Commit 3cc42fb0 authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex

I18n: Update translation hu (97%).

140 translated messages, 4 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 43a3cfa5
...@@ -2,20 +2,20 @@ ...@@ -2,20 +2,20 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR. # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# #
# Translators: # Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018 # Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019 # Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019
# Balázs Meskó <meskobalazs@gmail.com>, 2019 # Balázs Meskó <mesko.balazs@fsf.hu>, 2019
# kelemeng <kelemeng@ubuntu.com>, 2020 # kelemeng <kelemeng@ubuntu.com>, 2020
# Gábor P., 2020 # Gábor P., 2020
# #
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n" "POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Gábor P., 2020\n" "Last-Translator: Gábor P., 2020\n"
"Language-Team: Hungarian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/hu/)\n" "Language-Team: Hungarian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/hu/)\n"
...@@ -602,23 +602,29 @@ msgstr "" ...@@ -602,23 +602,29 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid "" msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed " "This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls." "dialogs with simplified controls."
msgstr "" msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid "" msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with " "This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links." "traversing symbolic links."
msgstr "" msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid "" msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new " "This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance." "preferences dialog, and improves search results and performance."
msgstr "" msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid "" msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search " "This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories." "directories."
...@@ -626,7 +632,7 @@ msgstr "" ...@@ -626,7 +632,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás teljesítménybeli fejlesztést tartalmaz a kereséshez általában " "Ez a kiadás teljesítménybeli fejlesztést tartalmaz a kereséshez általában "
"nem használt könyvtárak kizárásával." "nem használt könyvtárak kizárásával."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid "" msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and " "This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support." "Wayland, and improved translation support."
...@@ -634,7 +640,7 @@ msgstr "" ...@@ -634,7 +640,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás jobb asztali integrációt, OpenBSD és Wayland támogatást, " "Ez a kiadás jobb asztali integrációt, OpenBSD és Wayland támogatást, "
"valamint továbbfejlesztett nyelvi támogatást tartalmaz." "valamint továbbfejlesztett nyelvi támogatást tartalmaz."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid "" msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and " "This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly " "a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
...@@ -646,7 +652,7 @@ msgstr "" ...@@ -646,7 +652,7 @@ msgstr ""
"megfelelően működik. A fájlok áthúzhatók más alkalmazások ablakaiba. Az " "megfelelően működik. A fájlok áthúzhatók más alkalmazások ablakaiba. Az "
"előnézeti képek csak a felhasználó kérésére kerülnek megjelenítésre." "előnézeti képek csak a felhasználó kérésére kerülnek megjelenítésre."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid "" msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and " "This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match " "numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
...@@ -658,11 +664,11 @@ msgstr "" ...@@ -658,11 +664,11 @@ msgstr ""
"alkalmazásokéval. A találati ablak alján lévő elemek most már minden " "alkalmazásokéval. A találati ablak alján lévő elemek most már minden "
"asztaltéma esetén elérhetőek." "asztaltéma esetén elérhetőek."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release." msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Ez egy kisebb, csak fordításokat tartalmazó kiadás." msgstr "Ez egy kisebb, csak fordításokat tartalmazó kiadás."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid "" msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous " "This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates." "translation updates."
...@@ -670,7 +676,7 @@ msgstr "" ...@@ -670,7 +676,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás néhány teljesítménybeli fejlesztést és számos fordítási " "Ez a kiadás néhány teljesítménybeli fejlesztést és számos fordítási "
"frissítést hoz." "frissítést hoz."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid "" msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead " "This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)." "of Universal Coordinated Time (UTC)."
...@@ -678,7 +684,7 @@ msgstr "" ...@@ -678,7 +684,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás most már az időzóna alapján jeleníti meg az időbélyegeket, " "Ez a kiadás most már az időzóna alapján jeleníti meg az időbélyegeket, "
"egyezményes koordinált világidő (UTC) helyett." "egyezményes koordinált világidő (UTC) helyett."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid "" msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are " "This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-" "once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
...@@ -691,7 +697,7 @@ msgstr "" ...@@ -691,7 +697,7 @@ msgstr ""
"figyelembe veszik az időzónát, és nem egyezményes koordinált világidőt (UTC)" "figyelembe veszik az időzónát, és nem egyezményes koordinált világidőt (UTC)"
" használnak." " használnak."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid "" msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search " "This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing " "speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
...@@ -705,11 +711,11 @@ msgstr "" ...@@ -705,11 +711,11 @@ msgstr ""
"kötelező címsávot, és a popover felületi elemeket. A jelszókezelés is " "kötelező címsávot, és a popover felületi elemeket. A jelszókezelés is "
"fejlesztve lett a PolicyKit integrálásával, ha az elérhető." "fejlesztve lett a PolicyKit integrálásával, ha az elérhető."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations." msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "Ez a kiadás két új hibát javít, és frissített fordításokat tartalmaz." msgstr "Ez a kiadás két új hibát javít, és frissített fordításokat tartalmaz."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid "" msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on " "This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems." "some systems."
...@@ -717,7 +723,7 @@ msgstr "" ...@@ -717,7 +723,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás egy regressziót javít, amely szerint az alkalmazás egyes " "Ez a kiadás egy regressziót javít, amely szerint az alkalmazás egyes "
"rendszereken képtelen elindulni." "rendszereken képtelen elindulni."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid "" msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer " "This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated," "supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
...@@ -728,7 +734,7 @@ msgstr "" ...@@ -728,7 +734,7 @@ msgstr ""
"adatbázis elavult, és az adatbázis frissítéséhez használt párbeszédablak is " "adatbázis elavult, és az adatbázis frissítéséhez használt párbeszédablak is "
"fejlesztésre került." "fejlesztésre került."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid "" msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed " "This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons." "and improves handling of missing symbolic icons."
...@@ -736,7 +742,7 @@ msgstr "" ...@@ -736,7 +742,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás két problémát old meg: a keresés nem mindig hajtódott végre " "Ez a kiadás két problémát old meg: a keresés nem mindig hajtódott végre "
"rendesen, és a hiányzó szimbolikus ikonok kezelése is javítva lett." "rendesen, és a hiányzó szimbolikus ikonok kezelése is javítva lett."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid "" msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned" "This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item " " up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
...@@ -746,7 +752,7 @@ msgstr "" ...@@ -746,7 +752,7 @@ msgstr ""
"kitisztította a nem használt kódot, és lehetséges problémákat javított a " "kitisztította a nem használt kódot, és lehetséges problémákat javított a "
"lista- és elemkiválasztásban." "lista- és elemkiválasztásban."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid "" msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed" "This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items." " a regression with selecting multiple items."
...@@ -754,7 +760,7 @@ msgstr "" ...@@ -754,7 +760,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás lehetséges biztonsági problémákt javított a program indításakor," "Ez a kiadás lehetséges biztonsági problémákt javított a program indításakor,"
" és kijavított egy, több elem kiválasztását érintő, regressziót." " és kijavított egy, több elem kiválasztását érintő, regressziót."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid "" msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and " "The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default " "fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment