelzijdig gereedschap voor het (door)zoeken van bestanden."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
msgstr "Voorkeuren van Catfish"
......@@ -66,8 +61,8 @@ msgstr "_Modern (CSD)"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:5
msgid "Your new window layout will be applied after restarting Catfish."
msgstr ""
"Uw nieuwe venstervormgeving zal worden toegepast na het herstarten van "
"Catfish."
"Uw nieuwe venstervormgeving zal worden toegepast nadat u Catfish opnieuw "
"hebt opgestart."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:6
msgid "Window Layout"
......@@ -209,7 +204,7 @@ msgstr "<b>Begindatum</b>"
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Einddatum</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:224
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:228
msgid "Catfish"
msgstr "Catfish"
......@@ -226,126 +221,133 @@ msgstr ""
msgid "File Type"
msgstr "Bestandssoort"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1290
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1321
msgid "Modified"
msgstr "Gewijzigd"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1740
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1766
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Resultaten zullen worden getoond zodra ze worden gevonden."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
msgid "Update Search Database"
msgstr "Gegevensbank met zoekgegevens bijwerken"
#. Restore Cancel button
#. Buttons
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31 ../catfish/CatfishWindow.py:716
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:193
msgid "Cancel"
msgstr "Afbreken"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
msgid "Unlock"
msgstr "Ontgrendelen"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Gegevensbank:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Bijgewerkt:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Gegevensbank met zoekgegevens bijwerken</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Voor snellere zoekresultaten dient u de gegevensbank met zoekgegevens te verversen.\n"
"Deze ingreep vergt beheerdersbevoegdheid."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "Select a Directory"
msgstr "Kies een map"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
msgid "Search for files"
msgstr "Zoeken naar bestanden"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
msgid "Compact List"
msgstr "Compacte lijst"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniaturen"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Show _sidebar"
msgstr "Zijbalk tonen"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Toon _verborgen bestanden"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "Search file _contents"
msgstr "Bestandsinhoud doorzoeken"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:37
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "_Match results exactly"
msgstr "Exacte overeenkomst"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid "_Refresh search index..."
msgstr "Zoekindex verversen..."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:47
msgid "_Preferences"
msgstr "_Voorkeuren"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:48
msgid "_About"
msgstr "Over"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Update Search Database"
msgstr "Gegevensbank met zoekgegevens bijwerken"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Unlock"
msgstr "Ontgrendelen"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Gegevensbank:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Bijgewerkt:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Gegevensbank met zoekgegevens bijwerken</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Voor snellere zoekresultaten dient u de gegevensbank met zoekgegevens te verversen.\n"
"Deze ingreep vergt beheerdersbevoegdheid."
#: ../catfish/__init__.py:38
#: ../catfish/__init__.py:39
msgid "Usage: %prog [options] path query"
msgstr "Gebruik: %prog [opties] pad zoekopdracht"
#: ../catfish/__init__.py:43
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr ""
"Toon foutopsporingsberichten (-vv zal ook foutopsporingsberichten tonen voor"
" catfish_lib)"
#: ../catfish/__init__.py:46
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
msgstr "Grote pictogrammen gebruiken"
#: ../catfish/__init__.py:48
#: ../catfish/__init__.py:49
msgid "Use thumbnails"
msgstr "Miniaturen gebruiken"
#: ../catfish/__init__.py:50
#: ../catfish/__init__.py:51
msgid "Display time in ISO format"
msgstr "Tijd weergeven in ISO-opmaak"
#. Translators: Do not translate PATH, it is a variable.
#: ../catfish/__init__.py:52
#: ../catfish/__init__.py:53
msgid "Set the default search path"
msgstr "Stel het standaard-zoekpad in"
#: ../catfish/__init__.py:54
#: ../catfish/__init__.py:55
msgid "Perform exact match"
msgstr "Alleen exacte overeenkomst weergeven"
#: ../catfish/__init__.py:56
#: ../catfish/__init__.py:57
msgid "Include hidden files"
msgstr "Verborgen bestanden meenemen"
#: ../catfish/__init__.py:58
#: ../catfish/__init__.py:59
msgid "Perform fulltext search"
msgstr "Volledige tekst doorzoeken"
#: ../catfish/__init__.py:60
#: ../catfish/__init__.py:61
msgid ""
"If path and query are provided, start searching when the application is "
"displayed."
......@@ -353,34 +355,29 @@ msgstr ""
"Wanneer pad en zoekopdracht zijn aangeleverd: begin met zoeken wanneer de "
"toepassing wordt getoond."
#: ../catfish/__init__.py:77
#, python-brace-format
msgid "Try GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
msgstr "Probeer GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:106
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (ongeldige codering)"
#: ../catfish/AboutCatfishDialog.py:37
#: ../catfish/CatfishWindow.py:146
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stephan Arts\n"
"Vincent\n"
"Pjotr <pjotrvertaalt@gmail.com>"
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:100
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (ongeldige codering)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:256
#: ../catfish/CatfishWindow.py:286
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:260
#: ../catfish/CatfishWindow.py:290
msgid "Never"
msgstr "Nooit"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:339
#: ../catfish/CatfishWindow.py:374
#, python-format
msgid ""
"Enter your query above to find your files\n"
......@@ -390,32 +387,37 @@ msgstr ""
"uw bestanden te vinden of klik op het\n"
" %s pictogram voor meer opties."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:699
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
msgid "An error occurred while updating the database."
msgstr "Er is een fout opgetreden bij het bijwerken van de gegevensbank."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:701
#: ../catfish/CatfishWindow.py:733
msgid "Authentication failed."
msgstr "Authenticatie is mislukt."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:707
#: ../catfish/CatfishWindow.py:739
msgid "Authentication cancelled."
msgstr "Authenticatie afgebroken."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:713
#: ../catfish/CatfishWindow.py:745
msgid "Search database updated successfully."
msgstr "De gegevensbank met zoekgegevens is met succes bijgewerkt."
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Sluiten"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:788
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
msgid "Updating..."
msgstr "Aan het bijwerken…"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:822
#: ../catfish/CatfishWindow.py:854
msgid "Stop Search"
msgstr "Staak zoektocht"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:823
#: ../catfish/CatfishWindow.py:855
msgid ""
"Search is in progress...\n"
"Press the cancel button or the Escape key to stop."
......@@ -423,31 +425,31 @@ msgstr ""
"Doorzoeking is gaande...\n"
"Druk op de knop Afbreken of op de Esc-toets om stil te zetten."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:832
#: ../catfish/CatfishWindow.py:864
msgid "Begin Search"
msgstr "Begin doorzoeking"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1110
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1142
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "‘%s’ kon niet geopend worden."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1162
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1194
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be saved."
msgstr "'%s' kon niet opgeslagen worden."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1179
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1211
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be deleted."
msgstr "'%s' kon niet gewist worden."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1219
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1250
#, python-format
msgid "Save \"%s\" as..."
msgstr "'%s' opslaan als..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1254
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1285
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -456,7 +458,7 @@ msgstr ""
"Weet u zeker dat u '%s' \n"
"blijvend wilt verwijderen?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1258
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -465,43 +467,43 @@ msgstr ""
"Weet u zeker dat u de %i gekozen \n"
"bestanden blijvend wilt verwijderen?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1261
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Als u een bestand verwijdert, is het voorgoed verloren."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1284
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
msgstr "Bestandnaam"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1286
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1317
msgid "Size"
msgstr "Grootte"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1288
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1319
msgid "Location"
msgstr "Locatie"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1300
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1331
msgid "Preview"
msgstr "Voorbeeldweergave"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1308
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1339
msgid "Details"
msgstr "Bijzonderheden"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1527
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1556
msgid "Today"
msgstr "Vandaag"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1529
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1558
msgid "Yesterday"
msgstr "Gisteren"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1610
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1639
msgid "No files found."
msgstr "Geen bestanden gevonden."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1612
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1641
msgid ""
"Try making your search less specific\n"
"or try another directory."
......@@ -510,55 +512,55 @@ msgstr ""
"specifiek te maken of probeer\n"
"een andere map."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1619
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1648
msgid "1 file found."
msgstr "1 bestand gevonden."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1621
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1650
#, python-format
msgid "%i files found."
msgstr "%i bestanden gevonden."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1627
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1656
msgid "bytes"
msgstr "bytes"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1738 ../catfish/CatfishWindow.py:1748
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1764 ../catfish/CatfishWindow.py:1774
msgid "Searching..."
msgstr "Aan het zoeken..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1746
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Aan het zoeken naar '%s'"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1835
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr "Zoekresultaten voor ‘%s’"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:138
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr ""
"Catfish is een veelzijdig gereedschap voor het (door)zoeken van bestanden."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:135
msgid "Password Required"
msgstr "Wachtwoord vereist"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:175
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:172
msgid "Incorrect password... try again."
msgstr "Onjuist wachtwoord.... Probeer het a.u.b. opnieuw."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:185
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:182
msgid "Password:"
msgstr "Wachtwoord:"
#. Buttons
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:196
msgid "Cancel"
msgstr "Afbreken"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:199
msgid "OK"
msgstr "Oké"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:220
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:217
msgid ""
"Enter your password to\n"
"perform administrative tasks."
......@@ -567,7 +569,7 @@ msgstr ""
"om beheerstaken uit te\n"
"voeren."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:222
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
......@@ -612,13 +614,21 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This releases adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"Deze editie bevat ondersteuning voor draaien onder Wayland en bevat "
"opgefriste dialoogschermen met vereenvoudigde knoppen."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This releases addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"Deze editie herstelt enkele opstartproblemen alsook verschillende problemen "
"met symbolische koppelingen."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
......@@ -627,7 +637,7 @@ msgstr ""
"nieuw dialoogscherm voor de voorkeuren en bevat verbeteringen voor "
"zoekresultaten en prestaties."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
......@@ -635,7 +645,7 @@ msgstr ""
"Deze versie bevat prestatieverbeteringen door het uitsluiten van ongewone "
"zoekmappen."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -643,7 +653,7 @@ msgstr ""
"Deze versie bevat betere integratie met de werkomgeving, ondersteuning voor "
"OpenBSD en Wayland, en verbeterde ondersteuning voor vertalingen."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -656,7 +666,7 @@ msgstr ""
"gesleept naar andere toepassingen. Miniaturen worden alleen aangemaakt "
"wanneer de gebruiker dat wil."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -668,11 +678,11 @@ msgstr ""
"other applications. Items displayed at the bottom of the results window are "
"now accessible with all desktop themes."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Dit is een versie die alleen nieuwe vertalingen bevat."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -680,7 +690,7 @@ msgstr ""
"Deze versie bevat verschillende prestatieverbeteringen en diverse "
"bijgewerkte vertalingen."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -688,7 +698,7 @@ msgstr ""
"Deze versie toont nu alle tijdstempels van bestanden overeenkomstig de "
"tijdzone, in plaats van de Universal Coordinated Time (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -701,7 +711,7 @@ msgstr ""
" Datumbereikfilters worden nu toegepast overeenkomstig de tijdzone in plaats"
" van Universal Coordinated Time (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -716,12 +726,12 @@ msgstr ""
"opduikvensters. Wachtwoordafhandeling is verbeterd met de integratie van "
"PolicyKit (indien die beschikbaar is)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr ""
"Deze uitgave bevat reparaties voor twee fouten en bijgewerkte vertalingen."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -729,7 +739,7 @@ msgstr ""
"Deze versie bevat een reparatie voor een regressiefout waardoor deze "
"toepassing op sommige systemen niet kon starten."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -740,7 +750,7 @@ msgstr ""
"gegevensbank met zoekgegevens verouderd is, en de dialoogschermpjes die "
"worden gebruikt om de gegevensbank bij te werken, zijn verbeterd."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -748,7 +758,7 @@ msgstr ""
"Deze uitgave herstelt twee fouten waardoor 'locate' niet juist uitgevoerd "
"werd en verbetert de omgang met ontbrekende symbolische pictogrammen."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -758,7 +768,7 @@ msgstr ""
"het wachtwoord verbeterd, ongebruikte code opgeruimd, en mogelijke problemen"
" met de selectie van lijst en element verholpen."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -767,7 +777,7 @@ msgstr ""
"programma-opstart en heeft een regressiefout hersteld betreffende het "
"selecteren van meerdere elementen."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment