Commit 9e1913df authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Transifex

I18n: Update translation kk (100%).

434 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 1d517721
...@@ -8,9 +8,9 @@ msgid "" ...@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-panel\n" "Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:30+0200\n" "POT-Creation-Date: 2020-05-28 12:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:30+0000\n" "PO-Revision-Date: 2020-06-28 08:05+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n" "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/kk/)\n" "Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/kk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
...@@ -32,7 +32,7 @@ msgstr "Бұл desktop файлының ақпараты негізінде па ...@@ -32,7 +32,7 @@ msgstr "Бұл desktop файлының ақпараты негізінде па
msgid "" msgid ""
"panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application " "panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application "
"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;" "menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
msgstr "" msgstr "панельдер;баптаулар;қалаулар;тапсырмалар панелі;автожасыру;қолданбалар мәзірі;бастау;батырмалар;жөнелткіш;хабарлау аймағы;қалып-күй;таңбашалар;плагиндер;"
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934 #: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934
msgid "Panel" msgid "Panel"
...@@ -63,7 +63,7 @@ msgid "_Cancel" ...@@ -63,7 +63,7 @@ msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту" msgstr "Ба_с тарту"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1112 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1112
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1307 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1287
#: ../panel/panel-plugin-external.c:443 #: ../panel/panel-plugin-external.c:443
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:961 #: ../panel/panel-preferences-dialog.c:961
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1327 #: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1327
...@@ -71,37 +71,37 @@ msgstr "Ба_с тарту" ...@@ -71,37 +71,37 @@ msgstr "Ба_с тарту"
msgid "_Remove" msgid "_Remove"
msgstr "Өші_ру" msgstr "Өші_ру"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1253 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1237
msgid "_Properties" msgid "_Properties"
msgstr "Қас_иеттері" msgstr "Қас_иеттері"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:3022 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1252 ../panel/panel-window.c:3022
msgid "_About" msgid "_About"
msgstr "Осы т_уралы" msgstr "Осы т_уралы"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1283 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1267
msgid "_Move" msgid "_Move"
msgstr "Ж_ылжыту" msgstr "Ж_ылжыту"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1328 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1308
msgid "Pane_l" msgid "Pane_l"
msgstr "Пане_ль" msgstr "Пане_ль"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2947 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1317 ../panel/panel-window.c:2947
msgid "Add _New Items..." msgid "Add _New Items..."
msgstr "Жаңа _элементтерді қосу..." msgstr "Жаңа _элементтерді қосу..."
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2962 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1332 ../panel/panel-window.c:2962
msgid "Panel Pr_eferences..." msgid "Panel Pr_eferences..."
msgstr "Панель ба_птаулары..." msgstr "Панель ба_птаулары..."
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2994 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1353 ../panel/panel-window.c:2994
msgid "Log _Out" msgid "Log _Out"
msgstr "Жүйеден ш_ығу" msgstr "Жүйеден ш_ығу"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:207 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-item-dialog.c:207
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3013 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3013
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
...@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr "Жүйеден ш_ығу" ...@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr "Жүйеден ш_ығу"
msgid "_Help" msgid "_Help"
msgstr "Кө_мек" msgstr "Кө_мек"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1408 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1388
msgid "About" msgid "About"
msgstr "Осы туралы" msgstr "Осы туралы"
...@@ -341,7 +341,7 @@ msgstr "Панельге жаңа плагиндерді қосу" ...@@ -341,7 +341,7 @@ msgstr "Панельге жаңа плагиндерді қосу"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:211 #: ../panel/panel-item-dialog.c:211
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125 #: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:7
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
...@@ -725,184 +725,204 @@ msgstr "Панель баптаулары жаңартылды." ...@@ -725,184 +725,204 @@ msgstr "Панель баптаулары жаңартылды."
msgid "Action Buttons" msgid "Action Buttons"
msgstr "Әрекеттер батырмалары" msgstr "Әрекеттер батырмалары"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:2 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:2 ../plugins/actions/actions.c:40
msgid "Session Menu" msgid "Session Menu"
msgstr "Сессия мәзірі" msgstr "Сессия мәзірі"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
msgid "Full Name"
msgstr "Толық аты"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
msgid "Username"
msgstr "Пайдаланушы аты"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:5 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:5
msgid "Invert buttons _orientation" msgid "User ID"
msgstr "Батыр_малар бағдарлауын терістеу" msgstr "Пайдаланушы идентификаторы"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:6 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:6
msgid "_Show confirmation dialog" msgid "Custom"
msgstr "Ра_стау сұхбатын көрсету" msgstr "Таңдауыңызша"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:7 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
msgid ""
"Show a confirmation dialog with a 30 second timeout for some of the actions."
msgstr "Кейбір әрекеттері үшін 30 сек бөгеуі бар растау сұхбатын көрсету."
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
msgid "Appeara_nce:" msgid "Appeara_nce:"
msgstr "Сыр_тқы түрі:" msgstr "Сыр_тқы түрі:"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:10
msgid "Title:"
msgstr "Атауы:"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:11
msgid "Custo_m title:"
msgstr "_Таңдауыңызша атауы:"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:12
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
msgid "General" msgid "General"
msgstr "Жалпы" msgstr "Жалпы"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:10 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:13
msgid "Visible" msgid "Visible"
msgstr "Көрінетін" msgstr "Көрінетін"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:11 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:14
msgid "Action" msgid "Action"
msgstr "Әрекет" msgstr "Әрекет"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:12 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:15
msgid "_Show confirmation dialog"
msgstr "Ра_стау сұхбатын көрсету"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:16
msgid ""
"Show a confirmation dialog with a 30 second timeout for some of the actions."
msgstr "Кейбір әрекеттері үшін 30 сек бөгеуі бар растау сұхбатын көрсету."
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:17
msgid "_Actions" msgid "_Actions"
msgstr "Әр_екеттер" msgstr "Әр_екеттер"
#: ../plugins/actions/actions.c:153 #: ../plugins/actions/actions.c:165
msgid "Log Out" msgid "Log Out"
msgstr "Жүйеден шығу" msgstr "Жүйеден шығу"
#: ../plugins/actions/actions.c:154 #: ../plugins/actions/actions.c:166
msgid "_Log Out" msgid "_Log Out"
msgstr "Жүйеден ш_ығу" msgstr "Жүйеден ш_ығу"
#: ../plugins/actions/actions.c:155 #: ../plugins/actions/actions.c:167
msgid "Are you sure you want to log out?" msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Жүйеден шығуды шынымен қалайсыз ба?" msgstr "Жүйеден шығуды шынымен қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:156 #: ../plugins/actions/actions.c:168
#, c-format #, c-format
msgid "Logging out in %d seconds." msgid "Logging out in %d seconds."
msgstr "%d секундтан кейін шығу." msgstr "%d секундтан кейін шығу."
#: ../plugins/actions/actions.c:162 #: ../plugins/actions/actions.c:174
msgid "Log Out..." msgid "Log Out..."
msgstr "Жүйеден шығу..." msgstr "Жүйеден шығу..."
#: ../plugins/actions/actions.c:163 #: ../plugins/actions/actions.c:175
msgid "Log _Out..." msgid "Log _Out..."
msgstr "Жүйеден ш_ығу..." msgstr "Жүйеден ш_ығу..."
#: ../plugins/actions/actions.c:170 #: ../plugins/actions/actions.c:182
msgid "Switch User" msgid "Switch User"
msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру" msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру"
#: ../plugins/actions/actions.c:171 #: ../plugins/actions/actions.c:183
msgid "_Switch User" msgid "_Switch User"
msgstr "Па_йдаланушыны ауыстыру" msgstr "Па_йдаланушыны ауыстыру"
#: ../plugins/actions/actions.c:178 #: ../plugins/actions/actions.c:190
msgid "Lock Screen" msgid "Lock Screen"
msgstr "Экранды бұғаттау" msgstr "Экранды бұғаттау"
#: ../plugins/actions/actions.c:179 #: ../plugins/actions/actions.c:191
msgid "Loc_k Screen" msgid "Loc_k Screen"
msgstr "Экра_нды бұғаттау" msgstr "Экра_нды бұғаттау"
#: ../plugins/actions/actions.c:186 #: ../plugins/actions/actions.c:198
msgid "Hibernate" msgid "Hibernate"
msgstr "Гибернация" msgstr "Гибернация"
#: ../plugins/actions/actions.c:187 #: ../plugins/actions/actions.c:199
msgid "_Hibernate" msgid "_Hibernate"
msgstr "Г_ибернация" msgstr "Г_ибернация"
#: ../plugins/actions/actions.c:188 #: ../plugins/actions/actions.c:200
msgid "Do you want to suspend to disk?" msgid "Do you want to suspend to disk?"
msgstr "Дискіге ұйықтатуды қалайсыз ба?" msgstr "Дискіге ұйықтатуды қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:189 #: ../plugins/actions/actions.c:201
#, c-format #, c-format
msgid "Hibernating computer in %d seconds." msgid "Hibernating computer in %d seconds."
msgstr "Компьютер %d секундтан кейін гибернацияланады." msgstr "Компьютер %d секундтан кейін гибернацияланады."
#: ../plugins/actions/actions.c:195 #: ../plugins/actions/actions.c:207
msgid "Hybrid Sleep" msgid "Hybrid Sleep"
msgstr "Гибридті ұйықтату" msgstr "Гибридті ұйықтату"
#: ../plugins/actions/actions.c:196 #: ../plugins/actions/actions.c:208
msgid "_Hybrid Sleep" msgid "_Hybrid Sleep"
msgstr "_Гибридті ұйықтату" msgstr "_Гибридті ұйықтату"
#: ../plugins/actions/actions.c:197 #: ../plugins/actions/actions.c:209
msgid "Do you want to hibernate and suspend the system?" msgid "Do you want to hibernate and suspend the system?"
msgstr "Жүйені гибернация мен ұйықтатуға жіберуді қалайсыз ба?" msgstr "Жүйені гибернация мен ұйықтатуға жіберуді қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:198 #: ../plugins/actions/actions.c:210
#, c-format #, c-format
msgid "Hibernating and Suspending computer in %d seconds." msgid "Hibernating and Suspending computer in %d seconds."
msgstr "Компьютер %d секундтан кейін гибернацияға жіберіледі және ұйықтатылады." msgstr "Компьютер %d секундтан кейін гибернацияға жіберіледі және ұйықтатылады."
#: ../plugins/actions/actions.c:204 #: ../plugins/actions/actions.c:216
msgid "Suspend" msgid "Suspend"
msgstr "Ұйықтату" msgstr "Ұйықтату"
#: ../plugins/actions/actions.c:205 #: ../plugins/actions/actions.c:217
msgid "Sus_pend" msgid "Sus_pend"
msgstr "Ұ_йықтату" msgstr "Ұ_йықтату"
#: ../plugins/actions/actions.c:206 #: ../plugins/actions/actions.c:218
msgid "Do you want to suspend to RAM?" msgid "Do you want to suspend to RAM?"
msgstr "Жадыға ұйықтатуды қалайсыз ба?" msgstr "Жадыға ұйықтатуды қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:207 #: ../plugins/actions/actions.c:219
#, c-format #, c-format
msgid "Suspending computer in %d seconds." msgid "Suspending computer in %d seconds."
msgstr "Компьютер %d секундтан кейін ұйықтатылады." msgstr "Компьютер %d секундтан кейін ұйықтатылады."
#: ../plugins/actions/actions.c:213 #: ../plugins/actions/actions.c:225
msgid "Restart" msgid "Restart"
msgstr "Қайта қосу" msgstr "Қайта қосу"
#: ../plugins/actions/actions.c:214 #: ../plugins/actions/actions.c:226
msgid "_Restart" msgid "_Restart"
msgstr "Қа_йта қосу" msgstr "Қа_йта қосу"
#: ../plugins/actions/actions.c:215 #: ../plugins/actions/actions.c:227
msgid "Are you sure you want to restart?" msgid "Are you sure you want to restart?"
msgstr "Қайта қосуды шынымен қалайсыз ба?" msgstr "Қайта қосуды шынымен қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:216 #: ../plugins/actions/actions.c:228
#, c-format #, c-format
msgid "Restarting computer in %d seconds." msgid "Restarting computer in %d seconds."
msgstr "Компьютер %d секундтан кейін қайта қосылады." msgstr "Компьютер %d секундтан кейін қайта қосылады."
#: ../plugins/actions/actions.c:222 #: ../plugins/actions/actions.c:234
msgid "Shut Down" msgid "Shut Down"
msgstr "Сөндіру" msgstr "Сөндіру"
#: ../plugins/actions/actions.c:223 #: ../plugins/actions/actions.c:235
msgid "Shut _Down" msgid "Shut _Down"
msgstr "Сө_ндіру" msgstr "Сө_ндіру"
#: ../plugins/actions/actions.c:224 #: ../plugins/actions/actions.c:236
msgid "Are you sure you want to shut down?" msgid "Are you sure you want to shut down?"
msgstr "Сөндіруді шынымен қалайсыз ба?" msgstr "Сөндіруді шынымен қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:225 #: ../plugins/actions/actions.c:237
#, c-format #, c-format
msgid "Turning off computer in %d seconds." msgid "Turning off computer in %d seconds."
msgstr "Компьютер %d секундтан кейін сөндіріледі." msgstr "Компьютер %d секундтан кейін сөндіріледі."
#: ../plugins/actions/actions.c:625 #: ../plugins/actions/actions.c:685
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:2 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/separator/separator.desktop.in.in.h:1 #: ../plugins/separator/separator.desktop.in.in.h:1
msgid "Separator" msgid "Separator"
msgstr "Ажыратқыш" msgstr "Ажыратқыш"
#: ../plugins/actions/actions.c:1050 #: ../plugins/actions/actions.c:1110
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to run action \"%s\"" msgid "Failed to run action \"%s\""
msgstr "\"%s\" әрекетін жөнелту сәтсіз" msgstr "\"%s\" әрекетін жөнелту сәтсіз"
#: ../plugins/actions/actions.c:1225 #: ../plugins/actions/actions.c:1279
msgid "John Doe" msgid "Little Mouse"
msgstr "Біреу" msgstr "Кішкентай тышқан"
#: ../plugins/actions/actions.desktop.in.in.h:2 #: ../plugins/actions/actions.desktop.in.in.h:2
msgid "Log out, lock or other system actions" msgid "Log out, lock or other system actions"
...@@ -994,7 +1014,7 @@ msgid "_OK" ...@@ -994,7 +1014,7 @@ msgid "_OK"
msgstr "_ОК" msgstr "_ОК"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:639 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:639
#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2403 #: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2483
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to execute command \"%s\"." msgid "Failed to execute command \"%s\"."
msgstr "\"%s\" командасын орындау сәтсіз аяқталды" msgstr "\"%s\" командасын орындау сәтсіз аяқталды"
...@@ -1515,15 +1535,15 @@ msgstr "_Файл үлгісі:" ...@@ -1515,15 +1535,15 @@ msgstr "_Файл үлгісі:"
msgid "Filtering" msgid "Filtering"
msgstr "Сүзгілеу" msgstr "Сүзгілеу"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:405 #: ../plugins/launcher/launcher.c:415
msgid "Open launcher menu" msgid "Open launcher menu"
msgstr "Жөнелткіш мәзірін ашу" msgstr "Жөнелткіш мәзірін ашу"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:1622 #: ../plugins/launcher/launcher.c:1643
msgid "Unnamed Item" msgid "Unnamed Item"
msgstr "Атаусыз элемент" msgstr "Атаусыз элемент"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:1800 #: ../plugins/launcher/launcher.c:1821
msgid "No items" msgid "No items"
msgstr "Элементтер жоқ" msgstr "Элементтер жоқ"
...@@ -1880,23 +1900,23 @@ msgstr "Барлық м_ониторлар терезелерін көрсету ...@@ -1880,23 +1900,23 @@ msgstr "Барлық м_ониторлар терезелерін көрсету
msgid "Show only _minimized windows" msgid "Show only _minimized windows"
msgstr "Тек қа_йырылған терезелерді көрсету" msgstr "Тек қа_йырылған терезелерді көрсету"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654 #: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3650
msgid "Mi_nimize All" msgid "Mi_nimize All"
msgstr "Барл_ығын қайыру" msgstr "Барл_ығын қайыру"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3662 #: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3658
msgid "Un_minimize All" msgid "Un_minimize All"
msgstr "Барлығы_н қайырудан қайтару" msgstr "Барлығы_н қайырудан қайтару"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3670 #: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3666
msgid "Ma_ximize All" msgid "Ma_ximize All"
msgstr "Бар_лығын жазық қылу" msgstr "Бар_лығын жазық қылу"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3678 #: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3674
msgid "_Unmaximize All" msgid "_Unmaximize All"
msgstr "Барлығын _жазық емес қылу" msgstr "Барлығын _жазық емес қылу"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3690 #: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3686
msgid "_Close All" msgid "_Close All"
msgstr "Ба_рлығын жабу" msgstr "Ба_рлығын жабу"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment