Commit 9e1913df authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Transifex

I18n: Update translation kk (100%).

434 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 1d517721
......@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:30+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-28 12:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-28 08:05+0000\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/kk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -32,7 +32,7 @@ msgstr "Бұл desktop файлының ақпараты негізінде па
msgid ""
"panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application "
"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
msgstr ""
msgstr "панельдер;баптаулар;қалаулар;тапсырмалар панелі;автожасыру;қолданбалар мәзірі;бастау;батырмалар;жөнелткіш;хабарлау аймағы;қалып-күй;таңбашалар;плагиндер;"
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934
msgid "Panel"
......@@ -63,7 +63,7 @@ msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1112
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1307
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1287
#: ../panel/panel-plugin-external.c:443
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:961
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1327
......@@ -71,37 +71,37 @@ msgstr "Ба_с тарту"
msgid "_Remove"
msgstr "Өші_ру"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1253
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1237
msgid "_Properties"
msgstr "Қас_иеттері"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:3022
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1252 ../panel/panel-window.c:3022
msgid "_About"
msgstr "Осы т_уралы"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1283
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1267
msgid "_Move"
msgstr "Ж_ылжыту"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1328
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1308
msgid "Pane_l"
msgstr "Пане_ль"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2947
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1317 ../panel/panel-window.c:2947
msgid "Add _New Items..."
msgstr "Жаңа _элементтерді қосу..."
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2962
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1332 ../panel/panel-window.c:2962
msgid "Panel Pr_eferences..."
msgstr "Панель ба_птаулары..."
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2994
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1353 ../panel/panel-window.c:2994
msgid "Log _Out"
msgstr "Жүйеден ш_ығу"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:207
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-item-dialog.c:207
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3013
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
......@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr "Жүйеден ш_ығу"
msgid "_Help"
msgstr "Кө_мек"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1408
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1388
msgid "About"
msgstr "Осы туралы"
......@@ -341,7 +341,7 @@ msgstr "Панельге жаңа плагиндерді қосу"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:211
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:7
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
......@@ -725,184 +725,204 @@ msgstr "Панель баптаулары жаңартылды."
msgid "Action Buttons"
msgstr "Әрекеттер батырмалары"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:2 ../plugins/actions/actions.c:40
msgid "Session Menu"
msgstr "Сессия мәзірі"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
msgid "Full Name"
msgstr "Толық аты"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
msgid "Username"
msgstr "Пайдаланушы аты"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:5
msgid "Invert buttons _orientation"
msgstr "Батыр_малар бағдарлауын терістеу"
msgid "User ID"
msgstr "Пайдаланушы идентификаторы"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:6
msgid "_Show confirmation dialog"
msgstr "Ра_стау сұхбатын көрсету"
msgid "Custom"
msgstr "Таңдауыңызша"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:7
msgid ""
"Show a confirmation dialog with a 30 second timeout for some of the actions."
msgstr "Кейбір әрекеттері үшін 30 сек бөгеуі бар растау сұхбатын көрсету."
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
msgid "Appeara_nce:"
msgstr "Сыр_тқы түрі:"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:10
msgid "Title:"
msgstr "Атауы:"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:11
msgid "Custo_m title:"
msgstr "_Таңдауыңызша атауы:"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:12
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
msgid "General"
msgstr "Жалпы"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:10
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:13
msgid "Visible"
msgstr "Көрінетін"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:11
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:14
msgid "Action"
msgstr "Әрекет"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:12
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:15
msgid "_Show confirmation dialog"
msgstr "Ра_стау сұхбатын көрсету"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:16
msgid ""
"Show a confirmation dialog with a 30 second timeout for some of the actions."
msgstr "Кейбір әрекеттері үшін 30 сек бөгеуі бар растау сұхбатын көрсету."
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:17
msgid "_Actions"
msgstr "Әр_екеттер"
#: ../plugins/actions/actions.c:153
#: ../plugins/actions/actions.c:165
msgid "Log Out"
msgstr "Жүйеден шығу"
#: ../plugins/actions/actions.c:154
#: ../plugins/actions/actions.c:166
msgid "_Log Out"
msgstr "Жүйеден ш_ығу"
#: ../plugins/actions/actions.c:155
#: ../plugins/actions/actions.c:167
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Жүйеден шығуды шынымен қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:156
#: ../plugins/actions/actions.c:168
#, c-format
msgid "Logging out in %d seconds."
msgstr "%d секундтан кейін шығу."
#: ../plugins/actions/actions.c:162
#: ../plugins/actions/actions.c:174
msgid "Log Out..."
msgstr "Жүйеден шығу..."
#: ../plugins/actions/actions.c:163
#: ../plugins/actions/actions.c:175
msgid "Log _Out..."
msgstr "Жүйеден ш_ығу..."
#: ../plugins/actions/actions.c:170
#: ../plugins/actions/actions.c:182
msgid "Switch User"
msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру"
#: ../plugins/actions/actions.c:171
#: ../plugins/actions/actions.c:183
msgid "_Switch User"
msgstr "Па_йдаланушыны ауыстыру"
#: ../plugins/actions/actions.c:178
#: ../plugins/actions/actions.c:190
msgid "Lock Screen"
msgstr "Экранды бұғаттау"
#: ../plugins/actions/actions.c:179
#: ../plugins/actions/actions.c:191
msgid "Loc_k Screen"
msgstr "Экра_нды бұғаттау"
#: ../plugins/actions/actions.c:186
#: ../plugins/actions/actions.c:198
msgid "Hibernate"
msgstr "Гибернация"
#: ../plugins/actions/actions.c:187
#: ../plugins/actions/actions.c:199
msgid "_Hibernate"
msgstr "Г_ибернация"
#: ../plugins/actions/actions.c:188
#: ../plugins/actions/actions.c:200
msgid "Do you want to suspend to disk?"
msgstr "Дискіге ұйықтатуды қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:189
#: ../plugins/actions/actions.c:201
#, c-format
msgid "Hibernating computer in %d seconds."
msgstr "Компьютер %d секундтан кейін гибернацияланады."
#: ../plugins/actions/actions.c:195
#: ../plugins/actions/actions.c:207
msgid "Hybrid Sleep"
msgstr "Гибридті ұйықтату"
#: ../plugins/actions/actions.c:196
#: ../plugins/actions/actions.c:208
msgid "_Hybrid Sleep"
msgstr "_Гибридті ұйықтату"
#: ../plugins/actions/actions.c:197
#: ../plugins/actions/actions.c:209
msgid "Do you want to hibernate and suspend the system?"
msgstr "Жүйені гибернация мен ұйықтатуға жіберуді қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:198
#: ../plugins/actions/actions.c:210
#, c-format
msgid "Hibernating and Suspending computer in %d seconds."
msgstr "Компьютер %d секундтан кейін гибернацияға жіберіледі және ұйықтатылады."
#: ../plugins/actions/actions.c:204
#: ../plugins/actions/actions.c:216
msgid "Suspend"
msgstr "Ұйықтату"
#: ../plugins/actions/actions.c:205
#: ../plugins/actions/actions.c:217
msgid "Sus_pend"
msgstr "Ұ_йықтату"
#: ../plugins/actions/actions.c:206
#: ../plugins/actions/actions.c:218
msgid "Do you want to suspend to RAM?"
msgstr "Жадыға ұйықтатуды қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:207
#: ../plugins/actions/actions.c:219
#, c-format
msgid "Suspending computer in %d seconds."
msgstr "Компьютер %d секундтан кейін ұйықтатылады."
#: ../plugins/actions/actions.c:213
#: ../plugins/actions/actions.c:225
msgid "Restart"
msgstr "Қайта қосу"
#: ../plugins/actions/actions.c:214
#: ../plugins/actions/actions.c:226
msgid "_Restart"
msgstr "Қа_йта қосу"
#: ../plugins/actions/actions.c:215
#: ../plugins/actions/actions.c:227
msgid "Are you sure you want to restart?"
msgstr "Қайта қосуды шынымен қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:216
#: ../plugins/actions/actions.c:228
#, c-format
msgid "Restarting computer in %d seconds."
msgstr "Компьютер %d секундтан кейін қайта қосылады."
#: ../plugins/actions/actions.c:222
#: ../plugins/actions/actions.c:234
msgid "Shut Down"
msgstr "Сөндіру"
#: ../plugins/actions/actions.c:223
#: ../plugins/actions/actions.c:235
msgid "Shut _Down"
msgstr "Сө_ндіру"
#: ../plugins/actions/actions.c:224
#: ../plugins/actions/actions.c:236
msgid "Are you sure you want to shut down?"
msgstr "Сөндіруді шынымен қалайсыз ба?"
#: ../plugins/actions/actions.c:225
#: ../plugins/actions/actions.c:237
#, c-format
msgid "Turning off computer in %d seconds."
msgstr "Компьютер %d секундтан кейін сөндіріледі."
#: ../plugins/actions/actions.c:625
#: ../plugins/actions/actions.c:685
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/separator/separator.desktop.in.in.h:1
msgid "Separator"
msgstr "Ажыратқыш"
#: ../plugins/actions/actions.c:1050
#: ../plugins/actions/actions.c:1110
#, c-format
msgid "Failed to run action \"%s\""
msgstr "\"%s\" әрекетін жөнелту сәтсіз"
#: ../plugins/actions/actions.c:1225
msgid "John Doe"
msgstr "Біреу"
#: ../plugins/actions/actions.c:1279
msgid "Little Mouse"
msgstr "Кішкентай тышқан"
#: ../plugins/actions/actions.desktop.in.in.h:2
msgid "Log out, lock or other system actions"
......@@ -994,7 +1014,7 @@ msgid "_OK"
msgstr "_ОК"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:639
#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2403
#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2483
#, c-format
msgid "Failed to execute command \"%s\"."
msgstr "\"%s\" командасын орындау сәтсіз аяқталды"
......@@ -1515,15 +1535,15 @@ msgstr "_Файл үлгісі:"
msgid "Filtering"
msgstr "Сүзгілеу"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:405
#: ../plugins/launcher/launcher.c:415
msgid "Open launcher menu"
msgstr "Жөнелткіш мәзірін ашу"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:1622
#: ../plugins/launcher/launcher.c:1643
msgid "Unnamed Item"
msgstr "Атаусыз элемент"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:1800
#: ../plugins/launcher/launcher.c:1821
msgid "No items"
msgstr "Элементтер жоқ"
......@@ -1880,23 +1900,23 @@ msgstr "Барлық м_ониторлар терезелерін көрсету
msgid "Show only _minimized windows"
msgstr "Тек қа_йырылған терезелерді көрсету"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3650
msgid "Mi_nimize All"
msgstr "Барл_ығын қайыру"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3662
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3658
msgid "Un_minimize All"
msgstr "Барлығы_н қайырудан қайтару"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3670
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3666
msgid "Ma_ximize All"
msgstr "Бар_лығын жазық қылу"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3678
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3674
msgid "_Unmaximize All"
msgstr "Барлығын _жазық емес қылу"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3690
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3686
msgid "_Close All"
msgstr "Ба_рлығын жабу"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment