Commit 708fc632 authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex

I18n: Update translation pl (100%).

143 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent bd81867c
......@@ -8,16 +8,18 @@
# Piotr Sokół <psokol.l10n@gmail.com>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019
# Grzegorz Gębczyński <grzegorz.gebczynski@gmail.com>, 2019
# No Ne, 2019
# Michał Olber <michal@olber.pl>, 2020
# Marcin Mikołajczak <me@mkljczk.pl>, 2020
# No Ne, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-25 11:51-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: No Ne, 2019\n"
"Last-Translator: No Ne, 2020\n"
"Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -26,7 +28,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:1 ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:28
#: ../catfish/CatfishWindow.py:718
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:88
msgid "Catfish File Search"
msgstr "Wyszukiwarka plików Catfish"
......@@ -44,10 +46,6 @@ msgstr "Przeszukuje zawartość systemu plików"
msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr "pliki;znajdź;wyszukaj;zlokalizuj;szukaj;"
#: ../data/ui/AboutCatfishDialog.ui.h:1
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Umożliwia kompleksowe wyszukiwanie plików."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
msgstr "Ustawienia Catfish"
......@@ -123,7 +121,7 @@ msgstr "Różne"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:19
msgid "Advanced"
msgstr "Zaawansowane"
msgstr "Złożona"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:1
msgid "_Open"
......@@ -209,7 +207,7 @@ msgstr "<b>Data początkowa</b>"
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Data końcowa</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:224
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:228
msgid "Catfish"
msgstr "Catfish"
......@@ -225,126 +223,133 @@ msgstr "Baza danych wyszukiwania ma ponad 7 dni. Czy ją zaktualizować?"
msgid "File Type"
msgstr "Rodzaj pliku"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1277
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1321
msgid "Modified"
msgstr "Zmodyfikowano"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1727
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1766
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Wyniki zostaną wyświetlone, jak tylko zostaną odnalezione."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
msgid "Update Search Database"
msgstr "Aktualizacja bazy danych wyszukiwania"
#. Restore Cancel button
#. Buttons
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31 ../catfish/CatfishWindow.py:716
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:193
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
msgid "Unlock"
msgstr "Odblokuj"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Baza danych:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Zaktualizowano:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Aktualizacja bazy danych wyszukiwania</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Celem uzyskania szybszych wyników wyszukiwania należy odświeżyć bazę danych wyszukiwania.\n"
"To działanie wymaga uprawnień administratora."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "Select a Directory"
msgstr "Wybór katalogu"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
msgid "Search for files"
msgstr "Wyszukaj pliki"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
msgid "Compact List"
msgstr "Wyświetla wyniki na zwartej liście"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Thumbnails"
msgstr "Wyświetla wyniki jako miniatury"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Show _sidebar"
msgstr "Pokaż _pasek boczny"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "Show _hidden files"
msgstr "_Ukryte pliki"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "Search file _contents"
msgstr "Przeszukaj _zawartość plików"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:37
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "_Match results exactly"
msgstr "_Dopasuj wyniki dokładnie"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid "_Refresh search index..."
msgstr "_Odśwież indeks wyszukiwania..."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:47
msgid "_Preferences"
msgstr "P_referencje"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:48
msgid "_About"
msgstr "_O programie"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Update Search Database"
msgstr "Aktualizacja bazy danych wyszukiwania"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Unlock"
msgstr "Odblokuj"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Baza danych:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Zaktualizowano:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Aktualizacja bazy danych wyszukiwania</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Celem uzyskania szybszych wyników wyszukiwania należy odświeżyć bazę danych wyszukiwania.\n"
"To działanie wymaga uprawnień administratora."
#: ../catfish/__init__.py:38
#: ../catfish/__init__.py:39
msgid "Usage: %prog [options] path query"
msgstr "Użycie: %prog [opcje] ścieżka zapytanie"
#: ../catfish/__init__.py:43
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr ""
"Wypisuje komunikaty diagnozowania błędów (opcja -vv uwzględni również "
"catfish_lib)"
#: ../catfish/__init__.py:46
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
msgstr "Używa dużych ikon"
#: ../catfish/__init__.py:48
#: ../catfish/__init__.py:49
msgid "Use thumbnails"
msgstr "Używa miniatur"
#: ../catfish/__init__.py:50
#: ../catfish/__init__.py:51
msgid "Display time in ISO format"
msgstr "Wypisuje czas w formacie ISO"
#. Translators: Do not translate PATH, it is a variable.
#: ../catfish/__init__.py:52
#: ../catfish/__init__.py:53
msgid "Set the default search path"
msgstr "Ustaw domyślną ścieżkę wyszukiwania"
#: ../catfish/__init__.py:54
#: ../catfish/__init__.py:55
msgid "Perform exact match"
msgstr "Przeprowadza dokładne dopasowanie"
#: ../catfish/__init__.py:56
#: ../catfish/__init__.py:57
msgid "Include hidden files"
msgstr "Uwzględnia pliki ukryte"
#: ../catfish/__init__.py:58
#: ../catfish/__init__.py:59
msgid "Perform fulltext search"
msgstr "Wyszukuje pełny tekst"
#: ../catfish/__init__.py:60
#: ../catfish/__init__.py:61
msgid ""
"If path and query are provided, start searching when the application is "
"displayed."
......@@ -352,33 +357,28 @@ msgstr ""
"Jeśli podano ścieżkę i zapytanie, wyszukiwanie rozpoczyna się gdy program "
"jest wyświetlony."
#: ../catfish/__init__.py:77
#, python-brace-format
msgid "Try GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
msgstr "Wypróbuj GDK_BACKEND=x11 {0}\n"
#: ../catfish/AboutCatfishDialog.py:37
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Szymon Kałasz <szymon_maestro@gazeta.pl>, 2006.\n"
"Piotr Sokół <psokol.l10n@gmail.com>, 2009, 2011, 2012,2017."
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:100
#: ../catfish/CatfishWindow.py:106
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (nieprawidłowe kodowanie)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:256
#: ../catfish/CatfishWindow.py:146
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Szymon Kałasz <szymon_maestro@gazeta.pl>, 2006.\n"
"Piotr Sokół <psokol.l10n@gmail.com>, 2009, 2011, 2012,2017."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:286
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznane"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:260
#: ../catfish/CatfishWindow.py:290
msgid "Never"
msgstr "Nigdy"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:339
#: ../catfish/CatfishWindow.py:374
#, python-format
msgid ""
"Enter your query above to find your files\n"
......@@ -387,32 +387,37 @@ msgstr ""
"Wpisz powyżej swoje zapytanie, aby odnaleźć pliki\n"
"albo kliknij ikonę %s, aby uzyskać więcej opcji."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:686
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
msgid "An error occurred while updating the database."
msgstr "Wystąpił błąd podczas aktualizacji bazy danych."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:688
#: ../catfish/CatfishWindow.py:733
msgid "Authentication failed."
msgstr "Nieudane uwierzytelnianie."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:694
#: ../catfish/CatfishWindow.py:739
msgid "Authentication cancelled."
msgstr "Anulowano uwierzytelnianie."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:700
#: ../catfish/CatfishWindow.py:745
msgid "Search database updated successfully."
msgstr "Baza danych wyszukiwania została pomyślnie zaktualizowana."
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:775
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
msgid "Updating..."
msgstr "Aktualizowanie..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:809
#: ../catfish/CatfishWindow.py:854
msgid "Stop Search"
msgstr "Zatrzymaj wyszukiwanie"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:810
#: ../catfish/CatfishWindow.py:855
msgid ""
"Search is in progress...\n"
"Press the cancel button or the Escape key to stop."
......@@ -420,31 +425,31 @@ msgstr ""
"Wyszukiwanie w toku...\n"
"Naciśnij przycisk Anuluj, lub klawisz Escape, aby przerwać."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:819
#: ../catfish/CatfishWindow.py:864
msgid "Begin Search"
msgstr "Rozpocznij wyszukiwanie"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1097
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1142
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "Nie można otworzyć „%s”."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1149
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1194
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be saved."
msgstr "Nie można zapisać „%s”."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1166
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1211
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be deleted."
msgstr "Nie można usunąć „%s”."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1206
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1250
#, python-format
msgid "Save \"%s\" as..."
msgstr "Zapisz „%s” jako..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1241
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1285
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -453,7 +458,7 @@ msgstr ""
"Czy na pewno chcesz \n"
"trwale usunąć „%s”?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1245
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
......@@ -462,43 +467,43 @@ msgstr ""
"Czy na pewno chcesz \n"
"trwale usunąć %i zaznaczonych plików?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1248
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Plik zostanie nieodwracalnie usunięty."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1271
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1273
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1317
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1275
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1319
msgid "Location"
msgstr "Położenie"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1287
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1331
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1295
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1339
msgid "Details"
msgstr "Szczegóły"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1514
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1556
msgid "Today"
msgstr "Dzisiaj"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1516
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1558
msgid "Yesterday"
msgstr "Wczoraj"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1597
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1639
msgid "No files found."
msgstr "Nie odnaleziono plików."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1599
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1641
msgid ""
"Try making your search less specific\n"
"or try another directory."
......@@ -506,55 +511,54 @@ msgstr ""
"Spróbuj mniej dookreślić swoje wyszukiwanie\n"
"lub spróbuj przeszukać inny katalog."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1606
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1648
msgid "1 file found."
msgstr "Odnaleziono 1 plik."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1608
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1650
#, python-format
msgid "%i files found."
msgstr "Odnaleziono %i plików."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1614
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1656
msgid "bytes"
msgstr "bajtów"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1725 ../catfish/CatfishWindow.py:1735
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1764 ../catfish/CatfishWindow.py:1774
msgid "Searching..."
msgstr "Wyszukiwanie..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1733
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Wyszukiwanie wyrażenia „%s”"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1822
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr "Wyniki wyszukiwania wyrażenia „%s”"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:138
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Umożliwia kompleksowe wyszukiwanie plików."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:135
msgid "Password Required"
msgstr "Wymagane hasło"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:175
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:172
msgid "Incorrect password... try again."
msgstr "Nieprawidłowe hasło. Proszę spróbować ponownie."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:185
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:182
msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"
#. Buttons
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:196
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:199
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:220
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:217
msgid ""
"Enter your password to\n"
"perform administrative tasks."
......@@ -562,7 +566,7 @@ msgstr ""
"Proszę wprowadzić hasło, aby\n"
"wykonać zadania administracyjne."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:222
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
......@@ -604,13 +608,37 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This releases adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"To wydanie dodaje obsługę uruchamiania pod Waylandem oraz zawiera odświeżone"
" okna dialogowe z uproszczonymi kontrolkami."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This releases addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"To wydanie rozwiązuje pewne błędy uruchamiania, a także różne problemy z "
"przemierzaniem przez dowiązania symboliczne."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
msgstr ""
"To wydanie zawiera wiele ulepszeń wyglądu, wprowadza nowe okno dialogowe "
"ustawień oraz poprawia wyniki wyszukiwań oraz wydajność."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
msgstr ""
"To wydanie zawiera ulepszenia wydajności poprzez wykluczenie rzadkich "
"katalogów wyszukiwania."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -618,7 +646,7 @@ msgstr ""
"To wydanie zawiera lepszą integrację z pulpitem, obsługę OpenBSD i Wayland "
"oraz udoskonaloną obsługę tłumaczeń."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -630,7 +658,7 @@ msgstr ""
"przetwarzane. Pliki można przeciągać do innych aplikacji. Miniatury są "
"generowane tylko na żądanie użytkownika."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -642,11 +670,11 @@ msgstr ""
"aplikacji. Elementy wyświetlane w dolnej części okna wyników są teraz "
"dostępne ze wszystkimi kompozycjami pulpitu."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Jest to małe, skupione tylko na tłumaczeniach, wydanie."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -654,7 +682,7 @@ msgstr ""
"To wydanie zawiera kilka ulepszeń wydajności i liczne aktualizacje "
"tłumaczeń."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -662,7 +690,7 @@ msgstr ""
"To wydanie wyświetla teraz wszystkie sygnatury czasowe plików zgodnie ze "
"strefą czasową zamiast uniwersalnego czasu skoordynowanego (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -674,7 +702,7 @@ msgstr ""
"środkowym i prawym przyciskiem myszy. Filtry zakresu dat są teraz stosowane "
"zgodnie ze strefą czasową zamiast uniwersalnego czasu skoordynowanego (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -688,11 +716,11 @@ msgstr ""
"opcjonalne nagłówki i widżety popover. Obsługa haseł została ulepszona "
"dzięki integracji z PolicyKit, gdy jest dostępny."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "To wydanie poprawia dwa nowe błędy i zawiera aktualizację tłumaczeń."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -700,7 +728,7 @@ msgstr ""
"To wydanie naprawia regresję, w wyniku której na niektórych systemach "
"program nie był w stanie się uruchomić."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -711,7 +739,7 @@ msgstr ""
" baza danych jest przedawniona. Ulepszono także okna dialogowe "
"wykorzystywane do aktualizowania bazy danych."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -719,7 +747,7 @@ msgstr ""
"To wydanie naprawia dwa przypadki, w których nie były poprawnie ustawiane "
"położenia, i ulepsza obsługę brakujących ikon symbolicznych."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -729,7 +757,7 @@ msgstr ""
"wyczyściło nieużywany kod i naprawiło potencjalne problemy z listą i wyborem"
" elementów."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -737,7 +765,7 @@ msgstr ""
"To wydanie naprawiło potencjalny problem z bezpieczeństwem podczas "
"uruchamiania programu i naprawiło regresję z wyborem wielu elementów."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment