Commit 3cc42fb0 authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex

I18n: Update translation hu (97%).

140 translated messages, 4 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 43a3cfa5
......@@ -2,20 +2,20 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2019
# Balázs Meskó <meskobalazs@gmail.com>, 2019
# Balázs Meskó <mesko.balazs@fsf.hu>, 2019
# kelemeng <kelemeng@ubuntu.com>, 2020
# Gábor P., 2020
#
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Gábor P., 2020\n"
"Language-Team: Hungarian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/hu/)\n"
......@@ -602,23 +602,29 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
......@@ -626,7 +632,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás teljesítménybeli fejlesztést tartalmaz a kereséshez általában "
"nem használt könyvtárak kizárásával."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -634,7 +640,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás jobb asztali integrációt, OpenBSD és Wayland támogatást, "
"valamint továbbfejlesztett nyelvi támogatást tartalmaz."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -646,7 +652,7 @@ msgstr ""
"megfelelően működik. A fájlok áthúzhatók más alkalmazások ablakaiba. Az "
"előnézeti képek csak a felhasználó kérésére kerülnek megjelenítésre."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -658,11 +664,11 @@ msgstr ""
"alkalmazásokéval. A találati ablak alján lévő elemek most már minden "
"asztaltéma esetén elérhetőek."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Ez egy kisebb, csak fordításokat tartalmazó kiadás."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -670,7 +676,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás néhány teljesítménybeli fejlesztést és számos fordítási "
"frissítést hoz."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -678,7 +684,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás most már az időzóna alapján jeleníti meg az időbélyegeket, "
"egyezményes koordinált világidő (UTC) helyett."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -691,7 +697,7 @@ msgstr ""
"figyelembe veszik az időzónát, és nem egyezményes koordinált világidőt (UTC)"
" használnak."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -705,11 +711,11 @@ msgstr ""
"kötelező címsávot, és a popover felületi elemeket. A jelszókezelés is "
"fejlesztve lett a PolicyKit integrálásával, ha az elérhető."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "Ez a kiadás két új hibát javít, és frissített fordításokat tartalmaz."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -717,7 +723,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás egy regressziót javít, amely szerint az alkalmazás egyes "
"rendszereken képtelen elindulni."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -728,7 +734,7 @@ msgstr ""
"adatbázis elavult, és az adatbázis frissítéséhez használt párbeszédablak is "
"fejlesztésre került."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -736,7 +742,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás két problémát old meg: a keresés nem mindig hajtódott végre "
"rendesen, és a hiányzó szimbolikus ikonok kezelése is javítva lett."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -746,7 +752,7 @@ msgstr ""
"kitisztította a nem használt kódot, és lehetséges problémákat javított a "
"lista- és elemkiválasztásban."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -754,7 +760,7 @@ msgstr ""
"Ez a kiadás lehetséges biztonsági problémákt javított a program indításakor,"
" és kijavított egy, több elem kiválasztását érintő, regressziót."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment