Commit 1b8b2f76 authored by Michal Várady's avatar Michal Várady Committed by Transifex

I18n: Update translation cs (97%).

141 translated messages, 3 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent b04179cf
...@@ -2,19 +2,19 @@ ...@@ -2,19 +2,19 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR. # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# #
# Translators: # Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018 # Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2019 # Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020 # Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2020 # Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2020
# #
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n" "POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2020\n" "Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2020\n"
"Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/cs/)\n" "Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/cs/)\n"
...@@ -602,21 +602,23 @@ msgstr "" ...@@ -602,21 +602,23 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid "" msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed " "This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls." "dialogs with simplified controls."
msgstr "" msgstr ""
"Toto vydání přidává podporu fungování pod prostředím Wayland a přináší "
"dialogová okna se zjednodušeným ovládáním."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid "" msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with " "This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links." "traversing symbolic links."
msgstr "" msgstr ""
"Toto vydání se zaměřuje na chyby při spuštění a také na chyby s překříženými"
" symbolickými odkazy."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid "" msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new " "This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance." "preferences dialog, and improves search results and performance."
...@@ -624,7 +626,7 @@ msgstr "" ...@@ -624,7 +626,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání obsahuje mnoho vylepšení vzhledu, představuje nové dialogové " "Toto vydání obsahuje mnoho vylepšení vzhledu, představuje nové dialogové "
"okno s předvolbami a vylepšuje výsledky a výkon vyhledávání." "okno s předvolbami a vylepšuje výsledky a výkon vyhledávání."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid "" msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search " "This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories." "directories."
...@@ -632,7 +634,7 @@ msgstr "" ...@@ -632,7 +634,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání přináší zlepšení výkonu vypuštěním neobvyklých vyhledávacích " "Toto vydání přináší zlepšení výkonu vypuštěním neobvyklých vyhledávacích "
"adresářů." "adresářů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid "" msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and " "This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support." "Wayland, and improved translation support."
...@@ -640,7 +642,7 @@ msgstr "" ...@@ -640,7 +642,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání přináší lepší integraci do pracovního prostředí, podporu systémů" "Toto vydání přináší lepší integraci do pracovního prostředí, podporu systémů"
" OpenBDS a Wayland a vylepšenou podporu překladů." " OpenBDS a Wayland a vylepšenou podporu překladů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid "" msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and " "This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly " "a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
...@@ -652,7 +654,7 @@ msgstr "" ...@@ -652,7 +654,7 @@ msgstr ""
"zpracovávány správně. Soubory lze přetáhnout do jiných aplikací. Náhledy se " "zpracovávány správně. Soubory lze přetáhnout do jiných aplikací. Náhledy se "
"generují pouze při vyžádání uživatelem." "generují pouze při vyžádání uživatelem."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid "" msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and " "This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match " "numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
...@@ -664,18 +666,18 @@ msgstr "" ...@@ -664,18 +666,18 @@ msgstr ""
"Položky zobrazené na konci seznamu výsledků jsou nyní dostupné se všemi " "Položky zobrazené na konci seznamu výsledků jsou nyní dostupné se všemi "
"motivy pracovního prostředí." "motivy pracovního prostředí."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release." msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Toto je malé vydání obsahující pouze aktualizaci překladů." msgstr "Toto je malé vydání obsahující pouze aktualizaci překladů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid "" msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous " "This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates." "translation updates."
msgstr "" msgstr ""
"Toto vydání přináší mnohá zlepšení ve výkonu a četné aktualizace překladů." "Toto vydání přináší mnohá zlepšení ve výkonu a četné aktualizace překladů."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid "" msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead " "This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)." "of Universal Coordinated Time (UTC)."
...@@ -683,7 +685,7 @@ msgstr "" ...@@ -683,7 +685,7 @@ msgstr ""
"V tomto vydání se zobrazují časové značky souborů podle časových zón namísto" "V tomto vydání se zobrazují časové značky souborů podle časových zón namísto"
" koordinovaného světového času (UTC)." " koordinovaného světového času (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid "" msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are " "This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-" "once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
...@@ -695,7 +697,7 @@ msgstr "" ...@@ -695,7 +697,7 @@ msgstr ""
"pravým tlačítkem myši byla obnovena. Filtr časového rozmezí je nyní " "pravým tlačítkem myši byla obnovena. Filtr časového rozmezí je nyní "
"aplikován podle časové zóny namísto koordinovaného světového času (UTC)." "aplikován podle časové zóny namísto koordinovaného světového času (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid "" msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search " "This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing " "speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
...@@ -708,12 +710,12 @@ msgstr "" ...@@ -708,12 +710,12 @@ msgstr ""
"GTK+, včetně volitelných záhlaví a rozklikávatelných grafických komponent. " "GTK+, včetně volitelných záhlaví a rozklikávatelných grafických komponent. "
"Práce s hesly byla vylepšena zahrnutím PolicyKit tam, kde to bylo možné." "Práce s hesly byla vylepšena zahrnutím PolicyKit tam, kde to bylo možné."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations." msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "" msgstr ""
"Toto vydání opravuje dvě nové chyby a zahrnuje aktualizované překlady." "Toto vydání opravuje dvě nové chyby a zahrnuje aktualizované překlady."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid "" msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on " "This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems." "some systems."
...@@ -721,7 +723,7 @@ msgstr "" ...@@ -721,7 +723,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání opravuje chybu, při které se na některých systémech aplikace " "Toto vydání opravuje chybu, při které se na některých systémech aplikace "
"nespustila." "nespustila."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid "" msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer " "This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated," "supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
...@@ -731,7 +733,7 @@ msgstr "" ...@@ -731,7 +733,7 @@ msgstr ""
"Informační panel se nyní zobrazí, když je vyhledávací databáze zastaralá, a " "Informační panel se nyní zobrazí, když je vyhledávací databáze zastaralá, a "
"byly vylepšeny dialogy používané k aktualizaci databáze." "byly vylepšeny dialogy používané k aktualizaci databáze."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid "" msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed " "This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons." "and improves handling of missing symbolic icons."
...@@ -739,7 +741,7 @@ msgstr "" ...@@ -739,7 +741,7 @@ msgstr ""
"Tato verze opravuje dva problémy, kdy vyhledání nebylo řádně provedeno a " "Tato verze opravuje dva problémy, kdy vyhledání nebylo řádně provedeno a "
"zlepšuje manipulaci s chybějícími symbolickými ikonami." "zlepšuje manipulaci s chybějícími symbolickými ikonami."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid "" msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned" "This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item " " up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
...@@ -749,7 +751,7 @@ msgstr "" ...@@ -749,7 +751,7 @@ msgstr ""
"hesla, byl pročištěn nepoužívaný kód a opraveny potenciální problémy se " "hesla, byl pročištěn nepoužívaný kód a opraveny potenciální problémy se "
"seznamem a výběrem položky." "seznamem a výběrem položky."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid "" msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed" "This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items." " a regression with selecting multiple items."
...@@ -757,7 +759,7 @@ msgstr "" ...@@ -757,7 +759,7 @@ msgstr ""
"Toto vydání opravuje potenciální bezpečnostní problém se spuštěním programu " "Toto vydání opravuje potenciální bezpečnostní problém se spuštěním programu "
"a opravuje regresi s výběrem více položek." "a opravuje regresi s výběrem více položek."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid "" msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and " "The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default " "fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment