Commit 3af9e4cb authored by Jan Ziak's avatar Jan Ziak 💬 Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sk (98%).

465 translated messages, 7 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent ac747fd6
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2022-07-18 12:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2022-07-21 00:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-02 20:26+0000\n"
"Last-Translator: Jan Ziak <0xe2.0x9a.0x9b@gmail.com>, 2021\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/sk/)\n"
......@@ -43,7 +43,7 @@ msgid ""
"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
msgstr "panely;nastavenia;predvoľby;panel úloh;automatické;skrytie;skrývanie;ponuka;aplikácií;štart;spúšťacie;tlačidlá;spúšťač;oblasť;oznámení;upozornení;stav;ikony;zásuvné;moduly;"
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:3066
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:3088
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
......@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr "Prispôsobenie panela"
#. I18N: %s is the name of the plugin
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1080
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1318
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1413
#, c-format
msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť „%s“?"
......@@ -64,7 +64,7 @@ msgid ""
msgstr "Odstránením položky z panela je tiež myslená strata konfigurácie tejto položky."
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1086 ../panel/panel-dialogs.c:164
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1323
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1418
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:610
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:469
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:936
......@@ -74,9 +74,9 @@ msgstr "_Zrušiť"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1087
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1267
#: ../panel/panel-plugin-external.c:523
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:958
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1324
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1053
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1419
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:861
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrániť"
......@@ -85,7 +85,7 @@ msgstr "_Odstrániť"
msgid "_Properties"
msgstr "_Vlastnosti"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1232 ../panel/panel-window.c:3157
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1232 ../panel/panel-window.c:3179
msgid "_About"
msgstr "_O aplikácii ..."
......@@ -97,20 +97,20 @@ msgstr "_Presunúť"
msgid "Pane_l"
msgstr "Pane_l"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1297 ../panel/panel-window.c:3079
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1297 ../panel/panel-window.c:3101
msgid "Add _New Items..."
msgstr "Pridať _nové položky..."
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1312 ../panel/panel-window.c:3094
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1312 ../panel/panel-window.c:3116
msgid "Panel Pr_eferences..."
msgstr "_Nastavenia panela..."
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1333 ../panel/panel-window.c:3126
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1333 ../panel/panel-window.c:3148
msgid "Log _Out"
msgstr "_Odhlásiť"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1353 ../panel/panel-item-dialog.c:205
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3146
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3168
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
......@@ -319,7 +319,7 @@ msgid "Add New Item"
msgstr "Pridať novú položku"
#: ../panel/panel-dialogs.c:165 ../panel/panel-item-dialog.c:201
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
msgid "_Add"
msgstr "_Pridať"
......@@ -328,7 +328,7 @@ msgstr "_Pridať"
msgid "Please choose a panel for the new plugin:"
msgstr "Prosím vyberte panel pre nový zásuvný modul:"
#: ../panel/panel-dialogs.c:196 ../panel/panel-preferences-dialog.c:896
#: ../panel/panel-dialogs.c:196 ../panel/panel-preferences-dialog.c:991
#, c-format
msgid "Panel %d"
msgstr "Panel %d"
......@@ -389,39 +389,39 @@ msgstr "Zásuvný modul sa počas predchádzajúcich %d sekúnd reštartoval via
msgid "_Execute"
msgstr "_Spustiť"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:518
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:546
msgid "Automatic"
msgstr "Automatický"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:528
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:556
msgid "Primary"
msgstr "Hlavný"
#. I18N: monitor name in the output selector
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:547
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:575
#, c-format
msgid "Monitor %d"
msgstr "Monitor %d"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:959
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1054
msgid "The panel and plugin configurations will be permanently removed"
msgstr "Nastavenia panela a zásuvných modulov budú natrvalo odstránené"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:960
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1055
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove panel %d?"
msgstr "Naozaj chcete odstrániť panel %d?"
#. I18N: append (external) in the preferences dialog if the plugin
#. * runs external
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1160
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1255
#, c-format
msgid "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
msgstr "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
#. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
#. * for external plugins
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1165
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1260
#, c-format
msgid ""
"Internal name: %s-%d\n"
......@@ -430,12 +430,12 @@ msgstr "Interný názov: %s-%d\nPID: %d"
#. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
#. * for internal plugins
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1177
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1272
#, c-format
msgid "Internal name: %s-%d"
msgstr "Interný názov: %s-%d"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1321
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1416
msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
msgstr "Ak odstránite položku z panela, bude navždy stratená."
......@@ -558,128 +558,127 @@ msgstr "_Veľkosť riadka (pixely):"
msgid "Num_ber of rows:"
msgstr "Počet _riadkov:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
#, no-c-format
msgid "L_ength (%):"
msgstr "_Dĺžka (%):"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:32
msgid "L_ength (pixels):"
msgstr ""
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
msgid "A_utomatically increase the length"
msgstr "_Automaticky predĺžiť"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
msgid ""
"Select this option to automatically increase the length of the panel if the "
"plugins request more space."
msgstr "Túto možnosť vyberte pre automatické zväčšenie dĺžky panela, pokiaľ zásuvné moduly požadujú viac priestoru."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
msgid "D_isplay"
msgstr "D_isplej"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
msgid "Dark mode"
msgstr "Tmavý režim"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
msgid "<b>Background</b>"
msgstr "<b>Pozadie</b>"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:7
msgid "_Style:"
msgstr "Š_týl:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
msgid "C_olor:"
msgstr "_Farba:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
msgid "Pick a Panel Color"
msgstr "Vyberte farbu panela"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
msgid "_File:"
msgstr "_Súbor:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
msgid "Select A Background Image"
msgstr "Výber obrázku pozadia"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
msgid "<b>Icons</b>"
msgstr "<b>Ikony</b>"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
msgid "Adjust size au_tomatically"
msgstr "Upraviť veľkosť au_tomaticky"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
msgid "Fixed icon _size (pixels):"
msgstr "Pevná veľkosť ik_on (pixely):"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
msgid "<b>Opacity</b>"
msgstr "<b>Priehľadnosť</b>"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:48
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
msgid "Configure..."
msgstr "Nastaviť..."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:49
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:48
msgid ""
"<b>Compositing is currently disabled</b>\n"
"Enable compositing in the window manager for opacity settings in the panel."
msgstr "<b>Kompozitnosť je momentálne vypnutá</b>\nNa nastavenie priehľadnosti panela zapnite kompozitnost v správcovi okien."
#. I18N: label for the enter transparency slider
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:52
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:51
msgid "_Enter:"
msgstr "_Vstup:"
#. I18N: label for the leave transparency slider
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:53
msgid "_Leave:"
msgstr "_Opustenie:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
msgid ""
"Transparency when the pointer is not hovering over the panel, with 0 being "
"fully transparent and 100 fully opaque."
msgstr "Priehľadnosť v okamihu umiestnenia kurzora myši mimo panel. Hodnota 0 znamená plnú priehľadnosť, hodnota 100 plnú nepriehľadnosť."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
msgid "Appeara_nce"
msgstr "_Vzhľad"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
msgid "Add new item to this panel"
msgstr "Pridá novú položku na tento panel"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
msgid "Remove currently selected item"
msgstr "Odstrániť aktuálne vybranú položku"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
msgid "Edit the currently selected item"
msgstr "Upraviť aktuálne vybranú položku"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:62
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
msgid "Show about information of the currently selected item"
msgstr "Zobraziť informácie o aktuálne vybranej položke"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:63
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:62
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
msgid "Move currently selected item up by one row"
msgstr "Presunúť aktuálne vybranú položku o jeden riadok vyššie"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:64
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:63
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
msgid "Move currently selected item down by one row"
msgstr "Presunúť aktuálne vybranú položku o jeden riadok nižšie"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:65
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:64
msgid "Ite_ms"
msgstr "_Položky"
......@@ -707,7 +706,7 @@ msgstr "Skúsený"
msgid "Expert"
msgstr "Expert"
#: ../panel/panel-window.c:3111
#: ../panel/panel-window.c:3133
msgid "_Lock Panel"
msgstr "_Zamknúť panel"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment