Commit 460deebe authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation kk (100%).

85 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 84999d74
......@@ -3,13 +3,13 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2009,2013-2015,2017-2019
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2009,2013-2015,2017-2020
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-appfinder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-06-24 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-14 11:25+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-25 00:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-28 08:23+0000\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-appfinder/language/kk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -27,135 +27,135 @@ msgstr "Шығуға мәжбүрленген"
msgid "All Applications"
msgstr "Барлық қолданбалар"
#: ../src/appfinder-model.c:576
#: ../src/appfinder-model.c:618
msgid "Name"
msgstr "Аты"
#: ../src/appfinder-model.c:577
#: ../src/appfinder-model.c:619
msgid "Comment"
msgstr "Комментарий"
#: ../src/appfinder-model.c:578
#: ../src/appfinder-model.c:620
msgid "Command"
msgstr "Команда"
#: ../src/appfinder-model.c:579
#: ../src/appfinder-model.c:621
msgid "Categories"
msgstr "Санаттар"
#: ../src/appfinder-model.c:580
#: ../src/appfinder-model.c:622
msgid "Filename"
msgstr "Файл аты"
#: ../src/appfinder-model.c:2101
#: ../src/appfinder-model.c:2396
msgid "Application has no command"
msgstr "Қолданбада команда жоқ"
#: ../src/appfinder-model.c:2520
#: ../src/appfinder-model.c:2816
msgid "Commands History"
msgstr "Командалар тарихы"
#: ../src/appfinder-model.c:2544
#: ../src/appfinder-model.c:2840
msgid "Bookmarks"
msgstr "Бетбелгілер"
#: ../src/appfinder-preferences.c:258
#: ../src/appfinder-preferences.c:262
msgid "C_lear"
msgstr "Та_зарту"
#: ../src/appfinder-preferences.c:259
#: ../src/appfinder-preferences.c:263
msgid "This will permanently clear the custom command history."
msgstr "Бұл пайдаланушы командалар тарихын өшіреді."
#: ../src/appfinder-preferences.c:260
#: ../src/appfinder-preferences.c:264
msgid "Are you sure you want to clear the command history?"
msgstr "Командалар тарихын өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
#: ../src/appfinder-preferences.c:369
#: ../src/appfinder-preferences.c:373
msgid "_Delete"
msgstr "Ө_шіру"
#: ../src/appfinder-preferences.c:370
#: ../src/appfinder-preferences.c:374
msgid "The custom action will be deleted permanently."
msgstr "Пайдаланушы әрекеті өшіріледі."
#: ../src/appfinder-preferences.c:371
#: ../src/appfinder-preferences.c:375
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete pattern \"%s\"?"
msgstr "\"%s\" шаблонын өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
#: ../src/appfinder-window.c:226 ../src/appfinder-preferences.glade.h:10
#: ../src/appfinder-window.c:232 ../src/appfinder-preferences.glade.h:10
#: ../data/xfce4-appfinder.desktop.in.h:1
#: ../data/org.xfce.xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:1
msgid "Application Finder"
msgstr "Қолданбаларды табушы"
#: ../src/appfinder-window.c:272
#: ../src/appfinder-window.c:278
msgid "Toggle view mode"
msgstr "Қарау түрін ауыстыру"
#: ../src/appfinder-window.c:343
#: ../src/appfinder-window.c:351
msgid "_Preferences"
msgstr "Ба_птаулар"
#: ../src/appfinder-window.c:360
#: ../src/appfinder-window.c:369
msgid "Close"
msgstr "Жабу"
#: ../src/appfinder-window.c:370 ../src/appfinder-window.c:1082
#: ../src/appfinder-window.c:379 ../src/appfinder-window.c:1094
msgid "La_unch"
msgstr "Жө_нелту"
#: ../src/appfinder-window.c:896
#: ../src/appfinder-window.c:908
msgid "Failed to launch desktop item editor"
msgstr "desktop элементтер түзетушісін жөнелту сәтсіз"
#: ../src/appfinder-window.c:922
#: ../src/appfinder-window.c:934
msgid ""
"This will permanently remove the custom desktop file from your home "
"directory."
msgstr "Бұл әрекет нәтижесінде үй бумаңыздан өзіңіз жасаған desktop файлы өшіріледі."
#: ../src/appfinder-window.c:923
#: ../src/appfinder-window.c:935
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert \"%s\"?"
msgstr "\"%s\" болдырмауды қалайсыз ба?"
#: ../src/appfinder-window.c:933
#: ../src/appfinder-window.c:945
msgid "Failed to remove desktop file"
msgstr "desktop файлын өшіру сәтсіз"
#. I18N: the first %s will be replace with users' applications directory, the
#. * second with Hidden=true
#: ../src/appfinder-window.c:966
#: ../src/appfinder-window.c:978
#, c-format
msgid ""
"To unhide the item you have to manually remove the desktop file from \"%s\" "
"or open the file in the same directory and remove the line \"%s\"."
msgstr "Жасыруды болдырмау үшін сізге \"%s\" ішінен desktop файлын өшіру немесе файлды дәл сол бумада ашып, \"%s\" жолын өшіру керек."
#: ../src/appfinder-window.c:971 ../src/appfinder-window.c:1119
#: ../src/appfinder-window.c:983 ../src/appfinder-window.c:1131
msgid "_Hide"
msgstr "Жа_сыру"
#: ../src/appfinder-window.c:972
#: ../src/appfinder-window.c:984
#, c-format
msgid "Are you sure you want to hide \"%s\"?"
msgstr "\"%s\" жасыруды шынымен қалайсыз ба?"
#: ../src/appfinder-window.c:1066
#: ../src/appfinder-window.c:1078
msgid "Remove From Bookmarks"
msgstr "Бетбелгілерден өшіру"
#: ../src/appfinder-window.c:1066
#: ../src/appfinder-window.c:1078
msgid "Add to Bookmarks"
msgstr "Бетбелгілерге қосу"
#: ../src/appfinder-window.c:1095
#: ../src/appfinder-window.c:1107
msgid "_Edit"
msgstr "Түз_ету"
#: ../src/appfinder-window.c:1112
#: ../src/appfinder-window.c:1124
msgid "_Revert"
msgstr "Қайта_ру"
......@@ -179,16 +179,16 @@ msgstr "Барлық нұсқалардың жұмысын аяқтау"
msgid "Do not try to use or become a D-Bus service"
msgstr "D-Bus қызметін көру не болуды болдырмау"
#: ../src/main.c:235
#: ../src/main.c:236
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Қолдану ақпараты үшін \"%s --help\" енгізіңіз."
#: ../src/main.c:246
#: ../src/main.c:247
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce өндіру тобы. Барлық құқықтары қорғалған."
#: ../src/main.c:247
#: ../src/main.c:248
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Ақаулықтар жөнінде хабарласыңыз: <%s>."
......@@ -263,62 +263,72 @@ msgid ""
msgstr "Қолданба фонда орындалып тұрса, бір уақытта тек бір терезені ашу."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:18
msgid "Sort recently used items first"
msgstr "Жуырда қолданылған нәрселер тізімін сұрыптау"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:19
msgid ""
"Order items, such that items that are most recently used are always on the "
"top."
msgstr "Жуырда қолданылған нәрселер тізім басында тұратындай етіп сұрыптау."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:20
msgid "Behaviour"
msgstr "Мінез-құлығы"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:19
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:21
msgid "_View items as icons"
msgstr "Нәрс_елерді таңбашалар ретінде қарау"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:20
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:22
msgid "Text besi_de icons"
msgstr "Таң_башалар қасындағы мәтін"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:21
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:23
msgid "Ite_m icon size:"
msgstr "Нәр_се таңбашасы өлшемі:"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:22
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:24
msgid "Hide category pane"
msgstr "Санаттар панелін жасыру"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:23
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:25
msgid "Hide category panel and show all applications."
msgstr "Санаттар панелін жасыру және барлық қолданбаларды көрсету."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:24
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:26
msgid "Categ_ory icon size:"
msgstr "Санат таң_башасы өлшемі:"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:25
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:27
msgid "Appearance"
msgstr "Сыртқы түрі"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:26
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:28
msgid "C_lear Custom Command History"
msgstr "Пайдаланушы командалар тар_ихын өшіру"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:27
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:29
msgid "History"
msgstr "Тарих"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:28
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:30
msgid "_General"
msgstr "Жал_пы"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:29
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:31
msgid "Pattern"
msgstr "Шаблон"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:30
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:32
msgid "Add a new custom action."
msgstr "Жаңа таңдауыңызша әрекетті қосу."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:31
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:33
msgid "Remove the currently selected action."
msgstr "Ағымдағы таңдалған әрекетті өшіру."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:33
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:35
#, no-c-format
msgid ""
"If the type is set to prefix, %s will be replaced with the string after the "
......@@ -326,23 +336,23 @@ msgid ""
"use \\0 and \\<num>."
msgstr "Егер түрі префикске орнатылса, %s орнына шаблоннан кейінгі мәтін қойылады, ал %S жазбаның толық мәтіні болады. Тұрақты өрнектер үшін сіз \\0 пен \\<сан> қолдана аласын."
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:34
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:36
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ко_манда:"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:35
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:37
msgid "Patte_rn:"
msgstr "Шаб_лон:"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:36
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:38
msgid "_Type:"
msgstr "_Түрі:"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:37
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:39
msgid "_Save match in command history"
msgstr "Сә_йкестікті командалар тарихында сақтау"
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:38
#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:40
msgid "Custom _Actions"
msgstr "Пайдалану_шы әрекеттері"
......@@ -350,6 +360,10 @@ msgstr "Пайдалану_шы әрекеттері"
msgid "Find and launch applications installed on your system"
msgstr "Жүйеңізде орнатылған қолданбаларды табады және орындайды"
#: ../data/xfce4-appfinder.desktop.in.h:3
msgid "program;applications;bookmarks;"
msgstr "бағдарлама;қолданбалар;бетбелгілер;"
#: ../data/xfce4-run.desktop.in.h:1
msgid "Run Program..."
msgstr "Бағдарламаны жөнелту..."
......@@ -358,6 +372,13 @@ msgstr "Бағдарламаны жөнелту..."
msgid "Enter a command you want to launch"
msgstr "Жөнелткіңіз келетін команданы енгізіңіз"
#: ../data/xfce4-run.desktop.in.h:3
msgid ""
"run;command;application;program;finder;search;launcher;everything;spotlight;sherlock;applesearch;unity"
" dash;krunner;synapse;ulauncher;launchy;gnome "
"do;pie;apwal;recoll;alfred;quicksilver;tracker;beagle;kupfer;"
msgstr "жөнелту;команда;қолданба;бағдарлама;табушы;іздеу;жөнелткіш;барлығы;spotlight;sherlock;applesearch;unity dash;krunner;synapse;ulauncher;launchy;gnome do;pie;apwal;recoll;alfred;quicksilver;tracker;beagle;kupfer;"
#: ../data/org.xfce.xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:2
msgid "Application to quickly run applications and commands"
msgstr "Қолданбалар және командаларды жылдам жөнелтуге арналған қолданба"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment