Commit 4fb7da14 authored by Håvard Krogstie's avatar Håvard Krogstie Committed by Transifex

I18n: Update translation nn (66%).

96 translated messages, 48 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent d09f9d20
......@@ -2,18 +2,20 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>, 2018
#
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
# Håvard Krogstie <krogstie.havard@gmail.com>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 13:50+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>, 2018\n"
"Last-Translator: Håvard Krogstie <krogstie.havard@gmail.com>, 2020\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/nn/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -22,7 +24,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:1 ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:28
#: ../catfish/CatfishWindow.py:666
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:88
msgid "Catfish File Search"
msgstr "Catfish filsøk"
......@@ -40,9 +42,81 @@ msgstr "Søk filsystemet"
msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr "filer;finn;lokaliser;slå opp;søk;leit;spor opp;"
#: ../data/ui/AboutCatfishDialog.ui.h:1
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish er eit allsidig filsøkeverktøy."
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:2
msgid "_Close"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:3
msgid "Classic (_Titlebar)"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:4
msgid "_Modern (CSD)"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:5
msgid "Your new window layout will be applied after restarting Catfish."
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:6
msgid "Window Layout"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:7
msgid "Show _hidden files in the results"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:8
msgid "Show filter _sidebar"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:9
msgid "Display Options"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:10
msgid "Appearance"
msgstr "Utsjånad"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:11
msgid "Path"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:12
msgid "Add Directory..."
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:13
msgid "_Add"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:14
msgid "Remove Directory"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:15
msgid "_Remove"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:16
msgid "Exclude Directories"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:17
msgid "Close the search _window after opening a file"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:18
msgid "Miscellaneous"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:19
msgid "Advanced"
msgstr "Avansert"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:1
msgid "_Open"
......@@ -62,7 +136,7 @@ msgstr "_Kopier plassering/filsti"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:6
msgid "_Save as..."
msgstr "_Lagra som ..."
msgstr "_Lagra som "
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:7
msgid "_Delete"
......@@ -128,7 +202,7 @@ msgstr "<b>Startdato</b>"
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Sluttdato</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:217
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:228
msgid "Catfish"
msgstr "Catfish"
......@@ -144,137 +218,131 @@ msgstr "Søkedatabasen er meir enn 7 dagar gammal. Oppdater no?"
msgid "File Type"
msgstr "Filtype"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1133
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1321
msgid "Modified"
msgstr "Endra"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29
msgctxt ""
"Full text: Enter your query above to find your files or click the [icon] "
"icon for more options."
msgid "Enter your query above to find your files"
msgstr "Skriv inn spørringa over for å finna filene dine"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1766
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Viser resultatet så snart det dukkar opp."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
msgctxt ""
"Full text: Enter your query above to find your files or click the [icon] "
"icon for more options."
msgid "or click the "
msgstr "eller klikk"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31
msgctxt ""
"Full text: Enter your query above to find your files or click the [icon] "
"icon for more options."
msgid " icon for more options."
msgstr "ikonet for fleire val."
msgid "Update Search Database"
msgstr "Oppdater søkedatabasen"
#. Restore Cancel button
#. Buttons
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31 ../catfish/CatfishWindow.py:716
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:193
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
msgid "Select a Directory"
msgstr "Vel ei mappe"
msgid "Unlock"
msgstr "Lås opp"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
msgid "Search for files"
msgstr ""
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Database:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
msgid "Compact List"
msgstr "Kompakt liste"
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Oppdatert:</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrbilete"
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Oppdater søkedatabase</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Vis _skjulte filer"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:37
msgid "Search File _Contents"
msgstr "Søk fil_innhald"
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Søkedatabasen må oppdaterast for raskare søkeresultat.\n"
"Denne handlinga krev administrative rettar."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "_Exact Match"
msgstr "_Eksakt treff"
msgid "Select a Directory"
msgstr "Vel ei mappe"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
msgid "Show _Sidebar"
msgstr "Vis _sidestolpa"
msgid "Search for files"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
msgid "_Update Search Index..."
msgstr "_Oppdater søkeindeks ..."
msgid "Compact List"
msgstr "Kompakt liste"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "_About"
msgstr "_Om"
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrbilete"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Update Search Database"
msgstr "Oppdater søkedatabasen"
msgid "Show _sidebar"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "Unlock"
msgstr "Lås opp"
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Vis _gøymde filer"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Database:</b>"
msgid "Search file _contents"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Oppdatert:</b>"
msgid "_Match results exactly"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Oppdater søkedatabase</b></big>"
msgid "_Refresh search index..."
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:47
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgid "_Preferences"
msgstr ""
"Søkedatabasen må oppdaterast for raskare søkeresultat.\n"
"Denne handlinga krev administrative rettar."
#: ../catfish/__init__.py:37
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:48
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../catfish/__init__.py:39
msgid "Usage: %prog [options] path query"
msgstr "Bruk: %prog [val] sti søketerm"
#: ../catfish/__init__.py:42
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr ""
#: ../catfish/__init__.py:45
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
msgstr "Bruk store ikon"
#: ../catfish/__init__.py:47
#: ../catfish/__init__.py:49
msgid "Use thumbnails"
msgstr "Bruk miniatyrbilete"
#: ../catfish/__init__.py:49
#: ../catfish/__init__.py:51
msgid "Display time in ISO format"
msgstr "Vis tida i ISO-format"
#. Translators: Do not translate PATH, it is a variable.
#: ../catfish/__init__.py:51
#: ../catfish/__init__.py:53
msgid "Set the default search path"
msgstr ""
#: ../catfish/__init__.py:53
#: ../catfish/__init__.py:55
msgid "Perform exact match"
msgstr "Krev eksakte treff"
#: ../catfish/__init__.py:55
#: ../catfish/__init__.py:57
msgid "Include hidden files"
msgstr "Ta med skjulte filer"
#: ../catfish/__init__.py:57
#: ../catfish/__init__.py:59
msgid "Perform fulltext search"
msgstr "Søk i tekstinnhaldet til filene"
#: ../catfish/__init__.py:59
#: ../catfish/__init__.py:61
msgid ""
"If path and query are provided, start searching when the application is "
"displayed."
......@@ -284,127 +352,143 @@ msgstr ""
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:84
#: ../catfish/CatfishWindow.py:106
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s (ugyldige teikn)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:238
#: ../catfish/CatfishWindow.py:146
msgid "translator-credits"
msgstr "Håvard Krogstie <havard.postkasse@gmail.com>"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:286
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjend"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:242
#: ../catfish/CatfishWindow.py:290
msgid "Never"
msgstr "Aldri"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:634
#: ../catfish/CatfishWindow.py:374
#, python-format
msgid ""
"Enter your query above to find your files\n"
"or click the %s icon for more options."
msgstr ""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
msgid "An error occurred while updating the database."
msgstr "Fekk ein feil ved oppdatering av databasen."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:636
#: ../catfish/CatfishWindow.py:733
msgid "Authentication failed."
msgstr "Klarte ikkje autentisera"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:642
#: ../catfish/CatfishWindow.py:739
msgid "Authentication cancelled."
msgstr "Autentisering avbrote."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:648
#: ../catfish/CatfishWindow.py:745
msgid "Search database updated successfully."
msgstr "Oppdaterte søkedatabasen."
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Lukk"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:723
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
msgid "Updating..."
msgstr "Oppdaterer ..."
msgstr "Oppdaterer "
#: ../catfish/CatfishWindow.py:757
#: ../catfish/CatfishWindow.py:854
msgid "Stop Search"
msgstr "Avbryt søket"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:758
#: ../catfish/CatfishWindow.py:855
msgid ""
"Search is in progress...\n"
"Press the cancel button or the Escape key to stop."
msgstr ""
"Søker ...\n"
"Søker \n"
"Trykk avbryt-knappen eller Escape-tasten for å stoppa."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:767
#: ../catfish/CatfishWindow.py:864
msgid "Begin Search"
msgstr "Start søket"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:959
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1142
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "Kunne ikkje opna «%s»."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1005
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1194
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be saved."
msgstr "Kunne ikkje lagra «%s»."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1022
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1211
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be deleted."
msgstr "Kunne ikkje sletta «%s»."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1062
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1250
#, python-format
msgid "Save \"%s\" as..."
msgstr "Lagra «%s» som ..."
msgstr ""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1097
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1285
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
"permanently delete \"%s\"?"
msgstr "Er du sikker på at du vil sletta «%s» for godt?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1101
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
"permanently delete the %i selected files?"
msgstr "Er du sikker på at du vil sletta dei %i valde filene for godt?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1104
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Viss du slettar ei fil, så er ho borte for alltid."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1127
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1129
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1317
msgid "Size"
msgstr "Storleik"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1131
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1319
msgid "Location"
msgstr "Plassering"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1143
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1331
msgid "Preview"
msgstr "Førehandsvisning"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1151
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1339
msgid "Details"
msgstr "Detaljar"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1374
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1556
msgid "Today"
msgstr "I dag"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1376
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1558
msgid "Yesterday"
msgstr "I går"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1457
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1639
msgid "No files found."
msgstr "Fann ingen filer."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1459
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1641
msgid ""
"Try making your search less specific\n"
"or try another directory."
......@@ -412,59 +496,54 @@ msgstr ""
"Prøv å gjera søket mindre spesifikt\n"
"eller prøv ei anna mappe."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1465
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1648
msgid "1 file found."
msgstr "Fann 1 fil."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1467
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1650
#, python-format
msgid "%i files found."
msgstr "Fann %i filer."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1473
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1656
msgid "bytes"
msgstr "byte"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1581 ../catfish/CatfishWindow.py:1590
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1764 ../catfish/CatfishWindow.py:1774
msgid "Searching..."
msgstr "Søker ..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1583
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Viser resultatet så snart det dukkar opp."
msgstr ""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1588
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Søker etter «%s»"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1678
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr "Søkeresultat for «%s»"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:138
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish er eit allsidig filsøkeverktøy."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:135
msgid "Password Required"
msgstr "Passord krevst"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:175
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:172
msgid "Incorrect password... try again."
msgstr "Feil passord ... prøv igjen."
msgstr "Feil passord prøv igjen."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:185
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:182
msgid "Password:"
msgstr "Passord:"
#. Buttons
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:196
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:199
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:220
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:217
msgid ""
"Enter your password to\n"
"perform administrative tasks."
......@@ -472,7 +551,7 @@ msgstr ""
"Skriv passordet for å\n"
"utføra administrative oppgåver."
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:222
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
......@@ -511,13 +590,49 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
"processed. Files can be dragged into other applications. Thumbnails are only"
" generated when requested by the user."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -525,11 +640,11 @@ msgid ""
"now accessible with all desktop themes."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Dette er ei mindre utgåve med berre omsetjingar."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -537,13 +652,13 @@ msgstr ""
"Denne utgåva har fleire betringar i yting og mange oppdateringar av "
"omsetjingane."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -551,7 +666,7 @@ msgid ""
"according to timezone instead of Universal Coordinated Time (UTC)."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -560,43 +675,43 @@ msgid ""
" integration of PolicyKit when available."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
" and the dialogs used to update the database have been improved."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "