kk.po 65 KB
Newer Older
1
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 3
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
# 
5
# Translators:
6
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2009,2013-2015,2017-2020
7 8
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 12 13
"POT-Creation-Date: 2020-05-28 12:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-28 08:05+0000\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
14
"Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/kk/)\n"
15
"MIME-Version: 1.0\n"
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
"Language: kk\n"
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
20 21

#: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:1
22 23
msgid "Create Launcher on the panel"
msgstr "Панельде жөнелткішті жасау"
24

25 26
#: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:2
msgid ""
27 28
"Add a new launcher to the panel based on the information of this desktop "
"file"
29
msgstr "Бұл desktop файлының ақпараты негізінде панельге жаңа жөнелткішті қосу"
30

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
31 32 33 34
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
msgid ""
"panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application "
"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
35
msgstr "панельдер;баптаулар;қалаулар;тапсырмалар панелі;автожасыру;қолданбалар мәзірі;бастау;батырмалар;жөнелткіш;хабарлау аймағы;қалып-күй;таңбашалар;плагиндер;"
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
36 37

#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934
38 39
msgid "Panel"
msgstr "Панель"
40

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
41
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:3
42 43 44
msgid "Customize the panel"
msgstr "Панельді баптау"

45
#. I18N: %s is the name of the plugin
46 47
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1105
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1321
48
#, c-format
49
msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
50
msgstr "\"%s\" өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1110
msgid ""
"Removing the item from the panel also means its configuration will be lost."
msgstr "Элементті панельден өшірсеңіз, оның баптаулары да жойылады."

#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1111 ../panel/panel-dialogs.c:163
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1326
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:602
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:473
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:938
62 63
msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"
64

65
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1112
66
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1287
67 68 69
#: ../panel/panel-plugin-external.c:443
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:961
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1327
70
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:852
71 72
msgid "_Remove"
msgstr "Өші_ру"
73

74
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1237
75 76 77
msgid "_Properties"
msgstr "Қас_иеттері"

78
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1252 ../panel/panel-window.c:3022
79 80 81
msgid "_About"
msgstr "Осы т_уралы"

82
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1267
83
msgid "_Move"
84
msgstr "Ж_ылжыту"
85

86
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1308
87 88
msgid "Pane_l"
msgstr "Пане_ль"
89

90
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1317 ../panel/panel-window.c:2947
91
msgid "Add _New Items..."
92
msgstr "Жаңа _элементтерді қосу..."
93

94
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1332 ../panel/panel-window.c:2962
95
msgid "Panel Pr_eferences..."
96
msgstr "Панель ба_птаулары..."
97

98
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1353 ../panel/panel-window.c:2994
99 100
msgid "Log _Out"
msgstr "Жүйеден ш_ығу"
101

102
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-item-dialog.c:207
Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
103
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3013
104
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
105
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
106
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
107
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
108
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
109
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
110 111 112
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:6
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:3
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:14
113
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:5
114 115 116
msgid "_Help"
msgstr "Кө_мек"

117
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1388
118 119 120
msgid "About"
msgstr "Осы туралы"

121
#: ../panel/main.c:81
122
msgid "Show the 'Panel Preferences' dialog"
123
msgstr "'Панель баптаулары' сұхбат терезесін көрсету"
124

125
#: ../panel/main.c:81 ../panel/main.c:82
126
msgid "PANEL-NUMBER"
127
msgstr "PANEL-NUMBER"
128

129
#: ../panel/main.c:82
130 131 132
msgid "Show the 'Add New Items' dialog"
msgstr "'Жаңа элементтерді қосу' сұхбат терезесін көрсету"

133
#: ../panel/main.c:83
134 135 136
msgid "Save the panel configuration"
msgstr "Панель баптауларын сақтау"

137
#: ../panel/main.c:84
138
msgid "Add a new plugin to the panel"
139
msgstr "Панельге жаңа плагинді қосу"
140

141
#: ../panel/main.c:84
142
msgid "PLUGIN-NAME"
143
msgstr "PLUGIN-NAME"
144

145
#: ../panel/main.c:85
146
msgid "Restart the running panel instance"
147
msgstr "Қосулы тұрған панельді қайта қосу"
148

149
#: ../panel/main.c:86
150
msgid "Quit the running panel instance"
151
msgstr "Қосулы тұрған панельдің жұмысын аяқтау"
152

153
#: ../panel/main.c:87
154 155 156
msgid "Do not wait for a window manager on startup"
msgstr "Іске қосылғанда, терезелер басқарушысын күтпеу"

157
#: ../panel/main.c:88
158 159 160
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:33
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:33
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:33
161 162 163
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Нұсқа ақпаратын шығару мен шығу"

164 165 166 167 168
#: ../panel/main.c:207
#, c-format
msgid "Name %s lost on the message dbus, exiting."
msgstr "%s аты хабарламалар қызметінде жоғалды, шығу."

169
#. parse context options
170
#: ../panel/main.c:268
171
msgid "[ARGUMENTS...]"
172
msgstr "[АРГУМЕНТТЕР...]"
173

174
#: ../panel/main.c:275
175 176
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
177
msgstr "Қолдану ақпараты үшін \"%s --help\" енгізіңіз."
178

179
#: ../panel/main.c:294
180 181 182
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce өндіру тобы. Барлық құқықтары қорғалған."

183
#: ../panel/main.c:295
184 185 186 187
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Қателер жөнінде осында хабарласыңыз: <%s>."

188
#: ../panel/main.c:361
189
msgid "There is already a running instance"
190
msgstr "Қосулы тұрған нұсқасы бар болып тұр"
191 192

#. spawn ourselfs again
193
#: ../panel/main.c:404
194
msgid "Restarting..."
195
msgstr "Қайта қосылуда..."
196

197
#: ../panel/main.c:419
198
msgid "Failed to show the preferences dialog"
199
msgstr "Баптаулар терезесін көрсету сәтсіз аяқталды"
200

201
#: ../panel/main.c:421
202
msgid "Failed to show the add new items dialog"
203
msgstr "Жаңа элементтерді қосу сұхбат терезесін көрсету сәтсіз аяқталды"
204

205
#: ../panel/main.c:423
206
msgid "Failed to save the panel configuration"
207
msgstr "Панель баптауларын сақтау сәтсіз аяқталды"
208

209
#: ../panel/main.c:425
210
msgid "Failed to add a plugin to the panel"
211
msgstr "Панельге плагинді қосу сәтсіз аяқталды"
212

213
#: ../panel/main.c:427
214
msgid "Failed to restart the panel"
215
msgstr "Панельді қайта қосу сәтсіз аяқталды"
216

217
#: ../panel/main.c:429
218
msgid "Failed to quit the panel"
219
msgstr "Панельді жабу сәтсіз аяқталды"
220

221
#: ../panel/main.c:431
222
msgid "Failed to send D-Bus message"
223
msgstr "D-Bus хабарламасын жіберу сәтсіз аяқталды"
224

225
#: ../panel/main.c:441
226 227 228
msgid "Execute"
msgstr "Жөнелту"

229
#: ../panel/main.c:442
230
msgid ""
231 232 233
"Do you want to start the panel? If you do, make sure you save the session on"
" logout, so the panel is automatically started the next time you login."
msgstr "Панельді іске қосуды қалайсыз ба? Олай болса, шыққан кезде сессияны сақтағаныңызға көз жеткізіңіз, одан кейін келесі кіргенде панель автоматты түрде іске қосылады."
234

235
#: ../panel/main.c:445 ../panel/main.c:459
236 237
#, c-format
msgid "No running instance of %s was found"
238
msgstr "%s үшін қосулы тұрған нұсқалары табылмады"
239

240
#: ../panel/panel-application.c:214
241
msgid "Failed to launch the migration application"
242
msgstr "Көшу қолданбасын жөнелту сәтсіз аяқталды"
243

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
244
#: ../panel/panel-application.c:977
245 246 247
msgid "Create _Launcher"
msgstr "Жө_нелткішті жасау"

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
248
#: ../panel/panel-application.c:978
249 250 251
msgid ""
"This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
"files as menu items."
252
msgstr "Бұл панельде жаңа жөнелткіш плагинін жасайды және тасталған файлдарды мәзір элементтері ретінде орнатады."
253

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
254
#: ../panel/panel-application.c:980
255 256 257 258
#, c-format
msgid "Create new launcher from %d desktop file"
msgid_plural "Create new launcher from %d desktop files"
msgstr[0] "%d desktop фай(дар)дан жаңа жөнелткішті жасау"
259
msgstr[1] "%d desktop фай(дар)дан жаңа жөнелткішті жасау"
260

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
261
#: ../panel/panel-application.c:1720
262 263 264
msgid "Quit"
msgstr "Шығу"

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
265
#: ../panel/panel-application.c:1721
266 267 268
msgid ""
"You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X "
"server."
269
msgstr "X серверін сессия басқарушысыз іске қосқансыз. Шығу басылған кезде X сервері өз жұмысын аяқтайды."
270

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
271
#: ../panel/panel-application.c:1722
272 273 274
msgid "Are you sure you want to quit the panel?"
msgstr "Панельдің жұмысын аяқтауды шынымен қалайсыз ба?"

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
275
#: ../panel/panel-application.c:1730
276 277 278 279
#, c-format
msgid "Failed to execute command \"%s\""
msgstr "\"%s\" командасын орындау сәтсіз аяқталды"

280
#: ../panel/panel-dbus-client.c:218
281 282
msgid ""
"Invalid plugin event syntax specified. Use PLUGIN-NAME:NAME[:TYPE:VALUE]."
283
msgstr "Плагин оқиға синтаксисі қате. PLUGIN-NAME:NAME[:TYPE:VALUE] түрінде болуы керек."
284

285
#: ../panel/panel-dbus-client.c:248
286
#, c-format
287
msgid ""
288 289 290
"Invalid hint type \"%s\". Valid types are bool, double, int, string and "
"uint."
msgstr "Қате көмексөз түрі \"%s\". Дұрыс түрлері bool, double, int, string және uint."
291

292 293 294 295 296
#: ../panel/panel-dialogs.c:58
msgid "Unable to open the e-mail address"
msgstr "Эл. пошта адрестерін ашу мүмкін емес"

#: ../panel/panel-dialogs.c:83
297
msgid "The panel of the Xfce Desktop Environment"
298
msgstr "Xfce жұмыс үстел ортасының панелі"
299

300
#: ../panel/panel-dialogs.c:87
301
msgid "translator-credits"
302
msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2009-2014"
303 304

#. setup the dialog
305
#: ../panel/panel-dialogs.c:161 ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:14
306
msgid "Add New Item"
307
msgstr "Жаңа элементті қосу"
308

309
#: ../panel/panel-dialogs.c:164 ../panel/panel-item-dialog.c:203
310
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
311 312
msgid "_Add"
msgstr "Қ_осу"
313

314
#: ../panel/panel-dialogs.c:175
315
msgid "Please choose a panel for the new plugin:"
316
msgstr "Жаңа плагин үшін панельді таңдаңыз:"
317

318
#: ../panel/panel-dialogs.c:195 ../panel/panel-preferences-dialog.c:896
319 320
#, c-format
msgid "Panel %d"
321
msgstr "Панель %d"
322

323
#: ../panel/panel-dialogs.c:235
324 325 326
msgid ""
"Because the panel is running in kiosk mode, you are not allowed to make "
"changes to the panel configuration as a regular user"
327
msgstr "Панель киоск түрінде қосулы тұр, қалыпты пайдаланушы ретінде оның баптауларын өзгерте алмайсыз"
328

329
#: ../panel/panel-dialogs.c:237
330
msgid "Modifying the panel is not allowed"
331
msgstr "Бұл панельді түзетуге рұқсат жоқ"
332

333
#: ../panel/panel-item-dialog.c:195
334 335 336
msgid "Add New Items"
msgstr "Жаңа элементтерді қосу"

337
#: ../panel/panel-item-dialog.c:197
338
msgid "Add new plugins to the panel"
339
msgstr "Панельге жаңа плагиндерді қосу"
340

341
#: ../panel/panel-item-dialog.c:211
342
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
343
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125
344
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:7
345 346 347
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
348
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
349
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
350 351 352
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:13
353
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:4
354 355
msgid "_Close"
msgstr "_Жабу"
356

357
#: ../panel/panel-item-dialog.c:227
358
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
359 360 361
msgid "_Search:"
msgstr "І_здеу:"

362
#: ../panel/panel-item-dialog.c:235
363
msgid "Enter search phrase here"
364
msgstr "Іздеу мәтінін осында енгізіңіз"
365

366
#: ../panel/panel-plugin-external.c:436
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
367 368 369 370
#, c-format
msgid "Plugin \"%s\" unexpectedly left the panel, do you want to restart it?"
msgstr "\"%s\" плагині күтпегенде панельден кетті, оны қайта қосу керек пе?"

371
#: ../panel/panel-plugin-external.c:438
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
372
#, c-format
373 374 375 376
msgid ""
"The plugin restarted more than once in the last %d seconds. If you press "
"Execute the panel will try to restart the plugin otherwise it will be "
"permanently removed from the panel."
377
msgstr "Плагин соңғы %d секундта бірден көп рет қайта қосылған. Орындау батырмасын бассаңыз, панель ол плагинді қайта қосып көреді, олай болмаса, ол плагин панельден өшіріледі."
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
378

379
#: ../panel/panel-plugin-external.c:442
380 381 382
msgid "_Execute"
msgstr "Оры_ндау"

383
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:518
384
msgid "Automatic"
385
msgstr "Авто"
386

387
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:528
388 389 390
msgid "Primary"
msgstr "Біріншілік"

391
#. I18N: monitor name in the output selector
392
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:547
393
#, c-format
394
msgid "Monitor %d"
395
msgstr "Монитор %d"
396

397
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:962
398
msgid "The panel and plugin configurations will be permanently removed"
399
msgstr "Панель мен плагиндер баптаулары толығымен өшіріледі."
400

401
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:963
402
#, c-format
403
msgid "Are you sure you want to remove panel %d?"
404
msgstr "%d панелін өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
405

Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
406 407
#. I18N: append (external) in the preferences dialog if the plugin
#. * runs external
408
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1163
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
409 410
#, c-format
msgid "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
411
msgstr "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(сыртқы)</span>"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
412

413
#. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
414
#. * for external plugins
415
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1168
416
#, c-format
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
417 418 419
msgid ""
"Internal name: %s-%d\n"
"PID: %d"
420
msgstr "Ішкі аты: %s-%d\nPID: %d"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
421 422 423

#. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
#. * for internal plugins
424
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1180
425 426
#, c-format
msgid "Internal name: %s-%d"
427
msgstr "Ішкі аты: %s-%d"
428

429 430 431 432
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1324
msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
msgstr "Элементті панельден өшірсеңіз, ол толығымен жойылады."

433
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:1
434 435 436 437
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:1
msgid "Never"
msgstr "Ешқашан"

438
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:2
439 440 441
msgid "Intelligently"
msgstr "Ақылды"

442
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:3
443 444 445 446
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:2
msgid "Always"
msgstr "Әрқашан"

447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:4
msgid "Horizontal"
msgstr "Жатық"

#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:5
msgid "Vertical"
msgstr "Тік"

#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:6
msgid "Deskbar"
msgstr "Deskbar"

459
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:7
460 461
msgid "None (use system style)"
msgstr "Жоқ (жүйелік стиль)"
462

463
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:8
464 465
msgid "Solid color"
msgstr "Бүтін түс"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
466

467
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:9
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
468
msgid "Background image"
469
msgstr "Фон суреті"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
470

471 472 473 474
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:10
msgid "Panel Preferences"
msgstr "Панель баптаулары"

475
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:13
476 477
msgid "Profiles:"
msgstr "Профильдер:"
478

479
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:14
480 481
msgid "_Backup and restore"
msgstr "Қор кө_шірмесін жасау және қалпына келтіру"
482

483
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:15
484 485 486
msgid "Switch between panel presets"
msgstr "Панельдің сақталған баптаулары арасында ауысу"

487 488 489 490
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:16
msgid "Add a new panel"
msgstr "Жаңа панельді қосу"

491
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:17
492 493 494 495
msgid "Remove the currently selected panel"
msgstr "Ағымдағы таңдаулы тұрған панельді өшіру"

#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:18
496 497
msgid "<b>General</b>"
msgstr "<b>Жалпы</b>"
498

499
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:19
500 501
msgid "M_ode:"
msgstr "Реж_имі:"
502

503
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:20
504 505
msgid "Span mo_nitors"
msgstr "Мо_ниторларды біріктіру"
506

507
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:21
508 509
msgid "Select this option to extend the panel over multiple monitors."
msgstr "Панельді бірнеше мониторға созу үшін бұл опцияны таңдаңыз."
510

511
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
512 513
msgid "_Lock panel"
msgstr "Пане_льді бұғаттау"
514

515
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:23
516 517 518
msgid ""
"Select this option to hide the handles of the panel and lock its position."
msgstr "Тұтқаларын жасырып, панельді бұғаттау үшін бұл опцияны таңдаңыз."
519

520
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
521 522
msgid "Don't _reserve space on borders"
msgstr "Шет_терде орынды алдын-ала қалдырмау"
523

524
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:25
525 526 527
msgid ""
"Select this option if you want maximized windows to cover the area behind "
"the panel. This only works when the panel is attached to a screen edge."
528
msgstr "Жазық етілген терезе панельдің артындағы орынды алу керек болса, бұл опцияны таңдаңыз. Бұл әрекет панель экран шетіне тіркеліп тұрса ғана істейді."
529

530
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:26
531 532
msgid "Au_tomatically hide the panel:"
msgstr "Панельді ав_тожасыру:"
533

534
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:27
535 536
msgid "O_utput:"
msgstr "_Шығыс:"
537

538 539
#. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user
#. can define the length and size of the panel
540
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:29
541 542
msgid "<b>Measurements</b>"
msgstr "<b>Өлшемдер</b>"
543

544
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:30
545
msgid "Row _size (pixels):"
546
msgstr "Жол ө_лшемі (пикс.):"
547

548
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:31
549 550
msgid "Num_ber of rows:"
msgstr "Жолдар са_ны:"
551

552
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
553 554 555 556
#, no-c-format
msgid "L_ength (%):"
msgstr "Ұ_зындығы (%):"

557
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
558 559
msgid "A_utomatically increase the length"
msgstr "Панель е_нін автоөзгерту"
560

561
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
562 563 564 565
msgid ""
"Select this option to automatically increase the length of the panel if the "
"plugins request more space."
msgstr "Таңдалған болса, панель ені плагиндер талап ететін еніне дейін автоөзгертіледі."
566

567
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
568 569
msgid "D_isplay"
msgstr "Көрс_ету"
570

571
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
572 573 574 575
msgid "Dark mode"
msgstr "Қараңғы режимі"

#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
576 577 578
msgid "<b>Background</b>"
msgstr "<b>Фон</b>"

579
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
580
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:7
581 582
msgid "_Style:"
msgstr "_Стиль"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
583

584
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
585 586
msgid "C_olor:"
msgstr "Тү_сі:"
587

588
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
589 590
msgid "Pick a Panel Color"
msgstr "Панель түсін таңдау"
591

592
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
593 594
msgid "_File:"
msgstr "_Файл:"
595

596
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
597 598
msgid "Select A Background Image"
msgstr "Фон суретін таңдаңыз"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
599

600
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
601 602 603
msgid "<b>Icons</b>"
msgstr "<b>Таңбашалар</b>"

604
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
605 606
msgid "Adjust size au_tomatically"
msgstr "Өлшемін ав_токелтіру"
607

608
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
609 610
msgid "Fixed icon _size (pixels):"
msgstr "Бекітілген таңбаша өл_шемі (пиксель):"
611

612
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
613 614 615
msgid "<b>Opacity</b>"
msgstr "<b>Мөлдірсіздігі</b>"

616
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:48
617 618 619
msgid "Configure..."
msgstr "Баптау..."

620
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:49
621
msgid ""
622 623 624
"<b>Compositing is currently disabled</b>\n"
"Enable compositing in the window manager for opacity settings in the panel."
msgstr "<b>Композитинг сөндірілген</b>\nПанельдегі мөлдірсіздік эффектері үшін терезелер басқарушысында композитингті іске қосыңыз."
625

626
#. I18N: label for the enter transparency slider
627
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:52
628 629
msgid "_Enter:"
msgstr "_Енгізу:"
630

631
#. I18N: label for the leave transparency slider
632
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
633 634
msgid "_Leave:"
msgstr "Қа_лдыру:"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
635

636
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
637
msgid ""
638 639 640
"Transparency when the pointer is not hovering over the panel, with 0 being "
"fully transparent and 100 fully opaque."
msgstr "Курсор панельдің үстінде болмаған кезде панельдің мөлдірлілігі (0 - толығымен мөлдір, 100 - мүлдем мөлдір емес)"
641

642
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
643 644 645
msgid "Appeara_nce"
msgstr "Сыр_тқы түрі"

646
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
647
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
648
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:7
649 650
msgid "Move currently selected item up by one row"
msgstr "Таңдаулы тұрған элементті төмен жылжыту"
651

652
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
653
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
654
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:8
655 656
msgid "Move currently selected item down by one row"
msgstr "Таңдаулы тұрған элементті жоғары жылжыту"
657

658
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
659 660 661
msgid "Add new item to this panel"
msgstr "Бұл панельге жаңа элементті қосу"

662
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
663 664
msgid "Remove currently selected item"
msgstr "Ағымдағы таңдаулы тұрған элементті өшіру"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
665

666
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
667
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
668 669
msgid "Edit the currently selected item"
msgstr "Ағымдағы таңдаулы тұрған элементті баптау"
670

671
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:62
672 673 674
msgid "Show about information of the currently selected item"
msgstr "Таңдаулы тұрған элемент ақпаратын көрсету"

675
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:63
676 677
msgid "Ite_ms"
msgstr "Э_лементтер"
Nick Schermer's avatar
Nick Schermer committed
678

679
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
680 681 682
msgid "_New Game"
msgstr "Ж_аңа ойын"

683
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:134
684
msgid "_Level:"
685
msgstr "Д_еңгей:"
686

687
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
688 689 690
msgid "Novice"
msgstr "Жаңа түскен"

691
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
692
msgid "Intermediate"
693
msgstr "Бастауыш"
694

695
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:142
696 697 698
msgid "Experienced"
msgstr "Орташа"

699
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:143
700 701 702
msgid "Expert"
msgstr "Тәжірибелі"

Xfce Bot's avatar
Xfce Bot committed
703
#: ../panel/panel-window.c:2979
704 705 706
msgid "_Lock Panel"
msgstr "Пане_льді бұғаттау"

707
#: ../migrate/main.c:110
708
msgid "Failed to load the default configuration"
709
msgstr "Негізгі баптауларды жүктеу сәтсіз аяқталды"
710

711
#: ../migrate/main.c:122
712 713 714
msgid "Panel config needs migration..."
msgstr "Панель баптауларын көшіру керек..."

715
#: ../migrate/main.c:126
716 717 718
msgid "Failed to migrate the existing configuration"
msgstr "Ағымдағы баптауларды көшіру сәтсіз аяқталды"

719
#: ../migrate/main.c:132
720 721 722
msgid "Panel configuration has been updated."
msgstr "Панель баптаулары жаңартылды."

723
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:1
724
#: ../plugins/actions/actions.desktop.in.in.h:1
725
msgid "Action Buttons"
726 727
msgstr "Әрекеттер батырмалары"

728
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:2 ../plugins/actions/actions.c:40
729 730
msgid "Session Menu"
msgstr "Сессия мәзірі"
731

732 733 734 735 736 737 738 739
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
msgid "Full Name"
msgstr "Толық аты"

#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
msgid "Username"
msgstr "Пайдаланушы аты"

740
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:5
741 742
msgid "User ID"
msgstr "Пайдаланушы идентификаторы"
743

744
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:6
745 746
msgid "Custom"
msgstr "Таңдауыңызша"
747

748
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
749 750 751
msgid "Appeara_nce:"
msgstr "Сыр_тқы түрі:"

752 753 754 755 756 757 758 759 760
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:10
msgid "Title:"
msgstr "Атауы:"

#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:11
msgid "Custo_m title:"
msgstr "_Таңдауыңызша атауы:"

#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:12
761
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
762 763 764
msgid "General"
msgstr "Жалпы"

765
#: ../plugins/actions/act